Người khôn ngoan là người biết lấy số đúng nơi và đặt niềm tin đúng chỗ. Đến với chúng tôi cam kết ngày nào các bạn cũng ăn lớn!

XEM SỐ VÍP PHÍ: 800,000 VNĐ

⇒ Chốt số chuẩn cam kết 100% ăn lớn!
⇒ Anh em có thể nạp thẻ lấy số ngay lúc này
⇒ Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
⇒ Tự Tin Lấy Số Đánh Lớn và Giàu To!!
⇒ Nạp thẻ lỗi A⁄E Vui lòng CHÁT VỚI CHÚNG TÔI để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!

Dàn Xíu Chủ 10 Con MT Ăn Chắc chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 800,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
19-09-21
19-09-21Kon Tum: 551,852,747,668,795,545,440,366,712,934,
Khánh Hòa: 290,150,212,223,466,661,220,296,425,479
Trúng 545 Kon Tum,
Trúng 479 Khánh Hòa
195
18-09-21Đà Nẵng: 541,717,504,073,934,876,558,655,194,344,
Đắc Nông: 732,701,469,128,765,329,921,314,161,953
Trượt176
17-09-21Gia Lai: 327,981,984,181,234,034,602,050,463,790,
Ninh Thuận: 364,514,844,392,521,249,449,358,998,239
Trượt146
16-09-21Bình Định: 161,276,896,361,086,741,620,999,869,516,
Quảng Trị: 135,314,791,280,902,244,840,475,186,304,
Quảng Bình: 298,654,737,740,413,204,349,717,042,735
Trượt210
15-09-21Đà Nẵng: 060,524,198,028,737,114,002,544,107,965,
Khánh Hòa: 309,426,907,381,896,961,291,652,845,262
Trúng 060 Đà Nẵng,
Trúng 896 Khánh Hòa
207
14-09-21Đắc Lắc: 114,042,653,162,952,123,810,871,784,804,
Quảng Nam: 547,895,667,900,495,699,732,067,955,152
Trượt171
13-09-21TT Huế: 594,253,544,188,818,551,797,244,824,376,
Phú Yên: 095,859,059,633,581,269,610,689,767,658
Trượt282
12-09-21Kon Tum: 029,385,582,197,401,855,820,293,356,457,
Khánh Hòa: 783,913,621,858,927,797,279,747,917,731
Trượt233
11-09-21Đà Nẵng: 437,499,417,661,001,700,465,502,995,531,
Đắc Nông: 625,862,786,155,249,790,930,916,911,657
Trượt156
10-09-21Gia Lai: 202,726,192,329,519,310,089,442,102,573,
Ninh Thuận: 715,465,787,592,490,128,059,185,714,926
Trượt206
09-09-21Bình Định: 139,522,657,083,699,196,128,980,072,197,
Quảng Trị: 550,761,332,226,080,529,902,301,123,762,
Quảng Bình: 997,469,893,626,847,250,328,551,244,408
Trúng 657 Bình Định,
Trúng 250 Quảng Bình
186
08-09-21Đà Nẵng: 979,968,860,695,928,667,942,906,649,698,
Khánh Hòa: 257,858,033,560,081,956,777,331,297,505
Trúng 968 Đà Nẵng,
Trúng 777 Khánh Hòa
202
07-09-21Đắc Lắc: 405,423,890,939,644,936,908,777,169,697,
Quảng Nam: 849,943,936,482,208,429,217,954,199,585
Trượt261
06-09-21TT Huế: 538,058,690,235,955,624,606,920,073,784,
Phú Yên: 363,344,624,520,577,158,725,578,675,947
Trượt190
05-09-21Kon Tum: 845,987,168,329,039,330,404,859,715,617,
Khánh Hòa: 962,204,047,141,616,866,167,797,824,250
