Biến bại thành thắng chỉ có chúng tôi mới làm được và cũng chỉ chúng tôi mới giúp bạn trúng lớn mỗi ngày!

XEM SỐ VÍP PHÍ: 550,000 VNĐ

⇒ Chốt số chuẩn cam kết 100% ăn lớn!
⇒ Anh em có thể nạp thẻ lấy số ngay lúc này
⇒ Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
⇒ Tự Tin Lấy Số Đánh Lớn và Giàu To!!
⇒ Nạp thẻ lỗi A⁄E Vui lòng CHÁT VỚI CHÚNG TÔI để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!

Dàn 8 Con Lô 3 Số MN Ăn Chắc chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 550,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
19-09-21
08-07-21Tây Ninh: 464,245,107,562,601,741,180,335,
An Giang: 395,174,654,493,008,987,941,795,
Bình Thuận: 647,922,511,916,218,319,358,744
Ăn 335 Tây Ninh,
Ăn 941,493,654,008,174 An Giang,
Ăn 744,511,319 Bình Thuận
74
07-07-21Đồng Nai: 830,076,391,215,499,179,860,571,
Cần Thơ: 758,761,606,550,463,584,536,242,
Sóc Trăng: 431,428,004,525,494,626,514,650
Ăn 391,830,860,076 Đồng Nai,
Ăn 494 Sóc Trăng
165
06-07-21Bến Tre: 971,093,006,375,587,986,161,212,
Vũng Tàu: 123,503,559,471,538,300,583,879,
Bạc Liêu: 155,179,170,529,890,115,861,193
Trượt93
05-07-21TP HCM: 049,863,926,152,773,227,546,341,
Đồng Tháp: 815,244,487,019,675,797,595,007,
Cà Mau: 327,629,895,650,011,595,624,223
Ăn 546 TP HCM,
Ăn 223,011 Cà Mau
153
04-07-21Tiền Giang: 808,836,017,773,523,037,256,483,
Kiên Giang: 953,705,970,957,459,040,278,825,
Đà Lạt: 213,163,951,354,743,542,573,369
Ăn 953,825,970,459 Kiên Giang,
Ăn 951,573,354,743,213 Đà Lạt
177
03-07-21TP HCM: 818,219,609,191,373,925,736,644,
Long An: 702,750,928,396,709,948,513,851,
Bình Phước: 217,715,371,462,554,327,880,274,
Hậu Giang: 930,211,207,595,064,957,179,154
Ăn 736,925 TP HCM,
Ăn 396,702,709,851 Long An,
Ăn 715 Bình Phước,
Ăn 211 Hậu Giang
150
02-07-21Vĩnh Long: 353,215,468,720,146,767,035,235,
Bình Dương: 038,492,617,683,185,322,099,135,
Trà Vinh: 391,429,822,549,725,055,057,157
Trượt179
01-07-21Tây Ninh: 460,708,510,425,095,143,837,769,
An Giang: 367,788,619,758,837,784,383,014,
Bình Thuận: 855,466,528,792,355,580,343,502
Ăn 425,510 Tây Ninh,
Ăn 367,383,758 An Giang,
Ăn 792,528 Bình Thuận
92
30-06-21Đồng Nai: 354,042,261,492,262,999,939,290,
Cần Thơ: 043,152,307,668,161,334,223,262,
Sóc Trăng: 578,977,109,870,234,840,208,695
Ăn 977,208 Sóc Trăng147
29-06-21Bến Tre: 960,528,664,827,383,782,651,263,
Vũng Tàu: 351,986,228,428,169,637,142,574,
Bạc Liêu: 976,848,418,047,457,835,742,506
Ăn 528,827,664,263,651 Bến Tre,
Ăn 047 Bạc Liêu
140
28-06-21TP HCM: 148,548,163,420,139,902,896,699,
Đồng Tháp: 272,158,375,729,763,989,865,123,
Cà Mau: 535,235,607,760,749,768,916,264
Ăn 699 TP HCM,
Ăn 123,989,272 Đồng Tháp
193
27-06-21Tiền Giang: 780,135,720,700,701,400,643,577,
Kiên Giang: 023,169,512,980,690,491,802,556,
Đà Lạt: 827,940,100,879,090,681,083,986
Trượt134
26-06-21TP HCM: 714,823,420,128,724,373,508,816,
Long An: 350,164,998,017,842,115,305,723,
Bình Phước: 416,767,932,830,947,789,535,905,
Hậu Giang: 056,463,230,162,993,940,279,730
