Người khôn ngoan là người biết lấy số đúng nơi và đặt niềm tin đúng chỗ. Đến với chúng tôi cam kết ngày nào các bạn cũng ăn lớn!

XEM SỐ VÍP PHÍ: 800,000 VNĐ

⇒ Chốt số chuẩn cam kết 100% ăn lớn!
⇒ Anh em có thể nạp thẻ lấy số ngay lúc này
⇒ Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
⇒ Tự Tin Lấy Số Đánh Lớn và Giàu To!!
⇒ Nạp thẻ lỗi A⁄E Vui lòng CHÁT VỚI CHÚNG TÔI để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!

Dàn Xíu Chủ 10 Con MT Ăn Chắc chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 800,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
19-01-21
18-01-21TT Huế: 331,319,899,548,510,791,478,629,611,380,
Phú Yên: 817,852,446,641,785,596,144,443,089,896
Trúng 791 TT Huế,
Trúng 089 Phú Yên
150
17-01-21Kon Tum: 855,486,978,086,786,353,859,875,693,307,
Khánh Hòa: 550,845,863,478,155,379,197,507,349,108
Trúng 507 Khánh Hòa225
16-01-21Đà Nẵng: 286,076,689,468,887,669,206,284,599,053,
Quảng Ngãi: 495,175,633,421,728,002,502,655,388,341,
Đắc Nông: 014,527,706,056,819,888,432,969,778,951
Trúng 778 Đắc Nông243
15-01-21Gia Lai: 483,910,275,503,985,864,674,458,671,956,
Ninh Thuận: 606,981,585,570,345,279,893,475,421,052
Trượt201
14-01-21Bình Định: 237,133,820,589,718,491,571,890,244,574,
Quảng Trị: 342,052,281,720,048,649,022,190,548,651,
Quảng Bình: 866,822,698,864,502,141,355,387,039,961
Trúng 048 Quảng Trị221
13-01-21Đà Nẵng: 886,234,647,910,875,792,171,493,640,064,
Khánh Hòa: 338,482,246,691,988,148,660,492,702,399
Trúng 910 Đà Nẵng245
12-01-21Đắc Lắc: 048,694,333,488,667,093,986,149,220,559,
Quảng Nam: 197,575,053,611,615,601,741,972,421,325
Trượt268
11-01-21TT Huế: 638,196,676,627,501,704,163,795,985,845,
Phú Yên: 579,492,283,941,575,803,562,699,271,580
Trúng 196 TT Huế,
Trúng 803 Phú Yên
210
10-01-21Kon Tum: 468,034,805,283,511,328,753,469,614,343,
Khánh Hòa: 621,261,872,392,913,254,227,567,279,446
Trúng 621 Khánh Hòa224
09-01-21Đà Nẵng: 281,224,448,676,820,514,185,257,267,617,
Quảng Ngãi: 353,801,477,208,722,907,154,772,703,658,
Đắc Nông: 776,244,442,264,172,297,236,019,667,029
Trượt201
08-01-21Gia Lai: 269,518,119,634,080,150,761,441,554,418,
Ninh Thuận: 359,967,092,427,840,328,210,625,774,531
Trúng 418 Gia Lai284
07-01-21Bình Định: 064,646,993,109,170,401,870,649,915,924,
Quảng Trị: 891,091,161,672,443,024,193,008,922,840,
Quảng Bình: 045,971,054,277,136,160,682,471,181,220
Trúng 054 Quảng Bình228
06-01-21Đà Nẵng: 495,643,705,592,192,835,957,824,205,685,
Khánh Hòa: 471,176,779,862,798,523,828,413,282,046
Trượt205
05-01-21Đắc Lắc: 450,743,561,530,161,089,285,477,623,901,
Quảng Nam: 612,174,346,325,501,978,692,504,056,897
Trượt208
04-01-21TT Huế: 925,660,453,326,477,731,465,689,050,464,
