Biến bại thành thắng chỉ có chúng tôi mới làm được và cũng chỉ chúng tôi mới giúp bạn trúng lớn mỗi ngày!

XEM SỐ VÍP PHÍ: 550,000 VNĐ

⇒ Chốt số chuẩn cam kết 100% ăn lớn!
⇒ Anh em có thể nạp thẻ lấy số ngay lúc này
⇒ Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
⇒ Tự Tin Lấy Số Đánh Lớn và Giàu To!!
⇒ Nạp thẻ lỗi A⁄E Vui lòng CHÁT VỚI CHÚNG TÔI để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!

Dàn 8 Con Lô 3 Số MN Ăn Chắc chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 550,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
13-04-21
12-04-21TP HCM: 107,749,897,795,512,135,763,820,
Đồng Tháp: 946,696,493,288,701,487,837,591,
Cà Mau: 514,017,963,659,143,332,034,871
Ăn 749 TP HCM125
11-04-21Tiền Giang: 549,392,162,384,060,678,047,866,
Kiên Giang: 483,061,180,668,240,478,713,197,
Đà Lạt: 250,475,334,111,956,410,707,008
Ăn 549,047,162,392,678 Tiền Giang,
Ăn 197 Kiên Giang,
Ăn 111,008,250,334 Đà Lạt
139
10-04-21TP HCM: 782,655,181,917,324,051,320,883,
Long An: 064,784,000,238,746,973,461,761,
Bình Phước: 696,621,055,944,765,428,360,990,
Hậu Giang: 649,895,289,961,015,686,802,538
Ăn 917,181 TP HCM,
Ăn 461 Long An,
Ăn 428 Bình Phước,
Ăn 538,895,802,289 Hậu Giang
161
09-04-21Vĩnh Long: 040,878,647,921,516,151,002,913,
Bình Dương: 416,567,435,072,004,621,927,772,
Trà Vinh: 174,918,435,992,338,401,405,037
Trượt194
08-04-21Tây Ninh: 422,690,924,176,523,418,488,683,
An Giang: 193,272,602,906,781,947,553,326,
Bình Thuận: 949,601,624,942,014,839,791,923
Ăn 176 Tây Ninh,
Ăn 602,553 An Giang,
Ăn 791,014 Bình Thuận
68
07-04-21Đồng Nai: 430,441,629,543,999,367,918,431,
Cần Thơ: 670,770,945,294,099,461,229,601,
Sóc Trăng: 074,908,230,099,606,107,889,489
Ăn 918,629,430,543,441 Đồng Nai,
Ăn 099,229,670,945,770 Cần Thơ
143
06-04-21Bến Tre: 752,323,305,456,342,722,346,467,
Vũng Tàu: 976,731,728,042,457,700,423,879,
Bạc Liêu: 956,833,661,713,854,161,872,395
Trượt76
05-04-21TP HCM: 588,430,986,773,554,624,357,295,
Đồng Tháp: 946,139,821,676,856,090,483,030,
Cà Mau: 070,881,395,236,672,173,197,578
Ăn 986,773,295,430,554 TP HCM,
Ăn 030,821,946,139 Đồng Tháp,
Ăn 395,881,236,070 Cà Mau
147
04-04-21Tiền Giang: 971,495,942,282,504,081,452,918,
Kiên Giang: 924,690,007,389,174,282,632,952,
Đà Lạt: 264,316,989,288,775,439,191,815
Ăn 942 Tiền Giang,
Ăn 282 Kiên Giang
177
03-04-21TP HCM: 133,006,936,690,024,509,909,964,
Long An: 736,779,712,460,874,080,902,647,
Bình Phước: 692,444,320,303,010,222,832,952,
Hậu Giang: 975,956,558,093,414,728,041,874
Ăn 690 TP HCM,
Ăn 080,902,874 Long An
