Thông tin “tuyệt mật“: Anh em chuẩn bị tinh thần để ăn lớn hôm nay nhé Cầu XỈU CHỦ siêu đẹp chưa từng có. Cơ hội phát tài có một không hai. Đừng bỏ qua nếu không bạn sẽ phải hối hận đấy.

XEM SỐ VÍP PHÍ: 1,000,000 VNĐ

⇒ Chốt số chuẩn cam kết 100% ăn lớn!
⇒ Anh em có thể nạp thẻ lấy số ngay lúc này
⇒ Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
⇒ Tự Tin Lấy Số Đánh Lớn và Giàu To!!
⇒ Nạp thẻ lỗi A⁄E Vui lòng CHÁT VỚI CHÚNG TÔI để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!

Cặp Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,000,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
08-08-22
07-08-22Khánh Hòa: 694,405,
Kon Tum: 240,690
Trượt217
06-08-22Đắc Nông: 397,474,
Quảng Ngãi: 291,764,
Đà Nẵng: 920,486
Trúng 397 Đắc Nông,
Trúng 920 Đà Nẵng
183
05-08-22Ninh Thuận: 077,440,
Gia Lai: 491,747
Trượt196
04-08-22Quảng Bình: 618,840,
Quảng Trị: 237,043,
Bình Định: 904,283
Trúng 237 Quảng Trị197
03-08-22Khánh Hòa: 243,826,
Đà Nẵng: 908,544
Trúng 908 Đà Nẵng204
02-08-22Quảng Nam: 947,364,
Đắc Lắc: 370,320
Trúng 370 Đắc Lắc174
01-08-22Phú Yên: 462,643,
TT Huế: 387,483
Trúng 462 Phú Yên,
Trúng 387 TT Huế
214
31-07-22Khánh Hòa: 191,095,
Kon Tum: 907,935
Trúng 191 Khánh Hòa258
30-07-22Đắc Nông: 201,360,
Quảng Ngãi: 618,880,
Đà Nẵng: 951,508
Trúng 201 Đắc Nông269
29-07-22Ninh Thuận: 142,652,
Gia Lai: 926,232
Trúng 142 Ninh Thuận,
Trúng 926 Gia Lai
212
28-07-22Quảng Bình: 391,455,
Quảng Trị: 388,292,
Bình Định: 677,630
Trúng 677 Bình Định234
27-07-22Khánh Hòa: 778,821,
Đà Nẵng: 522,596
Trúng 522 Đà Nẵng219
26-07-22Quảng Nam: 959,847,
Đắc Lắc: 562,681
Trúng 959 Quảng Nam,
Trúng 562 Đắc Lắc
252
25-07-22Phú Yên: 464,344,
TT Huế: 990,342
Trượt269
24-07-22Khánh Hòa: 919,229,
Kon Tum: 974,780
Trượt217
23-07-22Đắc Nông: 201,054,
Quảng Ngãi: 855,091,
Đà Nẵng: 263,888
Trượt202
22-07-22Ninh Thuận: 365,977,
Gia Lai: 295,648
Trượt223
21-07-22Quảng Bình: 078,498,
Quảng Trị: 540,280,
Bình Định: 324,064
Trúng 540 Quảng Trị,
Trúng 324 Bình Định
183
20-07-22Khánh Hòa: 889,576,
Đà Nẵng: 897,403
Trúng 889 Khánh Hòa,
Trúng 897 Đà Nẵng
263
19-07-22Quảng Nam: 712,202,
Đắc Lắc: 620,779
Trúng 712 Quảng Nam,
Trúng 620 Đắc Lắc
143
18-07-22Phú Yên: 670,089,
TT Huế: 166,903
Trúng 670 Phú Yên222
17-07-22Khánh Hòa: 826,283,
Kon Tum: 403,962
Trượt275
16-07-22Đắc Nông: 784,762,
Quảng Ngãi: 151,443,
Đà Nẵng: 662,343
