THÀNH CÔNG không dành cho những người luôn sợ hãi… !!! Mạnh dạn đầu tư vận may sẽ đến với bạn. Chúng tôi luôn cố gắng hết mình để giúp bạn thắng lớn.

XEM SỐ VÍP PHÍ: 500,000 VNĐ

⇒ Chốt số chuẩn cam kết 100% ăn lớn!
⇒ Anh em có thể nạp thẻ lấy số ngay lúc này
⇒ Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
⇒ Tự Tin Lấy Số Đánh Lớn và Giàu To!!
⇒ Nạp thẻ lỗi A⁄E Vui lòng CHÁT VỚI CHÚNG TÔI để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!

Lô ba số Miền Trung Siêu Chuẩn chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
02-06-23
01-06-23Quảng Bình: 600,
Quảng Trị: 108,
Bình Định: 797
Trúng Quảng Bình,
Trúng Quảng Trị
236
31-05-23Khánh Hòa: 730,
Đà Nẵng: 614
Trúng Đà Nẵng132
30-05-23Quảng Nam: 051,
Đắc Lắc: 844
Trúng Quảng Nam242
29-05-23Phú Yên: 340,
TT Huế: 755
Trúng Phú Yên289
28-05-23Khánh Hòa: 591,
Kon Tum: 681,
: 883
Trúng Khánh Hòa,
Trúng
318
27-05-23Đắc Nông: 311,
Quảng Ngãi: 071,
Đà Nẵng: 288
Trượt225
26-05-23Ninh Thuận: 064,
Gia Lai: 799
Trượt239
25-05-23Quảng Bình: 157,
Quảng Trị: 677,
Bình Định: 351
Trúng Quảng Bình,
Trúng Bình Định
311
24-05-23Khánh Hòa: 753,
Đà Nẵng: 556
Trượt210
23-05-23Quảng Nam: 843,
Đắc Lắc: 712
Trúng Quảng Nam293
22-05-23Phú Yên: 641,
TT Huế: 215
Trượt178
21-05-23Khánh Hòa: 101,
Kon Tum: 665,
: 134
Trượt359
20-05-23Đắc Nông: 535,
Quảng Ngãi: 906,
Đà Nẵng: 632
Trượt282
19-05-23Ninh Thuận: 099,
Gia Lai: 120
Trượt301
18-05-23Quảng Bình: 652,
Quảng Trị: 205,
Bình Định: 765
Trúng Quảng Bình,
Trúng Quảng Trị
128
17-05-23Khánh Hòa: 418,
Đà Nẵng: 421
Trượt191
16-05-23Quảng Nam: 936,
Đắc Lắc: 372
Trúng Quảng Nam204
15-05-23Phú Yên: 495,
TT Huế: 021
Trượt210
14-05-23Khánh Hòa: 819,
Kon Tum: 243,
: 981
Trúng Kon Tum,
Trúng
251
13-05-23Đắc Nông: 061,
Quảng Ngãi: 453,
Đà Nẵng: 950
Trúng Đắc Nông,
Trúng Quảng Ngãi
275
12-05-23Ninh Thuận: 316,
Gia Lai: 279
Trúng Gia Lai179
11-05-23Quảng Bình: 333,
Quảng Trị: 072,
Bình Định: 812
Trúng Quảng Trị264
10-05-23Khánh Hòa: 578,
Đà Nẵng: 616
Trúng Đà Nẵng326
09-05-23Quảng Nam: 135,
Đắc Lắc: 408
Trúng Quảng Nam295
08-05-23Phú Yên: 060,
TT Huế: 631
Trúng Phú Yên332
07-05-23Khánh Hòa: 866,
Kon Tum: 545,
: 949
Trượt369
06-05-23Đắc Nông: 497,
Quảng Ngãi: 479,
Đà Nẵng: 963
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đà Nẵng
283
05-05-23Ninh Thuận: 286,
Gia Lai: 308
Trúng Ninh Thuận,
Trúng Gia Lai
164
04-05-23Quảng Bình: 250,
Quảng Trị: 921,
Bình Định: 754
Trượt191
03-05-23Khánh Hòa: 779,
Đà Nẵng: 859
Trúng Đà Nẵng303
02-05-23Quảng Nam: 682,
Đắc Lắc: 255
Trượt205
01-05-23Phú Yên: 722,
TT Huế: 726
Trúng TT Huế327
30-04-23Khánh Hòa: 706,
Kon Tum: 604,
: 316
Trượt474
29-04-23Đắc Nông: 993,
Quảng Ngãi: 667,
Đà Nẵng: 749
Trúng Đắc Nông,
Trúng Quảng Ngãi
243
28-04-23Ninh Thuận: 779,
Gia Lai: 621
