Để chọn ra được những có số đẹp cho các bạn các chuyên gia của chúng tôi đã nghiên cứu ngày đêm với nhiều phương pháp để chọn ra được số có tỷ lệ ăn lớn nhất cho các bạn. Nên các bạn cứ mạnh dạn đầu từ lấy số đảm bảo lãi lớn!

Dàn lô xiên 3 mb siêu víp: 600.000đ

⇒Chốt số chuẩn từ 08h0018h00 hàng ngày
⇒Sau khi a/e nạp đủ tiền số sẽ HIỆN RA
⇒Hỗ trợ thẻ nạp: VinaPhone,Viettel
⇒Anh em liên hệ với chúng tôi tại KHUNG CHÁT nếu nạp thẻ bị lỗi nhé!

Lô Xiên 3 Víp MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 600,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
19-01-21
18-01-2114,52,53Trượt64
17-01-2162,91,98Trúng234
16-01-2127,69,12Trượt155
15-01-2103,06,26Trượt271
14-01-2195,93,73Trúng27
13-01-2113,16,78Trúng232
12-01-2172,48,36Trúng227
11-01-2175,13,48Trúng277
10-01-2108,68,54Trúng231
09-01-2156,95,23Trúng277
08-01-2162,69,86Trúng48
07-01-2187,14,41Trúng135
06-01-2189,19,77Trúng164
05-01-2136,66,98Trúng128
04-01-2143,71,97Trúng131
03-01-2155,31,68Trúng127
02-01-2167,02,30Trúng225
01-01-2147,84,60Trượt149
31-12-2061,69,11Trúng41
30-12-2074,56,61Trượt221
29-12-2028,06,17Trúng35
28-12-2043,24,30Trượt155
27-12-2081,70,39Trượt168
26-12-2092,42,19Trượt63
25-12-2076,18,85Trượt133
24-12-2065,91,04Trượt173
23-12-2047,03,09Trượt169
22-12-2022,82,13Trượt250
21-12-2024,71,01Trượt39
20-12-2032,02,84Trượt39
19-12-2007,13,16Trúng148
18-12-2070,16,36Trượt71
17-12-2006,10,66Trượt270
16-12-2048,46,64Trượt47
15-12-2010,13,46Trượt174
14-12-2096,39,22Trúng21
13-12-2098,42,26Trúng235
12-12-2004,20,97Trúng44
11-12-2070,41,09Trúng152
10-12-2014,02,74Trúng179
09-12-2088,61,10Trượt24
08-12-2068,31,37Trúng172
07-12-2045,99,81Trượt21
06-12-2022,13,44Trượt51
05-12-2071,55,67Trúng44
04-12-2084,68,29Trượt21
03-12-2095,12,11Trúng255
02-12-2096,04,12Trúng221
01-12-2065,36,93Trúng179
30-11-2098,56,89Trúng59
29-11-2074,51,34Trượt160
28-11-2001,23,90Trượt67
27-11-2003,01,40Trượt250
26-11-2008,88,14Trúng20
25-11-2081,68,00Trúng135
24-11-2031,18,26Trượt244
23-11-2026,21,37Trượt34
22-11-2093,60,73Trượt79
21-11-2088,91,01Trượt162
20-11-2048,06,18Trúng170
19-11-2062,34,88Trúng27
18-11-2067,80,33Trượt73
17-11-2016,06,67Trượt68
16-11-2079,40,61Trúng77
15-11-2057,68,93Trúng63
14-11-2076,39,09Trượt274
13-11-2024,23,00Trượt67
12-11-2061,20,67Trượt271
11-11-2065,84,32Trượt165
10-11-2062,74,73Trúng57
09-11-2089,19,95Trượt35
08-11-2028,05,51Trượt67
07-11-2028,89,36Trượt72
06-11-2090,77,27Trượt59
05-11-2064,79,62Trượt21
04-11-2039,33,19Trượt139
03-11-2024,46,70Trúng165
02-11-2092,09,84Trúng38
01-11-2093,90,83Trúng154
31-10-2054,68,41Trượt59
30-10-2020,16,66Trượt124
29-10-2006,82,81Trúng20
28-10-2060,43,54Trượt58
27-10-2068,81,36Trúng158
26-10-2081,36,75Trúng235
25-10-2055,51,94Trúng239
24-10-2055,26,90Trúng29
23-10-2098,24,22Trúng132
