Cầu hôm nay siêu đẹp. Cầu đẹp đầu đuôi – Số ngon – Chiến thắng trong tay!!

Đề đầu đuôi mb siêu víp: 300.000đ

⇒Chốt số chuẩn từ 08h0018h00 hàng ngày
⇒Sau khi a/e nạp đủ tiền số sẽ HIỆN RA
⇒Hỗ trợ thẻ nạp: VinaPhone,Viettel
⇒Anh em liên hệ với chúng tôi tại KHUNG CHÁT nếu nạp thẻ bị lỗi nhé!

Đề đầu đuôi Miền Bắc siêu VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 300,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
02-06-23
01-06-23Đầu: 6 - Đuôi: 4Trượt178
31-05-23Đầu: 5 - Đuôi: 7Trượt86
30-05-23Đầu: 1 - Đuôi: 0Trượt176
29-05-23Đầu: 8 - Đuôi: 3Trượt52
28-05-23Đầu: 4 - Đuôi: 4Trượt66
27-05-23Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng đầu 3182
26-05-23Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đuôi 185
25-05-23Đầu: 9 - Đuôi: 2Trượt191
24-05-23Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng Đề178
23-05-23Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2269
22-05-23Đầu: 2 - Đuôi: 3Trượt266
21-05-23Đầu: 3 - Đuôi: 6Trượt275
20-05-23Đầu: 8 - Đuôi: 1Trượt171
19-05-23Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng đầu 174
18-05-23Đầu: 1 - Đuôi: 4Trượt78
17-05-23Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng Đề267
16-05-23Đầu: 3 - Đuôi: 8Trúng đầu 390
15-05-23Đầu: 0 - Đuôi: 2Trượt55
14-05-23Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3164
13-05-23Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9182
12-05-23Đầu: 2 - Đuôi: 3Trượt284
11-05-23Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng đầu 388
10-05-23Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6150
09-05-23Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng đầu 4263
08-05-23Đầu: 2 - Đuôi: 9Trượt53
07-05-23Đầu: 8 - Đuôi: 4Trượt91
06-05-23Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng đầu 078
05-05-23Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng đầu 4170
04-05-23Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đầu 1170
03-05-23Đầu: 6 - Đuôi: 9Trượt282
02-05-23Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5196
01-05-23Đầu: 2 - Đuôi: 0Trúng Đề275
30-04-23Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng đuôi 988
29-04-23Đầu: 0 - Đuôi: 8Trượt276
28-04-23Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng Đề271
27-04-23Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng đầu 5260
26-04-23Đầu: 7 - Đuôi: 2Trúng đầu 787
25-04-23Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng đầu 860
24-04-23Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5264
23-04-23Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đầu 7188
22-04-23Đầu: 6 - Đuôi: 3Trượt82
21-04-23Đầu: 5 - Đuôi: 9Trượt95
20-04-23Đầu: 5 - Đuôi: 5Trượt156
19-04-23Đầu: 7 - Đuôi: 1Trượt97
18-04-23Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng đầu 6274
17-04-23Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đầu 7177
16-04-23Đầu: 9 - Đuôi: 0Trượt58
15-04-23Đầu: 2 - Đuôi: 0Trượt88
14-04-23Đầu: 4 - Đuôi: 6Trượt165
13-04-23Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng đầu 6153
12-04-23Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5280
11-04-23Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9182
10-04-23Đầu: 5 - Đuôi: 8Trượt89
09-04-23Đầu: 0 - Đuôi: 8Trượt195
08-04-23Đầu: 3 - Đuôi: 2Trượt293
07-04-23Đầu: 2 - Đuôi: 6Trúng đuôi 663
06-04-23Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng Đề70
05-04-23Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6258
04-04-23Đầu: 4 - Đuôi: 5Trúng Đề172
03-04-23Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3178
02-04-23Đầu: 2 - Đuôi: 7Trượt152
01-04-23Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng đầu 464
31-03-23Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng đầu 8285
30-03-23Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng Đề178
29-03-23Đầu: 1 - Đuôi: 4Trượt263
28-03-23Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đầu 266
27-03-23Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng đuôi 088
26-03-23Đầu: 0 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5191
25-03-23Đầu: 4 - Đuôi: 5Trượt163
24-03-23Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng Đề79
23-03-23Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng đầu 8273
22-03-23Đầu: 2 - Đuôi: 3Trượt90
21-03-23Đầu: 9 - Đuôi: 3Trượt92
20-03-23Đầu: 7 - Đuôi: 3Trượt263
19-03-23Đầu: 9 - Đuôi: 2Trượt168
18-03-23Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đuôi 056
17-03-23Đầu: 4 - Đuôi: 4Trượt153
16-03-23Đầu: 6 - Đuôi: 9Trượt160
15-03-23Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng đầu 286
14-03-23Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng Đề189
13-03-23Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng đầu 773
12-03-23Đầu: 6 - Đuôi: 8Trượt68