207
02-04-21Vĩnh Long: 809,842,377,652,120,917,318,607,
Bình Dương: 392,084,441,681,875,954,960,323,
Trà Vinh: 312,462,320,997,506,494,402,337
Ăn 392,323 Bình Dương224
01-04-21Tây Ninh: 487,412,908,546,034,345,148,753,
An Giang: 041,031,283,569,856,248,278,507,
Bình Thuận: 441,963,564,969,750,691,362,226
Ăn 753 Tây Ninh,
Ăn 248,031 An Giang
205
31-03-21Đồng Nai: 407,852,425,591,701,843,132,650,
Cần Thơ: 333,735,576,959,198,220,645,707,
Sóc Trăng: 524,660,341,528,889,365,043,515
Ăn 576,198,735,645,333 Cần Thơ,
Ăn 528,889,365,515,660 Sóc Trăng
141
30-03-21Bến Tre: 541,738,882,775,257,259,538,930,
Vũng Tàu: 753,395,123,545,916,781,039,298,
Bạc Liêu: 180,944,339,463,073,470,251,291
Ăn 395 Vũng Tàu157
29-03-21TP HCM: 017,532,656,140,430,241,667,101,
Đồng Tháp: 852,284,906,784,759,612,556,572,
Cà Mau: 423,228,244,720,812,973,227,117
Ăn 906,852,612 Đồng Tháp,
Ăn 117 Cà Mau
100
28-03-21Tiền Giang: 060,696,282,683,425,341,668,574,
Kiên Giang: 755,826,413,605,388,814,583,523,
Đà Lạt: 975,344,636,217,186,277,314,583
Ăn 277,583,344,975,314 Đà Lạt210
27-03-21TP HCM: 118,425,842,223,699,733,272,292,
Long An: 206,510,236,112,760,808,948,361,
Bình Phước: 648,570,967,964,722,136,784,381,
Hậu Giang: 053,767,759,739,624,123,587,038
Ăn 292,118 TP HCM,
Ăn 361,112 Long An,
Ăn 624,739,053,587,767 Hậu Giang
198
26-03-21Vĩnh Long: 531,812,017,476,646,532,391,225,
Bình Dương: 377,661,526,169,018,717,112,323,
Trà Vinh: 665,119,587,141,988,388,274,398
Ăn 532 Vĩnh Long,
Ăn 169,526,323,377 Bình Dương,
Ăn 988,665,141 Trà Vinh
181
25-03-21Tây Ninh: 085,198,542,051,373,691,057,143,
An Giang: 116,101,399,831,993,366,754,968,
Bình Thuận: 360,472,586,698,997,838,722,098
Trượt43
24-03-21Đồng Nai: 781,086,654,561,709,486,762,175,
Cần Thơ: 024,983,189,214,297,632,319,430,
Sóc Trăng: 366,964,221,420,449,146,943,243
Ăn 175,486,086,709,762 Đồng Nai,
Ăn 319,983,024,297 Cần Thơ,
Ăn 943 Sóc Trăng
156
23-03-21Bến Tre: 014,648,062,441,469,005,856,373,
Vũng Tàu: 075,048,816,635,126,948,407,600,
Bạc Liêu: 606,191,034,498,771,781,566,140
Ăn 014 Bến Tre,
Ăn 781,140,034 Bạc Liêu
119
22-03-21TP HCM: 082,038,576,670,509,435,987,283,
Đồng Tháp: 791,784,813,034,389,060,579,457,
Cà Mau: 052,965,667,441,365,654,614,284
Ăn 034 Đồng Tháp161
21-03-21Tiền Giang: 482,758,648,448,059,969,662,146,
Kiên Giang: 782,072,926,719,057,773,080,456,
Đà Lạt: 894,052,664,318,381,643,470,811
Ăn 448,662,059,969 Tiền Giang,
Ăn 057,719,456 Kiên Giang,
Ăn 052 Đà Lạt
90
20-03-21TP HCM: 005,592,433,877,993,017,527,868,
