Người khôn ngoan là người biết lấy số đúng nơi và đặt niềm tin đúng chỗ. Đến với chúng tôi cam kết ngày nào các bạn cũng ăn lớn!

XEM SỐ VÍP PHÍ: 800,000 VNĐ

⇒ Chốt số chuẩn cam kết 100% ăn lớn!
⇒ Anh em có thể nạp thẻ lấy số ngay lúc này
⇒ Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
⇒ Tự Tin Lấy Số Đánh Lớn và Giàu To!!
⇒ Nạp thẻ lỗi A⁄E Vui lòng CHÁT VỚI CHÚNG TÔI để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!

Dàn Xíu Chủ 10 Con MT Ăn Chắc chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 800,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
02-06-23
01-06-23Quảng Bình: 656,610,583,615,858,870,468,900,619,681,
Quảng Trị: 297,197,930,889,481,017,505,698,527,688,
Bình Định: 706,131,938,512,357,263,457,518,510,120
Trúng 870 Quảng Bình,
Trúng 120 Bình Định
207
31-05-23Khánh Hòa: 601,233,674,659,394,657,909,924,874,767,
Đà Nẵng: 457,843,497,887,354,252,275,886,418,561
Trượt171
30-05-23Quảng Nam: 128,906,677,793,973,318,302,219,574,119,
Đắc Lắc: 994,448,564,574,902,435,629,099,934,039
Trượt219
29-05-23Phú Yên: 820,490,057,849,170,863,103,675,027,424,
TT Huế: 371,104,366,430,547,783,357,767,018,691
Trượt149
28-05-23Khánh Hòa: 287,354,014,363,590,326,907,153,080,953,
Kon Tum: 211,376,092,602,395,402,908,873,612,049,
: 898,013,818,396,146,233,833,311,857,143
Trúng 143 276
27-05-23Đắc Nông: 543,874,144,123,244,214,594,121,377,032,
Quảng Ngãi: 396,125,084,602,690,443,751,089,930,750,
Đà Nẵng: 704,328,659,645,218,763,588,745,457,177
Trúng 084 Quảng Ngãi205
26-05-23Ninh Thuận: 662,399,008,206,735,142,462,037,607,228,
Gia Lai: 705,104,442,645,598,209,441,876,396,302
Trượt213
25-05-23Quảng Bình: 883,065,338,559,291,341,297,906,023,544,
Quảng Trị: 104,995,482,898,689,914,424,760,465,904,
Bình Định: 522,083,526,539,789,123,520,670,132,799
Trúng 883 Quảng Bình,
Trúng 689 Quảng Trị
253
24-05-23Khánh Hòa: 210,828,092,329,938,761,792,826,149,622,
Đà Nẵng: 048,229,619,929,202,130,413,324,093,967
Trúng Đà Nẵng183
23-05-23Quảng Nam: 530,696,213,102,325,539,917,596,160,519,
Đắc Lắc: 141,742,402,149,928,898,884,915,159,976
Trúng 976 Đắc Lắc173
22-05-23Phú Yên: 096,025,063,806,821,782,622,807,870,729,
TT Huế: 374,106,470,661,435,083,281,408,404,784
Trúng 784 TT Huế160
21-05-23Khánh Hòa: 118,852,480,233,154,882,731,515,819,302,
Kon Tum: 804,849,073,053,355,544,523,137,057,468,
: 479,937,098,946,806,700,115,962,499,088
Trượt223
20-05-23Đắc Nông: 156,315,376,170,448,181,521,037,223,806,
Quảng Ngãi: 425,984,076,002,203,142,936,326,026,208,
Đà Nẵng: 975,424,749,704,560,485,505,647,944,746
Trượt207
19-05-23Ninh Thuận: 623,790,905,902,283,197,773,595,385,297,
Gia Lai: 010,416,574,524,801,438,972,556,755,649
Trượt226
18-05-23Quảng Bình: 321,274,909,330,272,511,176,691,987,173,
Quảng Trị: 628,645,942,747,371,257,283,075,949,476,
Bình Định: 883,863,102,409,672,734,322,131,942,520
Trúng 371 Quảng Trị201
17-05-23Khánh Hòa: 659,870,291,125,428,192,268,812,894,913,
Đà Nẵng: 383,098,312,883,462,542,673,432,853,077
Trượt218
16-05-23Quảng Nam: 031,768,534,955,530,275,854,404,813,988,
Đắc Lắc: 107,657,213,783,886,918,946,516,366,307
Trúng 213 Đắc Lắc259
15-05-23Phú Yên: 242,670,960,717,720,934,192,663,182,301,
