Người khôn ngoan là người biết lấy số đúng nơi và đặt niềm tin đúng chỗ. Đến với chúng tôi cam kết ngày nào các bạn cũng ăn lớn!

XEM SỐ VÍP PHÍ: 800,000 VNĐ

⇒ Chốt số chuẩn cam kết 100% ăn lớn!
⇒ Anh em có thể nạp thẻ lấy số ngay lúc này
⇒ Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
⇒ Tự Tin Lấy Số Đánh Lớn và Giàu To!!
⇒ Nạp thẻ lỗi A⁄E Vui lòng CHÁT VỚI CHÚNG TÔI để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!

Dàn Xíu Chủ 10 Con MT Ăn Chắc chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 800,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
08-08-22
07-08-22Khánh Hòa: 057,946,181,510,421,985,975,522,919,137,
Kon Tum: 403,491,725,781,599,199,682,209,688,787
Trượt272
06-08-22Đắc Nông: 086,204,567,573,468,168,509,403,349,793,
Quảng Ngãi: 846,918,910,729,523,806,025,365,844,988,
Đà Nẵng: 339,598,819,882,676,727,201,311,320,151
Trượt211
05-08-22Ninh Thuận: 317,393,772,060,514,047,853,025,423,023,
Gia Lai: 349,843,246,970,782,837,960,523,540,959
Trúng 970 Gia Lai279
04-08-22Quảng Bình: 356,713,614,966,936,108,527,289,927,841,
Quảng Trị: 843,585,691,631,193,391,612,281,752,660,
Bình Định: 903,838,839,024,687,513,655,764,061,544
Trúng 841 Quảng Bình196
03-08-22Khánh Hòa: 940,084,896,756,420,228,472,863,385,625,
Đà Nẵng: 462,241,555,185,052,905,045,326,339,719
Trượt247
02-08-22Quảng Nam: 338,972,008,019,459,264,247,194,071,951,
Đắc Lắc: 991,018,701,059,797,510,103,404,879,782
Trúng 338 Quảng Nam177
01-08-22Phú Yên: 550,462,819,276,027,729,633,461,814,252,
TT Huế: 222,557,462,387,227,680,431,694,509,415
Trúng 462 Phú Yên,
Trúng 387 TT Huế
206
31-07-22Khánh Hòa: 565,014,799,816,277,834,251,131,823,488,
Kon Tum: 681,274,730,990,303,181,234,517,797,482
Trúng 303 Kon Tum206
30-07-22Đắc Nông: 725,268,157,366,439,201,646,030,659,044,
Quảng Ngãi: 829,820,081,474,564,865,780,148,315,540,
Đà Nẵng: 981,695,512,311,781,602,201,688,683,818
Trúng 201 Đắc Nông172
29-07-22Ninh Thuận: 261,861,608,711,563,927,031,138,560,354,
Gia Lai: 652,526,936,670,231,347,412,162,230,104
Trượt149
28-07-22Quảng Bình: 340,714,940,024,818,918,416,561,116,685,
Quảng Trị: 985,369,903,815,659,781,541,532,559,813,
Bình Định: 362,230,425,831,771,869,917,671,732,543
Trúng 340 Quảng Bình224
27-07-22Khánh Hòa: 366,021,640,166,576,340,332,861,821,703,
Đà Nẵng: 629,104,068,509,842,270,559,516,760,506
Trượt208
26-07-22Quảng Nam: 980,452,536,814,203,151,354,485,406,681,
Đắc Lắc: 672,227,692,365,884,576,137,778,342,794
Trượt264
25-07-22Phú Yên: 833,100,287,896,027,748,417,714,613,713,
TT Huế: 633,732,448,425,252,535,778,531,833,109
Trượt263
