CHÍNH XÁC ĐẾN TỪNG CON SỐ – THẦN TÀI HIỆN SỐ – SIÊU VIP DUY NHẤT TẠI ĐÂY => NHANH TAY THỬ NGAY VÂN MAY.

XEM SỐ VÍP PHÍ: 500,000 VNĐ

⇒ Chốt số chuẩn cam kết 100% ăn lớn!
⇒ Anh em có thể nạp thẻ lấy số ngay lúc này
⇒ Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
⇒ Tự Tin Lấy Số Đánh Lớn và Giàu To!!
⇒ Nạp thẻ lỗi A⁄E Vui lòng CHÁT VỚI CHÚNG TÔI để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!

Dàn Đề 8 Con MT VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
13-04-21
12-04-21TT Huế: 33,19,05,41,02,00,68,00,
Phú Yên: 86,36,00,24,13,38,44,66
Trượt157
11-04-21Kon Tum: 21,65,68,72,55,46,73,93,
Khánh Hòa: 07,83,79,94,47,23,30,14
Ăn 93 Kon Tum,
Ăn 94 Khánh Hòa
101
10-04-21Đà Nẵng: 21,90,11,05,20,66,01,71,
Quảng Ngãi: 46,23,45,57,11,96,39,05,
Đắc Nông: 45,96,71,81,60,84,16,02
Ăn 01 Đà Nẵng,
Ăn 57 Quảng Ngãi,
Ăn 71 Đắc Nông
171
09-04-21Gia Lai: 63,80,84,14,26,09,98,45,
Ninh Thuận: 32,20,64,68,95,99,16,71
Ăn 80 Gia Lai151
08-04-21Bình Định: 67,54,18,31,57,08,93,85,
Quảng Trị: 75,40,24,20,93,45,04,80,
Quảng Bình: 47,24,53,18,63,37,54,50
Ăn 31 Bình Định,
Ăn 47 Quảng Bình
184
07-04-21Đà Nẵng: 13,56,97,47,63,16,44,06,
Khánh Hòa: 45,87,93,64,56,19,42,73
Ăn 97 Đà Nẵng202
06-04-21Đắc Lắc: 54,94,93,40,96,74,29,82,
Quảng Nam: 57,53,88,45,35,93,99,49
Trượt24
05-04-21TT Huế: 38,55,50,34,35,33,88,70,
Phú Yên: 19,88,96,97,67,17,99,58
Ăn 35 TT Huế,
Ăn 88 Phú Yên
214
04-04-21Kon Tum: 07,42,76,94,29,95,16,03,
Khánh Hòa: 44,12,64,01,40,17,53,70
Ăn 29 Kon Tum,
Ăn 17 Khánh Hòa
93
03-04-21Đà Nẵng: 93,94,16,65,09,86,41,75,
Quảng Ngãi: 35,18,27,77,96,10,89,37,
Đắc Nông: 24,40,59,04,54,25,43,12
Trượt149
02-04-21Gia Lai: 63,36,71,52,09,90,46,84,
Ninh Thuận: 53,97,70,03,45,11,67,82
Ăn 09 Gia Lai63
01-04-21Bình Định: 62,10,72,87,71,83,07,08,
Quảng Trị: 39,83,01,36,45,78,52,79,
Quảng Bình: 25,90,43,91,82,54,23,60
Ăn 62 Bình Định,
Ăn 54 Quảng Bình
102
31-03-21Đà Nẵng: 84,50,55,41,77,76,07,49,
Khánh Hòa: 11,38,25,68,15,88,80,83
Ăn 83 Khánh Hòa162
30-03-21Đắc Lắc: 53,78,41,58,30,03,48,80,
Quảng Nam: 70,64,45,06,22,11,07,48
Trượt141
29-03-21TT Huế: 69,09,21,46,79,12,00,35,
Phú Yên: 67,39,68,25,13,11,63,75
Ăn 69 TT Huế,
Ăn 25 Phú Yên
153
28-03-21Kon Tum: 97,09,51,86,55,74,29,77,
Khánh Hòa: 27,72,74,84,00,76,54,69
Ăn 77 Kon Tum198
27-03-21Đà Nẵng: 15,79,77,44,80,10,06,20,
Quảng Ngãi: 52,66,07,53,95,00,18,29,
Đắc Nông: 32,91,25,00,79,36,12,58
Ăn 58 Đắc Nông178
26-03-21Gia Lai: 16,11,38,86,41,12,94,37,
Ninh Thuận: 98,33,12,73,54,21,59,63
Ăn 21 Ninh Thuận266
