Người khôn ngoan là người biết lấy số đúng nơi và đặt niềm tin đúng chỗ. Đến với chúng tôi cam kết ngày nào các bạn cũng ăn lớn!

XEM SỐ VÍP PHÍ: 800,000 VNĐ

⇒ Chốt số chuẩn cam kết 100% ăn lớn!
⇒ Anh em có thể nạp thẻ lấy số ngay lúc này
⇒ Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
⇒ Tự Tin Lấy Số Đánh Lớn và Giàu To!!
⇒ Nạp thẻ lỗi A⁄E Vui lòng CHÁT VỚI CHÚNG TÔI để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!

Dàn Xíu Chủ 10 Con MT Ăn Chắc chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 800,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
04-10-22
03-10-22TT Huế: 634,512,480,973,842,459,068,008,405,040,
Phú Yên: 323,073,496,834,069,646,528,635,067,890
Trượt248
02-10-22Kon Tum: 264,241,362,605,031,689,303,542,731,076,
Khánh Hòa: 585,483,215,936,988,928,375,556,156,689
Trượt201
01-10-22Đà Nẵng: 447,691,061,594,245,806,069,875,764,290,
Quảng Ngãi: 329,884,706,622,203,058,311,086,587,763,
Đắc Nông: 963,076,047,832,944,762,776,479,311,843
Trúng 622 Quảng Ngãi,
Trúng 479 Đắc Nông
238
30-09-22Gia Lai: 720,133,670,888,426,914,383,947,952,675,
Ninh Thuận: 344,557,857,783,577,218,734,121,972,112
Trượt162
29-09-22Bình Định: 496,925,771,358,411,886,613,829,361,691,
Quảng Trị: 299,530,814,352,075,062,151,094,858,769,
Quảng Bình: 566,686,760,790,022,160,014,542,583,992
Trượt243
28-09-22Đà Nẵng: 363,031,141,499,606,795,304,880,615,528,
Khánh Hòa: 765,823,157,524,528,505,206,285,374,211
Trượt212
27-09-22Đắc Lắc: 483,923,368,405,679,410,994,437,837,802,
Quảng Nam: 167,160,798,999,571,423,140,657,118,930
Trượt166
26-09-22TT Huế: 370,560,923,024,393,605,705,528,895,035,
Phú Yên: 716,715,883,788,908,776,739,957,000,412
Trượt222
25-09-22Kon Tum: 156,548,303,084,000,098,378,029,878,576,
Khánh Hòa: 652,259,073,493,183,066,756,704,824,875
Trúng 073 Khánh Hòa163
24-09-22Đà Nẵng: 295,310,211,942,965,795,073,060,023,098,
Quảng Ngãi: 691,419,253,207,163,926,538,054,478,708,
Đắc Nông: 327,042,476,697,342,824,092,050,616,355
Trúng 092 Đắc Nông203
23-09-22Gia Lai: 758,941,046,393,347,431,051,460,896,510,
Ninh Thuận: 462,609,015,114,241,149,989,365,077,540
Trượt215
22-09-22Bình Định: 698,388,565,811,960,983,123,906,982,173,
Quảng Trị: 717,340,441,146,186,020,413,265,066,209,
Quảng Bình: 086,393,571,012,223,723,594,453,397,708
Trúng 066 Quảng Trị226
21-09-22Đà Nẵng: 059,941,329,028,489,949,064,442,071,081,
Khánh Hòa: 586,137,245,672,273,787,846,547,277,598
Trượt261
20-09-22Đắc Lắc: 949,787,697,163,008,784,259,554,141,472,
Quảng Nam: 445,463,502,713,495,737,576,632,287,231
Trúng 231 Quảng Nam172
19-09-22TT Huế: 685,194,172,763,223,317,293,269,532,865,
