Cầu hôm nay siêu đẹp. Cầu đẹp đầu đuôi – Số ngon – Chiến thắng trong tay!!

Đề đầu đuôi mb siêu víp: 300.000đ

⇒Chốt số chuẩn từ 08h0018h00 hàng ngày
⇒Sau khi a/e nạp đủ tiền số sẽ HIỆN RA
⇒Hỗ trợ thẻ nạp: VinaPhone,Viettel
⇒Anh em liên hệ với chúng tôi tại KHUNG CHÁT nếu nạp thẻ bị lỗi nhé!

Đề đầu đuôi Miền Bắc siêu VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 300,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
04-10-22
03-10-22Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng đuôi 975
02-10-22Đầu: 3 - Đuôi: 8Trúng đuôi 897
01-10-22Đầu: 5 - Đuôi: 4Trượt269
30-09-22Đầu: 9 - Đuôi: 7Trượt277
29-09-22Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng đầu 2261
28-09-22Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng Đề170
27-09-22Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng đuôi 082
26-09-22Đầu: 3 - Đuôi: 8Trượt61
25-09-22Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9170
24-09-22Đầu: 3 - Đuôi: 7Trượt70
23-09-22Đầu: 9 - Đuôi: 5Trượt83
22-09-22Đầu: 8 - Đuôi: 0Trượt152
21-09-22Đầu: 8 - Đuôi: 9Trượt279
20-09-22Đầu: 3 - Đuôi: 6Trượt98
19-09-22Đầu: 3 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8184
18-09-22Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng Đề186
17-09-22Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng đầu 997
16-09-22Đầu: 0 - Đuôi: 6Trượt184
15-09-22Đầu: 9 - Đuôi: 8Trượt165
14-09-22Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1299
13-09-22Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6193
12-09-22Đầu: 3 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8287
11-09-22Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng đầu 5188
10-09-22Đầu: 9 - Đuôi: 7Trượt176
09-09-22Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3154
08-09-22Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3293
07-09-22Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9166
06-09-22Đầu: 6 - Đuôi: 4Trượt169
05-09-22Đầu: 5 - Đuôi: 7Trượt85
04-09-22Đầu: 8 - Đuôi: 5Trượt164
03-09-22Đầu: 5 - Đuôi: 6Trúng đầu 5150
02-09-22Đầu: 3 - Đuôi: 8Trúng Đề294
01-09-22Đầu: 7 - Đuôi: 7Trượt297
31-08-22Đầu: 8 - Đuôi: 1Trượt82
30-08-22Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng đầu 5193
29-08-22Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng đầu 682
28-08-22Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng Đề151
27-08-22Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đầu 1282
26-08-22Đầu: 6 - Đuôi: 5Trượt284
25-08-22Đầu: 2 - Đuôi: 2Trượt197
24-08-22Đầu: 1 - Đuôi: 5Trượt157
23-08-22Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng Đề61
22-08-22Đầu: 8 - Đuôi: 8Trượt57
21-08-22Đầu: 2 - Đuôi: 0Trượt156
20-08-22Đầu: 0 - Đuôi: 9Trượt188
19-08-22Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng đầu 053
18-08-22Đầu: 7 - Đuôi: 7Trượt188
17-08-22Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2251
16-08-22Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4154
15-08-22Đầu: 0 - Đuôi: 3Trượt61
14-08-22Đầu: 4 - Đuôi: 8Trượt51
13-08-22Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6198
12-08-22Đầu: 6 - Đuôi: 2Trượt53
11-08-22Đầu: 5 - Đuôi: 6Trượt174
10-08-22Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9169
09-08-22Đầu: 2 - Đuôi: 2Trượt276
08-08-22Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng đầu 2283
07-08-22Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5166
06-08-22Đầu: 7 - Đuôi: 2Trúng đầu 7166
05-08-22Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3171
04-08-22Đầu: 2 - Đuôi: 9Trượt191
03-08-22Đầu: 7 - Đuôi: 2Trượt162
02-08-22Đầu: 1 - Đuôi: 1Trượt274
01-08-22Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng đầu 5283
31-07-22Đầu: 8 - Đuôi: 3Trượt166
30-07-22Đầu: 7 - Đuôi: 0Trượt277
29-07-22Đầu: 3 - Đuôi: 2Trượt175
28-07-22Đầu: 2 - Đuôi: 1Trượt90
27-07-22Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5165
26-07-22Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng đầu 5172
25-07-22Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng đầu 0289
24-07-22Đầu: 1 - Đuôi: 6Trượt276
23-07-22Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng đầu 6156
22-07-22Đầu: 3 - Đuôi: 6Trượt68
21-07-22Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng đầu 0171
20-07-22Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6185
19-07-22Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đuôi 392
18-07-22Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đầu 1195
17-07-22Đầu: 4 - Đuôi: 6Trượt188
16-07-22Đầu: 4 - Đuôi: 6Trượt73
15-07-22Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đầu 1295
14-07-22Đầu: 9 - Đuôi: 1Trượt188
13-07-22Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng đầu 561
12-07-22Đầu: 4 - Đuôi: 1Trúng đuôi 182
11-07-22Đầu: 6 - Đuôi: 9Trượt167
10-07-22Đầu: 5 - Đuôi: 8Trượt176
09-07-22Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng đầu 9269
08-07-22Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng Đề177
07-07-22Đầu: 8 - Đuôi: 8Trượt80
06-07-22Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng Đề250
05-07-22Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng Đề197
04-07-22Đầu: 6 - Đuôi: 6Trượt163
03-07-22Đầu: 3 - Đuôi: 3Trượt264
02-07-22Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng Đề288
01-07-22Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng đầu 9268