25-03-21Bình Định: 11,47,33,91,71,64,85,32,
Quảng Trị: 21,81,41,98,88,42,55,49,
Quảng Bình: 29,37,66,07,57,96,78,82
Trượt150
24-03-21Đà Nẵng: 21,41,03,88,16,69,20,64,
Khánh Hòa: 62,73,37,41,16,98,48,09
Ăn 48 Khánh Hòa143
23-03-21Đắc Lắc: 50,88,54,30,77,18,60,65,
Quảng Nam: 71,54,76,69,31,99,88,27
Ăn 71 Quảng Nam224
22-03-21TT Huế: 73,21,14,79,36,51,15,52,
Phú Yên: 40,63,72,02,80,81,86,51
Trượt163
21-03-21Kon Tum: 62,77,03,94,27,40,35,23,
Khánh Hòa: 16,10,56,40,51,30,93,22
Ăn 35 Kon Tum,
Ăn 22 Khánh Hòa
141
20-03-21Đà Nẵng: 64,53,20,79,46,97,06,73,
Quảng Ngãi: 84,17,29,52,20,16,68,01,
Đắc Nông: 44,61,82,46,55,23,93,63
Trượt70
19-03-21Gia Lai: 21,00,54,35,25,69,43,91,
Ninh Thuận: 77,19,24,73,44,04,37,09
Ăn 04 Ninh Thuận44
18-03-21Bình Định: 60,72,51,54,09,79,57,04,
Quảng Trị: 37,97,96,84,94,29,19,99,
Quảng Bình: 60,55,86,90,82,04,54,25
Trượt24
17-03-21Đà Nẵng: 77,89,23,00,45,13,56,79,
Khánh Hòa: 24,79,62,48,72,53,89,74
Ăn 23 Đà Nẵng,
Ăn 79 Khánh Hòa
244
16-03-21Đắc Lắc: 50,40,05,01,72,65,09,55,
Quảng Nam: 77,33,49,40,03,43,54,50
Ăn 65 Đắc Lắc119
15-03-21TT Huế: 82,99,73,19,90,71,66,75,
Phú Yên: 86,02,91,22,01,40,63,34
Ăn 63 Phú Yên214
14-03-21Kon Tum: 45,56,91,84,64,88,47,97,
Khánh Hòa: 38,45,13,50,40,92,22,94
Ăn 84 Kon Tum51
13-03-21Đà Nẵng: 92,40,82,75,39,45,57,02,
Quảng Ngãi: 34,62,18,06,24,76,45,63,
Đắc Nông: 50,88,94,40,17,14,13,52
Ăn 57 Đà Nẵng158
12-03-21Gia Lai: 45,61,75,67,44,91,83,48,
Ninh Thuận: 33,58,47,42,15,86,98,88
Ăn 48 Gia Lai200
11-03-21Bình Định: 62,00,11,83,99,16,32,96,
Quảng Trị: 70,77,51,59,23,03,56,67,
Quảng Bình: 37,74,52,43,98,06,08,66
Trượt243
10-03-21Đà Nẵng: 48,28,31,33,82,76,84,20,
Khánh Hòa: 99,30,88,14,17,16,70,39
Ăn 82 Đà Nẵng,
Ăn 14 Khánh Hòa
104
09-03-21Đắc Lắc: 41,33,28,20,79,40,94,76,
Quảng Nam: 52,78,69,82,61,16,88,13
Ăn 76 Đắc Lắc,
Ăn 78 Quảng Nam
48
08-03-21TT Huế: 37,83,13,14,01,62,63,08,
Phú Yên: 21,78,64,04,09,61,39,13
Ăn 63 TT Huế62
07-03-21Kon Tum: 50,95,84,10,52,93,70,64,
Khánh Hòa: 27,94,87,60,67,40,88,20
Ăn 84 Kon Tum,
Ăn 20 Khánh Hòa
106
06-03-21Đà Nẵng: 86,05,47,89,82,71,56,90,
Quảng Ngãi: 11,99,15,69,45,40,22,39,
Đắc Nông: 29,44,63,59,75,95,68,04
Ăn 45 Quảng Ngãi123
05-03-21Gia Lai: 02,04,50,38,81,92,99,96,
Ninh Thuận: 94,82,32,73,18,78,95,91
Ăn 92 Gia Lai224
04-03-21Bình Định: 46,72,24,29,31,33,94,20,
Quảng Trị: 45,94,16,37,98,76,09,02,
Quảng Bình: 03,02,48,67,23,74,27,91
Ăn 94 Quảng Trị121
03-03-21Đà Nẵng: 82,11,68,40,18,84,45,73,
Khánh Hòa: 64,79,28,26,93,39,27,06
Ăn 73 Đà Nẵng,