Long An: 874,644,281,503,499,581,988,284,
Bình Phước: 172,247,701,931,405,968,056,507,
Hậu Giang: 436,620,211,962,347,213,617,243
Ăn 433,017 TP HCM,
Ăn 644,503 Long An,
Ăn 056,968,507,172,405 Bình Phước,
Ăn 243 Hậu Giang
157
19-03-21Vĩnh Long: 636,965,592,803,601,735,468,116,
Bình Dương: 122,555,715,635,694,670,584,616,
Trà Vinh: 518,597,280,870,175,584,706,979
Ăn 735,116,468,636,965 Vĩnh Long,
Ăn 518 Trà Vinh
120
18-03-21Tây Ninh: 984,809,602,102,728,880,435,289,
An Giang: 409,483,293,995,007,736,616,660,
Bình Thuận: 575,974,357,641,886,546,554,380
Trượt161
17-03-21Đồng Nai: 593,284,033,067,658,847,241,760,
Cần Thơ: 507,321,684,813,115,523,051,131,
Sóc Trăng: 164,347,224,511,385,414,291,925
Ăn 523,684,051 Cần Thơ207
16-03-21Bến Tre: 419,477,153,500,963,814,750,155,
Vũng Tàu: 474,035,727,934,251,985,055,898,
Bạc Liêu: 303,738,671,901,418,433,257,934
Ăn 477,500 Bến Tre,
Ăn 934,055,727 Vũng Tàu,
Ăn 257,418,671,433,934 Bạc Liêu
150
15-03-21TP HCM: 237,243,298,114,876,897,569,009,
Đồng Tháp: 555,239,311,660,806,275,983,078,
Cà Mau: 288,554,865,106,345,093,965,129
Ăn 243,876,237,569 TP HCM,
Ăn 983,311,275,806,555 Đồng Tháp,
Ăn 865 Cà Mau
119
14-03-21Tiền Giang: 359,162,232,090,032,214,123,086,
Kiên Giang: 890,157,506,778,901,091,133,367,
Đà Lạt: 752,374,919,516,285,296,298,332
Trượt194
13-03-21TP HCM: 590,654,642,712,688,864,441,825,
Long An: 871,789,038,020,423,530,073,248,
Bình Phước: 951,493,360,667,107,993,322,447,
Hậu Giang: 061,398,338,984,860,656,750,937
Ăn 642,590,441 TP HCM,
Ăn 248 Long An,
Ăn 493,951 Bình Phước,
Ăn 656 Hậu Giang
106
12-03-21Vĩnh Long: 465,831,924,874,329,785,045,447,
Bình Dương: 606,910,109,720,290,818,460,012,
Trà Vinh: 840,456,466,566,853,856,675,135
Ăn 329 Vĩnh Long103
11-03-21Tây Ninh: 970,152,231,230,549,491,981,122,
An Giang: 662,637,618,860,002,232,782,774,
Bình Thuận: 375,012,630,865,491,593,736,528
Trượt219
10-03-21Đồng Nai: 296,004,999,439,920,869,924,403,
Cần Thơ: 177,374,479,478,818,838,303,698,
Sóc Trăng: 358,292,174,291,810,200,607,414
Ăn 810,200 Sóc Trăng176
09-03-21Bến Tre: 437,562,732,382,299,821,265,074,
Vũng Tàu: 149,701,433,716,915,846,012,477,
Bạc Liêu: 244,780,443,376,346,894,676,944
Ăn 244,676 Bạc Liêu162
08-03-21TP HCM: 402,045,544,152,319,898,713,274,
Đồng Tháp: 503,873,561,126,552,662,704,819,
Cà Mau: 007,962,941,330,983,212,120,468
Ăn 662,819 Đồng Tháp,
Ăn 983 Cà Mau
238
07-03-21Tiền Giang: 075,093,717,954,172,735,407,097,
Kiên Giang: 668,761,569,479,433,606,013,296,
Đà Lạt: 879,437,208,777,017,211,828,931
Trượt115
