Cầu hôm nay siêu đẹp. Cầu đẹp đầu đuôi – Số ngon – Chiến thắng trong tay!!

Đề đầu đuôi mb siêu víp: 300.000đ

⇒Chốt số chuẩn từ 08h0018h00 hàng ngày
⇒Sau khi a/e nạp đủ tiền số sẽ HIỆN RA
⇒Hỗ trợ thẻ nạp: VinaPhone,Viettel
⇒Anh em liên hệ với chúng tôi tại KHUNG CHÁT nếu nạp thẻ bị lỗi nhé!

Đề đầu đuôi Miền Bắc siêu VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 300,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn bạn nhé!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
09-08-20
08-08-20Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng đầu 5271
07-08-20Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng đuôi 469
06-08-20Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng Đề291
05-08-20Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng đuôi 668
04-08-20Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đầu 1288
03-08-20Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng đuôi 666
02-08-20Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đầu 166
01-08-20Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng đầu 1170
31-07-20Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng đầu 6290
30-07-20Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng Đề173
29-07-20Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng Đề85
28-07-20Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng Đề262
27-07-20Đầu: 7 - Đuôi: 2Trượt250
26-07-20Đầu: 1 - Đuôi: 9Trượt85
25-07-20Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8262
24-07-20Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng đầu 9190
23-07-20Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng đầu 993
22-07-20Đầu: 3 - Đuôi: 3Trượt154
21-07-20Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng đầu 8165
20-07-20Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng Đề76
19-07-20Đầu: 5 - Đuôi: 0Trượt94
18-07-20Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng đầu 8278
17-07-20Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng Đề91
16-07-20Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng Đề263
15-07-20Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng đầu 0282
14-07-20Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9271
13-07-20Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng đầu 078
12-07-20Đầu: 9 - Đuôi: 0Trúng Đề175
11-07-20Đầu: 2 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6193
10-07-20Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9153
09-07-20Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đuôi 161
08-07-20Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng đầu 8151
07-07-20Đầu: 5 - Đuôi: 6Trượt55
06-07-20Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng Đề86
05-07-20Đầu: 9 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0297
04-07-20Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng đầu 7286
03-07-20Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng đầu 295
02-07-20Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng đầu 2255
01-07-20Đầu: 8 - Đuôi: 3Trượt260
30-06-20Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng Đề97
29-06-20Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0197
28-06-20Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng Đề81
27-06-20Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng Đề169
26-06-20Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng Đề255
25-06-20Đầu: 6 - Đuôi: 8Trượt277
24-06-20Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng đầu 199
23-06-20Đầu: 7 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2187
22-06-20Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7158
21-06-20Đầu: 2 - Đuôi: 7Trúng Đề58
20-06-20Đầu: 5 - Đuôi: 7Trượt69
19-06-20Đầu: 0 - Đuôi: 4Trượt53
18-06-20Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9287
17-06-20Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng Đề196
16-06-20Đầu: 7 - Đuôi: 7Trượt259
15-06-20Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng đầu 5291
14-06-20Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đuôi 470
13-06-20Đầu: 1 - Đuôi: 9Trượt158
12-06-20Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng đầu 055
11-06-20Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng Đề188
10-06-20Đầu: 2 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0182
09-06-20Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng đầu 7191
08-06-20Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng đầu 6250
07-06-20Đầu: 0 - Đuôi: 0Trượt152
06-06-20Đầu: 9 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2188
05-06-20Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng Đề87
04-06-20Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng Đề91
03-06-20Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng đầu 090
02-06-20Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đầu 2282
01-06-20Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3296
31-05-20Đầu: 2 - Đuôi: 9Trượt72
30-05-20Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng đuôi 485
29-05-20Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4165
28-05-20Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng đầu 1252
27-05-20Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng đầu 6264
26-05-20Đầu: 5 - Đuôi: 3Trúng đầu 563
25-05-20Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1273
24-05-20Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng đuôi 958
23-05-20Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1184
22-05-20Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng Đề282
21-05-20Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng đuôi 894
20-05-20Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đầu 661
19-05-20Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng đầu 094
18-05-20Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng Đề283
17-05-20Đầu: 0 - Đuôi: 8Trượt54
16-05-20Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng Đề99
15-05-20Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng Đề256
14-05-20Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3158
13-05-20Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng đầu 997
12-05-20Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng đầu 064
11-05-20Đầu: 6 - Đuôi: 1Trượt53
10-05-20Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đầu 699
09-05-20Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng đầu 7259
08-05-20Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng đầu 4251
07-05-20Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng đầu 882
06-05-20Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đuôi 686
05-05-20Đầu: 0 - Đuôi: 8Trượt263
04-05-20Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đầu 6298
03-05-20Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7199
02-05-20Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2252
01-05-20Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng đầu 6294
30-04-20Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng Đề189
29-04-20Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng Đề75
28-04-20Đầu: 5 - Đuôi: 7Trượt282
27-04-20Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1288
26-04-20Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng Đề252
25-04-20Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5151
24-04-20Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng Đề53
23-04-20Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng đuôi 392
31-03-20Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đầu 1193
30-03-20Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng đuôi 285
29-03-20Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng đuôi 472
28-03-20Đầu: 2 - Đuôi: 3Trượt177
27-03-20Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng đuôi 565
26-03-20Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng đầu 388
25-03-20Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng đầu 987
24-03-20Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng đầu 776
23-03-20Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng Đề179
22-03-20Đầu: 5 - Đuôi: 5Trượt171
21-03-20Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng đầu 2164
20-03-20Đầu: 1 - Đuôi: 1Trượt173
19-03-20Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đầu 7166
18-03-20Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng Đề295
17-03-20Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng Đề66
16-03-20Đầu: 8 - Đuôi: 7Trượt198
15-03-20Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1264
14-03-20Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đầu 160
13-03-20Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng Đề188
12-03-20Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1274
11-03-20Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng đuôi 463
10-03-20Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9161
09-03-20Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng đầu 796
08-03-20Đầu: 3 - Đuôi: 6Trượt256
07-03-20Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đầu 6162
06-03-20Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng đầu 571
05-03-20Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1185
04-03-20Đầu: 5 - Đuôi: 1Trượt169
03-03-20Đầu: 2 - Đuôi: 6Trúng đầu 2275
02-03-20Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng đầu 8152
01-03-20Đầu: 8 - Đuôi: 7Trượt96
29-02-20Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng đầu 079
28-02-20Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng đầu 899
27-02-20Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2272
26-02-20Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng Đề72
25-02-20Đầu: 9 - Đuôi: 2Trượt174
24-02-20Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9265
23-02-20Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng đầu 4181
22-02-20Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7266
21-02-20Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng đầu 8198
20-02-20Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng đầu 0292
19-02-20Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng Đề52
18-02-20Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng đầu 188
17-02-20Đầu: 2 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7269
16-02-20Đầu: 5 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6187
15-02-20Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng đuôi 796
14-02-20Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5253
13-02-20Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng Đề269
12-02-20Đầu: 4 - Đuôi: 5Trúng đầu 488
11-02-20Đầu: 5 - Đuôi: 2Trượt79
10-02-20Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng đầu 4281
09-02-20Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng đầu 481
08-02-20Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng Đề54
07-02-20Đầu: 4 - Đuôi: 9Trượt256
06-02-20Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng đầu 7190
05-02-20Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng đầu 1256
04-02-20Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng đầu 1158
03-02-20Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7275
02-02-20Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng đuôi 491
01-02-20Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng đầu 364