TT Huế: 928,959,285,363,908,987,448,631,391,570
Trượt256
14-05-23Khánh Hòa: 716,632,105,953,705,273,863,750,684,206,
Kon Tum: 365,127,017,352,968,347,775,958,432,489,
: 426,385,094,526,550,553,147,247,794,720
Trúng 684 Khánh Hòa,
Trúng 489 Kon Tum
302
13-05-23Đắc Nông: 468,040,125,591,881,994,107,423,211,788,
Quảng Ngãi: 698,505,516,453,861,406,890,577,587,725,
Đà Nẵng: 761,605,993,751,094,972,736,383,131,501
Trúng 040 Đắc Nông,
Trúng 453 Quảng Ngãi
200
12-05-23Ninh Thuận: 225,377,632,035,696,946,249,490,507,467,
Gia Lai: 980,253,521,526,403,971,546,673,350,885
Trượt166
11-05-23Quảng Bình: 168,337,359,601,345,779,129,069,670,072,
Quảng Trị: 034,430,283,069,457,323,672,207,893,140,
Bình Định: 225,132,221,428,663,080,664,630,030,557
Trượt205
10-05-23Khánh Hòa: 173,331,764,287,440,679,458,129,409,920,
Đà Nẵng: 800,635,310,971,246,248,332,485,488,544
Trúng 173 Khánh Hòa234
09-05-23Quảng Nam: 181,494,437,159,919,858,275,264,094,528,
Đắc Lắc: 185,584,007,073,156,526,581,755,572,765
Trúng 526 Đắc Lắc183
08-05-23Phú Yên: 285,479,273,299,877,480,447,680,493,199,
TT Huế: 081,540,509,685,883,975,599,348,048,980
Trúng 680 Phú Yên,
Trúng 883 TT Huế
271
07-05-23Khánh Hòa: 330,196,282,025,654,948,934,449,410,489,
Kon Tum: 343,486,512,281,270,460,338,491,298,461,
: 481,195,688,188,155,485,708,097,517,614
Trượt332
06-05-23Đắc Nông: 035,268,090,658,966,014,642,136,890,780,
Quảng Ngãi: 959,086,257,385,467,113,651,300,283,710,
Đà Nẵng: 286,548,389,096,095,237,139,582,637,315
Trúng 090 Đắc Nông161
05-05-23Ninh Thuận: 366,143,142,347,255,694,312,050,302,765,
Gia Lai: 371,281,055,471,457,694,511,830,954,379
Trúng 694 Gia Lai168
04-05-23Quảng Bình: 454,898,042,489,827,456,891,443,207,233,
Quảng Trị: 612,086,403,091,392,912,598,084,358,621,
Bình Định: 285,498,773,984,844,049,786,750,644,800
Trúng 358 Quảng Trị189
03-05-23Khánh Hòa: 377,587,971,129,872,040,191,835,710,758,
Đà Nẵng: 120,875,392,142,198,191,371,857,937,206
Trượt212
02-05-23Quảng Nam: 513,885,243,615,198,422,736,709,754,794,
Đắc Lắc: 822,315,040,791,300,034,596,803,417,402
Trượt219
01-05-23Phú Yên: 082,549,896,793,490,872,255,505,205,430,
TT Huế: 273,596,207,340,846,591,733,114,557,870
Trúng 205 Phú Yên,
Trúng 733 TT Huế
268
30-04-23Khánh Hòa: 330,896,522,730,050,644,201,378,471,192,
Kon Tum: 167,788,334,735,674,482,026,161,887,159,
: 066,840,204,353,608,976,636,300,344,013
Trượt280
29-04-23Đắc Nông: 049,757,333,566,020,434,856,010,773,160,
Quảng Ngãi: 799,726,331,253,588,672,129,158,186,529,
Đà Nẵng: 159,406,401,910,237,313,659,969,978,522
Trượt269
28-04-23Ninh Thuận: 384,137,180,271,828,772,420,588,069,301,
Gia Lai: 325,103,619,458,703,610,034,606,935,362
Trượt230
27-04-23Quảng Bình: 735,647,387,318,646,102,217,811,641,334,
Quảng Trị: 934,886,318,622,042,508,636,220,855,098,
Bình Định: 763,437,577,649,232,161,360,328,200,928
Trúng 318 Quảng Bình236
26-04-23Khánh Hòa: 806,634,269,399,604,929,571,146,761,220,
Đà Nẵng: 327,754,281,486,590,010,631,388,614,028
Trượt196
25-04-23Quảng Nam: 973,519,730,555,499,835,205,146,121,429,
Đắc Lắc: 610,527,311,680,206,942,559,566,985,299
Trúng 146 Quảng Nam,
Trúng 527 Đắc Lắc
229
24-04-23Phú Yên: 495,950,375,616,966,732,465,637,960,891,
