Thông tin “tuyệt mật“: Anh em chuẩn bị tinh thần để ăn lớn hôm nay nhé Cầu XỈU CHỦ siêu đẹp chưa từng có. Cơ hội phát tài có một không hai. Đừng bỏ qua nếu không bạn sẽ phải hối hận đấy.

XEM SỐ VÍP PHÍ: 1,000,000 VNĐ

⇒ Chốt số chuẩn cam kết 100% ăn lớn!
⇒ Anh em có thể nạp thẻ lấy số ngay lúc này
⇒ Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
⇒ Tự Tin Lấy Số Đánh Lớn và Giàu To!!
⇒ Nạp thẻ lỗi A⁄E Vui lòng CHÁT VỚI CHÚNG TÔI để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!

Cặp Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,000,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
02-06-23
01-06-23Quảng Bình: 101,870,
Quảng Trị: 466,436,
Bình Định: 710,404
Trúng 870 Quảng Bình147
31-05-23Khánh Hòa: 793,256,
Đà Nẵng: 315,758
Trúng 315 Đà Nẵng190
30-05-23Quảng Nam: 594,303,
Đắc Lắc: 936,722
Trượt177
29-05-23Phú Yên: 447,710,
TT Huế: 212,016
Trúng 212 TT Huế272
28-05-23Khánh Hòa: 873,183,
Kon Tum: 739,050,
: 007,359
Trúng 873 Khánh Hòa307
27-05-23Đắc Nông: 102,752,
Quảng Ngãi: 791,141,
Đà Nẵng: 437,691
Trượt217
26-05-23Ninh Thuận: 803,027,
Gia Lai: 437,054
Trượt215
25-05-23Quảng Bình: 883,248,
Quảng Trị: 689,632,
Bình Định: 605,080
Trúng 883 Quảng Bình,
Trúng 689 Quảng Trị,
Trúng 605 Bình Định
152
24-05-23Khánh Hòa: 558,551,
Đà Nẵng: 093,177
Trúng 093 Đà Nẵng226
23-05-23Quảng Nam: 050,667,
Đắc Lắc: 739,505
Trượt232
22-05-23Phú Yên: 036,859,
TT Huế: 129,583
Trúng 036 Phú Yên254
21-05-23Khánh Hòa: 944,906,
Kon Tum: 146,769,
: 546,397
Trượt297
20-05-23Đắc Nông: 157,717,
Quảng Ngãi: 421,003,
Đà Nẵng: 966,455
Trượt194
19-05-23Ninh Thuận: 157,099,
Gia Lai: 199,792
Trúng 199 Gia Lai169
18-05-23Quảng Bình: 776,700,
Quảng Trị: 967,604,
Bình Định: 398,016
Trúng 398 Bình Định251
17-05-23Khánh Hòa: 469,182,
Đà Nẵng: 996,635
Trúng 469 Khánh Hòa,
Trúng 996 Đà Nẵng
271
16-05-23Quảng Nam: 582,064,
Đắc Lắc: 213,877
Trúng 582 Quảng Nam,
Trúng 213 Đắc Lắc
277
15-05-23Phú Yên: 890,817,
TT Huế: 454,545
Trúng 454 TT Huế201
14-05-23Khánh Hòa: 684,696,
Kon Tum: 489,081,
: 042,271
Trúng 684 Khánh Hòa,
Trúng 489 Kon Tum,
Trúng 042
352
13-05-23Đắc Nông: 411,626,
Quảng Ngãi: 453,168,
Đà Nẵng: 042,788
Trúng 453 Quảng Ngãi185
12-05-23Ninh Thuận: 593,823,
Gia Lai: 685,271
Trúng 593 Ninh Thuận163
11-05-23Quảng Bình: 940,723,
