Để tìm ra những cầu lô đẹp nhất và chính xác nhất chúng tôi làm việc không ngừng nghỉ nhằm mục đích cung cấp cho bạn những con số chuẩn giúp bạn phát tài “Thành công của bạn là hạnh phúc của chúng tôi” khẳng đinh sẽ sẽ làm bạn hài lòng!

Dàn lô mb 10 số siêu víp: 400.000đ

⇒Chốt số chuẩn từ 08h0018h00 hàng ngày
⇒Sau khi a/e nạp đủ tiền số sẽ HIỆN RA
⇒Hỗ trợ thẻ nạp: VinaPhone,Viettel
⇒Anh em liên hệ với chúng tôi tại KHUNG CHÁT nếu nạp thẻ bị lỗi nhé!

10 Con Lô Siêu Víp MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 600,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
19-09-21
19-09-2120,78,56,12,65,03,22,19,42,01Ăn 12,65,19,78,03,01,42,56246
18-09-2100,17,70,27,13,46,16,68,72,38Ăn 17362
17-09-2195,96,05,67,36,03,41,29,83,51Ăn 51,05,67,41,29332
16-09-2147,48,23,53,94,43,84,46,59,82Ăn 82,43,48,47,94,59,84,23168
15-09-2103,65,89,88,98,34,39,91,86,92Ăn 65,92,88,34,39367
14-09-2197,51,58,80,33,44,41,66,60,56Ăn 60362
13-09-2199,98,95,84,33,61,46,37,78,23Ăn 23,61,84,98,46,99241
12-09-2140,00,51,13,60,85,50,30,72,98Ăn 85,98,50,13,30,51,00375
11-09-2157,47,39,96,38,20,83,81,80,03Ăn 39,80,47,38,96190
10-09-2133,56,73,83,76,35,58,82,26,97Ăn 73,76198
09-09-2162,45,06,50,12,34,89,86,84,28Ăn 50,62,89,12,86,84387
08-09-2112,93,37,63,76,99,81,92,65,50Ăn 92,12,63,81,99,50368
07-09-2167,66,08,75,92,69,65,32,15,68Ăn 65,92,69,75,08,67,68,15135
06-09-2101,09,58,29,03,78,20,81,87,67Ăn 03,81,67339
05-09-2127,89,43,41,85,97,70,33,63,81Ăn 97,70,89,33,41336
04-09-2175,25,63,09,86,49,87,60,11,12Ăn 86,87,60,11,63,12,75397
03-09-2183,24,96,55,46,89,64,26,09,19Ăn 83,55,96,24,46,09,19375
02-09-2177,10,73,05,61,12,04,34,14,13Ăn 77,34395
01-09-2185,98,79,69,96,15,66,39,37,68Ăn 68,79,69,66,15,85254
31-08-2192,94,45,47,36,93,57,55,97,11Ăn 11,92,57,94,93,97,45,55289
30-08-2121,73,89,23,84,86,72,15,28,78Ăn 86,84,23,72,73239
29-08-2160,63,86,13,20,11,67,37,23,97Ăn 60,63,20,67,97,11,37,23298
28-08-2196,75,92,18,57,73,61,88,39,16Ăn 61345
27-08-2109,87,26,54,71,58,42,79,97,65Ăn 54,26,79,65,87,09,58251
26-08-2160,48,11,56,55,86,28,58,64,87Ăn 87,58,60,55,28239
25-08-2162,63,26,59,25,41,37,82,38,05Ăn 05381
24-08-2163,48,65,28,18,91,31,50,27,77Ăn 48,18,91,27,65286
23-08-2185,11,36,45,47,39,64,74,58,28Ăn 28,11,45,74,36,85,58,47132
22-08-2134,06,85,31,62,98,01,30,71,97Ăn 97,85,06,30,62,01,34273
21-08-2172,43,54,26,41,70,61,18,88,35Ăn 41193
20-08-2182,90,80,93,47,58,55,13,73,57Ăn 93,80,55,13,82,57,90189
19-08-2121,11,57,62,20,93,06,76,19,27Ăn 27,57,06,11,76,93154
18-08-2102,32,00,36,74,68,93,37,43,12Ăn 43,74,12,36,00,68,93,02194
17-08-2188,65,98,53,24,85,23,54,01,12Ăn 54,24185
16-08-2173,83,09,29,07,16,87,63,11,20Ăn 29,63,73,11,87,83,07,09277
15-08-2158,85,80,38,28,21,61,93,02,78Ăn 02,93,61,78,21343
14-08-2141,31,98,36,91,07,01,56,23,88Ăn 41,98,91,01,36191
13-08-2142,30,29,49,54,70,43,86,20,27Ăn 30,43,86,27,29248
12-08-2151,06,14,41,95,29,60,68,61,32Ăn 68,06,60,14,51,32,95251
11-08-2199,55,00,32,62,03,73,81,59,56Ăn 81,55,00,73,59249
10-08-2184,31,89,97,76,64,27,05,91,67Ăn 91,89198
09-08-2143,78,39,61,55,44,28,59,30,53Ăn 59,55,53,39,61,28,44,30286
08-08-2161,55,32,25,29,82,40,85,11,39Ăn 85,29,55,82,39185
07-08-2117,92,01,75,57,82,21,99,84,76Ăn 57,17,92,21,99,82,75,84194
06-08-2136,80,92,82,12,61,95,16,77,34Ăn 80195
05-08-2156,75,58,26,23,66,01,29,93,79Ăn 29,56,66,01,75,93,58287
