Cầu hôm nay siêu đẹp. Cầu đẹp đầu đuôi – Số ngon – Chiến thắng trong tay!!

Đề đầu đuôi mb siêu víp: 300.000đ

⇒Chốt số chuẩn từ 08h0018h00 hàng ngày
⇒Sau khi a/e nạp đủ tiền số sẽ HIỆN RA
⇒Hỗ trợ thẻ nạp: VinaPhone,Viettel
⇒Anh em liên hệ với chúng tôi tại KHUNG CHÁT nếu nạp thẻ bị lỗi nhé!

Đề đầu đuôi Miền Bắc siêu VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 300,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
08-08-22
07-08-22Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5166
06-08-22Đầu: 7 - Đuôi: 2Trúng đầu 7166
05-08-22Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3171
04-08-22Đầu: 2 - Đuôi: 9Trượt191
03-08-22Đầu: 7 - Đuôi: 2Trượt162
02-08-22Đầu: 1 - Đuôi: 1Trượt274
01-08-22Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng đầu 5283
31-07-22Đầu: 8 - Đuôi: 3Trượt166
30-07-22Đầu: 7 - Đuôi: 0Trượt277
29-07-22Đầu: 3 - Đuôi: 2Trượt175
28-07-22Đầu: 2 - Đuôi: 1Trượt90
27-07-22Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5165
26-07-22Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng đầu 5172
25-07-22Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng đầu 0289
24-07-22Đầu: 1 - Đuôi: 6Trượt276
23-07-22Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng đầu 6156
22-07-22Đầu: 3 - Đuôi: 6Trượt68
21-07-22Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng đầu 0171
20-07-22Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6185
19-07-22Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đuôi 392
18-07-22Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đầu 1195
17-07-22Đầu: 4 - Đuôi: 6Trượt188
16-07-22Đầu: 4 - Đuôi: 6Trượt73
15-07-22Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đầu 1295
14-07-22Đầu: 9 - Đuôi: 1Trượt188
13-07-22Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng đầu 561
12-07-22Đầu: 4 - Đuôi: 1Trúng đuôi 182
11-07-22Đầu: 6 - Đuôi: 9Trượt167
10-07-22Đầu: 5 - Đuôi: 8Trượt176
09-07-22Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng đầu 9269
08-07-22Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng Đề177
07-07-22Đầu: 8 - Đuôi: 8Trượt80
06-07-22Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng Đề250
05-07-22Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng Đề197
04-07-22Đầu: 6 - Đuôi: 6Trượt163
03-07-22Đầu: 3 - Đuôi: 3Trượt264
02-07-22Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng Đề288
01-07-22Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng đầu 9268
30-06-22Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng Đề254
29-06-22Đầu: 6 - Đuôi: 4Trượt172
28-06-22Đầu: 1 - Đuôi: 5Trượt274
27-06-22Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng Đề197
26-06-22Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng đầu 7166
25-06-22Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng Đề277
24-06-22Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng đuôi 753
23-06-22Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng đuôi 093
22-06-22Đầu: 9 - Đuôi: 1Trượt66
21-06-22Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng Đề58
20-06-22Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8170
19-06-22Đầu: 7 - Đuôi: 4Trượt99
18-06-22Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đầu 9155
17-06-22Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng đuôi 469
16-06-22Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng Đề275
15-06-22Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng Đề266
14-06-22Đầu: 3 - Đuôi: 8Trượt280
13-06-22Đầu: 0 - Đuôi: 1Trượt68
12-06-22Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng đầu 160
11-06-22Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng Đề58
10-06-22Đầu: 3 - Đuôi: 4Trượt54
09-06-22Đầu: 1 - Đuôi: 4Trượt267
08-06-22Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng đuôi 781
07-06-22Đầu: 5 - Đuôi: 7Trượt50
06-06-22Đầu: 1 - Đuôi: 7Trượt70
05-06-22Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng đầu 7250
04-06-22Đầu: 6 - Đuôi: 9Trượt161
03-06-22Đầu: 1 - Đuôi: 1Trượt162
02-06-22Đầu: 4 - Đuôi: 4Trượt158
01-06-22Đầu: 6 - Đuôi: 6Trượt93
31-05-22Đầu: 0 - Đuôi: 7Trượt60
30-05-22Đầu: 8 - Đuôi: 5Trượt65
29-05-22Đầu: 4 - Đuôi: 8Trượt193
28-05-22Đầu: 3 - Đuôi: 7Trượt197
27-05-22Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng Đề151
26-05-22Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng đuôi 794
25-05-22Đầu: 3 - Đuôi: 5Trượt53
24-05-22Đầu: 7 - Đuôi: 4Trượt51
23-05-22Đầu: 6 - Đuôi: 7Trượt291
22-05-22Đầu: 6 - Đuôi: 0Trượt293
21-05-22Đầu: 5 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8151
20-05-22Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng Đề66
19-05-22Đầu: 1 - Đuôi: 2Trượt259
18-05-22Đầu: 8 - Đuôi: 8Trượt182
17-05-22Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3199
16-05-22Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3181
15-05-22Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng đầu 454
14-05-22Đầu: 8 - Đuôi: 4Trượt184
13-05-22Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đầu 368
12-05-22Đầu: 0 - Đuôi: 8Trượt172
11-05-22Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đầu 299
10-05-22Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6182
09-05-22Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng đầu 596
08-05-22Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng Đề295
07-05-22Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng đầu 0285
06-05-22Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đầu 1268
