Cầu hôm nay siêu đẹp. Cầu đẹp đầu đuôi – Số ngon – Chiến thắng trong tay!!

Đề đầu đuôi mb siêu víp: 300.000đ

⇒Chốt số chuẩn từ 08h0018h00 hàng ngày
⇒Sau khi a/e nạp đủ tiền số sẽ HIỆN RA
⇒Hỗ trợ thẻ nạp: VinaPhone,Viettel
⇒Anh em liên hệ với chúng tôi tại KHUNG CHÁT nếu nạp thẻ bị lỗi nhé!

Đề đầu đuôi Miền Bắc siêu VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 300,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
20-01-22
19-01-22Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng đuôi 054
18-01-22Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng đầu 8174
17-01-22Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1286
16-01-22Đầu: 4 - Đuôi: 1Trúng đuôi 160
15-01-22Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng đuôi 250
14-01-22Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9150
13-01-22Đầu: 6 - Đuôi: 2Trượt265
12-01-22Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3192
11-01-22Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đầu 2296
10-01-22Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng đầu 4198
09-01-22Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3299
08-01-22Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đầu 6188
07-01-22Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7189
06-01-22Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7258
05-01-22Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng Đề177
04-01-22Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0176
03-01-22Đầu: 7 - Đuôi: 8Trượt254
02-01-22Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng đầu 9183
01-01-22Đầu: 4 - Đuôi: 2Trượt183
31-12-21Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng đuôi 780
30-12-21Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đầu 3192
29-12-21Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7273
28-12-21Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3174
27-12-21Đầu: 2 - Đuôi: 0Trượt94
26-12-21Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4179
25-12-21Đầu: 2 - Đuôi: 0Trúng đầu 2181
24-12-21Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng Đề288
23-12-21Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng Đề195
22-12-21Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8285
21-12-21Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đầu 8178
20-12-21Đầu: 2 - Đuôi: 8Trượt167
19-12-21Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng đầu 7269
18-12-21Đầu: 5 - Đuôi: 8Trượt197
17-12-21Đầu: 9 - Đuôi: 8Trượt184
16-12-21Đầu: 2 - Đuôi: 0Trượt271
15-12-21Đầu: 4 - Đuôi: 3Trượt158
14-12-21Đầu: 1 - Đuôi: 1Trượt154
13-12-21Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng đầu 160
12-12-21Đầu: 4 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5272
11-12-21Đầu: 2 - Đuôi: 6Trúng đầu 2185
10-12-21Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng đuôi 694
09-12-21Đầu: 7 - Đuôi: 7Trượt84
08-12-21Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng Đề150
07-12-21Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng đầu 3281
06-12-21Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng đầu 8151
05-12-21Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9186
04-12-21Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7178
03-12-21Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng đầu 0170
02-12-21Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng đầu 884
01-12-21Đầu: 0 - Đuôi: 8Trượt251
30-11-21Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng đuôi 851
29-11-21Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng Đề51
28-11-21Đầu: 3 - Đuôi: 8Trúng đuôi 871
27-11-21Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đầu 2179
26-11-21Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đầu 1184
25-11-21Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng đầu 1153
24-11-21Đầu: 5 - Đuôi: 6Trúng Đề162
23-11-21Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng đuôi 073
22-11-21Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3180
21-11-21Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng Đề98
20-11-21Đầu: 8 - Đuôi: 8Trượt281
19-11-21Đầu: 4 - Đuôi: 1Trượt154
18-11-21Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đầu 691
17-11-21Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng Đề195
16-11-21Đầu: 1 - Đuôi: 9Trượt274
15-11-21Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng đầu 2267