Người khôn ngoan là người biết lấy số đúng nơi và đặt niềm tin đúng chỗ. Đến với chúng tôi cam kết ngày nào các bạn cũng ăn lớn!

XEM SỐ VÍP PHÍ: 800,000 VNĐ

⇒ Chốt số chuẩn cam kết 100% ăn lớn!
⇒ Anh em có thể nạp thẻ lấy số ngay lúc này
⇒ Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
⇒ Tự Tin Lấy Số Đánh Lớn và Giàu To!!
⇒ Nạp thẻ lỗi A⁄E Vui lòng CHÁT VỚI CHÚNG TÔI để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!

Dàn Xíu Chủ 10 Con MT Ăn Chắc chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 800,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
13-04-21
12-04-21TT Huế: 439,901,659,056,383,966,352,317,830,385,
Phú Yên: 365,024,071,446,355,221,674,404,780,483
Trượt271
11-04-21Kon Tum: 160,678,271,220,628,316,257,359,645,141,
Khánh Hòa: 271,193,856,398,303,548,494,031,919,768
Trúng 494 Khánh Hòa280
10-04-21Đà Nẵng: 969,401,476,589,084,570,386,613,618,736,
Quảng Ngãi: 457,620,334,172,357,867,998,983,982,005,
Đắc Nông: 174,889,563,299,854,993,411,510,561,448
Trúng 401 Đà Nẵng,
Trúng 457 Quảng Ngãi
232
09-04-21Gia Lai: 786,647,560,832,993,002,895,702,612,397,
Ninh Thuận: 331,902,834,847,769,642,345,068,455,857
Trượt219
08-04-21Bình Định: 638,925,350,279,398,632,531,324,766,966,
Quảng Trị: 538,287,945,449,700,480,948,481,092,074,
Quảng Bình: 367,077,570,339,768,184,568,700,086,354
Trúng 531 Bình Định,
Trúng 287 Quảng Trị
208
07-04-21Đà Nẵng: 026,834,386,288,298,250,462,833,925,912,
Khánh Hòa: 966,413,252,550,711,174,018,933,856,967
Trượt155
06-04-21Đắc Lắc: 600,649,272,255,728,750,939,827,500,198,
Quảng Nam: 361,517,345,196,036,953,463,552,300,909
Trượt199
05-04-21TT Huế: 652,341,486,231,720,421,758,365,618,270,
Phú Yên: 853,872,268,599,329,851,500,875,483,272
Trượt227
04-04-21Kon Tum: 112,856,226,289,298,568,009,088,652,223,
Khánh Hòa: 748,374,647,906,441,517,115,263,796,469
Trúng 517 Khánh Hòa203
03-04-21Đà Nẵng: 293,655,377,459,681,127,901,056,003,801,
Quảng Ngãi: 985,335,026,254,165,222,336,237,260,342,
Đắc Nông: 454,581,835,901,223,659,997,240,953,401
Trượt181
02-04-21Gia Lai: 241,936,466,262,209,926,244,839,786,529,
Ninh Thuận: 305,094,613,076,472,245,946,389,805,686
Trúng 209 Gia Lai164
01-04-21Bình Định: 125,494,944,165,217,678,856,892,585,493,
Quảng Trị: 996,650,151,479,058,815,607,283,787,225,
Quảng Bình: 908,378,336,241,949,232,074,929,144,020
Trượt192
31-03-21Đà Nẵng: 531,507,704,523,725,922,763,518,316,452,
Khánh Hòa: 440,848,981,189,136,356,219,351,359,296
Trúng 725 Đà Nẵng228
30-03-21Đắc Lắc: 911,519,415,605,350,396,772,655,263,428,
Quảng Nam: 213,729,325,622,279,495,040,741,520,799
Trượt215
29-03-21TT Huế: 948,303,770,469,847,057,713,996,194,592,