Trúng 662 Đà Nẵng209
15-07-22Ninh Thuận: 548,450,
Gia Lai: 570,960
Trượt259
14-07-22Quảng Bình: 386,115,
Quảng Trị: 070,223,
Bình Định: 220,525
Trúng 386 Quảng Bình,
Trúng 220 Bình Định
238
13-07-22Khánh Hòa: 292,156,
Đà Nẵng: 406,219
Trúng 406 Đà Nẵng196
12-07-22Quảng Nam: 299,968,
Đắc Lắc: 380,050
Trúng 299 Quảng Nam,
Trúng 380 Đắc Lắc
158
11-07-22Phú Yên: 226,323,
TT Huế: 816,574
Trượt278
10-07-22Khánh Hòa: 090,562,
Kon Tum: 311,833
Trúng 090 Khánh Hòa,
Trúng 311 Kon Tum
150
09-07-22Đắc Nông: 835,904,
Quảng Ngãi: 996,034,
Đà Nẵng: 632,801
Trượt239
08-07-22Ninh Thuận: 312,828,
Gia Lai: 200,328
Trúng 200 Gia Lai163
07-07-22Quảng Bình: 185,730,
Quảng Trị: 921,614,
Bình Định: 923,489
Trượt201
06-07-22Khánh Hòa: 227,253,
Đà Nẵng: 081,403
Trượt167
05-07-22Quảng Nam: 883,780,
Đắc Lắc: 588,280
Trúng 883 Quảng Nam,
Trúng 588 Đắc Lắc
203
04-07-22Phú Yên: 936,877,
TT Huế: 661,940
Trượt179
03-07-22Khánh Hòa: 809,905,
Kon Tum: 263,243
Trượt263
02-07-22Đắc Nông: 908,583,
Quảng Ngãi: 215,851,
Đà Nẵng: 870,658
Trượt195
01-07-22Ninh Thuận: 492,433,
Gia Lai: 779,621
Trượt243
30-06-22Quảng Bình: 280,540,
Quảng Trị: 576,362,
Bình Định: 696,586
Trúng 576 Quảng Trị155
29-06-22Khánh Hòa: 189,115,
Đà Nẵng: 995,864
Trúng 189 Khánh Hòa226
28-06-22Quảng Nam: 454,582,
Đắc Lắc: 767,308
Trượt248
27-06-22Phú Yên: 515,984,
TT Huế: 041,957
Trúng 041 TT Huế175
26-06-22Khánh Hòa: 786,494,
Kon Tum: 345,440
Trúng 786 Khánh Hòa,
Trúng 345 Kon Tum
211
25-06-22Đắc Nông: 035,478,
Quảng Ngãi: 599,866,
Đà Nẵng: 301,484
Trúng 301 Đà Nẵng215
24-06-22Ninh Thuận: 705,888,
Gia Lai: 814,468
Trượt273
23-06-22Quảng Bình: 225,006,
Quảng Trị: 161,364,
Bình Định: 819,908
Trúng 225 Quảng Bình,
Trúng 161 Quảng Trị,
Trúng 819 Bình Định
236
22-06-22Khánh Hòa: 520,764,
Đà Nẵng: 968,498
Trượt232
21-06-22Quảng Nam: 053,216,
Đắc Lắc: 161,614
Trượt178
20-06-22Phú Yên: 179,613,
TT Huế: 732,093
Trượt215
19-06-22Khánh Hòa: 328,282,
Kon Tum: 185,714
Trượt224
18-06-22Đắc Nông: 809,986,
Quảng Ngãi: 001,894,
Đà Nẵng: 778,883
Trúng 809 Đắc Nông,
Trúng 001 Quảng Ngãi
225
17-06-22Ninh Thuận: 217,691,
Gia Lai: 933,395
Trượt186
16-06-22Quảng Bình: 446,770,
Quảng Trị: 480,266,
Bình Định: 588,448
Trúng 588 Bình Định169
15-06-22Khánh Hòa: 256,283,
Đà Nẵng: 235,508
Trúng 256 Khánh Hòa,
Trúng 235 Đà Nẵng
159
14-06-22Quảng Nam: 604,122,
Đắc Lắc: 658,742
Trượt227