24-07-22Khánh Hòa: 491,104,776,143,343,315,711,018,921,172,
Kon Tum: 153,776,738,691,400,775,275,854,413,523
Trượt265
23-07-22Đắc Nông: 306,519,075,736,959,437,489,310,279,422,
Quảng Ngãi: 733,070,381,537,286,324,019,090,321,236,
Đà Nẵng: 684,723,637,405,689,607,092,738,886,081
Trúng 019 Quảng Ngãi253
22-07-22Ninh Thuận: 128,640,733,572,224,796,610,999,277,061,
Gia Lai: 431,437,569,397,535,248,334,847,672,095
Trúng 672 Gia Lai178
21-07-22Quảng Bình: 022,450,529,900,776,272,210,340,077,762,
Quảng Trị: 280,499,832,419,063,978,712,257,877,664,
Bình Định: 566,323,044,324,939,961,817,849,789,834
Trúng 324 Bình Định241
20-07-22Khánh Hòa: 584,518,211,529,619,896,324,821,303,772,
Đà Nẵng: 407,062,897,464,561,530,699,755,477,713
Trúng 897 Đà Nẵng191
19-07-22Quảng Nam: 971,558,051,547,768,101,128,321,440,712,
Đắc Lắc: 313,620,516,316,142,278,462,982,640,652
Trúng 712 Quảng Nam,
Trúng 620 Đắc Lắc
214
18-07-22Phú Yên: 709,573,670,428,496,883,783,303,810,613,
TT Huế: 291,944,378,179,084,590,415,036,411,891
Trúng 670 Phú Yên163
17-07-22Khánh Hòa: 153,732,066,094,628,082,407,180,250,984,
Kon Tum: 027,008,605,573,424,970,086,926,263,276
Trượt227
16-07-22Đắc Nông: 320,337,779,114,427,770,226,129,134,261,
Quảng Ngãi: 852,706,384,583,941,586,164,242,513,008,
Đà Nẵng: 310,418,543,351,781,153,701,770,219,810
Trượt150
15-07-22Ninh Thuận: 504,682,713,855,614,694,280,862,421,455,
Gia Lai: 367,160,093,930,302,295,727,754,288,186
Trúng 367 Gia Lai231
14-07-22Quảng Bình: 863,884,490,709,168,640,414,445,478,082,
Quảng Trị: 998,560,907,679,271,690,399,249,685,084,
Bình Định: 821,891,193,247,477,469,706,660,819,220
Trúng 220 Bình Định281
13-07-22Khánh Hòa: 739,083,423,046,540,346,852,646,085,218,
Đà Nẵng: 966,189,815,685,824,211,893,394,800,596
Trượt246
12-07-22Quảng Nam: 313,222,987,467,291,527,623,012,167,503,
Đắc Lắc: 472,104,771,603,551,790,424,545,312,499
Trượt199
11-07-22Phú Yên: 898,109,504,772,468,952,871,663,039,849,
TT Huế: 837,383,577,713,491,060,323,290,497,784
Trúng 784 TT Huế208
10-07-22Khánh Hòa: 351,949,592,343,383,331,852,733,516,885,
Kon Tum: 725,371,555,967,750,422,927,311,451,814
Trúng 311 Kon Tum248
09-07-22Đắc Nông: 544,201,180,392,314,178,555,033,942,440,
Quảng Ngãi: 738,981,714,803,793,478,218,691,823,865,
Đà Nẵng: 231,522,953,801,982,087,243,648,939,197
Trượt194
08-07-22Ninh Thuận: 931,792,218,216,006,433,946,793,957,559,
Gia Lai: 030,505,456,531,322,818,463,333,739,504
Trượt265
07-07-22Quảng Bình: 964,795,070,692,442,927,850,783,290,077,
Quảng Trị: 723,858,450,475,614,195,808,810,284,669,
Bình Định: 550,961,920,510,601,768,567,645,485,801
Trượt260
