Cầu hôm nay siêu đẹp. Cầu đẹp đầu đuôi – Số ngon – Chiến thắng trong tay!!

Đề đầu đuôi mb siêu víp: 300.000đ

⇒Chốt số chuẩn từ 08h0018h00 hàng ngày
⇒Sau khi a/e nạp đủ tiền số sẽ HIỆN RA
⇒Hỗ trợ thẻ nạp: VinaPhone,Viettel
⇒Anh em liên hệ với chúng tôi tại KHUNG CHÁT nếu nạp thẻ bị lỗi nhé!

Đề đầu đuôi Miền Bắc siêu VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 300,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
19-01-21
18-01-21Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng đuôi 966
17-01-21Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng đầu 9250
16-01-21Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng đuôi 679
15-01-21Đầu: 3 - Đuôi: 3Trượt73
14-01-21Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng đuôi 886
13-01-21Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9181
12-01-21Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng đầu 997
11-01-21Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng Đề99
10-01-21Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng Đề289
09-01-21Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng đầu 666
08-01-21Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng đuôi 688
07-01-21Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng đuôi 456
06-01-21Đầu: 5 - Đuôi: 5Trượt186
05-01-21Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng đuôi 670
04-01-21Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8156
03-01-21Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng Đề77
02-01-21Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng Đề81
01-01-21Đầu: 1 - Đuôi: 1Trượt52
31-12-20Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng Đề186
30-12-20Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng đầu 0252
29-12-20Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng đầu 1299
28-12-20Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng đuôi 091
27-12-20Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đuôi 153
26-12-20Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng đầu 851
25-12-20Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng đầu 8283
24-12-20Đầu: 2 - Đuôi: 8Trượt288
23-12-20Đầu: 5 - Đuôi: 8Trúng đuôi 876
22-12-20Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3283
21-12-20Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng Đề159
20-12-20Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng đầu 8266
19-12-20Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng Đề153
18-12-20Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng đầu 5156
17-12-20Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0259
16-12-20Đầu: 2 - Đuôi: 9Trượt153
15-12-20Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng đầu 884
14-12-20Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng đầu 795
13-12-20Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng Đề57
12-12-20Đầu: 4 - Đuôi: 1Trúng đầu 4197
11-12-20Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng đầu 5160
10-12-20Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng đầu 3156
09-12-20Đầu: 6 - Đuôi: 7Trượt196
08-12-20Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0290
07-12-20Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng đuôi 960
06-12-20Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3163
05-12-20Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng đầu 0261
04-12-20Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đầu 4154
03-12-20Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng Đề170
02-12-20Đầu: 9 - Đuôi: 3Trượt185
01-12-20Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng Đề263
30-11-20Đầu: 0 - Đuôi: 5Trúng đầu 0260
29-11-20Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng đầu 672
28-11-20Đầu: 5 - Đuôi: 6Trượt76
27-11-20Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng đầu 2275
26-11-20Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đuôi 176
25-11-20Đầu: 0 - Đuôi: 9Trượt269
24-11-20Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đầu 693
23-11-20Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng đuôi 358
22-11-20Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng đuôi 658
21-11-20Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đầu 694
20-11-20Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng đầu 8271
19-11-20Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đầu 1255
18-11-20Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0174
17-11-20Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng Đề255
16-11-20Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng đuôi 071
15-11-20Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đầu 1181
14-11-20Đầu: 2 - Đuôi: 5Trượt51
13-11-20Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng đuôi 768
12-11-20Đầu: 2 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6270
11-11-20Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng Đề197
10-11-20Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4159
09-11-20Đầu: 7 - Đuôi: 5Trượt90
08-11-20Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đầu 1255
07-11-20Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6193
06-11-20Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng đầu 771
05-11-20Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng Đề186
04-11-20Đầu: 3 - Đuôi: 6Trượt187
03-11-20Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đầu 175
02-11-20Đầu: 3 - Đuôi: 6Trượt62
01-11-20Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9281
31-10-20Đầu: 4 - Đuôi: 6Trượt151
30-10-20Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng đầu 8162
29-10-20Đầu: 5 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6192
28-10-20Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng đầu 0266
27-10-20Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng đầu 3290
26-10-20Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng đầu 4290
25-10-20Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6254
24-10-20Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8196
23-10-20Đầu: 4 - Đuôi: 5Trúng đuôi 594
22-10-20Đầu: 9 - Đuôi: 7Trượt261
21-10-20Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3172
20-10-20Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng Đề262
19-10-20Đầu: 0 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5180
18-10-20Đầu: 6 - Đuôi: 8Trượt288
17-10-20Đầu: 4 - Đuôi: 8Trượt194
16-10-20Đầu: 3 - Đuôi: 8Trúng đuôi 897