04-08-2139,41,83,12,89,66,25,13,45,88Ăn 41,83,89,13,12,66,45397
03-08-2139,04,83,13,88,87,53,20,23,34Ăn 04,83,39,20,13,53386
02-08-2112,58,70,32,81,82,03,91,53,24Ăn 24,82,81,91,70,12,53,03383
01-08-2132,59,10,25,02,99,48,87,98,05Ăn 25,02,05,59,48,98,99,10159
31-07-2123,15,66,75,02,84,20,81,80,54Ăn 80,84,15,75,66190
30-07-2179,90,43,66,86,28,50,27,63,84Ăn 66,50,63,27,79,28,86,43285
29-07-2137,90,89,81,69,42,12,41,65,15Ăn 15,37,12,90,69347
28-07-2178,39,23,31,14,25,28,21,02,99Ăn 39,23,99,31,28,25269
27-07-2116,13,75,26,77,83,57,42,64,29Ăn 77,64,29342
26-07-2117,76,16,18,10,79,32,96,54,41Ăn 96,54,76363
25-07-2117,12,67,97,14,84,13,08,89,69Ăn 14,08371
24-07-2116,96,85,25,14,22,92,19,27,55Ăn 96,85,16,55,92,22,19270
23-07-2132,22,19,84,72,02,10,44,16,40Ăn 44,32,72,02,40,84170
22-07-2117,89,95,58,49,25,60,38,41,35Ăn 49280
21-07-2133,46,44,06,76,36,61,52,75,18Ăn 75,46,33,52,06,36,18157
20-07-2194,02,22,40,71,81,14,37,18,73Ăn 02,71,81,22,18,37,73264
19-07-2137,31,91,01,11,77,03,32,13,89Ăn 77,89,32,37,01,11187
18-07-2180,08,25,03,05,42,94,56,29,21Ăn 03,29,21,25,42,80,56,08381
17-07-2191,67,84,78,07,89,46,13,38,74Ăn 46,38,67231
16-07-2176,66,85,72,91,35,14,31,09,56Ăn 31,09,85,14,76,72,56,66366
15-07-2154,61,46,16,11,52,50,05,03,71Ăn 16,52,11,61,54,05,03361
14-07-2147,67,74,22,24,55,02,96,58,31Ăn 24,22,96,55,31,47189
13-07-2174,90,78,59,85,26,03,76,55,28Ăn 90190
12-07-2125,89,12,36,24,03,45,31,91,60Ăn 24346
11-07-2180,39,58,52,82,59,53,68,22,54Trượt353
10-07-2160,30,91,08,70,56,81,33,85,62Ăn 85,08,60,91,33,62266
09-07-2195,55,05,48,97,67,47,70,84,79Ăn 05,79,97,55160
08-07-2192,28,18,61,37,77,50,72,46,07Ăn 46,72,28,50,07236
07-07-2127,76,72,81,98,25,57,21,52,18Ăn 98,18,21,57,27330
06-07-2159,47,86,78,48,20,37,65,31,71Ăn 59,71,78381
05-07-2104,08,47,28,39,42,79,98,18,87Ăn 42,39,47,18,28,04387
04-07-2192,29,04,31,76,81,01,18,49,69Ăn 81,69,18,49,76,29,31392
03-07-2188,21,66,58,62,34,71,40,44,46Ăn 88,34,66,40,44348
02-07-2140,55,74,94,57,66,49,39,25,86Ăn 86,40384
01-07-2181,13,95,32,22,61,19,10,31,64Ăn 81,32,13,10,19,61,31,95263
30-06-2134,15,92,71,83,61,02,86,05,59Ăn 71,02,15,05,61198
29-06-2111,23,98,08,79,39,46,77,47,75Ăn 98,47,39,46,77334
28-06-2129,22,98,32,58,74,59,70,39,65Ăn 58,39,29,98,70139
27-06-2175,45,84,50,65,24,40,34,97,04Ăn 40,24,45,84,34,97,50,75234
26-06-2109,89,44,88,39,19,84,40,49,48Ăn 39,49,48,19,84140
25-06-2153,74,73,05,34,63,77,50,45,91Ăn 74,05374
24-06-2127,28,35,39,14,86,78,76,72,85Ăn 28,72,86,35,85,39332
23-06-2187,94,95,24,20,15,66,68,18,39Ăn 87,24,68,15,66,94164
22-06-2117,11,52,79,64,30,49,01,47,60Ăn 52,01,30,47,79,17,60184
21-06-2107,67,76,41,12,26,05,62,56,94Ăn 41,26254
20-06-2186,85,14,03,82,05,37,46,75,99Ăn 99,75,82,03,05,85,14181
19-06-2112,49,22,66,55,14,18,20,37,50Ăn 50,12,49,20,37,22,18253
18-06-2138,78,63,17,47,29,30,48,61,21Ăn 61,30,63,29,21,47,38281
17-06-2167,07,39,54,43,21,66,10,50,30Ăn 67,21,66,07,10,43,54,39179
16-06-2139,34,33,71,95,98,99,10,86,91Ăn 86,98,95,99,91,10,71,33198
15-06-2101,49,07,83,61,68,39,97,03,71Ăn 83,97,49,01,68,03,39291
14-06-2108,34,52,57,65,67,17,29,26,91Ăn 34359
13-06-2128,98,42,61,95,26,20,43,45,47Ăn 43,45233
12-06-2166,35,22,36,86,68,17,01,39,23Ăn 01,66,23,39,35,22,17,86180
11-06-2170,28,05,44,81,97,27,96,26,54Ăn 26,27,05351
10-06-2116,17,55,43,42,05,64,74,79,40Ăn 79,43,40,74,42266