Phú Yên: 007,138,844,778,585,430,916,275,240,371
Trượt212
18-09-22Kon Tum: 183,408,803,330,846,305,556,473,368,699,
Khánh Hòa: 376,814,864,316,905,109,973,721,335,990
Trúng 556 Kon Tum188
17-09-22Đà Nẵng: 702,841,516,636,622,693,210,699,136,315,
Quảng Ngãi: 114,723,593,851,587,546,227,859,475,164,
Đắc Nông: 470,609,942,371,282,323,385,420,232,844
Trúng 859 Quảng Ngãi,
Trúng 609 Đắc Nông
193
16-09-22Gia Lai: 802,452,785,834,974,813,940,176,833,713,
Ninh Thuận: 350,043,467,390,459,671,379,388,280,421
Trúng 813 Gia Lai196
15-09-22Bình Định: 355,009,509,326,946,898,677,879,295,077,
Quảng Trị: 477,062,730,042,354,021,615,582,472,769,
Quảng Bình: 491,061,713,621,712,923,985,916,719,498
Trượt226
14-09-22Đà Nẵng: 676,040,597,590,643,938,797,039,625,758,
Khánh Hòa: 283,807,939,090,478,621,125,947,878,233
Trượt270
13-09-22Đắc Lắc: 026,970,482,396,812,400,938,110,634,247,
Quảng Nam: 787,541,605,489,155,116,075,073,943,990
Trúng 482 Đắc Lắc194
12-09-22TT Huế: 755,152,038,060,870,943,210,488,005,932,
Phú Yên: 145,677,842,997,664,875,964,304,267,397
Trượt226
11-09-22Kon Tum: 124,872,755,619,787,167,225,156,891,184,
Khánh Hòa: 900,391,135,541,359,501,351,613,411,820
Trúng 755 Kon Tum,
Trúng 411 Khánh Hòa
182
10-09-22Đà Nẵng: 894,018,002,701,715,240,486,296,123,494,
Quảng Ngãi: 875,309,212,819,806,625,576,050,945,565,
Đắc Nông: 201,799,128,089,167,376,407,094,430,620
Trúng 167 Đắc Nông172
09-09-22Gia Lai: 765,212,852,665,778,388,725,775,552,899,
Ninh Thuận: 065,685,668,169,708,301,345,782,391,442
Trượt231
08-09-22Bình Định: 020,198,222,663,526,457,371,654,477,287,
Quảng Trị: 511,019,418,865,013,063,948,057,576,060,
Quảng Bình: 681,067,878,209,729,602,510,198,189,326
Trúng 287 Bình Định,
Trúng 576 Quảng Trị,
Trúng 209 Quảng Bình
195
07-09-22Đà Nẵng: 726,622,660,645,935,299,777,511,383,085,
Khánh Hòa: 063,248,699,695,162,177,262,744,875,671
Trúng 622 Đà Nẵng151
06-09-22Đắc Lắc: 198,584,362,696,576,604,524,034,157,169,
Quảng Nam: 064,333,985,393,204,056,697,453,522,148
Trượt153
05-09-22TT Huế: 057,164,319,575,348,981,953,352,663,239,
Phú Yên: 633,780,059,495,969,495,469,490,438,524
Trượt279
04-09-22Kon Tum: 636,821,748,445,737,298,449,414,366,242,
Khánh Hòa: 150,171,702,328,945,797,063,393,105,872
Trượt266
03-09-22Đà Nẵng: 706,483,106,793,711,472,995,096,231,246,
Quảng Ngãi: 225,871,210,401,511,734,683,350,643,157,
Đắc Nông: 088,591,451,530,238,471,340,773,062,253
Trượt191
02-09-22Gia Lai: 290,231,638,103,241,985,941,774,075,408,
Ninh Thuận: 314,515,383,693,629,315,525,864,860,139
Trúng 290 Gia Lai229