15-10-20Đầu: 2 - Đuôi: 6Trúng đầu 2150
14-10-20Đầu: 2 - Đuôi: 7Trượt285
13-10-20Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng đầu 6291
12-10-20Đầu: 6 - Đuôi: 5Trượt157
11-10-20Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đuôi 472
10-10-20Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đuôi 886
09-10-20Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng đầu 467
08-10-20Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng đuôi 656
07-10-20Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5270
06-10-20Đầu: 8 - Đuôi: 4Trượt255
05-10-20Đầu: 6 - Đuôi: 1Trượt93
04-10-20Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng đầu 8193
03-10-20Đầu: 8 - Đuôi: 8Trượt57
02-10-20Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng đuôi 050
01-10-20Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng Đề59
30-09-20Đầu: 2 - Đuôi: 2Trượt260
29-09-20Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng đầu 2256
28-09-20Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng Đề194
27-09-20Đầu: 9 - Đuôi: 5Trượt74
26-09-20Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng đầu 6195
25-09-20Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng đuôi 867
24-09-20Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng Đề299
23-09-20Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng đầu 194
22-09-20Đầu: 6 - Đuôi: 9Trượt194
21-09-20Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng Đề264
20-09-20Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng đầu 4183
19-09-20Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng đuôi 487
18-09-20Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0167
17-09-20Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng đầu 7179
16-09-20Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đầu 8173
15-09-20Đầu: 5 - Đuôi: 5Trượt153
14-09-20Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng Đề67
13-09-20Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng Đề261
12-09-20Đầu: 4 - Đuôi: 4Trượt74
11-09-20Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đầu 2264
10-09-20Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng đầu 2286
09-09-20Đầu: 3 - Đuôi: 7Trượt169
08-09-20Đầu: 2 - Đuôi: 6Trúng đầu 2250
07-09-20Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3184
06-09-20Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng đầu 975
05-09-20Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng Đề197
04-09-20Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng đầu 851
03-09-20Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0170
02-09-20Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8257
01-09-20Đầu: 2 - Đuôi: 6Trượt167
31-08-20Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8298
30-08-20Đầu: 0 - Đuôi: 2Trượt171
29-08-20Đầu: 0 - Đuôi: 5Trúng Đề283
28-08-20Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng Đề190
27-08-20Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng đuôi 669
26-08-20Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng đuôi 297
25-08-20Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng Đề271
24-08-20Đầu: 0 - Đuôi: 1Trượt157
23-08-20Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1173
22-08-20Đầu: 4 - Đuôi: 7Trượt253
21-08-20Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4178
20-08-20Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0175
19-08-20Đầu: 4 - Đuôi: 9Trượt89
18-08-20Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng đầu 3292
17-08-20Đầu: 3 - Đuôi: 8Trúng đuôi 879
16-08-20Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đầu 483
15-08-20Đầu: 1 - Đuôi: 2Trượt166
14-08-20Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đầu 1163
13-08-20Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng đuôi 782
12-08-20Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2190
11-08-20Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng đầu 2265
10-08-20Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng Đề157
09-08-20Đầu: 9 - Đuôi: 1Trượt175
08-08-20Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng đầu 5271
07-08-20Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng đuôi 469
06-08-20Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng Đề291
05-08-20Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng đuôi 668
04-08-20Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đầu 1288
03-08-20Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng đuôi 666
02-08-20Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đầu 166
01-08-20Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng đầu 1170
31-07-20Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng đầu 6290
30-07-20Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng Đề173
29-07-20Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng Đề85
28-07-20Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng Đề262
27-07-20Đầu: 7 - Đuôi: 2Trượt250
26-07-20Đầu: 1 - Đuôi: 9Trượt85
25-07-20Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8262
24-07-20Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng đầu 9190
23-07-20Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng đầu 993
22-07-20Đầu: 3 - Đuôi: 3Trượt154
21-07-20Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng đầu 8165
20-07-20Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng Đề76
19-07-20Đầu: 5 - Đuôi: 0Trượt94
18-07-20Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng đầu 8278
17-07-20Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng Đề91
16-07-20Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng Đề263
15-07-20Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng đầu 0282
14-07-20Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9271
13-07-20Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng đầu 078
12-07-20Đầu: 9 - Đuôi: 0Trúng Đề175
11-07-20Đầu: 2 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6193
10-07-20Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9153
09-07-20Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đuôi 161
08-07-20Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng đầu 8151
07-07-20Đầu: 5 - Đuôi: 6Trượt55
06-07-20Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng Đề86
05-07-20Đầu: 9 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0297
04-07-20Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng đầu 7286
03-07-20Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng đầu 295