TT Huế: 636,665,617,338,728,749,428,609,724,824
Trúng 966 Phú Yên,
Trúng 617 TT Huế
195
23-04-23Khánh Hòa: 339,662,387,312,581,209,168,193,858,335,
Kon Tum: 942,239,582,167,574,427,039,248,737,417,
: 530,812,870,365,117,460,310,537,096,138
Trượt390
22-04-23Đắc Nông: 584,641,771,643,368,481,078,624,824,913,
Quảng Ngãi: 971,583,725,582,564,508,836,844,806,304,
Đà Nẵng: 640,462,070,499,318,174,268,427,954,078
Trúng 174 Đà Nẵng213
21-04-23Ninh Thuận: 550,674,515,203,100,878,328,879,024,035,
Gia Lai: 654,834,463,229,710,262,491,823,971,167
Trượt263
20-04-23Quảng Bình: 658,012,479,552,022,397,749,405,998,500,
Quảng Trị: 053,208,649,269,037,583,592,748,043,311,
Bình Định: 909,528,057,209,084,232,415,878,817,311
Trượt242
19-04-23Khánh Hòa: 161,388,379,033,613,493,810,353,949,075,
Đà Nẵng: 347,368,155,968,569,666,647,956,557,801
Trúng 557 Đà Nẵng140
18-04-23Quảng Nam: 070,171,302,956,239,312,071,075,939,890,
Đắc Lắc: 500,429,571,503,111,294,650,199,922,326
Trượt265
17-04-23Phú Yên: 403,446,523,551,812,472,294,642,435,076,
TT Huế: 694,467,156,757,636,638,512,868,580,088
Trúng 403 Phú Yên,
Trúng 580 TT Huế
165
16-04-23Khánh Hòa: 600,849,454,984,488,978,958,610,047,002,
Kon Tum: 220,691,786,101,028,113,450,006,736,964,
: 177,642,451,363,794,024,763,955,758,805
Trúng 849 Khánh Hòa347
15-04-23Đắc Nông: 512,766,358,339,593,956,500,838,551,443,
Quảng Ngãi: 992,079,847,163,857,247,788,584,977,911,
Đà Nẵng: 576,086,695,904,731,186,330,837,116,637
Trượt251
14-04-23Ninh Thuận: 586,526,553,318,167,895,387,062,995,048,
Gia Lai: 481,152,618,638,445,864,779,708,170,335
Trúng 062 Ninh Thuận195
13-04-23Quảng Bình: 330,709,620,665,548,870,124,725,861,599,
Quảng Trị: 147,214,836,779,581,082,735,787,808,709,
Bình Định: 856,205,972,749,919,935,409,946,085,982
Trượt209
12-04-23Khánh Hòa: 598,119,058,348,905,844,551,783,177,716,
Đà Nẵng: 366,653,903,673,346,568,042,757,044,072
Trượt242
11-04-23Quảng Nam: 957,037,267,803,209,004,389,391,978,346,
Đắc Lắc: 776,525,255,852,701,488,704,207,538,896
Trúng 346 Quảng Nam166
10-04-23Phú Yên: 553,961,965,806,717,832,286,272,597,959,
TT Huế: 908,362,208,511,316,161,127,536,947,029
Trúng 511 TT Huế228
09-04-23Khánh Hòa: 333,196,610,848,450,076,440,213,715,951,
Kon Tum: 290,496,412,852,866,251,738,407,662,772,
: 844,973,120,924,391,365,449,562,054,456
Trượt344
08-04-23Đắc Nông: 114,023,100,429,415,139,501,232,777,485,
Quảng Ngãi: 822,436,901,590,430,452,270,418,142,854,
Đà Nẵng: 171,333,849,834,479,532,648,384,880,943
Trượt194
07-04-23Ninh Thuận: 417,694,526,271,590,432,072,388,188,066,
Gia Lai: 607,837,260,590,908,936,317,672,838,956
Trượt227
06-04-23Quảng Bình: 242,057,325,187,848,221,976,108,202,441,
Quảng Trị: 113,539,220,075,709,283,708,798,673,222,
Bình Định: 847,651,736,551,212,112,117,334,553,436
Trúng 202 Quảng Bình210
05-04-23Khánh Hòa: 097,237,540,161,668,361,287,675,145,341,
Đà Nẵng: 398,087,003,881,009,252,334,056,431,106
Trượt235
04-04-23Quảng Nam: 477,911,583,221,130,391,851,977,451,655,
Đắc Lắc: 602,927,766,334,853,274,542,663,416,231
Trượt243
03-04-23Phú Yên: 804,768,754,619,066,629,876,964,935,533,
TT Huế: 133,855,502,060,890,645,519,187,046,879
Trượt196