Phú Yên: 068,335,825,918,778,727,545,377,155,767
Trúng 469 TT Huế244
28-03-21Kon Tum: 934,944,461,965,973,067,790,634,268,850,
Khánh Hòa: 169,520,596,569,637,022,338,962,231,459
Trượt215
27-03-21Đà Nẵng: 075,420,785,516,765,729,236,544,482,980,
Quảng Ngãi: 664,340,856,622,824,351,996,389,379,696,
Đắc Nông: 671,858,745,656,169,975,930,372,916,092
Trúng 858 Đắc Nông220
26-03-21Gia Lai: 247,006,208,299,539,946,983,478,415,886,
Ninh Thuận: 926,598,079,232,952,663,902,987,348,831
Trúng 247 Gia Lai273
25-03-21Bình Định: 074,342,665,487,140,029,228,215,048,407,
Quảng Trị: 787,352,830,980,043,218,533,572,989,416,
Quảng Bình: 749,579,560,778,202,785,765,938,282,742
Trượt269
24-03-21Đà Nẵng: 281,013,917,179,733,605,029,872,798,190,
Khánh Hòa: 439,491,690,892,681,644,981,348,444,998
Trúng 348 Khánh Hòa139
23-03-21Đắc Lắc: 209,178,933,264,298,708,303,495,207,757,
Quảng Nam: 655,134,335,982,275,413,301,714,766,571
Trúng 571 Quảng Nam230
22-03-21TT Huế: 759,714,229,653,168,345,183,256,206,232,
Phú Yên: 874,427,596,932,125,064,372,689,811,814
Trượt290
21-03-21Kon Tum: 717,332,464,053,180,099,404,549,612,560,
Khánh Hòa: 703,919,181,817,615,702,169,869,768,122
Trúng 122 Khánh Hòa157
20-03-21Đà Nẵng: 993,227,630,003,238,544,724,945,982,237,
Quảng Ngãi: 224,638,247,055,966,219,634,266,897,964,
Đắc Nông: 261,624,947,252,914,233,317,330,576,802
Trúng 544 Đà Nẵng,
Trúng 966 Quảng Ngãi
240
19-03-21Gia Lai: 114,047,656,793,868,506,969,043,044,388,
Ninh Thuận: 779,596,682,870,439,051,042,397,304,293
Trúng 044 Gia Lai,
Trúng 304 Ninh Thuận
173
18-03-21Bình Định: 378,609,052,211,904,094,845,233,281,362,
Quảng Trị: 067,120,331,336,421,764,945,845,208,415,
Quảng Bình: 899,230,667,098,752,708,016,532,177,993
Trượt160
17-03-21Đà Nẵng: 777,423,644,975,951,756,744,402,179,288,
Khánh Hòa: 534,396,494,682,791,391,052,918,764,238
Trúng 423 Đà Nẵng269
16-03-21Đắc Lắc: 653,480,895,065,875,806,897,052,122,998,
Quảng Nam: 795,948,321,414,138,917,605,711,434,750
Trúng 065 Đắc Lắc,
Trúng 138 Quảng Nam
140
15-03-21TT Huế: 899,168,801,587,076,018,507,903,897,261,
Phú Yên: 463,721,669,110,674,438,696,331,449,397
Trúng 463 Phú Yên145
14-03-21Kon Tum: 360,607,535,590,185,917,379,428,246,880,
Khánh Hòa: 940,576,176,334,252,631,159,306,186,985
Trượt224
13-03-21Đà Nẵng: 860,817,673,792,121,165,844,744,932,852,
Quảng Ngãi: 742,315,008,129,383,295,030,972,835,532,
Đắc Nông: 211,329,559,844,985,390,858,783,226,142
Trượt211
12-03-21Gia Lai: 624,223,067,771,723,154,933,997,635,548,
Ninh Thuận: 286,364,491,802,385,999,296,991,271,278
Trúng 548 Gia Lai188
11-03-21Bình Định: 171,142,983,735,692,907,391,219,783,070,