Ăn 79 Khánh Hòa
215
02-03-21Đắc Lắc: 50,57,77,31,08,59,88,19,
Quảng Nam: 31,27,84,78,51,32,38,21
Trượt92
01-03-21TT Huế: 70,00,70,54,27,67,14,49,
Phú Yên: 49,55,70,61,43,23,09,85
Ăn 23 Phú Yên60
28-02-21Kon Tum: 48,31,42,59,21,20,52,50,
Khánh Hòa: 56,34,69,71,25,44,77,65
Ăn 59 Kon Tum,
Ăn 65 Khánh Hòa
134
27-02-21Đà Nẵng: 24,50,03,37,84,59,12,20,
Quảng Ngãi: 43,36,30,89,58,29,95,34,
Đắc Nông: 36,75,95,15,00,91,05,33
Trượt156
26-02-21Gia Lai: 44,67,48,59,90,49,39,72,
Ninh Thuận: 60,86,74,14,91,58,17,63
Ăn 72 Gia Lai,
Ăn 14 Ninh Thuận
135
25-02-21Bình Định: 27,24,81,97,47,67,90,60,
Quảng Trị: 01,74,83,19,46,86,40,12,
Quảng Bình: 33,39,83,48,94,30,50,44
Trượt125
24-02-21Đà Nẵng: 69,28,61,13,00,73,70,76,
Khánh Hòa: 41,43,66,36,49,60,99,85
Trượt141
23-02-21Đắc Lắc: 89,22,43,56,51,38,31,74,
Quảng Nam: 69,86,53,10,64,14,25,46
Trượt280
22-02-21TT Huế: 05,45,89,76,30,54,85,62,
Phú Yên: 14,70,74,85,19,72,48,88
Ăn 85 Phú Yên212
21-02-21Kon Tum: 51,44,67,09,22,59,57,07,
Khánh Hòa: 67,02,19,99,06,98,55,90
Trượt274
20-02-21Đà Nẵng: 37,43,42,79,16,15,83,33,
Quảng Ngãi: 86,41,60,40,86,87,92,43,
Đắc Nông: 91,42,41,11,08,79,29,00
Trượt178
19-02-21Gia Lai: 73,26,13,92,42,31,05,90,
Ninh Thuận: 88,75,65,81,64,08,72,51
Ăn 72 Ninh Thuận94
18-02-21Bình Định: 97,48,46,31,83,53,61,54,
Quảng Trị: 83,72,16,99,17,71,51,84,
Quảng Bình: 53,51,12,37,09,21,73,92
Ăn 83 Bình Định,
Ăn 72 Quảng Trị,
Ăn 37 Quảng Bình
131
17-02-21Đà Nẵng: 84,18,88,00,95,23,06,66,
Khánh Hòa: 26,63,21,80,00,01,29,09
Trượt244
16-02-21Đắc Lắc: 63,93,22,83,33,51,46,91,
Quảng Nam: 99,54,15,96,33,19,70,10
Trượt96
15-02-21TT Huế: 75,97,39,23,87,80,94,18,
Phú Yên: 45,88,75,77,62,97,73,21
Ăn 23 TT Huế,
Ăn 77 Phú Yên
133
11-02-21Bình Định: 70,15,08,32,17,40,94,44,
Quảng Trị: 69,14,13,66,73,11,28,24,
Quảng Bình: 38,76,66,95,85,18,68,25
Ăn 18 Quảng Bình166
10-02-21Đà Nẵng: 39,26,09,83,86,81,99,97,
Khánh Hòa: 01,85,69,62,28,39,05,81
Ăn 81 Khánh Hòa57
09-02-21Đắc Lắc: 60,43,35,63,24,47,34,12,
Quảng Nam: 92,36,50,60,40,04,70,81
Ăn 40 Quảng Nam154
08-02-21TT Huế: 66,83,28,68,95,63,91,99,
Phú Yên: 34,26,56,52,93,05,08,96
Trượt199
07-02-21Kon Tum: 73,41,15,80,46,68,29,19,
Khánh Hòa: 79,45,57,08,89,96,04,07
Ăn 19 Kon Tum,
Ăn 57 Khánh Hòa
119
06-02-21Đà Nẵng: 16,40,44,22,48,67,79,00,
Quảng Ngãi: 21,62,71,60,67,65,38,36,
Đắc Nông: 43,40,21,37,24,17,57,92
Ăn 60 Quảng Ngãi,
Ăn 37 Đắc Nông
236
05-02-21Gia Lai: 34,77,45,16,89,26,22,35,
Ninh Thuận: 17,08,97,30,03,27,75,14
Ăn 14 Ninh Thuận175
04-02-21Bình Định: 96,46,42,66,50,53,74,28,
