Hội tụ tinh hoa soi cầu chúng tôi đã đúc kết kinh nghiệm chốt số bảo đảm thắng lớn và trúng đề mỗi ngày.  Hãy chơi và cảm nhận điều đó bạn nhé.!

XEM SỐ VÍP PHÍ: 300,000 VNĐ

⇒ Chốt số chuẩn cam kết 100% ăn lớn!
⇒ Anh em có thể nạp thẻ lấy số ngay lúc này
⇒ Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
⇒ Tự Tin Lấy Số Đánh Lớn và Giàu To!!
⇒ Nạp thẻ lỗi A⁄E Vui lòng CHÁT VỚI CHÚNG TÔI để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!

Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 300,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
13-04-21
12-04-21TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Trượt141
11-04-21Kon Tum: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Trúng đầu 9 Kon Tum,
Trúng đầu 9 Khánh Hòa
74
10-04-21Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 7 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 1 Đắc Nông
174
09-04-21Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 0 Gia Lai112
08-04-21Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng đầu 3 Bình Định,
Trúng đầu 8 Quảng Trị
117
07-04-21Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 3 Khánh Hòa63
06-04-21Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 9
Trượt268
05-04-21TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Phú Yên259
04-04-21Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng đầu 2 Kon Tum,
Trúng đầu 1 Khánh Hòa
168
03-04-21Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 4 - Đuôi: 6
Trượt53
02-04-21Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng đuôi 6 Ninh Thuận
89
01-04-21Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 2 Bình Định,
Trúng đầu 4 Quảng Trị,
Trúng đuôi 4 Quảng Bình
144
31-03-21Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Trúng đầu 2 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
175
30-03-21Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc163
29-03-21TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 9 TT Huế,
Trúng đuôi 5 Phú Yên
150
28-03-21Kon Tum: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 8 Khánh Hòa135
27-03-21Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đầu 5 Đắc Nông
55
26-03-21Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 7 Gia Lai,
Trúng đầu 2 Ninh Thuận
206
25-03-21Bình Định: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Trượt61
24-03-21Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 9
Trúng đầu 4 Khánh Hòa103
23-03-21Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 7 - Đuôi: 6
Trúng đầu 7 Quảng Nam146
22-03-21TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Trượt135
21-03-21Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 2
Trúng đầu 3 Kon Tum146
20-03-21Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đầu 6 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 1 Đắc Nông
95
19-03-21Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng đầu 4 Gia Lai,
Trúng đuôi 4 Ninh Thuận
180
18-03-21Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Trượt143
17-03-21Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Trúng đầu 2 Đà Nẵng,
Trúng đầu 7 Khánh Hòa
74
16-03-21Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 8 Quảng Nam96
15-03-21TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng đầu 1 TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
264
14-03-21Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trượt150
13-03-21Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 7 Đà Nẵng,
Trúng đầu 9 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 3 Đắc Nông
206
12-03-21Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
101
11-03-21Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Trượt163
10-03-21Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 4 Khánh Hòa
254
09-03-21Đắc Lắc: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 6 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 8 Quảng Nam
133
08-03-21TT Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 9
Trúng đầu 6 TT Huế37
07-03-21Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Kon Tum233
06-03-21Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 0 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 5 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 1 Đắc Nông
150
05-03-21Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 2 Gia Lai,
Trúng đầu 3 Ninh Thuận
64
04-03-21Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đuôi 4 Quảng Trị,
Trúng đầu 1 Quảng Bình
96
03-03-21Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 3 Đà Nẵng83
02-03-21Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 4
Trúng đầu 1 Đắc Lắc,
Trúng đầu 6 Quảng Nam
166
01-03-21TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 6 TT Huế,
Trúng đuôi 3 Phú Yên
93
28-02-21Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa140
27-02-21Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Quảng Ngãi: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Đắc Nông: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Trượt281
26-02-21Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng đầu 7 Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
188
25-02-21Bình Định: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Quảng Bình: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 9 Bình Định,
Trúng đầu 2 Quảng Bình
142
24-02-21Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đầu 7 Khánh Hòa
167
23-02-21Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Trượt236
22-02-21TT Huế: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt TT Huế165
21-02-21Kon Tum: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 9
Trúng đầu 9 Kon Tum,
Trúng đuôi 9 Khánh Hòa
143
20-02-21Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 9
Trượt107
19-02-21Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Trúng đầu 6 Gia Lai154
18-02-21Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đuôi 2 Quảng Trị,
Trúng đuôi 7 Quảng Bình
160
17-02-21Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
153
16-02-21Đắc Lắc: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Trượt267
15-02-21TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 7 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 3 TT Huế,
Trúng đầu 7 Phú Yên
240
11-02-21Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 2 - Đuôi: 8
Trúng đầu 8 Bình Định,
Trúng đầu 0 Quảng Trị,
Trúng đuôi 8 Quảng Bình
84
10-02-21Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 1 Khánh Hòa
149
09-02-21Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 2 Đắc Lắc,
Trúng đầu 4 Quảng Nam
164
08-02-21TT Huế: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 3
Trượt33
07-02-21Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa27
06-02-21Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
238
05-02-21Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trúng đầu 9 Gia Lai,
Trúng đuôi 4 Ninh Thuận
54
04-02-21Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Trượt220
03-02-21Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
98
02-02-21Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 4 Đắc Lắc,
Trúng đầu 8 Quảng Nam
149
01-02-21TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Trúng đầu 7 TT Huế,
Trúng đầu 4 Phú Yên
139
31-01-21Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Trượt249
30-01-21Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trúng đầu 1 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 6 Quảng Ngãi
101
29-01-21Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Ninh Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Trúng đầu 6 Ninh Thuận251
28-01-21Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Trúng đầu 3 Bình Định,
Trúng đuôi 5 Quảng Trị,
Trúng đầu 5 Quảng Bình
163
27-01-21Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng198
26-01-21Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 0 Đắc Lắc127
25-01-21TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
164
24-01-21Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đuôi 0 Khánh Hòa
152
23-01-21Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trượt87
22-01-21Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Gia Lai119
21-01-21Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đầu 5 Quảng Bình
35
20-01-21Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 2 Khánh Hòa62
19-01-21Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 1
Trượt141
18-01-21TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Trúng đầu 9 TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
207
17-01-21Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 3
Trúng đầu 4 Kon Tum215
16-01-21Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 7 Đà Nẵng,
Trúng đầu 6 Quảng Ngãi
142
15-01-21Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 2
Trượt105
14-01-21Bình Định: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 2 Bình Định,
Trúng đuôi 8 Quảng Trị,
Trúng đuôi 7 Quảng Bình
101
13-01-21Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng đầu 1 Đà Nẵng,
Trúng đầu 1 Khánh Hòa
143