Nếu bạn tự soi cầu rủi ro sẽ quá nhiều , Đừng để tiền của mình mất đi vì những con số không chuẩn.. SỐ CHUẨN – SIÊU VIP chỉ có tại đây!
 ĐẦU ĐUÔI GIẢI 8 MT CHUẨN XÁC _ 300.000 Đ
Số mua được tính toán khoa học và phân tích kỹ lưỡng với quy trình GIÁM SÁT nghiêm ngặt từ HĐXS
Các bạn nạp thẻ từ 08h00 – 17h00 hàng ngày
Hỗ trợ thẻ cào: VIETTEL
Hướng dẫn: Có thẻ nạp cộng dồn nhiều THẺ khác nhau.
A/E LIÊN HỆ KHI GẶP LỖI SĐT 01666912559 Hoặc CHÁT TRỰC TUYẾN VỚI ADMIN BÊN GÓC PHẢI MÀN HÌNH

Đầu đuôi giải tám Miền Trung Siêu VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 300,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
19-01-21
18-01-21TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Trúng Giải Tám Phú Yên120
17-01-21Kon Tum: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Trúng Giải Tám Kon Tum,
Trúng đầu 9 Khánh Hòa
274
16-01-21Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 2 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 2 Quảng Ngãi,
Trúng Giải Tám Đắc Nông
143
15-01-21Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trượt60
14-01-21Bình Định: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Trúng đầu 7 Bình Định,
Trúng đầu 8 Quảng Trị,
Trúng đuôi 0 Quảng Bình
165
13-01-21Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Trúng Giải Tám Khánh Hòa189
12-01-21Đắc Lắc: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Trúng Giải Tám Đắc Lắc,
Trúng đầu 9 Quảng Nam
57
11-01-21TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 0 TT Huế,
Trúng đầu 2 Phú Yên
134
10-01-21Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 7 Kon Tum,
Trúng đầu 8 Khánh Hòa
254
09-01-21Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trượt110
08-01-21Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 3 Gia Lai99
07-01-21Bình Định: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trúng Giải Tám Bình Định,
Trúng đầu 7 Quảng Trị,
Trúng Giải Tám Quảng Bình
146
06-01-21Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Trúng đầu 8 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 0 Khánh Hòa
163
05-01-21Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Trượt142
04-01-21TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 0 TT Huế,
Trúng đầu 4 Phú Yên
111
03-01-21Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 2 Khánh Hòa145
02-01-21Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng Giải Tám Đà Nẵng,
Trúng Giải Tám Đắc Nông
140
01-01-21Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Trượt155
31-12-20Bình Định: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 9 Bình Định,
Trúng đầu 3 Quảng Trị
208
30-12-20Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 9 Đà Nẵng,
Trúng Giải Tám Khánh Hòa
122
29-12-20Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 6 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 9 Quảng Nam
74
28-12-20TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 2
Trượt146
27-12-20Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng đầu 2 Kon Tum124
26-12-20Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Trúng Giải Tám Đà Nẵng,
Trúng đuôi 4 Đắc Nông
195
25-12-20Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Trúng Giải Tám Gia Lai,
Trúng Giải Tám Ninh Thuận
126
24-12-20Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 2 - Đuôi: 7
Trượt139
23-12-20Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 9 Đà Nẵng176
22-12-20Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trúng Giải Tám Đắc Lắc184
21-12-20TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 2
Trúng Giải Tám TT Huế,
Trúng đầu 1 Phú Yên
61
20-12-20Kon Tum: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Trượt21
19-12-20Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Đắc Nông: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 7 Đà Nẵng,
Trúng Giải Tám Quảng Ngãi,
Trúng Giải Tám Đắc Nông
159
18-12-20Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 9
Trúng Giải Tám Ninh Thuận125
17-12-20Bình Định: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 8 Bình Định,
Trúng đuôi 5 Quảng Trị,
Trúng Giải Tám Quảng Bình
173
16-12-20Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 3 Đà Nẵng258
15-12-20Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng đầu 3 Đắc Lắc,
Trúng đầu 3 Quảng Nam
119
14-12-20TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 0 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 6 TT Huế,
Trúng đầu 0 Phú Yên
52
13-12-20Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 2 Kon Tum,
Trúng đầu 4 Khánh Hòa
161
12-12-20Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Đắc Nông: Đầu: 4 - Đuôi: 1
Trượt167
11-12-20Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 8 Gia Lai,
Trúng đầu 8 Ninh Thuận
201
10-12-20Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 5 Bình Định,
Trúng đuôi 4 Quảng Trị
105