Phú Yên: 991,293,986,221,899,732,977,706,842,748
Trúng 464 TT Huế246
03-01-21Kon Tum: 009,099,613,911,082,793,202,712,828,324,
Khánh Hòa: 026,153,440,862,595,456,367,727,564,104
Trúng 564 Khánh Hòa162
02-01-21Đà Nẵng: 391,377,948,723,714,180,681,526,262,745,
Quảng Ngãi: 225,397,185,818,066,523,703,346,010,099,
Đắc Nông: 632,600,248,255,898,604,386,612,078,558
Trúng 225 Quảng Ngãi195
01-01-21Gia Lai: 556,702,813,118,780,773,828,256,647,009,
Ninh Thuận: 589,698,388,152,981,237,967,974,984,786
Trượt248
31-12-20Bình Định: 670,553,923,645,589,932,488,956,596,600,
Quảng Trị: 603,812,187,139,945,873,735,524,720,048,
Quảng Bình: 308,656,348,555,352,711,093,504,053,226
Trúng 956 Bình Định,
Trúng 187 Quảng Trị
235
30-12-20Đà Nẵng: 502,558,758,813,922,450,910,930,038,058,
Khánh Hòa: 775,716,144,346,401,613,995,519,339,385
Trúng 910 Đà Nẵng,
Trúng 716 Khánh Hòa
217
29-12-20Đắc Lắc: 336,070,126,300,725,769,543,744,597,103,
Quảng Nam: 061,501,765,219,601,853,845,797,286,182
Trúng 103 Đắc Lắc,
Trúng 853 Quảng Nam
268
28-12-20TT Huế: 373,677,132,229,916,376,123,996,934,528,
Phú Yên: 400,543,972,762,048,262,168,003,621,177
Trượt167
27-12-20Kon Tum: 777,304,275,575,561,200,094,021,052,207,
Khánh Hòa: 610,829,554,860,309,976,954,122,542,987
Trúng 200 Kon Tum153
26-12-20Đà Nẵng: 905,641,389,520,440,639,569,733,579,139,
Quảng Ngãi: 876,905,598,023,851,165,897,731,856,913,
Đắc Nông: 801,660,744,306,908,774,274,756,771,616
Trúng Đà Nẵng,
Trúng 023 Quảng Ngãi,
Trúng 744 Đắc Nông
206
25-12-20Gia Lai: 478,683,685,786,518,221,681,829,664,626,
Ninh Thuận: 340,242,714,206,589,149,249,025,019,611
Trúng 611 Ninh Thuận275
24-12-20Bình Định: 258,197,792,518,190,017,900,411,265,941,
Quảng Trị: 895,404,504,611,622,043,308,259,969,893,
Quảng Bình: 714,038,495,509,418,860,097,311,745,971
Trúng 038 Quảng Bình270
23-12-20Đà Nẵng: 105,326,146,826,194,504,541,734,802,961,
Khánh Hòa: 144,080,641,596,826,352,705,925,820,503
Trúng 596 Khánh Hòa219
22-12-20Đắc Lắc: 216,312,787,191,709,201,391,458,250,422,
Quảng Nam: 587,215,008,554,737,155,421,838,496,559
Trúng 250 Đắc Lắc226
21-12-20TT Huế: 671,236,586,119,473,604,696,203,562,317,
Phú Yên: 398,681,612,973,124,126,003,685,839,204
Trúng 685 Phú Yên210
20-12-20Kon Tum: 418,750,418,480,989,676,873,266,559,942,
Khánh Hòa: 875,356,245,911,785,602,051,611,564,935
Trượt214
19-12-20Đà Nẵng: 684,644,551,494,437,143,296,579,465,599,
Quảng Ngãi: 166,012,925,356,517,636,674,128,065,662,
Đắc Nông: 770,053,888,782,885,192,968,991,990,871
Trúng 684 Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng 871 Đắc Nông
225
18-12-20Gia Lai: 285,759,864,133,764,499,014,271,633,139,
Ninh Thuận: 904,014,643,266,935,907,610,923,867,985