06-07-22Khánh Hòa: 921,259,221,171,656,490,809,467,608,612,
Đà Nẵng: 016,218,963,408,508,588,195,096,023,640
Trúng 218 Đà Nẵng174
05-07-22Quảng Nam: 613,633,117,357,883,612,051,036,567,358,
Đắc Lắc: 975,898,588,109,273,099,248,500,487,719
Trúng 883 Quảng Nam,
Trúng 588 Đắc Lắc
187
04-07-22Phú Yên: 939,025,931,540,973,369,030,637,726,357,
TT Huế: 568,556,846,107,290,733,505,743,203,586
Trúng 357 Phú Yên,
Trúng 203 TT Huế
180
03-07-22Khánh Hòa: 041,449,812,523,546,541,201,908,220,544,
Kon Tum: 416,583,973,002,869,100,825,820,150,019
Trượt163
02-07-22Đắc Nông: 687,002,543,890,284,826,961,341,517,472,
Quảng Ngãi: 931,374,221,831,924,532,668,853,368,161,
Đà Nẵng: 423,224,143,272,002,926,138,721,910,433
Trúng 543 Đắc Nông203
01-07-22Ninh Thuận: 821,703,929,343,297,318,521,637,450,285,
Gia Lai: 864,629,317,013,804,783,983,108,607,267
Trượt258
30-06-22Quảng Bình: 184,440,630,666,210,470,254,430,265,345,
Quảng Trị: 576,541,303,384,051,282,033,159,461,544,
Bình Định: 520,318,228,845,495,988,087,393,358,550
Trúng 265 Quảng Bình,
Trúng 576 Quảng Trị
270
29-06-22Khánh Hòa: 044,781,162,341,705,720,773,538,086,634,
Đà Nẵng: 603,104,485,640,978,159,646,156,148,714
Trúng 603 Đà Nẵng218
28-06-22Quảng Nam: 991,046,286,401,726,415,483,965,771,031,
Đắc Lắc: 491,241,754,123,668,555,002,325,283,113
Trúng 046 Quảng Nam280
27-06-22Phú Yên: 028,764,167,246,209,459,272,014,637,316,
TT Huế: 993,870,829,925,589,346,041,693,371,027
Trúng 272 Phú Yên,
Trúng 041 TT Huế
255
26-06-22Khánh Hòa: 021,272,444,665,607,029,382,391,060,803,
Kon Tum: 331,500,943,724,895,027,345,711,107,488
Trúng 345 Kon Tum239
25-06-22Đắc Nông: 409,229,642,468,117,867,328,169,128,934,
Quảng Ngãi: 609,076,590,263,418,005,462,529,402,510,
Đà Nẵng: 301,302,305,559,110,150,114,400,169,674
Trúng 934 Đắc Nông,
Trúng 301 Đà Nẵng
249
24-06-22Ninh Thuận: 553,795,677,696,644,112,060,318,872,437,
Gia Lai: 387,130,321,062,466,074,444,862,605,096
Trượt211
23-06-22Quảng Bình: 548,177,442,266,039,511,486,638,378,782,
Quảng Trị: 207,161,070,946,553,429,750,275,122,183,
Bình Định: 524,077,596,146,570,001,790,993,008,246
Trúng 161 Quảng Trị250
22-06-22Khánh Hòa: 230,654,694,189,203,507,617,901,111,493,
Đà Nẵng: 087,447,791,753,999,622,328,847,767,520
Trượt210
21-06-22Quảng Nam: 028,547,469,441,464,719,285,887,713,732,
Đắc Lắc: 800,618,854,050,514,014,117,038,979,468
Trượt222
20-06-22Phú Yên: 923,216,656,332,061,566,749,253,609,195,
TT Huế: 013,585,846,770,683,717,044,685,438,021
Trượt268
19-06-22Khánh Hòa: 453,429,725,927,206,400,014,667,107,420,
Kon Tum: 134,322,635,199,988,902,476,787,955,601
Trúng 453 Khánh Hòa195