Trượt276
27-04-23Quảng Bình: 045,
Quảng Trị: 223,
Bình Định: 619
Trúng Quảng Bình,
Trúng Quảng Trị
255
26-04-23Khánh Hòa: 985,
Đà Nẵng: 590
Trúng Đà Nẵng320
25-04-23Quảng Nam: 146,
Đắc Lắc: 166
Trúng Quảng Nam306
24-04-23Phú Yên: 792,
TT Huế: 383
Trúng Phú Yên251
23-04-23Khánh Hòa: 565,
Kon Tum: 033,
: 599
Trúng Kon Tum,
Trúng
230
22-04-23Đắc Nông: 067,
Quảng Ngãi: 644,
Đà Nẵng: 864
Trúng Đắc Nông204
21-04-23Ninh Thuận: 823,
Gia Lai: 721
Trúng Ninh Thuận147
20-04-23Quảng Bình: 446,
Quảng Trị: 746,
Bình Định: 184
Trúng Bình Định286
19-04-23Khánh Hòa: 068,
Đà Nẵng: 891
Trượt213
18-04-23Quảng Nam: 060,
Đắc Lắc: 974
Trúng Đắc Lắc237
17-04-23Phú Yên: 301,
TT Huế: 072
Trúng Phú Yên302
16-04-23Khánh Hòa: 668,
Kon Tum: 557,
: 072
Trúng Kon Tum,
Trúng
318
15-04-23Đắc Nông: 693,
Quảng Ngãi: 749,
Đà Nẵng: 400
Trượt275
14-04-23Ninh Thuận: 288,
Gia Lai: 363
Trượt279
13-04-23Quảng Bình: 106,
Quảng Trị: 622,
Bình Định: 260
Trượt199
12-04-23Khánh Hòa: 268,
Đà Nẵng: 880
Trượt159
11-04-23Quảng Nam: 641,
Đắc Lắc: 361
Trượt286
10-04-23Phú Yên: 145,
TT Huế: 269
Trượt217
09-04-23Khánh Hòa: 855,
Kon Tum: 767,
: 381
Trượt498
08-04-23Đắc Nông: 425,
Quảng Ngãi: 945,
Đà Nẵng: 257
Trượt264
07-04-23Ninh Thuận: 941,
Gia Lai: 698
Trúng Gia Lai270
06-04-23Quảng Bình: 960,
Quảng Trị: 173,
Bình Định: 638
Trúng Quảng Bình,
Trúng Bình Định
232
05-04-23Khánh Hòa: 254,
Đà Nẵng: 089
Trúng Khánh Hòa,
Trúng Đà Nẵng
258
04-04-23Quảng Nam: 319,
Đắc Lắc: 819
Trượt331
03-04-23Phú Yên: 166,
TT Huế: 101
Trúng Phú Yên240
02-04-23Khánh Hòa: 111,
Kon Tum: 455,
: 686
Trượt408
01-04-23Đắc Nông: 377,
Quảng Ngãi: 243,
Đà Nẵng: 636
Trúng Đắc Nông213
31-03-23Ninh Thuận: 317,
Gia Lai: 231
Trượt277
30-03-23Quảng Bình: 579,
Quảng Trị: 619,
Bình Định: 520
Trượt309
29-03-23Khánh Hòa: 933,
Đà Nẵng: 526
Trúng Khánh Hòa226
28-03-23Quảng Nam: 257,
Đắc Lắc: 745
Trượt284
27-03-23TT Huế: 727,
Phú Yên: 980
Trúng Phú Yên318
26-03-23Khánh Hòa: 257,
Kon Tum: 573,
: 302
Trượt334
25-03-23Đắc Nông: 557,
Quảng Ngãi: 562,
Đà Nẵng: 788
Trượt312
24-03-23Ninh Thuận: 466,
Gia Lai: 558
Trượt199
23-03-23Quảng Bình: 242,
Quảng Trị: 260,
Bình Định: 049
Trượt191
22-03-23Khánh Hòa: 902,
Đà Nẵng: 316
Trượt163
21-03-23Quảng Nam: 676,
Đắc Lắc: 284
Trượt314
20-03-23Phú Yên: 627,
TT Huế: 895
Trượt197
19-03-23Khánh Hòa: 496,
Kon Tum: 453,
: 293
Trúng 465
18-03-23Đắc Nông: 445,
Quảng Ngãi: 747,
Đà Nẵng: 371
Trúng Đà Nẵng272
17-03-23Gia Lai: 230,
Ninh Thuận: 009
Trượt340
16-03-23Quảng Bình: 825,
Quảng Trị: 894,
Bình Định: 959
Trượt210
15-03-23Khánh Hòa: 422,
Đà Nẵng: 506
Trượt136
14-03-23Quảng Nam: 160,
Đắc Lắc: 075
Trúng Đắc Lắc244
13-03-23Phú Yên: 063,
TT Huế: 105
Trúng Phú Yên,
Trúng TT Huế
149
12-03-23: 155,
Kon Tum: 591,
Khánh Hòa: 524
Trúng Kon Tum264