Quảng Trị: 558,284,886,894,196,267,415,198,269,312,
Quảng Bình: 125,444,330,124,320,736,935,105,517,187
Trượt194
10-03-21Đà Nẵng: 676,657,474,413,656,716,369,616,661,237,
Khánh Hòa: 860,234,610,658,304,120,480,152,399,242
Trượt268
09-03-21Đắc Lắc: 073,885,954,414,857,785,862,576,611,440,
Quảng Nam: 473,924,676,516,643,914,989,642,579,448
Trúng 576 Đắc Lắc242
08-03-21TT Huế: 368,778,669,851,289,129,643,154,622,590,
Phú Yên: 562,896,975,141,159,808,467,698,964,529
Trúng 529 Phú Yên228
07-03-21Kon Tum: 274,958,498,158,500,857,820,862,723,619,
Khánh Hòa: 386,544,045,802,722,695,328,999,038,832
Trượt268
06-03-21Đà Nẵng: 842,250,209,433,854,741,083,559,922,342,
Quảng Ngãi: 293,065,158,147,653,679,445,687,174,054,
Đắc Nông: 283,222,206,114,819,047,058,890,199,343
Trúng 250 Đà Nẵng,
Trúng 445 Quảng Ngãi,
Trúng 114 Đắc Nông
216
05-03-21Gia Lai: 554,592,936,283,982,860,728,969,851,198,
Ninh Thuận: 089,522,710,966,380,430,428,629,046,120
Trúng 592 Gia Lai223
04-03-21Bình Định: 217,071,661,174,647,788,963,541,521,366,
Quảng Trị: 570,744,381,070,944,596,117,473,401,259,
Quảng Bình: 869,160,312,481,756,571,903,879,814,815
Trúng 815 Quảng Bình222
03-03-21Đà Nẵng: 440,655,823,834,185,122,688,819,772,237,
Khánh Hòa: 351,284,118,204,427,560,247,019,357,282
Trượt254
02-03-21Đắc Lắc: 188,488,248,278,365,476,641,298,020,658,
Quảng Nam: 676,824,193,558,035,223,254,802,919,102
Trượt136
01-03-21TT Huế: 124,819,686,461,585,618,470,679,729,286,
Phú Yên: 652,421,093,165,007,253,760,112,547,775
Trúng 286 TT Huế162
28-02-21Kon Tum: 833,128,235,808,625,286,209,293,797,483,
Khánh Hòa: 862,108,906,622,064,818,017,311,794,985
Trượt171
27-02-21Đà Nẵng: 261,975,527,249,722,572,340,043,880,731,
Quảng Ngãi: 833,967,107,939,501,851,995,785,517,224,
Đắc Nông: 766,796,307,169,154,830,357,582,651,155
Trượt217
26-02-21Gia Lai: 211,746,519,139,340,972,599,342,194,328,
Ninh Thuận: 109,602,915,982,022,668,914,674,447,712
Trúng 972 Gia Lai,
Trúng 914 Ninh Thuận
265
25-02-21Bình Định: 512,061,752,362,126,022,571,280,314,554,
Quảng Trị: 648,001,237,250,831,021,346,567,990,206,
Quảng Bình: 395,522,772,514,538,636,082,972,189,953
Trượt197
24-02-21Đà Nẵng: 628,908,015,045,070,215,392,435,090,629,
Khánh Hòa: 941,936,368,240,589,654,688,424,530,273
Trúng 273 Khánh Hòa195
23-02-21Đắc Lắc: 219,717,144,296,247,439,784,999,505,240,
Quảng Nam: 806,041,348,777,562,561,167,317,905,919
Trượt271
22-02-21TT Huế: 796,194,808,467,753,465,965,776,751,523,
Phú Yên: 227,549,376,150,801,229,593,785,011,395
Trúng 785 Phú Yên206
21-02-21Kon Tum: 288,253,692,405,795,851,579,421,564,861,
Khánh Hòa: 817,414,214,102,434,943,125,524,266,218
Trúng 692 Kon Tum157