05-05-22Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng đuôi 472
04-05-22Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng đầu 1177
03-05-22Đầu: 8 - Đuôi: 9Trượt274
02-05-22Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9190
01-05-22Đầu: 7 - Đuôi: 9Trượt266
30-04-22Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng Đề257
29-04-22Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng đầu 355
28-04-22Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng Đề186
27-04-22Đầu: 4 - Đuôi: 1Trúng Đề183
26-04-22Đầu: 9 - Đuôi: 5Trượt85
25-04-22Đầu: 3 - Đuôi: 8Trúng đuôi 852
24-04-22Đầu: 2 - Đuôi: 8Trượt268
23-04-22Đầu: 5 - Đuôi: 2Trượt278
22-04-22Đầu: 3 - Đuôi: 3Trượt276
21-04-22Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng đầu 960
20-04-22Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3269
19-04-22Đầu: 1 - Đuôi: 2Trượt197
18-04-22Đầu: 7 - Đuôi: 8Trượt294
17-04-22Đầu: 0 - Đuôi: 0Trượt84
16-04-22Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng Đề57
15-04-22Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5175
14-04-22Đầu: 3 - Đuôi: 3Trượt170
13-04-22Đầu: 3 - Đuôi: 3Trượt153
12-04-22Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8250
11-04-22Đầu: 2 - Đuôi: 2Trượt176
10-04-22Đầu: 6 - Đuôi: 9Trượt94
09-04-22Đầu: 1 - Đuôi: 8Trượt152
08-04-22Đầu: 3 - Đuôi: 1Trượt265
07-04-22Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng đầu 4163
06-04-22Đầu: 8 - Đuôi: 6Trượt172
05-04-22Đầu: 1 - Đuôi: 9Trượt275
04-04-22Đầu: 0 - Đuôi: 6Trượt169
03-04-22Đầu: 2 - Đuôi: 2Trượt171
02-04-22Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng Đề287
01-04-22Đầu: 2 - Đuôi: 0Trượt183
31-03-22Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9298
30-03-22Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đầu 1258
29-03-22Đầu: 8 - Đuôi: 1Trượt181
28-03-22Đầu: 0 - Đuôi: 9Trượt59
27-03-22Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng Đề295
26-03-22Đầu: 3 - Đuôi: 1Trượt278
25-03-22Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0180
24-03-22Đầu: 2 - Đuôi: 3Trượt170
23-03-22Đầu: 0 - Đuôi: 2Trượt289
22-03-22Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng đầu 1152
21-03-22Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng Đề151
20-03-22Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng đầu 466
19-03-22Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8163
18-03-22Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng đầu 0171
17-03-22Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng đầu 497
16-03-22Đầu: 4 - Đuôi: 2Trượt60
15-03-22Đầu: 1 - Đuôi: 6Trượt160
14-03-22Đầu: 5 - Đuôi: 6Trượt274
13-03-22Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng Đề166
12-03-22Đầu: 5 - Đuôi: 3Trúng Đề287
11-03-22Đầu: 4 - Đuôi: 5Trúng đầu 4282
10-03-22Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng đầu 280
09-03-22Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng đầu 6263
08-03-22Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3253
07-03-22Đầu: 8 - Đuôi: 0Trượt251
06-03-22Đầu: 5 - Đuôi: 6Trúng Đề96
05-03-22Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng Đề165
04-03-22Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9191
03-03-22Đầu: 3 - Đuôi: 4Trượt252
02-03-22Đầu: 9 - Đuôi: 0Trúng Đề172
01-03-22Đầu: 2 - Đuôi: 6Trúng đuôi 657
28-02-22Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng đầu 784
27-02-22Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đầu 6161
26-02-22Đầu: 8 - Đuôi: 3Trượt294
25-02-22Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đuôi 184
24-02-22Đầu: 0 - Đuôi: 2Trượt169
23-02-22Đầu: 8 - Đuôi: 7Trượt288
22-02-22Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng Đề294
21-02-22Đầu: 9 - Đuôi: 7Trượt175
20-02-22Đầu: 1 - Đuôi: 0Trượt290
19-02-22Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4282
18-02-22Đầu: 1 - Đuôi: 4Trượt65
17-02-22Đầu: 8 - Đuôi: 2Trượt278
16-02-22Đầu: 5 - Đuôi: 5Trượt56
15-02-22Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng đầu 9164
14-02-22Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng đầu 6260
13-02-22Đầu: 1 - Đuôi: 6Trượt250
12-02-22Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng đuôi 278
11-02-22Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng đầu 095
10-02-22Đầu: 0 - Đuôi: 0Trượt255
09-02-22Đầu: 9 - Đuôi: 2Trúng đầu 9185
08-02-22Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đầu 355
07-02-22Đầu: 6 - Đuôi: 1Trượt161
06-02-22Đầu: 9 - Đuôi: 0Trượt78
05-02-22Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng đầu 8160
04-02-22Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng đầu 4280
30-01-22Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng đuôi 668
29-01-22Đầu: 3 - Đuôi: 1Trượt179
28-01-22Đầu: 2 - Đuôi: 7Trúng đầu 261
27-01-22Đầu: 7 - Đuôi: 1Trượt262
26-01-22Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng Đề158
25-01-22Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng đầu 590
24-01-22Đầu: 7 - Đuôi: 2Trúng đuôi 299
23-01-22Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng đầu 855
22-01-22Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4164
21-01-22Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5292
20-01-22Đầu: 5 - Đuôi: 3Trượt283
19-01-22Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng đuôi 054
18-01-22Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng đầu 8174
17-01-22Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1286
16-01-22Đầu: 4 - Đuôi: 1Trúng đuôi 160