Đừng bao nản lòng trước thất bại ngã ở đâu thì đứng lên ở đó, đừng vì cầu gãy 1-2 ngày mà bỏ cầu bạn sẽ hối hận đó.

Dàn lô mb 8 số siêu víp: 400.000đ

⇒Chốt số chuẩn từ 08h0018h00 hàng ngày
⇒Sau khi a/e nạp đủ tiền số sẽ HIỆN RA
⇒Hỗ trợ thẻ nạp: VinaPhone,Viettel
⇒Anh em liên hệ với chúng tôi tại KHUNG CHÁT nếu nạp thẻ bị lỗi nhé!

8 Con Lô Siêu Víp MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 400,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
19-09-21
19-09-2169,71,72,98,33,99,52,56Ăn 69,71,99,56394
18-09-2144,95,93,70,52,68,01,69Ăn 01,52,44398
17-09-2129,78,07,82,64,23,41,19Ăn 19,78,41,29398
16-09-2121,01,58,28,72,60,67,10Trượt357
15-09-2104,25,10,12,26,61,81,88Ăn 81,25,88,04,12346
14-09-2108,31,09,60,84,59,55,65Ăn 59,60,84,31,55,08373
13-09-2107,22,05,88,60,19,69,63Trượt367
12-09-2146,32,89,72,79,08,43,81Ăn 08334
11-09-2150,85,48,92,83,26,80,58Ăn 85,80,92,58342
10-09-2149,73,97,27,01,51,67,05Ăn 73,49,67,01383
09-09-2185,05,67,76,56,51,10,33Trượt366
08-09-2107,79,62,82,81,08,19,52Ăn 52,19,82,81,08,79,07340
07-09-2192,95,55,01,36,40,76,65Ăn 65,40,76,92,36,01332
06-09-2175,18,34,90,50,83,15,67Ăn 15,83,50,67,75341
05-09-2161,96,70,10,51,83,41,53Ăn 61,70,83,53,51,41,10395
04-09-2171,11,51,98,93,56,66,49Ăn 56,66,11346
03-09-2183,85,55,04,46,54,17,73Ăn 83,55,54,85,46354
02-09-2133,19,21,86,93,90,64,17Ăn 64,86,93,33,19,90337
01-09-2155,11,14,51,02,20,47,74Trượt358
31-08-2194,65,80,11,66,52,86,98Ăn 86,80,52,11,94,66378
30-08-2102,79,24,80,19,96,61,36Trượt372
29-08-2188,43,25,24,10,01,37,63Ăn 63,43,10,25,37,24384
28-08-2182,17,05,44,43,72,69,98Ăn 17,98398
27-08-2127,85,80,76,65,40,58,59Ăn 59,80,65,76,40,27,58333
26-08-2152,25,75,38,08,14,62,82Trượt333
25-08-2103,19,09,66,63,05,82,16Ăn 05394
24-08-2104,86,02,45,81,17,14,76Ăn 81,14,02,17,45,04,86354
23-08-2108,80,50,36,66,38,85,11Ăn 66,11,36,85,80,38,50375
22-08-2162,83,09,06,60,59,97,66Ăn 97,06,59,62,66,83350
21-08-2115,64,21,87,36,57,12,14Ăn 57,14,36,15,64,12349
20-08-2152,51,69,12,43,01,40,16Ăn 01392
19-08-2168,35,71,37,20,88,29,36Ăn 37354
18-08-2111,65,23,10,91,62,38,01Ăn 11380
17-08-2160,85,30,20,18,57,15,37Ăn 57384
16-08-2189,07,56,68,19,24,34,12Ăn 34,89,19,07358
15-08-2151,75,49,98,69,90,68,61Ăn 98,61,69,90380
14-08-2110,94,36,00,45,95,40,74Ăn 10,45,36,40,00,94393
13-08-2143,44,36,04,34,30,93,67Ăn 44,30,67,43,04,93,34388
12-08-2148,67,47,71,06,83,51,14Ăn 06,14,51,48,47,83352
11-08-2138,33,34,23,53,67,87,11Ăn 67,87,53,23358
10-08-2125,17,97,35,07,13,58,60Trượt383
09-08-2136,49,55,98,47,82,26,51Ăn 51,26,98,55,49,36,82382
08-08-2141,12,01,63,03,51,45,39Ăn 41,51,63,03,39331
07-08-2125,21,34,92,53,20,00,31Ăn 34,20,92,31,21,25,00384
06-08-2100,71,69,43,67,26,63,55Ăn 67,63,71,55,26,00,69384
05-08-2176,16,63,17,98,70,59,01Ăn 98,63,01,17362
04-08-2179,66,12,89,01,14,85,77Ăn 79,89,12,66,85,14346