Trúng 764 Gia Lai192
17-12-20Bình Định: 709,619,451,261,231,047,080,406,936,056,
Quảng Trị: 563,388,733,559,125,225,106,639,054,551,
Quảng Bình: 707,357,482,096,708,905,535,599,140,080
Trúng 261 Bình Định227
16-12-20Đà Nẵng: 369,995,366,082,241,429,436,434,588,443,
Khánh Hòa: 031,205,672,654,084,410,955,433,987,572
Trượt264
15-12-20Đắc Lắc: 773,949,316,591,710,017,877,490,287,583,
Quảng Nam: 737,250,807,552,337,216,699,900,567,103
Trúng 250 Quảng Nam186
14-12-20TT Huế: 758,492,672,243,340,575,562,711,977,501,
Phú Yên: 002,063,100,268,934,627,632,635,181,839
Trúng 340 TT Huế,
Trúng 839 Phú Yên
217
13-12-20Kon Tum: 974,086,944,454,075,846,022,414,484,342,
Khánh Hòa: 833,260,143,772,876,737,373,503,366,271
Trúng 373 Khánh Hòa166
12-12-20Đà Nẵng: 626,103,306,212,300,644,087,590,557,205,
Quảng Ngãi: 019,325,726,360,358,980,959,416,722,341,
Đắc Nông: 662,399,760,128,077,584,207,733,558,870
Trượt208
11-12-20Gia Lai: 972,034,555,841,910,314,887,264,387,379,
Ninh Thuận: 012,964,885,209,087,251,639,255,919,261
Trượt154
10-12-20Bình Định: 311,027,685,377,668,034,077,194,016,357,
Quảng Trị: 626,588,088,303,194,207,521,478,349,600,
Quảng Bình: 624,434,268,170,158,186,109,590,357,730
Trúng 626 Quảng Trị222
09-12-20Đà Nẵng: 025,408,878,924,145,066,598,887,525,606,
Khánh Hòa: 371,396,541,786,507,106,983,418,115,609
Trượt190
08-12-20Đắc Lắc: 176,481,470,039,550,904,655,306,032,831,
Quảng Nam: 681,300,437,936,117,007,006,674,484,537
Trúng 032 Đắc Lắc,
Trúng 117 Quảng Nam
211
07-12-20TT Huế: 235,584,190,013,658,463,912,616,511,027,
Phú Yên: 538,515,766,743,052,027,979,018,496,499
Trúng 511 TT Huế213
06-12-20Kon Tum: 016,229,590,979,306,044,012,735,458,837,
Khánh Hòa: 297,898,867,163,218,320,055,892,107,288
Trượt191
05-12-20Đà Nẵng: 293,092,712,461,252,708,627,880,435,933,
Quảng Ngãi: 034,963,221,291,213,193,160,274,370,890,
Đắc Nông: 546,850,691,960,682,004,295,554,793,886
Trúng 370 Quảng Ngãi,
Trúng 886 Đắc Nông
243
04-12-20Gia Lai: 441,403,060,280,544,971,611,760,547,559,
Ninh Thuận: 379,334,736,308,201,972,947,337,318,866
Trúng 559 Gia Lai173
03-12-20Bình Định: 964,409,871,492,101,656,038,365,931,298,
Quảng Trị: 818,799,192,294,332,607,538,826,771,541,
Quảng Bình: 166,408,478,769,485,238,305,198,033,786
Trúng 166 Quảng Bình215
02-12-20Đà Nẵng: 663,085,648,751,070,375,457,715,372,381,
Khánh Hòa: 977,628,799,075,522,248,610,991,532,478
Trượt154
01-12-20Đắc Lắc: 796,934,935,693,044,744,543,842,944,610,
Quảng Nam: 390,114,535,910,833,911,996,224,903,121
Trúng 744 Đắc Lắc196
30-11-20TT Huế: 261,107,208,731,561,556,710,459,864,176,
Phú Yên: 986,769,457,612,957,204,001,262,210,000
Trúng 731 TT Huế200
29-11-20Kon Tum: 269,979,314,774,813,117,934,394,171,399,
