NĐã theo là theo tới cùng , đừng để phân tâm quá nhiều lúc được ăn thì lại bỏ thì chính bạn là người tiếc nhất chứ không ai khác. Hãy chia vốn để đánh. Bảo đảm bạn sẽ Phát tài!

XEM SỐ VÍP PHÍ: 800,000 VNĐ

⇒ Chốt số chuẩn cam kết 100% ăn lớn!
⇒ Anh em có thể nạp thẻ lấy số ngay lúc này
⇒ Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
⇒ Tự Tin Lấy Số Đánh Lớn và Giàu To!!
⇒ Nạp thẻ lỗi A⁄E Vui lòng CHÁT VỚI CHÚNG TÔI để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!

Đề Đặc Biệt Miền Trung Víp chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 800,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
19-01-21
18-01-21TT Huế: 28,
Phú Yên: 80
Trượt176
17-01-21Kon Tum: 35,
Khánh Hòa: 35
Trượt78
16-01-21Đà Nẵng: 70,
Quảng Ngãi: 54,
Đắc Nông: 43
Trượt190
15-01-21Gia Lai: 80,
Ninh Thuận: 06
Trượt126
14-01-21Bình Định: 88,
Quảng Trị: 48,
Quảng Bình: 15
Trúng Quảng Trị206
13-01-21Đà Nẵng: 93,
Khánh Hòa: 16
Trúng Khánh Hòa137
12-01-21Đắc Lắc: 91,
Quảng Nam: 54
Trúng Đắc Lắc91
11-01-21TT Huế: 96,
Phú Yên: 54
Trúng TT Huế128
10-01-21Kon Tum: 18,
Khánh Hòa: 07
Trượt140
09-01-21Đà Nẵng: 79,
Quảng Ngãi: 88,
Đắc Nông: 90
Trượt163
08-01-21Gia Lai: 99,
Ninh Thuận: 02
Trúng Ninh Thuận238
07-01-21Bình Định: 36,
Quảng Trị: 44,
Quảng Bình: 15
Trúng Bình Định67
06-01-21Đà Nẵng: 01,
Khánh Hòa: 29
Trúng Đà Nẵng169
05-01-21Đắc Lắc: 80,
Quảng Nam: 25
Trượt131
04-01-21TT Huế: 64,
Phú Yên: 66
Trúng TT Huế135
03-01-21Kon Tum: 99,
Khánh Hòa: 64
Trúng Khánh Hòa95
02-01-21Đà Nẵng: 51,
Quảng Ngãi: 98,
Đắc Nông: 28
Trượt110
01-01-21Gia Lai: 20,
Ninh Thuận: 10
Trượt18
31-12-20Bình Định: 90,
Quảng Trị: 87,
Quảng Bình: 51
Trúng Quảng Trị89
30-12-20Đà Nẵng: 81,
Khánh Hòa: 77
Trượt97
29-12-20Đắc Lắc: 81,
Quảng Nam: 15
Trượt133
28-12-20TT Huế: 38,
Phú Yên: 47
Trượt27
27-12-20Kon Tum: 70,
Khánh Hòa: 66
Trượt208
26-12-20Đà Nẵng: 79,
Quảng Ngãi: 23,
Đắc Nông: 11
Trúng Quảng Ngãi109
25-12-20Gia Lai: 24,
Ninh Thuận: 93
Trượt250
24-12-20Bình Định: 76,
Quảng Trị: 14,
Quảng Bình: 83
Trượt124
23-12-20Đà Nẵng: 86,
Khánh Hòa: 96
Trúng Khánh Hòa7
22-12-20Đắc Lắc: 50,
Quảng Nam: 18
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
255
21-12-20TT Huế: 85,
Phú Yên: 79
Trúng TT Huế103
20-12-20Kon Tum: 22,
Khánh Hòa: 14
Trượt218
19-12-20Đà Nẵng: 84,
Quảng Ngãi: 87,
Đắc Nông: 71
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
261
18-12-20Gia Lai: 29,
Ninh Thuận: 71
Trượt192
17-12-20Bình Định: 45,
Quảng Trị: 29,
Quảng Bình: 00
Trượt111
16-12-20Đà Nẵng: 63,
Khánh Hòa: 14
Trượt149
15-12-20Đắc Lắc: 92,
Quảng Nam: 20
Trượt142
14-12-20TT Huế: 40,
Phú Yên: 05
Trúng TT Huế68
13-12-20Kon Tum: 75,
Khánh Hòa: 73
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
117
12-12-20Đà Nẵng: 37,
Quảng Ngãi: 05,
Đắc Nông: 77
Trúng Đắc Nông144
11-12-20Gia Lai: 12,
Ninh Thuận: 35
Trúng Ninh Thuận138