02-04-23Khánh Hòa: 060,326,010,102,250,232,732,968,627,137,
Kon Tum: 687,805,285,528,856,455,633,836,820,359,
: 344,818,769,998,790,031,261,313,894,680
Trượt304
01-04-23Đắc Nông: 181,923,102,969,522,982,599,682,702,994,
Quảng Ngãi: 601,323,294,699,668,525,677,307,775,168,
Đà Nẵng: 961,907,418,181,146,475,691,910,391,604
Trượt153
31-03-23Ninh Thuận: 070,022,820,841,663,894,911,397,939,548,
Gia Lai: 708,361,372,244,786,470,650,744,576,077
Trượt189
30-03-23Quảng Bình: 635,462,662,825,900,179,532,748,756,544,
Quảng Trị: 885,620,907,964,354,922,016,477,222,196,
Bình Định: 122,804,356,963,838,713,339,394,199,848
Trúng 838 Bình Định244
29-03-23Khánh Hòa: 827,205,137,829,448,297,572,428,753,258,
Đà Nẵng: 119,927,743,997,561,624,599,479,754,315
Trúng 743 Đà Nẵng215
28-03-23Quảng Nam: 823,502,244,189,729,456,758,259,599,303,
Đắc Lắc: 770,729,657,559,577,730,295,432,048,281
Trúng 048 Đắc Lắc231
27-03-23TT Huế: 658,097,548,937,695,535,817,117,774,651,
Phú Yên: 723,240,015,703,972,896,982,613,396,966
Trượt212
26-03-23Khánh Hòa: 065,113,834,408,960,805,586,661,108,738,
Kon Tum: 198,732,217,028,771,095,291,139,666,528,
: 950,968,588,609,070,272,440,310,152,839
Trượt337
25-03-23Đắc Nông: 583,560,125,678,803,976,987,806,388,184,
Quảng Ngãi: 345,853,214,013,196,292,649,285,807,588,
Đà Nẵng: 402,318,025,084,218,439,178,409,310,561
Trúng 583 Đắc Nông255
24-03-23Ninh Thuận: 163,072,450,113,090,431,746,267,882,136,
Gia Lai: 961,923,541,033,492,189,136,365,855,073
Trượt172
23-03-23Quảng Bình: 486,149,630,388,749,642,926,345,084,882,
Quảng Trị: 664,103,539,255,301,871,229,252,640,132,
Bình Định: 388,496,241,157,409,423,599,277,863,269
Trượt213
22-03-23Khánh Hòa: 202,218,322,035,068,872,610,545,605,990,
Đà Nẵng: 084,389,668,777,133,870,655,903,220,067
Trượt231
21-03-23Quảng Nam: 833,681,727,280,835,261,671,473,142,998,
Đắc Lắc: 559,481,768,713,582,997,036,131,740,213
Trượt157
20-03-23Phú Yên: 947,251,779,656,345,782,694,414,393,441,
TT Huế: 223,902,286,961,947,716,623,622,744,244
Trượt199
19-03-23Khánh Hòa: 481,604,452,780,551,682,419,904,808,987,
Kon Tum: 739,564,734,750,895,105,318,685,067,230,
: 708,562,915,130,698,378,383,670,989,297
Trúng 105 Kon Tum252
18-03-23Đắc Nông: 191,318,667,462,043,378,966,179,932,205,
Quảng Ngãi: 819,918,445,735,637,293,154,345,987,192,
Đà Nẵng: 271,802,358,327,686,846,602,182,987,726
Trượt224
17-03-23Gia Lai: 073,360,036,416,133,766,896,483,032,773,
Ninh Thuận: 604,113,528,430,033,583,076,988,520,481
Trượt243
16-03-23Quảng Bình: 887,364,499,953,834,159,075,214,671,360,
Quảng Trị: 691,940,547,632,251,214,166,555,655,144,
Bình Định: 612,190,482,223,884,777,869,085,815,508
Trúng 887 Quảng Bình,
Trúng 223 Bình Định
270
15-03-23Khánh Hòa: 666,040,401,644,266,553,079,085,472,298,
Đà Nẵng: 198,510,253,043,286,703,241,285,210,340
Trượt267
14-03-23Quảng Nam: 864,336,577,419,251,995,230,808,223,487,
Đắc Lắc: 794,912,607,761,852,671,877,951,258,265
Trượt223
13-03-23Phú Yên: 465,980,826,461,977,206,839,872,806,787,
TT Huế: 780,395,680,997,523,964,290,677,472,835
Trượt229
12-03-23: 465,546,131,414,218,176,926,976,740,364,
Kon Tum: 240,965,520,153,559,585,054,916,755,595,
Khánh Hòa: 274,817,163,731,311,940,736,009,313,537
Trượt300