Trượt226
04-09-21Đà Nẵng: 021,398,646,263,903,629,533,929,940,556,
Đắc Nông: 629,468,967,014,867,575,844,990,515,333
Trượt192
03-09-21Gia Lai: 315,764,839,297,964,505,650,781,719,736,
Ninh Thuận: 864,754,112,581,630,902,201,292,243,235
Trúng 630 Ninh Thuận241
02-09-21Bình Định: 762,377,832,536,211,430,979,504,399,850,
Quảng Trị: 378,549,775,278,393,745,727,453,450,447,
Quảng Bình: 145,820,200,190,960,265,799,285,010,341
Trượt223
01-09-21Đà Nẵng: 848,329,713,263,380,656,535,091,607,189,
Khánh Hòa: 021,545,047,726,660,309,874,731,961,394
Trượt203
31-08-21Đắc Lắc: 004,682,530,979,042,973,265,978,475,971,
Quảng Nam: 214,712,666,664,949,310,841,757,970,834
Trúng 004 Đắc Lắc246
30-08-21TT Huế: 297,192,727,252,189,170,872,208,106,207,
Phú Yên: 525,087,141,267,782,526,843,025,732,013
Trúng 525 Phú Yên231
29-08-21Kon Tum: 887,922,283,918,808,535,809,479,367,446,
Khánh Hòa: 632,554,272,440,995,415,099,797,825,291
Trúng 479 Kon Tum229
28-08-21Đà Nẵng: 848,085,734,070,822,260,956,137,774,558,
Quảng Ngãi: 764,327,375,205,639,864,184,328,726,870,
Đắc Nông: 028,518,949,582,998,466,182,961,851,965
Trượt229
27-08-21Gia Lai: 223,122,446,762,610,521,457,709,667,820,
Ninh Thuận: 511,465,107,818,782,422,625,845,236,436
Trúng 511 Ninh Thuận217
26-08-21Bình Định: 637,523,807,166,495,409,126,043,100,547,
Quảng Trị: 971,451,671,465,747,731,763,057,464,835,
Quảng Bình: 137,695,468,420,787,767,754,201,343,198
Trượt219
25-08-21Đà Nẵng: 355,943,550,082,850,058,658,942,321,167,
Khánh Hòa: 415,765,566,706,585,332,626,370,223,376
Trượt179
24-08-21Đắc Lắc: 128,943,012,011,330,048,262,514,093,622,
Quảng Nam: 797,611,862,277,922,292,205,666,633,126
Trúng 611 Quảng Nam232
23-08-21TT Huế: 512,647,333,254,898,604,324,418,717,346,
Phú Yên: 504,633,650,326,690,940,613,449,767,901
Trượt166
22-08-21Kon Tum: 054,312,221,061,493,686,411,270,583,431,
Khánh Hòa: 475,516,895,898,897,010,044,445,859,949
Trượt212
21-08-21Quảng Ngãi: 203,991,583,554,380,995,350,302,461,702,
Đắc Nông: 851,308,141,029,425,232,037,352,092,902
Trúng 308 Đắc Nông158
20-08-21Gia Lai: 751,570,093,494,375,358,720,444,016,775,
Ninh Thuận: 155,189,099,098,128,968,090,430,011,053
Trúng 430 Ninh Thuận246
19-08-21Bình Định: 004,015,208,023,595,285,386,211,060,475,
Quảng Trị: 621,634,468,854,423,069,444,053,316,295,
Quảng Bình: 415,924,138,601,864,642,413,107,328,666
Trúng 468 Quảng Trị,
Trúng 642 Quảng Bình
174
18-08-21Khánh Hòa: 352,527,057,468,022,605,643,146,572,959Trượt75
17-08-21Đắc Lắc: 021,949,990,316,237,050,936,367,612,207,
Quảng Nam: 648,730,161,978,675,590,359,089,460,258