03-08-2180,05,22,23,96,53,83,31Ăn 96,83,05,80,31,53372
02-08-2108,95,09,19,23,18,07,34Ăn 09360
01-08-2162,94,40,21,02,05,63,50Ăn 50,21,63,62,02,05367
31-07-2115,98,61,76,30,50,39,85Ăn 39,85,15,30348
30-07-2178,55,18,80,62,33,72,15Ăn 15,55,18,72360
29-07-2192,54,90,45,07,59,27,06Ăn 92,06,90378
28-07-2150,46,75,55,31,42,25,66Ăn 46,31,42,66,25,75,55341
27-07-2135,98,16,08,86,77,97,07Ăn 08,35,77,86,98,97,07360
26-07-2177,78,14,08,50,39,63,64Ăn 39,63,08,77,14,64,78348
25-07-2177,34,08,59,30,25,80,00Ăn 80,34,08,59,25390
24-07-2144,96,69,75,08,87,22,24Ăn 96,08,75,44,69,22363
23-07-2106,40,34,44,75,24,65,43Ăn 24,44,75,43,40,34396
22-07-2100,21,15,89,50,74,23,83Ăn 74,00,23387
21-07-2109,88,36,93,56,96,68,94Ăn 88,56,96,36,93,68368
20-07-2118,99,13,17,19,37,42,52Ăn 17,99,18,42,37,52343
19-07-2161,90,43,76,09,69,39,46Ăn 46,43,39,90,76,69372
18-07-2144,68,03,67,05,10,75,64Ăn 67,03,44,75,68,64377
17-07-2153,38,06,60,42,26,77,99Ăn 53,38,42,99344
16-07-2156,36,23,41,13,45,70,04Ăn 56360
15-07-2148,10,44,23,16,54,61,70Ăn 16,48,70,61,23,54371
14-07-2152,21,47,19,72,59,87,51Ăn 47334
13-07-2115,00,84,51,14,55,16,81Trượt347
12-07-2176,34,08,29,74,86,64,61Trượt332
11-07-2169,37,98,35,82,56,21,18Ăn 21,35,56,69,98392
10-07-2169,33,75,22,95,20,10,81Ăn 33,10,69,75,95380
09-07-2167,75,89,90,81,00,97,41Ăn 81,97,75366
08-07-2105,30,98,94,76,59,02,82Ăn 82,76,30,98,59,02,94379
07-07-2117,49,30,27,04,11,78,44Ăn 04,30,44,27,49372
06-07-2131,64,00,73,14,41,67,05Ăn 64360
05-07-2143,48,94,02,07,49,06,85Trượt377
04-07-2117,18,49,87,47,33,67,16Ăn 16,67,33,47,18,49,17399
03-07-2194,03,55,22,10,00,45,64Ăn 45374
02-07-2162,24,91,80,78,40,32,20Ăn 62,20,91,80,40,78,32373
01-07-2106,23,19,85,94,30,58,90Ăn 30,19,85,58372
30-06-2187,01,72,26,88,09,61,63Ăn 09,72,63,61379
29-06-2186,97,16,19,47,83,17,10Ăn 19,17,83,47377
28-06-2141,39,66,35,47,93,83,13Ăn 39,41,66351
27-06-2102,18,29,54,56,86,37,35Ăn 37397
26-06-2119,66,48,74,78,36,49,01Ăn 49,48,19,78,66,01,74380
25-06-2149,19,08,81,92,85,48,05Ăn 85,05,49,19,81354
24-06-2133,22,04,79,35,19,52,59Ăn 79,19,22,59,04,35,52365
23-06-2146,88,26,39,30,79,22,15Ăn 15381
22-06-2158,65,47,20,46,98,01,18Ăn 58,98,18,01,20,47,46381
21-06-2183,11,22,39,48,81,04,80Ăn 11,48,83,80,04,81348
20-06-2118,72,26,48,01,94,78,03Ăn 18,03,78,01,48,26397
19-06-2116,51,84,44,11,22,60,56Ăn 11,22,16,56375
18-06-2106,47,49,91,73,74,52,19Ăn 52,06,19,47,91370
17-06-2129,85,20,23,87,25,45,17Ăn 17,45,23394
16-06-2191,10,55,04,49,12,79,71Ăn 55,91,10,49,71,12,04345
15-06-2127,50,39,67,40,45,65,63Ăn 65,50,67,39,27380
14-06-2125,75,86,21,71,40,34,23Ăn 34,21,86,75,23,25,40359
13-06-2136,57,78,19,53,00,28,79Ăn 79,00,36,53,57351
12-06-2148,45,87,97,12,93,80,75Trượt383
11-06-2127,48,90,81,14,46,12,11Ăn 48,27,11,14387
10-06-2108,43,51,58,15,40,57,61Ăn 43,57,40,08,61368