Khánh Hòa: 074,488,263,077,419,294,128,290,699,382
Trượt293
28-11-20Đà Nẵng: 822,202,620,693,619,858,456,312,178,310,
Quảng Ngãi: 366,959,678,427,983,363,396,574,885,138,
Đắc Nông: 345,924,441,334,620,195,039,080,219,722
Trượt189
27-11-20Gia Lai: 747,750,241,330,757,325,347,981,319,226,
Ninh Thuận: 946,561,549,805,834,343,058,874,920,565
Trúng 241 Gia Lai248
26-11-20Bình Định: 962,328,812,244,969,682,566,668,727,315,
Quảng Trị: 398,943,518,360,610,846,622,026,865,780,
Quảng Bình: 255,515,126,962,695,611,863,477,258,982
Trúng 962 Bình Định255
25-11-20Đà Nẵng: 198,174,630,925,982,129,937,114,216,189,
Khánh Hòa: 303,943,978,851,071,019,325,414,013,728
Trượt192
24-11-20Đắc Lắc: 428,055,371,160,041,383,450,596,983,776,
Quảng Nam: 690,487,893,311,569,807,528,621,316,755
Trúng 055 Đắc Lắc172
23-11-20TT Huế: 025,397,559,965,098,170,891,017,123,164,
Phú Yên: 240,620,619,446,735,292,767,475,173,857
Trúng 098 TT Huế,
Trúng 767 Phú Yên
199
22-11-20Kon Tum: 310,782,488,557,797,509,680,231,647,536,
Khánh Hòa: 295,359,421,898,725,070,370,548,109,700
Trúng 782 Kon Tum,
Trúng 700 Khánh Hòa
269
21-11-20Đà Nẵng: 034,926,241,191,094,661,850,980,272,087,
Quảng Ngãi: 690,620,264,785,420,680,324,464,917,093,
Đắc Nông: 073,662,803,534,009,834,237,738,844,308
Trúng 094 Đà Nẵng,
Trúng 420 Quảng Ngãi
202
20-11-20Gia Lai: 793,319,543,829,134,786,238,212,181,664,
Ninh Thuận: 197,916,141,837,076,398,470,145,588,353
Trượt195
19-11-20Bình Định: 303,190,276,568,277,013,441,867,035,112,
Quảng Trị: 656,761,038,607,974,426,283,319,432,658,
Quảng Bình: 043,640,625,041,334,490,653,085,744,068
Trượt156
18-11-20Đà Nẵng: 905,442,982,460,223,392,239,815,742,615,
Khánh Hòa: 531,902,225,618,858,763,415,121,741,755
Trượt189
17-11-20Đắc Lắc: 913,939,630,505,254,444,861,867,712,676,
Quảng Nam: 195,825,321,686,030,802,225,514,181,616
Trượt208
16-11-20TT Huế: 275,587,625,796,946,583,064,562,718,649,
Phú Yên: 425,051,847,783,367,322,894,543,284,900
Trượt186
15-11-20Kon Tum: 313,091,678,284,928,873,266,912,094,649,
Khánh Hòa: 753,146,350,340,674,988,232,339,266,795
Trúng 928 Kon Tum,
Trúng 232 Khánh Hòa
210
14-11-20Đà Nẵng: 278,581,626,047,254,997,407,191,261,067,
Quảng Ngãi: 155,141,778,816,070,968,376,567,534,873,
Đắc Nông: 534,188,525,027,036,568,783,587,390,032
Trúng 568 Đắc Nông198
13-11-20Gia Lai: 681,420,567,582,733,004,756,619,076,618,
Ninh Thuận: 123,941,690,458,910,226,938,636,223,757
Trúng 458 Ninh Thuận163
12-11-20Bình Định: 974,703,761,948,030,187,224,317,639,923,
Quảng Trị: 974,199,382,103,406,540,643,930,791,608,
Quảng Bình: 517,294,330,882,102,802,013,115,931,759
Trúng 224 Bình Định,
Trúng 540 Quảng Trị,
Trúng 013 Quảng Bình
202