Quảng Trị: 649,075,
Bình Định: 981,895
Trúng 981 Bình Định203
10-05-23Khánh Hòa: 477,346,
Đà Nẵng: 962,303
Trúng 962 Đà Nẵng260
09-05-23Quảng Nam: 725,088,
Đắc Lắc: 531,858
Trúng 725 Quảng Nam257
08-05-23Phú Yên: 296,293,
TT Huế: 883,228
Trúng 883 TT Huế262
07-05-23Khánh Hòa: 117,616,
Kon Tum: 358,381,
: 632,675
Trượt398
06-05-23Đắc Nông: 477,369,
Quảng Ngãi: 333,097,
Đà Nẵng: 468,779
Trúng 333 Quảng Ngãi,
Trúng 468 Đà Nẵng
240
05-05-23Ninh Thuận: 348,177,
Gia Lai: 227,139
Trượt186
04-05-23Quảng Bình: 965,180,
Quảng Trị: 156,978,
Bình Định: 030,575
Trúng 030 Bình Định222
03-05-23Khánh Hòa: 102,328,
Đà Nẵng: 985,466
Trượt249
02-05-23Quảng Nam: 480,283,
Đắc Lắc: 567,606
Trúng 480 Quảng Nam,
Trúng 567 Đắc Lắc
184
01-05-23Phú Yên: 342,057,
TT Huế: 009,093
Trượt161
30-04-23Khánh Hòa: 849,218,
Kon Tum: 919,295,
: 630,804
Trúng 919 Kon Tum338
29-04-23Đắc Nông: 421,989,
Quảng Ngãi: 352,210,
Đà Nẵng: 175,903
Trúng 421 Đắc Nông182
28-04-23Ninh Thuận: 685,575,
Gia Lai: 188,881
Trượt249
27-04-23Quảng Bình: 088,510,
Quảng Trị: 347,936,
Bình Định: 566,284
Trúng 347 Quảng Trị222
26-04-23Khánh Hòa: 574,823,
Đà Nẵng: 101,257
Trúng 574 Khánh Hòa272
25-04-23Quảng Nam: 146,853,
Đắc Lắc: 527,319
Trúng 146 Quảng Nam,
Trúng 527 Đắc Lắc
205
24-04-23Phú Yên: 655,758,
TT Huế: 617,557
Trúng 617 TT Huế142
23-04-23Khánh Hòa: 739,621,
Kon Tum: 673,064,
: 692,030
Trúng 739 Khánh Hòa,
Trúng 673 Kon Tum,
Trúng 692
297
22-04-23Đắc Nông: 429,816,
Quảng Ngãi: 923,276,
Đà Nẵng: 174,893
Trúng 923 Quảng Ngãi,
Trúng 174 Đà Nẵng
221
21-04-23Ninh Thuận: 569,945,
Gia Lai: 796,854
Trượt275
20-04-23Quảng Bình: 057,992,
Quảng Trị: 760,109,
Bình Định: 046,793
Trượt200
19-04-23Khánh Hòa: 696,569,
Đà Nẵng: 557,201
Trúng 557 Đà Nẵng163
18-04-23Quảng Nam: 760,852,
Đắc Lắc: 370,646
Trượt184
17-04-23Phú Yên: 403,124,
TT Huế: 580,554
Trúng 403 Phú Yên,
Trúng 580 TT Huế
211
16-04-23Khánh Hòa: 849,388,
Kon Tum: 194,005,
: 166,533
Trúng 849 Khánh Hòa359
15-04-23Đắc Nông: 063,676,
Quảng Ngãi: 030,907,
Đà Nẵng: 366,126
Trúng 063 Đắc Nông,
Trúng 366 Đà Nẵng
257
14-04-23Ninh Thuận: 062,538,
Gia Lai: 487,700
Trúng 062 Ninh Thuận137
13-04-23Quảng Bình: 218,012,
Quảng Trị: 403,046,
Bình Định: 964,122
Trúng 218 Quảng Bình239
12-04-23Khánh Hòa: 288,916,
Đà Nẵng: 233,352
Trúng 288 Khánh Hòa,