Trượt196
16-08-21TT Huế: 159,471,649,920,589,333,377,031,929,962,
Phú Yên: 948,027,864,478,250,814,299,340,807,678
Trúng 589 TT Huế,
Trúng 948 Phú Yên
237
15-08-21Kon Tum: 352,508,495,648,163,738,985,115,861,982,
Khánh Hòa: 402,429,003,446,470,921,038,922,597,266
Trúng 985 Kon Tum,
Trúng 597 Khánh Hòa
218
14-08-21Đà Nẵng: 186,603,396,702,992,811,956,768,301,745,
Quảng Ngãi: 460,434,044,316,224,304,811,399,420,273,
Đắc Nông: 762,075,373,790,989,508,703,587,648,998
Trượt204
13-08-21Gia Lai: 392,019,992,292,953,899,612,694,600,860,
Ninh Thuận: 681,172,366,788,709,782,024,278,856,108
Trúng 612 Gia Lai,
Trúng 709 Ninh Thuận
197
12-08-21Bình Định: 644,565,124,170,372,842,935,954,382,940,
Quảng Trị: 698,383,091,173,645,293,538,801,963,485,
Quảng Bình: 897,275,626,991,646,313,537,145,062,837
Trúng 565 Bình Định,
Trúng 062 Quảng Bình
252
26-07-21TT Huế: 931,730,533,452,467,614,487,319,207,064,
Phú Yên: 790,930,564,346,327,740,274,557,860,963
Trúng 930 Phú Yên261
25-07-21Kon Tum: 230,265,918,025,369,562,768,406,219,080,
Khánh Hòa: 525,983,561,477,639,212,144,560,661,153
Trúng 406 Kon Tum190
24-07-21Đà Nẵng: 639,172,250,303,451,798,394,925,596,666,
Quảng Ngãi: 210,192,359,525,550,725,829,572,981,938,
Đắc Nông: 428,797,213,163,430,266,688,419,092,316
Trúng 798 Đà Nẵng,
Trúng 829 Quảng Ngãi,
Trúng 213 Đắc Nông
177
23-07-21Gia Lai: 937,933,337,495,786,056,346,554,779,259,
Ninh Thuận: 314,808,705,247,434,202,252,702,409,832
Trúng 346 Gia Lai229
22-07-21Bình Định: 467,341,665,446,453,953,144,840,553,979,
Quảng Trị: 486,113,231,773,024,234,420,929,837,908,
Quảng Bình: 151,277,456,075,667,007,653,205,901,973
Trúng 953 Bình Định,
Trúng 667 Quảng Bình
185
21-07-21Đà Nẵng: 804,587,547,673,940,211,313,866,410,304,
Khánh Hòa: 057,324,015,708,647,594,350,228,531,351
Trúng 228 Khánh Hòa185
20-07-21Quảng Nam: 144,084,078,957,499,489,361,373,254,884,
Đắc Lắc: 566,371,682,903,858,721,915,985,253,946
Trượt235
19-07-21TT Huế: 234,784,633,642,976,219,213,070,298,060,
Phú Yên: 374,012,793,300,622,957,977,753,133,361
Trúng 060 TT Huế170
18-07-21Kon Tum: 157,783,384,962,253,023,061,946,011,679,
Khánh Hòa: 977,751,819,874,816,677,596,566,807,084
Trúng 157 Kon Tum,
Trúng 874 Khánh Hòa
271
17-07-21Đà Nẵng: 326,322,261,905,786,720,292,808,716,025,
Quảng Ngãi: 433,297,706,273,783,285,496,815,313,270,
Đắc Nông: 267,382,986,588,114,842,276,405,912,686
Trúng 114 Đắc Nông199
16-07-21Gia Lai: 789,174,428,854,242,867,180,317,003,622,
Ninh Thuận: 372,404,066,783,790,946,307,975,647,795
Trượt178
15-07-21Bình Định: 466,768,056,099,003,273,306,217,791,302,