22-10-2020,13,65Trượt275
21-10-2045,05,46Trượt32
20-10-2064,76,97Trúng133
19-10-2048,93,97Trượt166
18-10-2057,34,84Trượt55
17-10-2075,55,52Trượt142
16-10-2066,17,07Trượt60
15-10-2041,20,37Trượt35
14-10-2041,72,34Trượt40
13-10-2084,04,38Trúng146
12-10-2042,10,20Trúng34
11-10-2026,78,04Trúng72
10-10-2082,62,50Trượt174
09-10-2053,18,72Trượt163
08-10-2078,11,18Trượt55
07-10-2090,39,20Trúng223
06-10-2047,75,31Trượt274
05-10-2035,15,82Trượt178
04-10-2078,53,89Trượt263
03-10-2088,39,58Trượt263
02-10-2049,73,71Trượt159
01-10-2086,92,63Trúng247
30-09-2074,50,13Trượt273
29-09-2012,98,23Trúng272
28-09-2094,79,88Trượt172
27-09-2018,80,00Trượt264
26-09-2022,41,64Trượt241
25-09-2001,77,93Trúng275
24-09-2000,12,98Trượt27
23-09-2036,41,31Trúng77
22-09-2090,24,80Trượt156
21-09-2029,76,83Trượt122
20-09-2016,56,61Trượt58
19-09-2093,21,65Trượt135
18-09-2079,16,63Trượt148
17-09-2056,70,96Trúng231
16-09-2098,42,47Trượt140
15-09-2066,25,76Trượt135
14-09-2096,77,36Trượt155
13-09-2094,64,08Trúng44
12-09-2021,84,05Trúng266
11-09-2053,29,93Trúng30
10-09-2047,35,41Trượt133
09-09-2092,18,26Trượt21
08-09-2018,08,87Trượt247
07-09-2055,61,38Trúng60
06-09-2066,68,56Trúng168
05-09-2025,31,61Trúng167
04-09-2034,86,11Trúng36
03-09-2050,63,38Trượt270
02-09-2047,55,13Trượt145
01-09-2015,05,33Trượt40
31-08-2018,71,60Trúng179
30-08-2055,95,72Trượt152
29-08-2030,56,72Trượt221
28-08-2041,01,54Trượt155
27-08-2039,85,50Trượt33
26-08-2033,01,03Trượt146
25-08-2099,88,31Trúng30
24-08-2017,92,25Trượt79
23-08-2015,14,41Trúng48
22-08-2019,97,35Trượt270
21-08-2038,75,03Trượt69
20-08-2005,58,21Trúng266
19-08-2078,13,81Trượt138
18-08-2062,35,31Trượt22
17-08-2052,41,29Trúng77
16-08-2048,39,35Trượt55
15-08-2010,89,82Trượt237
14-08-2026,46,63Trượt248
13-08-2076,70,89Trúng132
12-08-2033,10,55Trượt147
11-08-2095,88,23Trượt48
10-08-2009,50,89Trượt40
09-08-2001,35,42Trúng70
08-08-2086,95,04Trúng250
07-08-2040,13,07Trượt155
06-08-2065,75,36Trượt24
05-08-2086,89,98Trượt25
04-08-2056,01,38Trúng238
03-08-2044,28,24Trượt259
02-08-2067,74,46Trượt242
01-08-2048,14,96Trượt44
31-07-2029,28,03Trúng179
30-07-2004,41,72Trúng175
29-07-2022,12,19Trượt174
28-07-2033,34,82Trúng147
27-07-2049,43,50Trúng249
26-07-2084,14,42Trượt259
25-07-2010,22,65Trúng246
24-07-2089,01,57Trượt58
23-07-2070,30,05Trượt68
22-07-2091,13,56Trượt240
21-07-2074,21,44Trúng122
20-07-2072,48,38Trúng267
19-07-2096,56,61Trượt258
18-07-2016,83,87Trúng267
17-07-2028,22,50Trúng238
16-07-2008,53,24Trượt21
15-07-2012,25,10Trượt248
14-07-2098,14,55Trượt22
13-07-2089,02,88Trượt173
12-07-2042,08,15Trúng250
11-07-2018,13,28Trúng29
10-07-2096,01,52Trượt269
09-07-2047,23,10Trúng65
08-07-2065,98,68Trượt28
07-07-2045,36,28Trượt21
06-07-2046,70,22Trúng78
05-07-2000,25,90Trúng232
04-07-2009,81,43Trượt71
03-07-2040,75,17Trượt153