01-09-22Bình Định: 622,337,883,014,234,563,356,541,865,333,
Quảng Trị: 497,227,290,998,884,073,208,606,050,361,
Quảng Bình: 826,036,983,573,697,579,153,554,622,784
Trượt174
31-08-22Đà Nẵng: 297,703,199,547,225,912,021,020,899,208,
Khánh Hòa: 386,531,161,519,436,372,505,670,706,330
Trượt281
30-08-22Đắc Lắc: 869,494,808,336,792,161,740,427,791,806,
Quảng Nam: 842,023,533,638,675,696,150,234,275,560
Trượt163
29-08-22TT Huế: 380,359,931,661,865,727,746,570,582,889,
Phú Yên: 433,450,379,753,574,533,673,681,435,012
Trượt236
28-08-22Kon Tum: 141,197,709,509,330,977,346,584,723,323,
Khánh Hòa: 032,444,001,193,254,394,794,325,414,893
Trúng 193 Khánh Hòa203
27-08-22Đà Nẵng: 040,392,086,892,913,248,470,313,715,065,
Quảng Ngãi: 824,553,907,868,890,679,189,094,936,440,
Đắc Nông: 291,116,868,740,444,434,210,329,457,036
Trúng 715 Đà Nẵng231
24-08-22Đà Nẵng: 900,448,692,608,032,126,309,195,526,745,
Khánh Hòa: 842,189,528,814,416,226,342,700,345,684
Trượt219
23-08-22Đắc Lắc: 178,243,355,974,522,692,210,014,113,227,
Quảng Nam: 244,625,898,415,044,779,967,048,938,275
Trúng 625 Quảng Nam166
22-08-22TT Huế: 624,688,730,155,995,997,454,073,821,191,
Phú Yên: 949,908,436,462,154,074,461,560,659,682
Trượt217
21-08-22Kon Tum: 702,347,966,312,081,575,247,469,718,814,
Khánh Hòa: 162,844,277,325,137,015,532,112,312,765
Trượt241
20-08-22Đà Nẵng: 651,587,592,456,103,070,570,524,493,088,
Quảng Ngãi: 949,677,019,347,020,507,107,339,211,364,
Đắc Nông: 939,758,738,720,699,504,898,789,034,430
Trúng 019 Quảng Ngãi,
Trúng 034 Đắc Nông
233
19-08-22Gia Lai: 232,060,880,609,110,492,161,731,739,797,
Ninh Thuận: 431,271,620,119,981,537,155,590,105,646
Trượt146
18-08-22Bình Định: 377,791,078,179,985,472,362,211,060,741,
Quảng Trị: 979,089,044,508,571,391,889,576,389,842,
Quảng Bình: 814,869,128,095,775,188,153,492,881,031
Trượt223
17-08-22Đà Nẵng: 675,292,583,574,845,571,172,204,337,320,
Khánh Hòa: 082,181,677,206,572,215,452,870,915,296
Trượt164
16-08-22Đắc Lắc: 923,874,081,307,677,043,475,382,628,955,
Quảng Nam: 238,726,211,352,487,493,671,114,783,063
Trúng 671 Quảng Nam253
15-08-22TT Huế: 438,292,809,601,310,718,461,181,034,680,
Phú Yên: 919,064,234,953,063,222,911,119,484,927
Trượt252
14-08-22Kon Tum: 119,218,202,698,821,875,954,989,851,661,
Khánh Hòa: 700,736,375,587,485,109,565,549,579,811
Trượt186
13-08-22Đà Nẵng: 115,668,518,324,088,515,292,351,927,374,
Quảng Ngãi: 813,123,068,485,709,585,591,421,768,604,
Đắc Nông: 777,277,193,930,859,042,688,213,672,559
Trượt237
12-08-22Gia Lai: 491,148,770,051,355,464,207,611,069,706,
Ninh Thuận: 954,197,752,030,427,392,891,705,956,574
Trượt214