20-02-21Đà Nẵng: 203,245,960,835,906,917,147,670,135,243,
Quảng Ngãi: 343,203,110,027,175,846,081,409,235,314,
Đắc Nông: 793,903,921,106,042,034,360,774,598,648
Trượt197
19-02-21Gia Lai: 568,673,251,401,991,053,563,321,537,550,
Ninh Thuận: 754,117,189,683,985,531,121,030,681,899
Trúng 563 Gia Lai268
18-02-21Bình Định: 839,036,588,935,045,737,097,867,854,646,
Quảng Trị: 453,492,548,872,210,166,628,417,984,163,
Quảng Bình: 974,270,511,799,351,866,990,888,268,132
Trúng 872 Quảng Trị216
17-02-21Đà Nẵng: 297,970,334,933,181,921,507,215,170,302,
Khánh Hòa: 997,594,650,151,752,367,569,372,448,057
Trúng 650 Khánh Hòa266
16-02-21Đắc Lắc: 358,364,298,204,810,596,914,988,320,607,
Quảng Nam: 107,278,572,392,889,704,782,003,701,873
Trượt227
15-02-21TT Huế: 645,350,433,503,211,050,922,924,018,615,
Phú Yên: 493,220,655,101,616,306,564,877,698,440
Trúng 877 Phú Yên216
11-02-21Bình Định: 828,953,943,137,809,127,323,962,081,742,
Quảng Trị: 902,205,399,013,287,734,103,736,142,480,
Quảng Bình: 664,976,987,126,698,112,628,967,223,968
Trúng 103 Quảng Trị200
10-02-21Đà Nẵng: 954,136,461,509,192,511,143,001,731,143,
Khánh Hòa: 650,130,340,560,129,692,564,975,231,781
Trúng 143 Đà Nẵng213
09-02-21Đắc Lắc: 345,810,832,954,506,558,323,720,668,498,
Quảng Nam: 916,645,913,741,714,284,759,041,432,840
Trúng 832 Đắc Lắc,
Trúng 840 Quảng Nam
269
08-02-21TT Huế: 009,471,592,505,363,504,235,215,988,757,
Phú Yên: 408,090,596,869,474,699,793,687,345,438
Trượt172
07-02-21Kon Tum: 269,599,450,409,774,432,791,609,439,878,
Khánh Hòa: 057,986,196,488,837,655,723,691,629,965
Trúng 057 Khánh Hòa253
06-02-21Đà Nẵng: 847,016,665,713,912,108,443,406,148,035,
Quảng Ngãi: 226,277,933,656,669,777,121,269,305,836,
Đắc Nông: 842,409,178,846,067,337,632,579,633,290
Trượt226
05-02-21Gia Lai: 327,625,455,107,679,149,124,202,739,682,
Ninh Thuận: 890,356,453,033,727,273,307,147,830,724
Trượt228
04-02-21Bình Định: 798,854,889,275,871,051,690,731,729,549,
Quảng Trị: 243,123,308,170,232,823,664,104,048,363,
Quảng Bình: 490,799,979,202,135,904,277,336,789,115
Trượt195
03-02-21Đà Nẵng: 507,263,499,331,911,005,148,239,300,892,
Khánh Hòa: 032,700,997,761,113,029,829,623,330,380
Trúng 263 Đà Nẵng228
02-02-21Đắc Lắc: 859,761,545,794,041,630,063,343,911,766,
Quảng Nam: 497,472,615,109,297,054,895,941,072,068
Trúng 794 Đắc Lắc237
01-02-21TT Huế: 415,848,605,323,336,395,268,949,241,934,
Phú Yên: 746,832,198,859,720,355,094,206,707,841
Trúng 841 Phú Yên215
31-01-21Kon Tum: 114,118,304,621,400,140,402,833,857,996,
Khánh Hòa: 312,717,338,748,929,999,832,689,586,884
Trượt186
30-01-21Đà Nẵng: 483,142,913,827,284,511,386,810,139,855,
Quảng Ngãi: 360,637,842,884,829,832,238,086,989,836,