Quảng Trị: 66,90,73,11,01,85,82,74,
Quảng Bình: 86,71,52,42,20,22,28,90
Ăn 90 Quảng Trị110
03-02-21Đà Nẵng: 75,04,94,63,89,57,08,13,
Khánh Hòa: 42,35,07,30,33,35,31,46
Ăn 63 Đà Nẵng,
Ăn 46 Khánh Hòa
148
02-02-21Đắc Lắc: 66,33,56,94,93,50,62,21,
Quảng Nam: 54,20,85,68,01,71,56,26
Ăn 94 Đắc Lắc144
01-02-21TT Huế: 64,99,39,07,77,09,79,58,
Phú Yên: 64,10,34,63,41,29,94,95
Ăn 79 TT Huế,
Ăn 41 Phú Yên
192
31-01-21Kon Tum: 35,36,01,83,87,33,59,24,
Khánh Hòa: 85,41,21,58,28,18,95,30
Trượt169
30-01-21Đà Nẵng: 18,79,55,85,58,13,98,42,
Quảng Ngãi: 36,59,86,05,72,94,87,27,
Đắc Nông: 65,33,27,82,81,11,36,88
Ăn 13 Đà Nẵng,
Ăn 86 Quảng Ngãi,
Ăn 82 Đắc Nông
25
29-01-21Gia Lai: 36,62,94,17,16,75,85,59,
Ninh Thuận: 42,71,02,41,68,05,54,30
Ăn 68 Ninh Thuận104
28-01-21Bình Định: 94,34,35,68,78,95,00,30,
Quảng Trị: 94,33,57,89,24,72,76,95,
Quảng Bình: 32,96,53,47,93,29,48,86
Ăn 95 Quảng Trị112
27-01-21Đà Nẵng: 58,01,77,29,27,22,25,66,
Khánh Hòa: 38,69,46,86,27,72,84,13
Trượt176
26-01-21Đắc Lắc: 30,95,81,40,16,09,32,64,
Quảng Nam: 87,89,30,63,07,71,76,92
Ăn 40 Đắc Lắc,
Ăn 89 Quảng Nam
44
25-01-21TT Huế: 54,76,53,26,83,70,74,81,
Phú Yên: 88,09,72,59,75,82,35,47
Ăn 54 TT Huế,
Ăn 88 Phú Yên
80
24-01-21Kon Tum: 68,13,65,28,59,73,44,84,
Khánh Hòa: 47,37,95,60,30,16,68,48
Trượt124
23-01-21Đà Nẵng: 42,80,28,76,47,22,03,02,
Quảng Ngãi: 66,85,46,82,11,79,61,24,
Đắc Nông: 21,92,32,01,01,86,27,16
Trượt110
22-01-21Gia Lai: 06,18,04,77,01,05,28,71,
Ninh Thuận: 74,72,53,23,02,11,82,09
Trượt236
21-01-21Bình Định: 29,92,69,40,05,33,00,81,
Quảng Trị: 11,45,03,76,30,07,02,60,
Quảng Bình: 87,47,96,56,27,02,32,75
Trượt70
20-01-21Đà Nẵng: 16,10,48,21,95,64,04,42,
Khánh Hòa: 92,13,33,01,54,02,80,00
Ăn 02 Khánh Hòa118
19-01-21Đắc Lắc: 51,25,24,44,02,11,10,67,
Quảng Nam: 43,47,13,09,91,72,67,52
Trượt115
18-01-21TT Huế: 45,04,92,97,93,81,10,79,
Phú Yên: 74,11,44,33,20,89,15,99
Ăn 89 Phú Yên242
17-01-21Kon Tum: 58,32,86,57,22,66,21,71,
Khánh Hòa: 58,15,99,07,53,12,72,35
Ăn 07 Khánh Hòa207
16-01-21Đà Nẵng: 16,51,95,76,98,88,30,61,
Quảng Ngãi: 84,27,32,17,61,04,40,18,
Đắc Nông: 82,55,53,14,40,45,78,51
Ăn 61 Quảng Ngãi,
Ăn 78 Đắc Nông
82
15-01-21Gia Lai: 31,82,06,02,78,71,09,16,
Ninh Thuận: 43,68,07,55,67,63,00,48
Ăn 78 Gia Lai45
14-01-21Bình Định: 29,42,69,55,74,18,51,93,
Quảng Trị: 37,95,27,16,48,63,33,40,
Quảng Bình: 43,23,19,11,32,13,70,57
Ăn 48 Quảng Trị,
Ăn 57 Quảng Bình
68
13-01-21Đà Nẵng: 74,62,93,18,35,36,10,73,
Khánh Hòa: 53,88,25,29,20,75,67,11
Ăn 10 Đà Nẵng152