11-08-22Bình Định: 759,149,944,195,555,753,696,873,628,800,
Quảng Trị: 427,278,581,374,286,332,160,565,245,271,
Quảng Bình: 200,764,055,116,638,142,561,377,076,154
Trượt204
10-08-22Đà Nẵng: 263,517,948,049,730,190,536,046,754,785,
Khánh Hòa: 566,912,312,598,605,196,570,582,242,362
Trúng 517 Đà Nẵng254
09-08-22Đắc Lắc: 690,640,323,333,350,387,442,936,518,919,
Quảng Nam: 893,745,654,860,911,031,034,924,394,826
Trúng 518 Đắc Lắc,
Trúng 034 Quảng Nam
231
08-08-22TT Huế: 926,136,306,498,351,404,922,406,847,912,
Phú Yên: 511,157,664,779,378,852,460,015,239,788
Trúng 157 Phú Yên274
07-08-22Kon Tum: 403,491,725,781,599,199,682,209,688,787,
Khánh Hòa: 057,946,181,510,421,985,975,522,919,137
Trượt272
06-08-22Đà Nẵng: 339,598,819,882,676,727,201,311,320,151,
Quảng Ngãi: 846,918,910,729,523,806,025,365,844,988,
Đắc Nông: 086,204,567,573,468,168,509,403,349,793
Trượt211
05-08-22Gia Lai: 349,843,246,970,782,837,960,523,540,959,
Ninh Thuận: 317,393,772,060,514,047,853,025,423,023
Trúng 970 Gia Lai279
04-08-22Bình Định: 903,838,839,024,687,513,655,764,061,544,
Quảng Trị: 843,585,691,631,193,391,612,281,752,660,
Quảng Bình: 356,713,614,966,936,108,527,289,927,841
Trúng 841 Quảng Bình196
03-08-22Đà Nẵng: 462,241,555,185,052,905,045,326,339,719,
Khánh Hòa: 940,084,896,756,420,228,472,863,385,625
Trượt247
02-08-22Đắc Lắc: 991,018,701,059,797,510,103,404,879,782,
Quảng Nam: 338,972,008,019,459,264,247,194,071,951
Trúng 338 Quảng Nam177
01-08-22TT Huế: 222,557,462,387,227,680,431,694,509,415,
Phú Yên: 550,462,819,276,027,729,633,461,814,252
Trúng 387 TT Huế,
Trúng 462 Phú Yên
206
31-07-22Kon Tum: 681,274,730,990,303,181,234,517,797,482,
Khánh Hòa: 565,014,799,816,277,834,251,131,823,488
Trúng 303 Kon Tum206
30-07-22Đà Nẵng: 981,695,512,311,781,602,201,688,683,818,
Quảng Ngãi: 829,820,081,474,564,865,780,148,315,540,
Đắc Nông: 725,268,157,366,439,201,646,030,659,044
Trúng 201 Đắc Nông172
29-07-22Gia Lai: 652,526,936,670,231,347,412,162,230,104,
Ninh Thuận: 261,861,608,711,563,927,031,138,560,354
Trượt149
28-07-22Bình Định: 362,230,425,831,771,869,917,671,732,543,
Quảng Trị: 985,369,903,815,659,781,541,532,559,813,
Quảng Bình: 340,714,940,024,818,918,416,561,116,685
Trúng 340 Quảng Bình224
27-07-22Đà Nẵng: 629,104,068,509,842,270,559,516,760,506,
Khánh Hòa: 366,021,640,166,576,340,332,861,821,703
Trượt208
26-07-22Đắc Lắc: 672,227,692,365,884,576,137,778,342,794,
Quảng Nam: 980,452,536,814,203,151,354,485,406,681
Trượt264
25-07-22TT Huế: 633,732,448,425,252,535,778,531,833,109,
Phú Yên: 833,100,287,896,027,748,417,714,613,713
Trượt263