Đắc Nông: 508,384,637,955,945,622,552,412,223,636
Trúng 913 Đà Nẵng,
Trúng 086 Quảng Ngãi
246
29-01-21Gia Lai: 061,312,225,237,257,173,292,859,780,446,
Ninh Thuận: 961,943,778,569,647,048,758,466,018,680
Trúng 780 Gia Lai219
28-01-21Bình Định: 925,497,879,114,257,345,113,904,142,870,
Quảng Trị: 521,608,587,691,946,060,965,117,987,015,
Quảng Bình: 171,085,450,451,333,109,458,360,863,496
Trúng 458 Quảng Bình232
27-01-21Đà Nẵng: 127,764,996,583,253,947,275,840,490,974,
Khánh Hòa: 398,745,741,235,589,436,612,452,953,439
Trượt221
26-01-21Đắc Lắc: 952,736,989,887,524,495,847,472,636,604,
Quảng Nam: 872,557,437,324,849,244,181,818,522,618
Trượt244
25-01-21TT Huế: 135,151,460,786,954,657,795,204,561,825,
Phú Yên: 408,264,372,263,508,875,312,293,331,695
Trúng 954 TT Huế207
24-01-21Kon Tum: 225,421,634,120,565,763,748,720,029,639,
Khánh Hòa: 662,485,007,750,888,302,357,592,670,836
Trúng 748 Kon Tum,
Trúng 750 Khánh Hòa
191
23-01-21Đà Nẵng: 934,743,668,413,196,944,609,392,861,392,
Quảng Ngãi: 428,086,400,697,068,542,141,433,305,470,
Đắc Nông: 804,305,902,544,786,220,536,971,906,435
Trượt157
22-01-21Gia Lai: 004,812,209,147,466,952,433,492,901,212,
Ninh Thuận: 591,213,074,004,586,898,093,930,169,390
Trúng 209 Gia Lai,
Trúng 093 Ninh Thuận
278
21-01-21Bình Định: 236,464,766,547,321,922,504,059,583,294,
Quảng Trị: 735,601,866,143,482,717,352,667,036,384,
Quảng Bình: 852,284,651,489,351,217,484,335,746,338
Trúng 036 Quảng Trị,
Trúng 852 Quảng Bình
231
20-01-21Đà Nẵng: 779,473,617,152,921,464,166,534,018,629,
Khánh Hòa: 315,431,902,523,671,521,515,800,735,789
Trúng 152 Đà Nẵng,
Trúng 902 Khánh Hòa
244
19-01-21Đắc Lắc: 285,872,424,808,956,273,059,550,385,501,
Quảng Nam: 501,444,342,309,582,641,291,577,188,562
Trượt183
18-01-21TT Huế: 331,319,899,548,510,791,478,629,611,380,
Phú Yên: 817,852,446,641,785,596,144,443,089,896
Trúng 791 TT Huế,
Trúng 089 Phú Yên
150
17-01-21Kon Tum: 855,486,978,086,786,353,859,875,693,307,
Khánh Hòa: 550,845,863,478,155,379,197,507,349,108
Trúng 507 Khánh Hòa225
16-01-21Đà Nẵng: 286,076,689,468,887,669,206,284,599,053,
Quảng Ngãi: 495,175,633,421,728,002,502,655,388,341,
Đắc Nông: 014,527,706,056,819,888,432,969,778,951
Trúng 778 Đắc Nông243
15-01-21Gia Lai: 483,910,275,503,985,864,674,458,671,956,
Ninh Thuận: 606,981,585,570,345,279,893,475,421,052
Trượt201
14-01-21Bình Định: 237,133,820,589,718,491,571,890,244,574,
Quảng Trị: 342,052,281,720,048,649,022,190,548,651,
Quảng Bình: 866,822,698,864,502,141,355,387,039,961
Trúng 048 Quảng Trị221
13-01-21Đà Nẵng: 886,234,647,910,875,792,171,493,640,064,
Khánh Hòa: 338,482,246,691,988,148,660,492,702,399
Trúng 910 Đà Nẵng245