11-03-23Đầu: 6 - Đuôi: 7Trượt184
10-03-23Đầu: 5 - Đuôi: 5Trượt70
09-03-23Đầu: 5 - Đuôi: 9Trượt195
08-03-23Đầu: 2 - Đuôi: 6Trượt89
07-03-23Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng Đề269
06-03-23Đầu: 4 - Đuôi: 3Trượt96
05-03-23Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng Đề194
04-03-23Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3188
03-03-23Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đuôi 674
02-03-23Đầu: 5 - Đuôi: 1Trượt278
01-03-23Đầu: 7 - Đuôi: 3Trượt255
28-02-23Đầu: 3 - Đuôi: 8Trượt75
27-02-23Đầu: 0 - Đuôi: 2Trượt188
26-02-23Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng đầu 686
25-02-23Đầu: 5 - Đuôi: 0Trượt289
24-02-23Đầu: 4 - Đuôi: 8Trượt198
23-02-23Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4254
22-02-23Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng đầu 562
21-02-23Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng Đề73
20-02-23Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đầu 798
19-02-23Đầu: 1 - Đuôi: 6Trượt174
18-02-23Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng Đề282
17-02-23Đầu: 2 - Đuôi: 0Trượt191
16-02-23Đầu: 1 - Đuôi: 2Trượt269
15-02-23Đầu: 7 - Đuôi: 9Trượt59
14-02-23Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng đầu 4287
13-02-23Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đầu 165
12-02-23Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng đầu 4299
11-02-23Đầu: 0 - Đuôi: 6Trượt52
10-02-23Đầu: 9 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0265
09-02-23Đầu: 7 - Đuôi: 1Trượt272
08-02-23Đầu: 4 - Đuôi: 1Trượt253
07-02-23Đầu: 7 - Đuôi: 5Trượt55
06-02-23Đầu: 7 - Đuôi: 3Trượt61
05-02-23Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng đầu 9184
04-02-23Đầu: 0 - Đuôi: 1Trượt265
03-02-23Đầu: 2 - Đuôi: 6Trúng đuôi 666
02-02-23Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5269
01-02-23Đầu: 3 - Đuôi: 8Trúng Đề263
31-01-23Đầu: 9 - Đuôi: 0Trượt61
30-01-23Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng Đề60
29-01-23Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng Đề75
28-01-23Đầu: 0 - Đuôi: 6Trượt50
27-01-23Đầu: 7 - Đuôi: 4Trượt291
26-01-23Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng đầu 6154
25-01-23Đầu: 5 - Đuôi: 7Trượt286
20-01-23Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đuôi 997
19-01-23Đầu: 8 - Đuôi: 9Trượt176
18-01-23Đầu: 1 - Đuôi: 4Trượt286
17-01-23Đầu: 0 - Đuôi: 9Trượt169
16-01-23Đầu: 8 - Đuôi: 5Trượt295
15-01-23Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đầu 2257
14-01-23Đầu: 9 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0292
13-01-23Đầu: 3 - Đuôi: 3Trượt87
12-01-23Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng đầu 564
11-01-23Đầu: 6 - Đuôi: 0Trượt70
10-01-23Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1183
09-01-23Đầu: 6 - Đuôi: 3Trượt194
08-01-23Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng đầu 489
07-01-23Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng Đề71
06-01-23Đầu: 3 - Đuôi: 9Trượt53
05-01-23Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1283
04-01-23Đầu: 5 - Đuôi: 8Trúng đầu 5159
03-01-23Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng đầu 4160
02-01-23Đầu: 9 - Đuôi: 4Trượt263
01-01-23Đầu: 0 - Đuôi: 5Trúng Đề256
31-12-22Đầu: 4 - Đuôi: 8Trượt169
30-12-22Đầu: 9 - Đuôi: 3Trượt60
29-12-22Đầu: 6 - Đuôi: 0Trượt189
28-12-22Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng đầu 4297
27-12-22Đầu: 2 - Đuôi: 0Trượt175
26-12-22Đầu: 2 - Đuôi: 3Trượt58
25-12-22Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đầu 356
24-12-22Đầu: 1 - Đuôi: 3Trượt274
23-12-22Đầu: 4 - Đuôi: 1Trượt171
22-12-22Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng đầu 3190
21-12-22Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2258
20-12-22Đầu: 7 - Đuôi: 9Trượt188
19-12-22Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng đầu 3251
18-12-22Đầu: 2 - Đuôi: 9Trượt284
17-12-22Đầu: 1 - Đuôi: 1Trượt62
16-12-22Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng đầu 894
15-12-22Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng đầu 5192
14-12-22Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng đầu 065
13-12-22Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng đầu 8161
12-12-22Đầu: 5 - Đuôi: 8Trượt93
11-12-22Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đầu 1185
10-12-22Đầu: 5 - Đuôi: 4Trượt198
09-12-22Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng đầu 7271
08-12-22Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đầu 274
07-12-22Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng Đề193
06-12-22Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng đầu 070
05-12-22Đầu: 5 - Đuôi: 8Trúng đầu 588