Quảng Trị: 244,559,566,182,507,659,634,331,570,576,
Quảng Bình: 721,466,849,968,216,817,814,336,927,148
Trúng 507 Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
220
14-07-21Đà Nẵng: 959,259,908,550,432,377,127,329,356,745,
Khánh Hòa: 131,460,290,739,803,805,025,176,009,613
Trượt262
13-07-21Đắc Lắc: 368,966,226,488,653,111,612,487,245,563,
Quảng Nam: 355,156,419,772,871,306,380,727,710,432
Trượt254
12-07-21TT Huế: 282,351,584,237,516,402,078,063,975,460,
Phú Yên: 872,189,663,326,385,903,813,838,288,158
Trượt162
11-07-21Kon Tum: 135,341,197,742,401,722,603,829,832,007,
Khánh Hòa: 481,731,532,613,729,797,408,820,813,464
Trượt147
10-07-21Đà Nẵng: 943,932,292,490,646,431,224,268,896,028,
Quảng Ngãi: 736,725,576,146,792,893,082,890,437,054,
Đắc Nông: 766,361,210,164,887,187,487,407,909,532
Trúng 725 Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
279
09-07-21Gia Lai: 304,425,329,592,296,877,405,077,587,702,
Ninh Thuận: 871,488,582,512,390,976,925,365,027,556
Trượt216
08-07-21Bình Định: 340,439,605,207,561,253,380,601,613,434,
Quảng Trị: 433,532,297,225,490,681,232,540,411,510,
Quảng Bình: 769,027,671,667,610,933,042,599,959,749
Trúng 667 Quảng Bình215
07-07-21Đà Nẵng: 298,936,007,529,744,522,554,515,097,595,
Khánh Hòa: 464,290,610,884,258,848,760,864,347,460
Trúng 464 Khánh Hòa209
06-07-21Đắc Lắc: 152,728,661,108,322,329,062,151,004,799,
Quảng Nam: 290,841,882,828,247,076,900,960,941,193
Trượt152
05-07-21TT Huế: 435,379,532,383,179,075,138,160,229,557,
Phú Yên: 893,475,692,199,745,895,964,418,208,009
Trúng 179 TT Huế,
Trúng 199 Phú Yên
170
04-07-21Kon Tum: 825,337,982,517,387,446,728,541,624,643,
Khánh Hòa: 115,360,688,775,744,874,704,309,228,035
Trượt215
03-07-21Đà Nẵng: 287,110,395,253,935,263,679,551,267,871,
Quảng Ngãi: 126,492,996,782,077,910,166,885,240,523,
Đắc Nông: 078,064,857,925,191,967,977,227,741,196
Trúng 551 Đà Nẵng173
02-07-21Gia Lai: 851,877,923,773,450,662,428,044,984,540,
Ninh Thuận: 955,727,406,178,696,631,516,188,728,344
Trượt208
01-07-21Bình Định: 041,281,268,854,207,051,196,070,691,405,
Quảng Trị: 798,074,924,399,767,632,174,170,715,464,
Quảng Bình: 673,178,636,299,924,547,349,161,342,197
Trúng 924 Quảng Trị236
30-06-21Đà Nẵng: 246,038,312,136,492,976,206,946,998,429,
Khánh Hòa: 558,861,098,490,367,664,611,619,037,342
Trượt173
29-06-21Đắc Lắc: 320,414,169,293,035,657,482,073,008,514,
Quảng Nam: 628,354,166,905,305,411,198,553,102,014
Trúng 482 Đắc Lắc,
Trúng 166 Quảng Nam
259
28-06-21TT Huế: 841,267,277,262,204,295,694,979,865,880,
Phú Yên: 641,041,235,300,351,646,195,334,123,213
Trúng 646 Phú Yên186
