Bạn 3 càng toàn bị thất bại. hãy thử ngay với cầu 3 càng của chúng tôi đảm bảo chắc thắng. Tiền tài đầy nhà vận may gõ cửa! 

Dàn 3 càng 4 số mb siêu víp: 1.000.000đ

⇒Chốt số chuẩn từ 08h0018h00 hàng ngày
⇒Sau khi a/e nạp đủ tiền số sẽ HIỆN RA
⇒Hỗ trợ thẻ nạp: VinaPhone,Viettel
⇒Anh em liên hệ với chúng tôi tại KHUNG CHÁT nếu nạp thẻ bị lỗi nhé!

Bộ 3 Càng 4 Con VIP MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,000,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
13-04-21
12-04-21392,471,534,133Trượt106
11-04-21795,460,629,942Trượt141
10-04-21142,817,865,075Trượt181
09-04-21011,450,812,985Trượt155
08-04-21354,316,368,498Trượt158
07-04-21124,185,613,512Trượt192
06-04-21641,731,719,413Trượt181
05-04-21073,901,289,358Trượt175
04-04-21151,173,314,173Trượt189
03-04-21110,988,946,949Trúng 110173
02-04-21881,179,770,397Trượt142
01-04-21393,752,402,908Trúng 393120
31-03-21050,298,293,740Trượt146
30-03-21285,708,019,482Trượt174
29-03-21323,720,504,618Trượt119
28-03-21541,138,197,236Trượt119
27-03-21871,518,771,875Trượt138
26-03-21469,042,002,127Trúng 042129
25-03-21615,391,733,698Trượt174
24-03-21438,970,837,146Trúng 438142
23-03-21449,684,248,489Trượt169
22-03-21637,404,576,380Trượt157
21-03-21755,689,690,432Trượt178
20-03-21339,779,873,438Trúng 438112
19-03-21233,363,614,880Trượt179
18-03-21086,381,952,153Trượt148
17-03-21152,284,298,623Trúng 152143
16-03-21417,008,544,457Trượt103
15-03-21804,934,797,701Trượt180
14-03-21540,272,796,120Trượt139
13-03-21563,082,673,720Trượt140
12-03-21398,374,443,317Trượt111
11-03-21310,579,620,518Trượt117
10-03-21657,639,106,404Trúng 639144
09-03-21598,084,996,736Trúng 736193
08-03-21841,388,900,343Trượt134
07-03-21662,479,422,018Trượt114
06-03-21838,990,079,758Trượt132
05-03-21201,992,051,940Trúng 992102
04-03-21452,112,913,023Trượt192
03-03-21829,410,484,538Trúng 410105
02-03-21168,958,080,709Trượt120
01-03-21803,066,322,103Trượt171
28-02-21836,183,337,086Trượt172
27-02-21292,313,876,110Trúng 313104
26-02-21705,886,215,692Trượt137
25-02-21172,251,045,341Trượt199
24-02-21315,603,321,808Trúng 315119
23-02-21117,112,107,092Trượt122
22-02-21014,116,155,383Trượt199
21-02-21500,133,316,432Trượt150
20-02-21000,890,307,521Trượt113
19-02-21690,438,165,859Trượt194
18-02-21595,393,124,854Trượt122
17-02-21067,284,506,651Trượt130
16-02-21258,055,503,850Trúng 503172
15-02-21706,648,944,385Trượt136
10-02-21482,629,087,420Trúng 629134
09-02-21588,792,055,361Trúng 792129
08-02-21927,023,878,190Trượt111
07-02-21497,796,440,882Trượt151
06-02-21455,577,005,461Trượt150
05-02-21322,196,627,520Trúng 520120
04-02-21366,579,328,874Trượt155
03-02-21349,116,301,817Trúng 349100
02-02-21432,962,486,516Trượt136
01-02-21338,740,782,574Trúng 782193
31-01-21232,905,266,159Trượt138
30-01-21341,966,126,951Trượt184
29-01-21900,012,169,230Trúng 169123
28-01-21226,986,121,021Trượt119
27-01-21926,084,426,900Trượt125
26-01-21390,174,079,832Trúng 079136
25-01-21723,259,479,303Trượt189
24-01-21883,356,927,087Trúng 883192
23-01-21756,744,503,369Trượt185
22-01-21006,130,840,264Trúng 264168
21-01-21885,756,427,858Trượt114
20-01-21545,082,124,411Trúng 545171
19-01-21677,760,983,991Trúng 677121
18-01-21590,120,253,585Trượt179
17-01-21022,236,519,095Trúng 095130
16-01-21893,046,987,493Trúng 046123
15-01-21563,691,094,636Trượt119
14-01-21710,553,711,338Trúng 338188
13-01-21539,334,720,172Trượt128
12-01-21724,650,489,109Trượt152
11-01-21181,195,433,507Trúng 507182
10-01-21217,236,188,145Trượt112
09-01-21072,035,803,051Trượt132
08-01-21200,859,660,109Trượt131
07-01-21358,854,669,489Trúng 854119
06-01-21402,773,765,282Trúng 402176
05-01-21999,090,131,334Trượt164
04-01-21467,598,883,988Trúng 988140
03-01-21651,678,842,804Trượt172
02-01-21382,345,656,981Trượt188
01-01-21578,239,686,777Trượt111