Trượt230
25-06-21Vĩnh Long: 143,372,595,233,917,085,527,671,
Bình Dương: 606,484,303,678,885,691,389,141,
Trà Vinh: 060,473,527,542,630,112,094,566
Ăn 143 Vĩnh Long,
Ăn 303,678,691,606,389 Bình Dương,
Ăn 566,060,112,542 Trà Vinh
164
24-06-21Tây Ninh: 919,128,285,224,961,168,819,258,
An Giang: 948,868,332,987,273,497,665,574,
Bình Thuận: 521,469,327,305,578,075,529,640
Trượt181
23-06-21Đồng Nai: 760,343,791,613,416,521,960,536,
Cần Thơ: 044,581,403,656,494,016,617,444,
Sóc Trăng: 849,038,239,062,452,464,668,276
Ăn 521,536,613,416 Đồng Nai,
Ăn 403 Cần Thơ,
Ăn 276,038,062,239,452 Sóc Trăng
135
22-06-21Bến Tre: 638,482,506,900,375,272,778,914,
Vũng Tàu: 486,015,497,904,905,370,169,553,
Bạc Liêu: 235,611,627,124,139,563,134,405
Trượt111
21-06-21TP HCM: 273,538,035,229,289,595,746,592,
Đồng Tháp: 320,061,374,838,423,147,034,431,
Cà Mau: 183,588,667,114,540,343,915,418
Ăn 538 TP HCM,
Ăn 588 Cà Mau
72
20-06-21Tiền Giang: 508,953,974,037,637,444,064,708,
Kiên Giang: 263,375,380,416,671,210,471,318,
Đà Lạt: 844,488,818,642,882,636,189,103
Ăn 037,444,508,637,974 Tiền Giang,
Ăn 380,416 Kiên Giang,
Ăn 642 Đà Lạt
204
19-06-21TP HCM: 774,334,909,296,400,450,818,583,
Long An: 178,966,861,522,714,505,045,046,
Bình Phước: 049,199,235,317,099,334,921,552,
Hậu Giang: 320,655,370,016,830,241,267,924
Ăn 334 TP HCM,
Ăn 861 Long An,
Ăn 320,924,655,267 Hậu Giang
147
18-06-21Vĩnh Long: 297,063,372,092,427,109,636,477,
Bình Dương: 607,270,100,557,431,012,405,460,
Trà Vinh: 331,333,163,791,783,795,704,859
Ăn 431 Bình Dương,
Ăn 783 Trà Vinh
67
17-06-21Tây Ninh: 981,196,693,181,396,855,327,711,
An Giang: 721,461,713,809,593,775,061,926,
Bình Thuận: 159,871,684,594,088,753,343,824
Ăn 461 An Giang98
16-06-21Đồng Nai: 138,625,614,217,408,279,758,924,
Cần Thơ: 887,648,213,509,288,688,232,308,
Sóc Trăng: 260,814,714,979,790,929,922,414
Ăn 758,408,625 Đồng Nai,
Ăn 648,288,887,688,308 Cần Thơ
185
15-06-21Bến Tre: 881,849,011,994,107,618,499,519,
Vũng Tàu: 911,182,542,590,851,352,981,376,
Bạc Liêu: 824,175,752,016,106,029,778,001
Ăn 011,519,849,881 Bến Tre,
Ăn 542 Vũng Tàu,
Ăn 778 Bạc Liêu
141
14-06-21TP HCM: 210,973,822,361,135,161,196,009,
Đồng Tháp: 117,189,706,899,221,137,528,195,
Cà Mau: 954,868,959,604,526,720,201,995
Ăn 161 TP HCM,
Ăn 195 Đồng Tháp,
Ăn 720,995,201,526,954 Cà Mau
194
13-06-21Tiền Giang: 392,347,098,951,046,809,592,484,
Kiên Giang: 864,102,100,083,152,199,999,491,
Đà Lạt: 885,104,740,852,063,116,216,215
Trượt170
12-06-21TP HCM: 117,294,917,731,667,803,069,913,
Long An: 721,783,287,780,483,506,112,743,
Bình Phước: 013,889,490,475,540,243,712,993,
Hậu Giang: 682,267,708,547,593,136,955,026
Ăn 913,069,917,117 TP HCM,
Ăn 783,506,780,721 Long An,
Ăn 475 Bình Phước,
Ăn 708,593,267,547 Hậu Giang
90
11-06-21Vĩnh Long: 481,876,999,809,220,944,811,311,
Bình Dương: 893,447,317,071,642,914,178,286,
Trà Vinh: 730,586,113,859,070,618,298,804
Ăn 220,481,311 Vĩnh Long,
Ăn 642,317,071,893 Bình Dương
107