27-06-21Kon Tum: 674,115,007,666,994,606,930,707,540,024,
Khánh Hòa: 206,491,861,616,688,845,889,411,339,155
Trúng 007 Kon Tum246
26-06-21Đà Nẵng: 791,428,299,448,492,390,488,962,659,472,
Quảng Ngãi: 433,722,215,506,290,095,957,517,089,901,
Đắc Nông: 744,172,398,994,989,947,554,544,545,857
Trượt221
25-06-21Gia Lai: 032,253,422,832,757,644,480,765,372,903,
Ninh Thuận: 519,580,993,038,120,484,300,324,353,226
Trúng 903 Gia Lai,
Trúng 353 Ninh Thuận
184
24-06-21Bình Định: 339,064,068,873,516,849,274,243,153,144,
Quảng Trị: 276,211,245,118,624,574,848,901,145,523,
Quảng Bình: 961,079,704,278,127,028,961,264,797,632
Trượt245
23-06-21Đà Nẵng: 177,656,938,325,941,712,809,824,828,527,
Khánh Hòa: 052,133,365,715,695,022,768,232,687,009
Trúng 695 Khánh Hòa234
22-06-21Đắc Lắc: 315,535,324,015,560,254,648,327,887,999,
Quảng Nam: 155,202,556,251,492,433,278,279,896,039
Trúng 155 Quảng Nam163
21-06-21TT Huế: 412,283,358,561,891,503,690,873,003,297,
Phú Yên: 287,536,428,099,931,532,406,500,797,456
Trúng Phú Yên272
20-06-21Kon Tum: 721,861,536,307,204,034,887,412,426,033,
Khánh Hòa: 628,544,228,044,765,698,613,432,433,508
Trúng 721 Kon Tum176
19-06-21Đà Nẵng: 168,148,290,207,916,117,162,440,759,717,
Quảng Ngãi: 172,725,290,214,095,553,312,464,197,891,
Đắc Nông: 478,170,430,078,243,831,891,524,882,306
Trúng 717 Đà Nẵng,
Trúng 197 Quảng Ngãi
208
18-06-21Gia Lai: 254,392,915,542,717,854,382,198,518,765,
Ninh Thuận: 746,729,274,144,435,295,371,782,612,027
Trúng 915 Gia Lai,
Trúng 729 Ninh Thuận
158
17-06-21Bình Định: 054,317,002,638,705,498,432,207,034,242,
Quảng Trị: 234,246,975,670,179,602,919,292,944,231,
Quảng Bình: 923,809,589,759,361,371,267,225,567,091
Trượt210
16-06-21Đà Nẵng: 562,301,930,762,681,458,102,987,121,436,
Khánh Hòa: 625,218,001,946,846,593,951,348,163,569
Trúng 987 Đà Nẵng215
15-06-21Đắc Lắc: 935,278,871,009,816,889,808,116,176,560,
Quảng Nam: 010,286,341,947,587,400,816,794,362,912
Trúng 871 Đắc Lắc,
Trúng 341 Quảng Nam
261
14-06-21TT Huế: 284,317,919,055,594,863,009,118,151,836,
Phú Yên: 828,025,573,671,031,964,451,664,185,098
Trúng 009 TT Huế,
Trúng 573 Phú Yên
268
13-06-21Kon Tum: 003,491,019,940,110,749,159,644,784,941,
Khánh Hòa: 759,868,719,939,679,838,473,314,436,040
Trượt221
12-06-21Đà Nẵng: 310,929,786,089,997,719,228,585,160,882,
Quảng Ngãi: 732,833,516,859,220,688,338,289,990,875,
Đắc Nông: 742,221,302,128,134,272,699,709,768,103
Trúng Đà Nẵng,
Trúng 338 Quảng Ngãi,
Trúng 128 Đắc Nông
205
11-06-21Gia Lai: 533,416,848,660,924,661,933,504,190,435,
Ninh Thuận: 624,047,092,701,108,431,711,428,683,336
Trúng 416 Gia Lai,
Trúng 428 Ninh Thuận
274