13-06-22Phú Yên: 147,244,
TT Huế: 302,120
Trượt239
12-06-22Khánh Hòa: 541,808,
Kon Tum: 049,808
Trúng 541 Khánh Hòa209
11-06-22Đắc Nông: 366,130,
Quảng Ngãi: 330,850,
Đà Nẵng: 663,487
Trúng 366 Đắc Nông189
10-06-22Ninh Thuận: 958,710,
Gia Lai: 020,212
Trượt215
09-06-22Quảng Bình: 622,984,
Quảng Trị: 689,875,
Bình Định: 014,417
Trượt140
08-06-22Khánh Hòa: 091,022,
Đà Nẵng: 450,567
Trúng 450 Đà Nẵng273
07-06-22Quảng Nam: 615,686,
Đắc Lắc: 446,355
Trượt252
06-06-22Phú Yên: 722,325,
TT Huế: 563,697
Trượt217
05-06-22Khánh Hòa: 306,661,
Kon Tum: 665,658
Trượt285
04-06-22Đắc Nông: 370,870,
Quảng Ngãi: 837,235,
Đà Nẵng: 210,674
Trúng 370 Đắc Nông,
Trúng 210 Đà Nẵng
269
03-06-22Ninh Thuận: 736,991,
Gia Lai: 988,214
Trúng 988 Gia Lai163
02-06-22Quảng Bình: 110,433,
Bình Định: 627,619,
Quảng Trị: 851,579
Trượt247
01-06-22Khánh Hòa: 246,402,
Đà Nẵng: 487,115
Trượt218
31-05-22Quảng Nam: 257,722,
Đắc Lắc: 979,738
Trúng 979 Đắc Lắc265
30-05-22Phú Yên: 882,084,
TT Huế: 793,674
Trúng 882 Phú Yên,
Trúng 793 TT Huế
162
29-05-22Khánh Hòa: 873,147,
Kon Tum: 890,012
Trúng 890 Kon Tum203
28-05-22Đắc Nông: 051,646,
Quảng Ngãi: 218,408,
Đà Nẵng: 737,586
Trúng 051 Đắc Nông,
Trúng 218 Quảng Ngãi
221
27-05-22Ninh Thuận: 536,289,
Gia Lai: 298,903
Trúng 536 Ninh Thuận,
Trúng 298 Gia Lai
262
26-05-22Quảng Bình: 817,555,
Quảng Trị: 147,136,
Bình Định: 307,054
Trúng 147 Quảng Trị,
Trúng 307 Bình Định
238
25-05-22Khánh Hòa: 266,932,
Đà Nẵng: 712,947
Trúng 266 Khánh Hòa182
24-05-22Quảng Nam: 833,698,
Đắc Lắc: 502,579
Trúng 833 Quảng Nam,
Trúng 502 Đắc Lắc
192
23-05-22Phú Yên: 131,767,
TT Huế: 384,574
Trúng 131 Phú Yên,
Trúng 384 TT Huế
154
22-05-22Khánh Hòa: 576,644,
Kon Tum: 273,157
Trúng 576 Khánh Hòa267
21-05-22Đắc Nông: 396,602,
Quảng Ngãi: 711,169,
Đà Nẵng: 119,739
Trúng 711 Quảng Ngãi167
20-05-22Ninh Thuận: 159,782,
Gia Lai: 053,947
Trúng 159 Ninh Thuận,
Trúng 053 Gia Lai
173
19-05-22Quảng Bình: 651,662,
Quảng Trị: 143,604,
Bình Định: 755,597
Trượt253
18-05-22Khánh Hòa: 471,829,
Đà Nẵng: 324,568
Trượt225
17-05-22Đắc Lắc: 958,604,
Quảng Nam: 091,629
Trượt196
16-05-22Phú Yên: 135,032,
TT Huế: 866,439
Trượt285
15-05-22Khánh Hòa: 613,417,
Kon Tum: 263,396
Trúng 613 Khánh Hòa175
14-05-22Đắc Nông: 920,512,
Quảng Ngãi: 594,747,
Đà Nẵng: 793,053
Trúng 920 Đắc Nông,
Trúng 793 Đà Nẵng
248
13-05-22Ninh Thuận: 677,944,
Gia Lai: 752,411
Trượt223