10-12-20Bình Định: 25,
Quảng Trị: 26,
Quảng Bình: 40
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
46
09-12-20Đà Nẵng: 72,
Khánh Hòa: 35
Trượt136
08-12-20Đắc Lắc: 47,
Quảng Nam: 57
Trượt168
07-12-20TT Huế: 15,
Phú Yên: 29
Trúng Phú Yên191
06-12-20Kon Tum: 21,
Khánh Hòa: 47
Trượt202
05-12-20Đà Nẵng: 79,
Quảng Ngãi: 44,
Đắc Nông: 86
Trúng Đắc Nông174
04-12-20Gia Lai: 59,
Ninh Thuận: 99
Trúng Gia Lai95
03-12-20Bình Định: 15,
Quảng Trị: 62,
Quảng Bình: 73
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
93
02-12-20Đà Nẵng: 80,
Khánh Hòa: 15
Trượt186
01-12-20Đắc Lắc: 97,
Quảng Nam: 64
Trượt109
30-11-20TT Huế: 11,
Phú Yên: 67
Trượt102
29-11-20Kon Tum: 72,
Khánh Hòa: 48
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
206
28-11-20Đà Nẵng: 39,
Quảng Ngãi: 83,
Đắc Nông: 66
Trượt157
27-11-20Gia Lai: 41,
Ninh Thuận: 16
Trúng Gia Lai142
26-11-20Bình Định: 57,
Quảng Trị: 26,
Quảng Bình: 53
Trúng Quảng Bình115
25-11-20Đà Nẵng: 66,
Khánh Hòa: 62
Trúng Đà Nẵng159
24-11-20Đắc Lắc: 55,
Quảng Nam: 26
Trúng Đắc Lắc205
23-11-20TT Huế: 59,
Phú Yên: 39
Trượt128
22-11-20Kon Tum: 69,
Khánh Hòa: 00
Trúng Khánh Hòa50
21-11-20Đà Nẵng: 24,
Quảng Ngãi: 98,
Đắc Nông: 43
Trượt131
20-11-20Gia Lai: 75,
Ninh Thuận: 20
Trượt109
19-11-20Bình Định: 06,
Quảng Trị: 84,
Quảng Bình: 95
Trượt127
18-11-20Đà Nẵng: 15,
Khánh Hòa: 18
Trúng Đà Nẵng155
17-11-20Đắc Lắc: 45,
Quảng Nam: 46
Trượt141
16-11-20TT Huế: 93,
Phú Yên: 36
Trượt164
15-11-20Kon Tum: 42,
Khánh Hòa: 32
Trúng Khánh Hòa174
14-11-20Đà Nẵng: 69,
Quảng Ngãi: 91,
Đắc Nông: 68
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
151
13-11-20Gia Lai: 60,
Ninh Thuận: 21
Trượt180
12-11-20Bình Định: 24,
Quảng Trị: 01,
Quảng Bình: 13
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
138
11-11-20Đà Nẵng: 43,
Khánh Hòa: 79
Trượt192
10-11-20Đắc Lắc: 97,
Quảng Nam: 76
Trúng Đắc Lắc150
09-11-20TT Huế: 96,
Phú Yên: 99
Trượt184
08-11-20Kon Tum: 84,
Khánh Hòa: 90
Trượt221
07-11-20Đà Nẵng: 75,
Quảng Ngãi: 62,
Đắc Nông: 02
Trúng Đà Nẵng105
06-11-20Gia Lai: 02,
Ninh Thuận: 74
Trúng Gia Lai233
05-11-20Bình Định: 59,
Quảng Trị: 80,
Quảng Bình: 57
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
143
04-11-20Đà Nẵng: 86,
Khánh Hòa: 90
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
244
03-11-20Quảng Nam: 34,
Đắc Lắc: 09
Trúng Đắc Lắc93
02-11-20TT Huế: 49,
Phú Yên: 44
Trúng Phú Yên115
01-11-20Kon Tum: 04,
Khánh Hòa: 83
Trượt155
31-10-20Đà Nẵng: 69,
Quảng Ngãi: 21,
Đắc Nông: 67
Trượt111
30-10-20Gia Lai: 40,
Ninh Thuận: 15
Trượt77
29-10-20Bình Định: 81,
Quảng Trị: 77,
Quảng Bình: 74
Trượt194
28-10-20Đà Nẵng: 77,
Khánh Hòa: 88
Trượt168
27-10-20Đắc Lắc: 17,
Quảng Nam: 48
Trượt212
26-10-20TT Huế: 55,
Phú Yên: 86
Trượt233
25-10-20Kon Tum: 33,
Khánh Hòa: 34
Trúng Kon Tum169
24-10-20Đà Nẵng: 17,
Quảng Ngãi: 87,
Đắc Nông: 84
Trượt115