18-06-22Đắc Nông: 754,315,088,223,279,052,201,482,215,990,
Quảng Ngãi: 721,564,423,538,742,282,398,119,467,258,
Đà Nẵng: 002,379,397,684,508,325,035,994,663,454
Trượt192
17-06-22Ninh Thuận: 793,781,594,625,977,779,058,442,600,254,
Gia Lai: 814,786,747,107,083,386,408,117,931,706
Trúng 977 Ninh Thuận211
16-06-22Quảng Bình: 246,485,721,438,299,581,611,678,039,069,
Quảng Trị: 925,077,480,067,366,545,654,986,038,393,
Bình Định: 477,763,828,286,077,444,368,809,942,752
Trúng 246 Quảng Bình,
Trúng 986 Quảng Trị
237
15-06-22Khánh Hòa: 397,877,181,379,036,942,210,869,920,303,
Đà Nẵng: 780,441,640,985,895,367,896,139,919,323
Trượt218
14-06-22Quảng Nam: 774,922,607,631,136,646,384,438,507,055,
Đắc Lắc: 689,348,470,717,947,103,658,993,462,170
Trượt272
13-06-22Phú Yên: 082,408,327,435,778,986,308,750,727,806,
TT Huế: 718,196,695,317,859,022,112,387,778,975
Trượt269
12-06-22Khánh Hòa: 719,223,541,204,975,712,890,270,380,599,
Kon Tum: 521,896,467,366,859,423,430,725,716,937
Trúng 541 Khánh Hòa177
11-06-22Đắc Nông: 058,631,985,902,135,785,853,267,932,684,
Quảng Ngãi: 348,683,440,332,406,150,628,655,026,791,
Đà Nẵng: 247,108,352,505,717,470,955,459,725,777
Trúng 955 Đà Nẵng189
10-06-22Ninh Thuận: 596,218,586,266,767,468,977,318,826,473,
Gia Lai: 301,852,380,711,940,764,308,138,513,817
Trượt199
09-06-22Quảng Bình: 848,377,862,358,413,316,877,438,255,558,
Quảng Trị: 726,510,505,204,437,459,718,443,217,267,
Bình Định: 645,319,603,035,655,348,978,174,960,127
Trúng 443 Quảng Trị210
08-06-22Khánh Hòa: 427,050,416,724,668,052,302,244,746,715,
Đà Nẵng: 974,570,023,804,186,892,787,569,420,364
Trượt215
07-06-22Quảng Nam: 150,084,075,368,979,272,656,568,397,307,
Đắc Lắc: 749,944,388,523,059,408,035,299,217,171
Trượt193
06-06-22Phú Yên: 540,359,312,933,658,697,292,452,901,078,
TT Huế: 970,756,170,599,759,053,363,371,002,486
Trượt176
05-06-22Khánh Hòa: 162,023,756,168,081,491,765,581,919,979,
Kon Tum: 327,908,691,606,273,554,225,286,043,720
Trượt172
04-06-22Đắc Nông: 684,894,704,910,437,852,725,829,332,333,
Quảng Ngãi: 311,564,694,034,131,966,929,059,799,337,
Đà Nẵng: 190,877,412,184,574,352,826,528,934,493
Trượt220
03-06-22Ninh Thuận: 654,020,913,329,209,026,426,689,375,951,
Gia Lai: 284,968,055,543,471,488,483,851,911,000
Trượt185
02-06-22Quảng Bình: 885,077,559,987,647,894,299,321,835,330,
Bình Định: 835,984,826,174,121,525,341,051,645,308,
Quảng Trị: 119,765,085,970,164,315,048,938,176,375
Trượt195
01-06-22Khánh Hòa: 124,872,366,382,215,753,212,933,751,899,
Đà Nẵng: 525,367,147,405,727,143,198,559,978,866
Trúng 212 Khánh Hòa,
Trúng 367 Đà Nẵng
166
31-05-22Quảng Nam: 083,150,660,163,941,429,215,602,827,763,
