Cầu hôm nay siêu đẹp. Cầu đẹp đầu đuôi – Số ngon – Chiến thắng trong tay!!

Đề đầu đuôi mb siêu víp: 300.000đ

⇒Chốt số chuẩn từ 08h0018h00 hàng ngày
⇒Sau khi a/e nạp đủ tiền số sẽ HIỆN RA
⇒Hỗ trợ thẻ nạp: VinaPhone,Viettel
⇒Anh em liên hệ với chúng tôi tại KHUNG CHÁT nếu nạp thẻ bị lỗi nhé!

Đề đầu đuôi Miền Bắc siêu VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 300,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
13-04-21
12-04-21Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng đuôi 978
11-04-21Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng đầu 1179
10-04-21Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng Đề70
09-04-21Đầu: 3 - Đuôi: 7Trượt93
08-04-21Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng đầu 073
07-04-21Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng đầu 784
06-04-21Đầu: 0 - Đuôi: 7Trượt51
05-04-21Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0287
04-04-21Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8269
03-04-21Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng đầu 1290
02-04-21Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng đuôi 589
01-04-21Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng đuôi 375
31-03-21Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đuôi 658
30-03-21Đầu: 3 - Đuôi: 4Trượt164
29-03-21Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng đuôi 070
28-03-21Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng Đề280
27-03-21Đầu: 1 - Đuôi: 3Trượt60
26-03-21Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2166
25-03-21Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng Đề280
24-03-21Đầu: 3 - Đuôi: 8Trúng Đề85
23-03-21Đầu: 3 - Đuôi: 8Trúng đầu 3284
22-03-21Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng đầu 1295
21-03-21Đầu: 0 - Đuôi: 3Trượt79
20-03-21Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng đầu 3263
19-03-21Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng Đề81
18-03-21Đầu: 5 - Đuôi: 4Trượt252
17-03-21Đầu: 7 - Đuôi: 4Trượt256
16-03-21Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng đầu 593
15-03-21Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng đầu 2298
14-03-21Đầu: 2 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7292
13-03-21Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2180
12-03-21Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đầu 360
11-03-21Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đầu 2279
10-03-21Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng đuôi 999
09-03-21Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng Đề163
08-03-21Đầu: 1 - Đuôi: 2Trượt286
07-03-21Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3270
06-03-21Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đầu 195
05-03-21Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2188
04-03-21Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng Đề57
03-03-21Đầu: 4 - Đuôi: 1Trượt288
02-03-21Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng đầu 6275
01-03-21Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng Đề262
28-02-21Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng đuôi 861
27-02-21Đầu: 7 - Đuôi: 9Trượt50
26-02-21Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng đầu 0158
25-02-21Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5253
24-02-21Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng đầu 177
23-02-21Đầu: 6 - Đuôi: 6Trượt173
22-02-21Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng đuôi 884
21-02-21Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng đầu 071
20-02-21Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng đầu 3173
19-02-21Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng đầu 097
18-02-21Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng Đề55
17-02-21Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng đầu 778
16-02-21Đầu: 7 - Đuôi: 4Trượt73
15-02-21Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng Đề69
10-02-21Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9177
09-02-21Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng đầu 9262
08-02-21Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng đầu 9163
07-02-21Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đuôi 959
06-02-21Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7254
05-02-21Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đầu 2180
04-02-21Đầu: 7 - Đuôi: 6Trượt65
03-02-21Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9184
02-02-21Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9177
01-02-21Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng đầu 8299
31-01-21Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng Đề160
30-01-21Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng đầu 0168
29-01-21Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng đầu 692
28-01-21Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0299
27-01-21Đầu: 6 - Đuôi: 4Trượt282
26-01-21Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đuôi 975
25-01-21Đầu: 5 - Đuôi: 8Trúng đầu 5280
24-01-21Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng Đề95
23-01-21Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng Đề259
22-01-21Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đầu 683
21-01-21Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng đầu 3263
20-01-21Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng đầu 4166
19-01-21Đầu: 5 - Đuôi: 8Trượt271
18-01-21Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng đuôi 966
17-01-21Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng đầu 9250
16-01-21Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng đuôi 679
15-01-21Đầu: 3 - Đuôi: 3Trượt73
14-01-21Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng đuôi 886
13-01-21Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9181
12-01-21Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng đầu 997
11-01-21Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng Đề99
10-01-21Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng Đề289
09-01-21Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng đầu 666
08-01-21Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng đuôi 688
07-01-21Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng đuôi 456
06-01-21Đầu: 5 - Đuôi: 5Trượt186
05-01-21Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng đuôi 670
04-01-21Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8156
03-01-21Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng Đề77
02-01-21Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng Đề81
01-01-21Đầu: 1 - Đuôi: 1Trượt52