09-12-20Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Trượt239
08-12-20Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trúng đầu 0 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 8 Quảng Nam
104
07-12-20TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 7 Phú Yên218
06-12-20Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trượt59
05-12-20Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Trúng đầu 3 Đà Nẵng,
Trúng đầu 3 Quảng Ngãi,
Trúng Giải Tám Đắc Nông
65
04-12-20Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 8 Gia Lai,
Trúng đuôi 7 Ninh Thuận
165
03-12-20Bình Định: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 8
Trúng Giải Tám Bình Định,
Trúng Giải Tám Quảng Trị,
Trúng đầu 1 Quảng Bình
191
02-12-20Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trượt184
01-12-20Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 6 Đắc Lắc,
Trúng đầu 1 Quảng Nam
206
30-11-20TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 4 TT Huế,
Trúng đầu 5 Phú Yên
195
29-11-20Kon Tum: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Trúng đầu 9 Kon Tum,
Trúng đầu 9 Khánh Hòa
216
28-11-20Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 0
Trượt159
27-11-20Gia Lai: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trúng đầu 5 Gia Lai,
Trúng Giải Tám Ninh Thuận
99
26-11-20Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng đầu 0 Bình Định,
Trúng đầu 1 Quảng Bình
183
25-11-20Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Trượt104
24-11-20Đắc Lắc: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 7
Trúng Giải Tám Đắc Lắc,
Trúng đuôi 7 Quảng Nam
167
23-11-20TT Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Trúng đầu 6 TT Huế,
Trúng đuôi 7 Phú Yên
53
22-11-20Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Trúng đầu 2 Kon Tum,
Trúng đuôi 0 Khánh Hòa
133
21-11-20Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Trúng đầu 4 Đà Nẵng,
Trúng Giải Tám Quảng Ngãi,
Trúng Giải Tám Đắc Nông
155
20-11-20Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trượt158
19-11-20Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Trúng đầu 1 Quảng Trị,
Trúng đuôi 8 Quảng Bình
144
18-11-20Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 9
Trúng đầu 8 Đà Nẵng,
Trúng Giải Tám Khánh Hòa
38
17-11-20Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 7 Đắc Lắc,
Trúng đầu 3 Quảng Nam
78
16-11-20TT Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Trượt213
15-11-20Kon Tum: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 9 Kon Tum,
Trúng Giải Tám Khánh Hòa
137
14-11-20Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Trúng đầu 3 Đà Nẵng,
Trúng đầu 9 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 8 Đắc Nông
214
13-11-20Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 3 Ninh Thuận182
12-11-20Bình Định: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 6
Trúng Giải Tám Quảng Trị,
Trúng đầu 5 Quảng Bình
200
11-11-20Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trúng đầu 6 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 5 Khánh Hòa
223
10-11-20Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Trúng Giải Tám Quảng Nam217
09-11-20TT Huế: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Trượt168
08-11-20Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 3 Kon Tum,
Trúng đầu 1 Khánh Hòa
200
07-11-20Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 0 Đà Nẵng,
Trúng Giải Tám Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 7 Đắc Nông
184
06-11-20Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 1
Trúng đầu 3 Gia Lai174
05-11-20Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 4 Bình Định,
Trúng đuôi 5 Quảng Trị,
Trúng đuôi 8 Quảng Bình
185
04-11-20Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 0
Trượt79
03-11-20Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trúng đầu 9 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 5 Quảng Nam
246
02-11-20TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 6 TT Huế78
01-11-20Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Trúng Giải Tám Kon Tum,
Trúng đầu 5 Khánh Hòa
199
31-10-20Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Trượt165
30-10-20Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 2 Ninh Thuận233
29-10-20Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Trúng đầu 2 Bình Định,
Trúng đuôi 3 Quảng Trị,
Trúng đầu 0 Quảng Bình
176
28-10-20Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 9 Đà Nẵng,
Trúng đầu 5 Khánh Hòa
117
27-10-20Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 8
Trúng Giải Tám Đắc Lắc218
26-10-20TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Trúng Giải Tám TT Huế120
25-10-20Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 7 Kon Tum,
Trúng đầu 5 Khánh Hòa
120
24-10-20Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Đắc Nông: Đầu: 8 - Đuôi: 1
Trượt170