Đắc Lắc: 736,427,305,191,839,421,960,381,941,199
Trượt264
30-05-22Phú Yên: 357,742,082,416,932,065,036,549,773,823,
TT Huế: 987,314,502,208,580,387,605,020,880,838
Trượt190
29-05-22Khánh Hòa: 146,592,239,133,037,354,988,202,468,791,
Kon Tum: 188,516,914,817,212,088,279,197,665,909
Trượt243
28-05-22Đắc Nông: 801,506,272,355,109,352,107,533,628,242,
Quảng Ngãi: 660,253,330,342,735,476,731,375,579,097,
Đà Nẵng: 762,110,031,103,600,114,605,042,344,759
Trượt205
27-05-22Ninh Thuận: 207,525,536,986,181,397,212,301,493,684,
Gia Lai: 842,305,321,333,585,803,195,105,113,943
Trúng 536 Ninh Thuận229
26-05-22Quảng Bình: 221,653,124,310,640,477,876,586,209,615,
Quảng Trị: 659,829,285,468,703,042,802,518,622,153,
Bình Định: 248,003,151,002,537,789,177,063,667,168
Trượt247
25-05-22Khánh Hòa: 368,960,731,628,293,470,623,112,553,014,
Đà Nẵng: 719,450,999,818,820,781,306,672,263,979
Trúng 820 Đà Nẵng147
24-05-22Quảng Nam: 564,794,994,516,283,395,910,706,760,295,
Đắc Lắc: 863,162,198,509,368,928,101,087,108,502
Trúng 502 Đắc Lắc218
23-05-22Phú Yên: 146,129,615,471,743,919,131,656,601,214,
TT Huế: 999,206,041,443,011,094,418,169,885,948
Trúng 131 Phú Yên202
22-05-22Khánh Hòa: 247,401,325,781,332,000,724,025,697,767,
Kon Tum: 094,693,155,147,017,132,206,264,953,880
Trượt243
21-05-22Đắc Nông: 429,051,249,250,675,847,740,969,772,807,
Quảng Ngãi: 018,439,119,058,218,177,459,847,852,704,
Đà Nẵng: 026,416,229,702,894,047,810,375,726,165
Trúng 026 Đà Nẵng245
20-05-22Ninh Thuận: 777,873,743,312,316,514,182,169,328,052,
Gia Lai: 567,053,132,820,340,411,844,461,055,821
Trúng 053 Gia Lai176
19-05-22Quảng Bình: 225,954,179,500,061,157,945,081,823,032,
Quảng Trị: 009,154,863,501,760,882,944,098,062,002,
Bình Định: 160,312,387,398,535,430,597,474,100,127
Trúng 098 Quảng Trị230
18-05-22Khánh Hòa: 702,666,142,899,569,836,469,115,287,673,
Đà Nẵng: 736,765,279,340,132,393,177,171,768,880
Trượt199
17-05-22Đắc Lắc: 576,870,735,360,181,264,170,701,022,488,
Quảng Nam: 183,148,412,554,135,793,988,319,217,741
Trượt259
16-05-22Phú Yên: 688,231,599,654,241,064,936,944,939,657,
TT Huế: 460,165,781,495,686,492,836,296,267,549
Trượt229
15-05-22Khánh Hòa: 458,954,249,873,287,815,552,479,280,672,
Kon Tum: 370,839,315,505,884,912,246,739,765,693
Trượt159
14-05-22Đắc Nông: 920,541,990,225,662,470,684,681,294,033,
Quảng Ngãi: 294,938,272,234,264,544,494,590,385,058,
Đà Nẵng: 808,365,333,294,324,056,608,583,638,229
Trúng 920 Đắc Nông230
13-05-22Ninh Thuận: 350,744,392,477,765,339,832,620,812,607,
Gia Lai: 373,850,790,978,697,877,909,475,516,330
Trúng 350 Ninh Thuận261