Trúng 233 Đà Nẵng
268
11-04-23Quảng Nam: 345,701,
Đắc Lắc: 572,528
Trượt172
10-04-23Phú Yên: 438,356,
TT Huế: 793,669
Trượt203
09-04-23Khánh Hòa: 910,619,
Kon Tum: 631,135,
: 396,889
Trúng 910 Khánh Hòa232
08-04-23Đắc Nông: 520,705,
Quảng Ngãi: 923,985,
Đà Nẵng: 354,444
Trúng 520 Đắc Nông,
Trúng 354 Đà Nẵng
224
07-04-23Ninh Thuận: 710,841,
Gia Lai: 784,605
Trúng 710 Ninh Thuận196
06-04-23Quảng Bình: 695,285,
Quảng Trị: 447,375,
Bình Định: 086,200
Trúng 447 Quảng Trị251
05-04-23Khánh Hòa: 704,713,
Đà Nẵng: 856,834
Trúng 704 Khánh Hòa,
Trúng 856 Đà Nẵng
257
04-04-23Quảng Nam: 341,215,
Đắc Lắc: 178,683
Trúng 178 Đắc Lắc163
03-04-23Phú Yên: 910,577,
TT Huế: 106,607
Trúng 910 Phú Yên292
02-04-23Khánh Hòa: 390,345,
Kon Tum: 918,179,
: 304,332
Trượt308
01-04-23Đắc Nông: 441,196,
Quảng Ngãi: 062,760,
Đà Nẵng: 471,925
Trúng 062 Quảng Ngãi231
31-03-23Ninh Thuận: 523,971,
Gia Lai: 040,032
Trúng 040 Gia Lai242
30-03-23Quảng Bình: 915,074,
Quảng Trị: 208,024,
Bình Định: 274,903
Trượt271
29-03-23Khánh Hòa: 957,823,
Đà Nẵng: 743,645
Trúng 743 Đà Nẵng238
28-03-23Quảng Nam: 052,979,
Đắc Lắc: 297,048
Trúng 052 Quảng Nam,
Trúng Đắc Lắc
223
27-03-23TT Huế: 742,097,
Phú Yên: 237,087
Trúng 237 Phú Yên154
26-03-23Khánh Hòa: 674,256,
Kon Tum: 641,949,
: 153,175
Trúng 153 313
25-03-23Đắc Nông: 583,863,
Quảng Ngãi: 466,178,
Đà Nẵng: 803,716
Trúng 583 Đắc Nông186
24-03-23Ninh Thuận: 700,650,
Gia Lai: 740,959
Trượt183
23-03-23Quảng Bình: 684,884,
Quảng Trị: 992,673,
Bình Định: 825,049
Trượt153
22-03-23Khánh Hòa: 187,688,
Đà Nẵng: 683,742
Trượt155
21-03-23Quảng Nam: 617,704,
Đắc Lắc: 495,423
Trúng 617 Quảng Nam203
20-03-23Phú Yên: 269,145,
TT Huế: 261,666
Trượt294
19-03-23Khánh Hòa: 599,782,
Kon Tum: 793,278,
: 388,792
Trượt344
18-03-23Đắc Nông: 070,874,
Quảng Ngãi: 011,673,
Đà Nẵng: 653,797
Trượt223
17-03-23Gia Lai: 438,751,
Ninh Thuận: 055,943
Trúng 055 Ninh Thuận212
16-03-23Quảng Bình: 939,978,
Quảng Trị: 537,985,
Bình Định: 336,899
Trúng 537 Quảng Trị263
15-03-23Khánh Hòa: 669,703,
Đà Nẵng: 377,061
Trúng 669 Khánh Hòa218
14-03-23Quảng Nam: 437,527,
Đắc Lắc: 329,959
Trượt202
13-03-23Phú Yên: 970,758,
TT Huế: 245,246
Trúng 245 TT Huế158
12-03-23: 116,072,
Kon Tum: 717,713,
Khánh Hòa: 924,088
Trúng 717 Kon Tum,
Trúng 924 Khánh Hòa
283