24-07-22Kon Tum: 153,776,738,691,400,775,275,854,413,523,
Khánh Hòa: 491,104,776,143,343,315,711,018,921,172
Trượt265
23-07-22Đà Nẵng: 684,723,637,405,689,607,092,738,886,081,
Quảng Ngãi: 733,070,381,537,286,324,019,090,321,236,
Đắc Nông: 306,519,075,736,959,437,489,310,279,422
Trúng 019 Quảng Ngãi253
22-07-22Gia Lai: 431,437,569,397,535,248,334,847,672,095,
Ninh Thuận: 128,640,733,572,224,796,610,999,277,061
Trúng 672 Gia Lai178
21-07-22Bình Định: 566,323,044,324,939,961,817,849,789,834,
Quảng Trị: 280,499,832,419,063,978,712,257,877,664,
Quảng Bình: 022,450,529,900,776,272,210,340,077,762
Trúng 324 Bình Định241
20-07-22Đà Nẵng: 407,062,897,464,561,530,699,755,477,713,
Khánh Hòa: 584,518,211,529,619,896,324,821,303,772
Trúng 897 Đà Nẵng191
19-07-22Đắc Lắc: 313,620,516,316,142,278,462,982,640,652,
Quảng Nam: 971,558,051,547,768,101,128,321,440,712
Trúng 620 Đắc Lắc,
Trúng 712 Quảng Nam
214
18-07-22TT Huế: 291,944,378,179,084,590,415,036,411,891,
Phú Yên: 709,573,670,428,496,883,783,303,810,613
Trúng 670 Phú Yên163
17-07-22Kon Tum: 027,008,605,573,424,970,086,926,263,276,
Khánh Hòa: 153,732,066,094,628,082,407,180,250,984
Trượt227
16-07-22Đà Nẵng: 310,418,543,351,781,153,701,770,219,810,
Quảng Ngãi: 852,706,384,583,941,586,164,242,513,008,
Đắc Nông: 320,337,779,114,427,770,226,129,134,261
Trượt150
15-07-22Gia Lai: 367,160,093,930,302,295,727,754,288,186,
Ninh Thuận: 504,682,713,855,614,694,280,862,421,455
Trúng 367 Gia Lai231
14-07-22Bình Định: 821,891,193,247,477,469,706,660,819,220,
Quảng Trị: 998,560,907,679,271,690,399,249,685,084,
Quảng Bình: 863,884,490,709,168,640,414,445,478,082
Trúng 220 Bình Định281
13-07-22Đà Nẵng: 966,189,815,685,824,211,893,394,800,596,
Khánh Hòa: 739,083,423,046,540,346,852,646,085,218
Trượt246
12-07-22Đắc Lắc: 472,104,771,603,551,790,424,545,312,499,
Quảng Nam: 313,222,987,467,291,527,623,012,167,503
Trượt199
11-07-22TT Huế: 837,383,577,713,491,060,323,290,497,784,
Phú Yên: 898,109,504,772,468,952,871,663,039,849
Trúng 784 TT Huế208
10-07-22Kon Tum: 725,371,555,967,750,422,927,311,451,814,
Khánh Hòa: 351,949,592,343,383,331,852,733,516,885
Trúng 311 Kon Tum248
09-07-22Đà Nẵng: 231,522,953,801,982,087,243,648,939,197,
Quảng Ngãi: 738,981,714,803,793,478,218,691,823,865,
Đắc Nông: 544,201,180,392,314,178,555,033,942,440
Trượt194
08-07-22Gia Lai: 030,505,456,531,322,818,463,333,739,504,
Ninh Thuận: 931,792,218,216,006,433,946,793,957,559
Trượt265
07-07-22Bình Định: 550,961,920,510,601,768,567,645,485,801,
Quảng Trị: 723,858,450,475,614,195,808,810,284,669,
Quảng Bình: 964,795,070,692,442,927,850,783,290,077
Trượt260