06-03-21TP HCM: 307,772,314,511,862,668,449,528,
Long An: 153,262,861,537,648,927,692,116,
Bình Phước: 656,755,860,327,409,194,058,557,
Hậu Giang: 675,743,628,435,461,137,378,120
Ăn 862,511,772,668 TP HCM,
Ăn 656,409 Bình Phước,
Ăn 461,378 Hậu Giang
201
05-03-21Vĩnh Long: 534,077,874,893,297,598,348,802,
Bình Dương: 603,401,077,702,524,991,332,637,
Trà Vinh: 553,858,155,861,744,315,461,475
Ăn 297 Vĩnh Long,
Ăn 332 Bình Dương,
Ăn 744,861,315 Trà Vinh
190
04-03-21Tây Ninh: 658,000,687,199,002,418,744,027,
An Giang: 008,872,607,411,750,982,296,955,
Bình Thuận: 094,582,090,260,389,129,914,182
Ăn 000,658,199,002 Tây Ninh,
Ăn 872,607,750,008 An Giang,
Ăn 582 Bình Thuận
195
03-03-21Đồng Nai: 803,369,775,294,685,742,511,346,
Cần Thơ: 906,700,585,770,120,366,109,620,
Sóc Trăng: 582,489,289,765,446,527,802,912
Trượt119
02-03-21Bến Tre: 900,746,492,204,123,219,278,896,
Vũng Tàu: 932,298,683,965,122,373,447,223,
Bạc Liêu: 133,076,264,958,824,330,946,493
Ăn 896,492,278 Bến Tre85
01-03-21TP HCM: 310,603,253,448,509,389,215,507,
Đồng Tháp: 660,520,597,354,411,611,046,045,
Cà Mau: 749,421,262,331,244,337,228,798
Ăn 603,509,215,448,507 TP HCM,
Ăn 045,520,660 Đồng Tháp,
Ăn 798 Cà Mau
258
28-02-21Tiền Giang: 363,227,355,003,025,382,243,128,
Kiên Giang: 633,249,389,670,708,834,675,248,
Đà Lạt: 201,195,980,627,041,953,253,335
Ăn 355,227 Tiền Giang,
Ăn 675,249,670,633,708 Kiên Giang,
Ăn 201,627,953,041,195 Đà Lạt
129
27-02-21TP HCM: 426,512,185,838,536,036,713,652,
Long An: 952,378,564,393,939,976,690,472,
Bình Phước: 632,584,881,962,437,820,769,736,
Hậu Giang: 507,149,634,607,679,134,964,724
Trượt114
26-02-21Vĩnh Long: 125,301,823,000,657,268,051,271,
Bình Dương: 258,427,395,521,115,422,979,542,
Trà Vinh: 013,349,545,821,461,394,553,933
Ăn 823,268,000,125 Vĩnh Long,
Ăn 461,933 Trà Vinh
125
25-02-21Tây Ninh: 284,713,528,230,747,242,311,810,
An Giang: 334,222,641,619,662,023,740,625,
Bình Thuận: 867,981,235,494,806,563,109,476
Ăn 528 Tây Ninh,
Ăn 740,662,023 An Giang,
Ăn 109,235,806 Bình Thuận
174
24-02-21Đồng Nai: 624,156,691,871,489,241,242,777,
Cần Thơ: 526,569,742,849,852,560,277,636,
Sóc Trăng: 219,763,981,666,382,129,115,245
Ăn 624 Đồng Nai,
Ăn 569,636,852 Cần Thơ
182
23-02-21Bến Tre: 542,137,891,572,814,624,017,372,
Vũng Tàu: 051,788,331,468,250,832,656,370,
Bạc Liêu: 116,805,137,506,550,856,698,245
Trượt158
22-02-21TP HCM: 740,152,894,494,003,784,725,244,
Đồng Tháp: 199,639,761,836,059,948,203,980,
Cà Mau: 116,561,373,399,156,760,270,230
Ăn 894,494,244,003 TP HCM,
Ăn 203 Đồng Tháp
246
