Hội tụ tinh hoa soi cầu chúng tôi đã đúc kết kinh nghiệm chốt số bảo đảm thắng lớn và trúng đề mỗi ngày.  Hãy chơi và cảm nhận điều đó bạn nhé.!

XEM SỐ VÍP PHÍ: 300,000 VNĐ

⇒ Chốt số chuẩn cam kết 100% ăn lớn!
⇒ Anh em có thể nạp thẻ lấy số ngay lúc này
⇒ Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
⇒ Tự Tin Lấy Số Đánh Lớn và Giàu To!!
⇒ Nạp thẻ lỗi A⁄E Vui lòng CHÁT VỚI CHÚNG TÔI để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!

Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 300,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn bạn nhé!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
09-08-20
08-08-20Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 5 Đà Nẵng,
Trúng đầu 2 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 7 Đắc Nông
184
07-08-20Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 6 Gia Lai,
Trúng đầu 3 Ninh Thuận
278
06-08-20Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 1 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
124
05-08-20Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 0
Trúng đầu 2 Đà Nẵng,
Trúng đầu 1 Khánh Hòa
98
04-08-20Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Trượt216
03-08-20TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 1 TT Huế,
Trúng đuôi 4 Phú Yên
235
02-08-20Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 1 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
86
01-08-20Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 5 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 2 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
200
31-07-20Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Trúng đầu 9 Gia Lai,
Trúng đầu 2 Ninh Thuận
169
30-07-20Bình Định: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Quảng Bình: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Trúng đầu 6 Bình Định,
Trúng đầu 2 Quảng Trị,
Trúng đầu 2 Quảng Bình
129
29-07-20Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Trượt224
28-07-20Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 5 Đắc Lắc,
Trúng đầu 3 Quảng Nam
146
27-07-20TT Huế: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Trúng đầu 2 TT Huế,
Trúng đuôi 1 Phú Yên
118
26-07-20Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 6
Trượt230
25-07-20Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi137
24-07-20Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Gia Lai257
23-07-20Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đầu 9 Quảng Trị,
Trúng đầu 6 Quảng Bình
138
22-07-20Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 1
Trượt175
21-07-20Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
98
20-07-20TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Trúng đầu 8 Phú Yên185
19-07-20Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 1
Trúng đầu 8 Khánh Hòa137
18-07-20Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 4 Đà Nẵng170
17-07-20Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 9 Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
117
16-07-20Bình Định: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 9 Bình Định137
15-07-20Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 4
Trúng đầu 5 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 4 Khánh Hòa
194
14-07-20Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 5
Trúng đầu 5 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 5 Quảng Nam
241
13-07-20TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt TT Huế45
12-07-20Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Trượt127
11-07-20Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Quảng Ngãi: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đầu 3 Đắc Nông
208
10-07-20Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Trượt172
09-07-20Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 5 Bình Định,
Trúng đầu 5 Quảng Trị,
Trúng đuôi 4 Quảng Bình
148
08-07-20Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đầu 4 Khánh Hòa
154
07-07-20Đắc Lắc: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Trượt76
06-07-20TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng đầu 1 Phú Yên
202
05-07-20Kon Tum: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 0 Kon Tum,
Trúng đầu 7 Khánh Hòa
177
04-07-20Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi212
03-07-20Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Trúng đầu 7 Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
203
02-07-20Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đuôi 6 Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
274
01-07-20Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Trượt188
30-06-20Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Trúng đầu 5 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 4 Quảng Nam
138
29-06-20TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 7 - Đuôi: 7
Trúng đầu 0 TT Huế,
Trúng đuôi 7 Phú Yên
193
28-06-20Kon Tum: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Trượt102
27-06-20Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 3 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đầu 0 Đắc Nông
130
26-06-20Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 1
Trúng đầu 6 Gia Lai,
Trúng đuôi 1 Ninh Thuận
152
25-06-20Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình177
24-06-20Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 6
Trúng đầu 4 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
88
23-06-20Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trúng đầu 5 Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
183
22-06-20TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 0 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 0 TT Huế79
21-06-20Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa272
20-06-20Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 7 Đà Nẵng,
Trúng đầu 8 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
90
19-06-20Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 1
Trượt234
18-06-20Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Bình Định272
17-06-20Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Trúng đầu 2 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 7 Khánh Hòa
64
16-06-20Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Trượt134
15-06-20TT Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 3 TT Huế,
Trúng đầu 6 Phú Yên
154
14-06-20Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đuôi 9 Khánh Hòa
152
13-06-20Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 4
Trượt182
12-06-20Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng đầu 8 Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
95
11-06-20Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đầu 7 Quảng Bình
153
10-06-20Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Trượt71
09-06-20Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Trượt241
08-06-20TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng đuôi 6 Phú Yên
230
07-06-20Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Kon Tum189
06-06-20Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Trúng đầu 4 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 8 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 8 Đắc Nông
167
05-06-20Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng đuôi 4 Ninh Thuận
190
04-06-20Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Quảng Trị: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 3
Trượt103
03-06-20Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 4 Đà Nẵng218
02-06-20Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Trúng đầu 9 Đắc Lắc,
Trúng đầu 0 Quảng Nam
104
01-06-20TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 1
Trượt118
31-05-20Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
219
30-05-20Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 6
Trúng đầu 8 Đà Nẵng,
Trúng đầu 7 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 6 Đắc Nông
207
29-05-20Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trúng đầu 7 Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
227
28-05-20Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Trúng đầu 9 Quảng Trị149
27-05-20Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 4 Đà Nẵng154
26-05-20Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
114
25-05-20TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Trượt206
24-05-20Kon Tum: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 2
Trúng đầu 0 Kon Tum,
Trúng đuôi 2 Khánh Hòa
124
23-05-20Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Trúng đầu 8 Đà Nẵng,
Trúng đầu 6 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 4 Đắc Nông
132
22-05-20Gia Lai: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 4 Gia Lai,
Trúng đuôi 7 Ninh Thuận
184
21-05-20Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đuôi 0 Quảng Trị,
Trúng đầu 1 Quảng Bình
157
20-05-20Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trượt118
19-05-20Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 1 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 3 Đắc Lắc61
18-05-20TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 1 TT Huế,
Trúng đuôi 7 Phú Yên
134
17-05-20Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trượt132
16-05-20Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Quảng Ngãi: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Đắc Nông: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đầu 0 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
150
15-05-20Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
127