11-11-20Đà Nẵng: 852,098,153,964,375,860,985,502,384,522,
Khánh Hòa: 023,901,230,718,891,493,355,730,151,993
Trúng 502 Đà Nẵng253
10-11-20Đắc Lắc: 752,479,562,746,871,427,793,457,549,088,
Quảng Nam: 825,497,233,661,464,811,345,360,459,329
Trượt278
09-11-20TT Huế: 740,263,763,818,153,633,582,391,116,423,
Phú Yên: 318,171,099,143,876,414,469,850,284,925
Trượt205
08-11-20Kon Tum: 649,559,936,424,306,956,322,693,086,741,
Khánh Hòa: 369,490,875,441,902,444,099,698,693,130
Trúng 322 Kon Tum,
Trúng 099 Khánh Hòa
149
07-11-20Đà Nẵng: 675,174,115,164,775,429,172,110,270,852,
Quảng Ngãi: 031,209,508,736,933,896,967,968,645,374,
Đắc Nông: 968,047,756,904,440,283,509,375,476,527
Trúng 675 Đà Nẵng,
Trúng 645 Quảng Ngãi,
Trúng 283 Đắc Nông
233
06-11-20Gia Lai: 131,351,985,666,717,245,518,329,456,678,
Ninh Thuận: 800,461,346,002,719,055,384,841,529,706
Trượt217
05-11-20Bình Định: 995,524,257,538,794,190,812,887,205,346,
Quảng Trị: 147,941,131,944,731,046,859,205,061,742,
Quảng Bình: 135,266,201,032,729,079,838,044,896,600
Trượt213
04-11-20Đà Nẵng: 190,056,172,847,441,613,219,091,897,575,
Khánh Hòa: 889,051,898,272,240,963,273,274,840,213
Trượt235
03-11-20Đắc Lắc: 509,045,095,270,722,303,549,559,291,537,
Quảng Nam: 828,430,406,599,385,673,342,756,924,750
Trúng 509 Đắc Lắc,
Trúng 750 Quảng Nam
214
02-11-20TT Huế: 483,857,167,856,915,363,596,038,315,203,
Phú Yên: 436,693,450,466,729,225,254,567,467,186
Trượt257
01-11-20Kon Tum: 309,653,306,208,003,424,804,405,665,974,
Khánh Hòa: 808,998,215,649,044,196,047,714,913,139
Trúng 405 Kon Tum206
31-10-20Đà Nẵng: 058,467,744,218,700,926,234,991,552,777,
Quảng Ngãi: 394,138,357,383,628,529,171,883,859,227,
Đắc Nông: 532,990,384,912,949,531,603,553,880,940
Trượt170
30-10-20Gia Lai: 784,386,390,326,037,569,530,014,151,136,
Ninh Thuận: 780,071,407,445,939,905,545,607,843,004
Trượt163
29-10-20Bình Định: 680,731,074,834,151,204,321,081,792,521,
Quảng Trị: 065,388,549,466,221,494,788,526,860,261,
Quảng Bình: 500,997,433,239,116,848,115,485,403,639
Trúng 261 Quảng Trị,
Trúng 997 Quảng Bình
200
28-10-20Đà Nẵng: 079,513,838,545,696,223,408,266,888,519,
Khánh Hòa: 131,499,766,650,451,448,939,108,095,814
Trúng 838 Đà Nẵng206
27-10-20Đắc Lắc: 218,824,766,747,835,004,975,105,924,539,
Quảng Nam: 136,195,951,609,544,649,754,789,318,822
Trượt152
26-10-20TT Huế: 983,394,291,955,489,833,639,969,850,936,
Phú Yên: 652,617,097,830,569,429,389,336,226,354
Trượt224
25-10-20Kon Tum: 409,585,050,921,136,676,959,423,508,840,
Khánh Hòa: 579,529,551,498,688,365,224,757,355,714
Trượt151
24-10-20Đà Nẵng: 613,632,921,059,045,783,532,212,839,078,
Quảng Ngãi: 868,890,849,985,528,740,312,680,658,410,
Đắc Nông: 083,922,318,818,346,187,767,316,726,558
Trượt267