Cầu hôm nay siêu đẹp. Cầu đẹp đầu đuôi – Số ngon – Chiến thắng trong tay!!

Đề đầu đuôi mb siêu víp: 300.000đ

⇒Chốt số chuẩn từ 08h0018h00 hàng ngày
⇒Sau khi a/e nạp đủ tiền số sẽ HIỆN RA
⇒Hỗ trợ thẻ nạp: VinaPhone,Viettel
⇒Anh em liên hệ với chúng tôi tại KHUNG CHÁT nếu nạp thẻ bị lỗi nhé!

Đề đầu đuôi Miền Bắc siêu VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 300,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
19-09-21
19-09-21Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đuôi 767
18-09-21Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đuôi 154
17-09-21Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng đuôi 094
16-09-21Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3275
15-09-21Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng đầu 683
14-09-21Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng Đề263
13-09-21Đầu: 1 - Đuôi: 6Trượt255
12-09-21Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng Đề80
11-09-21Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng đầu 5264
10-09-21Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng đầu 2284
09-09-21Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đầu 2184
08-09-21Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8278
07-09-21Đầu: 4 - Đuôi: 2Trượt283
06-09-21Đầu: 5 - Đuôi: 3Trượt75
05-09-21Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1296
04-09-21Đầu: 6 - Đuôi: 6Trượt278
03-09-21Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đầu 6295
02-09-21Đầu: 0 - Đuôi: 3Trượt165
01-09-21Đầu: 2 - Đuôi: 7Trúng Đề287
31-08-21Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0251
30-08-21Đầu: 2 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6282
29-08-21Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng Đề294
28-08-21Đầu: 8 - Đuôi: 0Trượt66
27-08-21Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng đuôi 985
26-08-21Đầu: 7 - Đuôi: 2Trúng đầu 7172
25-08-21Đầu: 3 - Đuôi: 5Trượt179
24-08-21Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng đầu 889
23-08-21Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đuôi 158
22-08-21Đầu: 7 - Đuôi: 6Trượt161
21-08-21Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng đuôi 782
20-08-21Đầu: 4 - Đuôi: 9Trượt188
19-08-21Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4181
18-08-21Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3289
17-08-21Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng đầu 6166
16-08-21Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng đầu 495
15-08-21Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng Đề184
14-08-21Đầu: 0 - Đuôi: 6Trượt274
13-08-21Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng Đề285
12-08-21Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng Đề257
11-08-21Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng đầu 2165
10-08-21Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng Đề261
09-08-21Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng đầu 5158
08-08-21Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng Đề65
07-08-21Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4185
06-08-21Đầu: 2 - Đuôi: 6Trượt58
05-08-21Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng Đề166
04-08-21Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng đuôi 157
03-08-21Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng Đề61
02-08-21Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đầu 2153
01-08-21Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng Đề56
31-07-21Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng đầu 195
30-07-21Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng đuôi 594
29-07-21Đầu: 0 - Đuôi: 1Trượt73
28-07-21Đầu: 9 - Đuôi: 0Trúng đầu 9181
27-07-21Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng đuôi 165
26-07-21Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1192
25-07-21Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0277
24-07-21Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng đầu 9191
23-07-21Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đuôi 480
22-07-21Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6191
21-07-21Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng đầu 875
20-07-21Đầu: 5 - Đuôi: 0Trượt198
19-07-21Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3160
18-07-21Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng đầu 788
17-07-21Đầu: 6 - Đuôi: 4Trượt72
16-07-21Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng đầu 861
15-07-21Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng đầu 5192
14-07-21Đầu: 9 - Đuôi: 1Trượt94
13-07-21Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7193
12-07-21Đầu: 2 - Đuôi: 6Trúng đầu 291
11-07-21Đầu: 8 - Đuôi: 9Trượt261
10-07-21Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4265
09-07-21Đầu: 8 - Đuôi: 8Trượt87
08-07-21Đầu: 5 - Đuôi: 9Trượt175
07-07-21Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng đầu 852
06-07-21Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng Đề177
05-07-21Đầu: 5 - Đuôi: 9Trượt195
04-07-21Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7162
03-07-21Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đầu 4196
02-07-21Đầu: 4 - Đuôi: 2Trượt291
01-07-21Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng đầu 7168
30-06-21Đầu: 5 - Đuôi: 8Trúng đuôi 876
29-06-21Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng đầu 9266
28-06-21Đầu: 5 - Đuôi: 6Trúng đầu 5272
27-06-21Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng đầu 8298
26-06-21Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0180
25-06-21Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng đuôi 553
24-06-21Đầu: 4 - Đuôi: 1Trượt176
23-06-21Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9175
22-06-21Đầu: 4 - Đuôi: 0Trượt166
21-06-21Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng đầu 4256
20-06-21Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng đuôi 986
19-06-21Đầu: 7 - Đuôi: 2Trúng Đề268
18-06-21Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đầu 660
17-06-21Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đầu 691
16-06-21Đầu: 9 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2199
15-06-21Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng đầu 8182
14-06-21Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6187
13-06-21Đầu: 6 - Đuôi: 8Trượt291
12-06-21Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3259
11-06-21Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đầu 4153
10-06-21Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng đầu 761