21-02-21Tiền Giang: 987,566,696,784,492,203,395,855,
Kiên Giang: 625,748,490,604,136,983,980,700,
Đà Lạt: 761,238,167,153,799,986,908,760
Ăn 855,987,203,696 Tiền Giang,
Ăn 167,799,761,760,986 Đà Lạt
169
20-02-21TP HCM: 630,026,750,116,159,772,278,051,
Long An: 197,828,854,605,721,981,753,868,
Bình Phước: 016,104,932,887,492,224,933,205,
Hậu Giang: 256,262,477,410,398,790,982,015
Trượt176
19-02-21Vĩnh Long: 285,701,979,004,995,685,158,020,
Bình Dương: 136,394,109,798,457,135,028,464,
Trà Vinh: 594,483,558,334,170,922,350,574
Ăn 136 Bình Dương240
18-02-21Tây Ninh: 278,088,489,500,929,345,598,183,
An Giang: 978,787,038,748,874,403,998,286,
Bình Thuận: 922,800,641,450,128,540,567,546
Ăn 286 An Giang,
Ăn 800,641,546 Bình Thuận
149
17-02-21Đồng Nai: 393,118,746,487,104,429,497,323,
Cần Thơ: 258,721,650,362,525,447,212,452,
Sóc Trăng: 444,789,196,207,687,551,094,795
Ăn 487,429,393,118,323 Đồng Nai,
Ăn 452,447,721 Cần Thơ,
Ăn 687,196,207,551,444 Sóc Trăng
57
16-02-21Bến Tre: 330,808,189,613,757,733,501,571,
Vũng Tàu: 858,188,997,177,791,558,281,303,
Bạc Liêu: 176,924,013,900,087,304,889,337
Ăn 924 Bạc Liêu210
15-02-21TP HCM: 456,449,122,869,711,535,922,113,
Đồng Tháp: 148,924,318,568,975,752,112,402,
Cà Mau: 221,787,509,948,547,989,260,369
Ăn 456,869,922 TP HCM,
Ăn 148 Đồng Tháp,
Ăn 369,221,989,948,547 Cà Mau
183
11-02-21Tây Ninh: 400,142,282,558,004,827,106,357,
An Giang: 226,500,194,850,169,895,725,739,
Bình Thuận: 778,132,396,676,055,839,673,502
Ăn 226,194,169,725,850 An Giang,
Ăn 673,676,396,132 Bình Thuận
119
10-02-21Đồng Nai: 310,177,781,138,608,457,776,223,
Cần Thơ: 430,366,363,098,611,174,138,420,
Sóc Trăng: 149,933,863,035,435,293,650,473
Ăn 138 Cần Thơ,
Ăn 863,473,293 Sóc Trăng
157
09-02-21Bến Tre: 605,279,288,599,692,251,156,456,
Vũng Tàu: 232,429,272,264,128,471,966,001,
Bạc Liêu: 778,053,810,251,120,136,207,063
Ăn 279 Bến Tre,
Ăn 471 Vũng Tàu,
Ăn 053,251,063,207,810 Bạc Liêu
90
08-02-21TP HCM: 288,781,594,125,907,098,418,229,
Đồng Tháp: 493,458,682,186,302,219,308,816,
Cà Mau: 929,313,005,292,505,814,333,123
Trượt61
07-02-21Tiền Giang: 136,284,513,017,891,135,603,091,
Kiên Giang: 453,293,672,966,776,855,837,854,
Đà Lạt: 850,121,434,269,452,809,354,599
Ăn 672 Kiên Giang,
Ăn 354,599 Đà Lạt
146
06-02-21TP HCM: 392,513,826,579,009,105,350,007,
Long An: 997,360,561,721,677,520,859,212,
Bình Phước: 758,385,426,076,719,156,179,351,
Hậu Giang: 203,043,005,810,677,238,449,408
Ăn 105,392,513,007 TP HCM,
Ăn 721,360,677,520 Long An,
Ăn 156,351,385 Bình Phước,
Ăn 408,677,238,810,449 Hậu Giang
149