Đất có thời, nhân có vận. Vận may cuả các bạn đang tới hãy Nắm lấy cơ hội ngay hôm nay. Soi cầu trực tiếp tại đây vận may sẽ đến với bạn!
 DÀN ĐỀ 8 SỐ MT SIÊU CHUẨN _ 500.000 Đ
Số mua được tính toán khoa học và phân tích kỹ lưỡng với quy trình GIÁM SÁT nghiêm ngặt từ HĐXS
Các bạn nạp thẻ từ 08h00 – 17h00 hàng ngày
Hỗ trợ thẻ cào: VIETTEL
Hướng dẫn: Có thẻ nạp cộng dồn nhiều THẺ khác nhau.
A/E LIÊN HỆ KHI GẶP LỖI SĐT 01666912559 Hoặc CHÁT TRỰC TUYẾN VỚI ADMIN BÊN GÓC PHẢI MÀN HÌNH

Dàn Đề 8 Con MT VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
13-04-21
12-04-21TT Huế: 33,19,05,41,02,00,68,00,
Phú Yên: 86,36,00,24,13,38,44,66
Trượt157
11-04-21Kon Tum: 21,65,68,72,55,46,73,93,
Khánh Hòa: 07,83,79,94,47,23,30,14
Ăn 93 Kon Tum,
Ăn 94 Khánh Hòa
101
10-04-21Đà Nẵng: 21,90,11,05,20,66,01,71,
Quảng Ngãi: 46,23,45,57,11,96,39,05,
Đắc Nông: 45,96,71,81,60,84,16,02
Ăn 01 Đà Nẵng,
Ăn 57 Quảng Ngãi,
Ăn 71 Đắc Nông
171
09-04-21Gia Lai: 63,80,84,14,26,09,98,45,
Ninh Thuận: 32,20,64,68,95,99,16,71
Ăn 80 Gia Lai151
08-04-21Bình Định: 67,54,18,31,57,08,93,85,
Quảng Trị: 75,40,24,20,93,45,04,80,
Quảng Bình: 47,24,53,18,63,37,54,50
Ăn 31 Bình Định,
Ăn 47 Quảng Bình
184
07-04-21Đà Nẵng: 13,56,97,47,63,16,44,06,
Khánh Hòa: 45,87,93,64,56,19,42,73
Ăn 97 Đà Nẵng202
06-04-21Đắc Lắc: 54,94,93,40,96,74,29,82,
Quảng Nam: 57,53,88,45,35,93,99,49
Trượt24
05-04-21TT Huế: 38,55,50,34,35,33,88,70,
Phú Yên: 19,88,96,97,67,17,99,58
Ăn 35 TT Huế,
Ăn 88 Phú Yên
214
04-04-21Kon Tum: 07,42,76,94,29,95,16,03,
Khánh Hòa: 44,12,64,01,40,17,53,70
Ăn 29 Kon Tum,
Ăn 17 Khánh Hòa
93
03-04-21Đà Nẵng: 93,94,16,65,09,86,41,75,
Quảng Ngãi: 35,18,27,77,96,10,89,37,
Đắc Nông: 24,40,59,04,54,25,43,12
Trượt149
02-04-21Gia Lai: 63,36,71,52,09,90,46,84,
Ninh Thuận: 53,97,70,03,45,11,67,82
Ăn 09 Gia Lai63
01-04-21Bình Định: 62,10,72,87,71,83,07,08,
Quảng Trị: 39,83,01,36,45,78,52,79,
Quảng Bình: 25,90,43,91,82,54,23,60
Ăn 62 Bình Định,
Ăn 54 Quảng Bình
102
31-03-21Đà Nẵng: 84,50,55,41,77,76,07,49,
Khánh Hòa: 11,38,25,68,15,88,80,83
Ăn 83 Khánh Hòa162
30-03-21Đắc Lắc: 53,78,41,58,30,03,48,80,
Quảng Nam: 70,64,45,06,22,11,07,48
Trượt141
29-03-21TT Huế: 69,09,21,46,79,12,00,35,
Phú Yên: 67,39,68,25,13,11,63,75
Ăn 69 TT Huế,
Ăn 25 Phú Yên
153
28-03-21Kon Tum: 97,09,51,86,55,74,29,77,
Khánh Hòa: 27,72,74,84,00,76,54,69
Ăn 77 Kon Tum198
27-03-21Đà Nẵng: 15,79,77,44,80,10,06,20,
Quảng Ngãi: 52,66,07,53,95,00,18,29,
Đắc Nông: 32,91,25,00,79,36,12,58
Ăn 58 Đắc Nông178
26-03-21Gia Lai: 16,11,38,86,41,12,94,37,
Ninh Thuận: 98,33,12,73,54,21,59,63
Ăn 21 Ninh Thuận266
25-03-21Bình Định: 11,47,33,91,71,64,85,32,
Quảng Trị: 21,81,41,98,88,42,55,49,
Quảng Bình: 29,37,66,07,57,96,78,82
Trượt150
24-03-21Đà Nẵng: 21,41,03,88,16,69,20,64,
Khánh Hòa: 62,73,37,41,16,98,48,09
Ăn 48 Khánh Hòa143
23-03-21Đắc Lắc: 50,88,54,30,77,18,60,65,
Quảng Nam: 71,54,76,69,31,99,88,27
Ăn 71 Quảng Nam224
22-03-21TT Huế: 73,21,14,79,36,51,15,52,
Phú Yên: 40,63,72,02,80,81,86,51
Trượt163
21-03-21Kon Tum: 62,77,03,94,27,40,35,23,
Khánh Hòa: 16,10,56,40,51,30,93,22
Ăn 35 Kon Tum,
Ăn 22 Khánh Hòa
141
20-03-21Đà Nẵng: 64,53,20,79,46,97,06,73,
Quảng Ngãi: 84,17,29,52,20,16,68,01,
Đắc Nông: 44,61,82,46,55,23,93,63
Trượt70
19-03-21Gia Lai: 21,00,54,35,25,69,43,91,
Ninh Thuận: 77,19,24,73,44,04,37,09
Ăn 04 Ninh Thuận44
18-03-21Bình Định: 60,72,51,54,09,79,57,04,
Quảng Trị: 37,97,96,84,94,29,19,99,
Quảng Bình: 60,55,86,90,82,04,54,25
Trượt24
17-03-21Đà Nẵng: 77,89,23,00,45,13,56,79,
Khánh Hòa: 24,79,62,48,72,53,89,74
Ăn 23 Đà Nẵng,
Ăn 79 Khánh Hòa
244
16-03-21Đắc Lắc: 50,40,05,01,72,65,09,55,
Quảng Nam: 77,33,49,40,03,43,54,50
Ăn 65 Đắc Lắc119
15-03-21TT Huế: 82,99,73,19,90,71,66,75,
Phú Yên: 86,02,91,22,01,40,63,34
Ăn 63 Phú Yên214
14-03-21Kon Tum: 45,56,91,84,64,88,47,97,
Khánh Hòa: 38,45,13,50,40,92,22,94
Ăn 84 Kon Tum51
13-03-21Đà Nẵng: 92,40,82,75,39,45,57,02,
Quảng Ngãi: 34,62,18,06,24,76,45,63,
Đắc Nông: 50,88,94,40,17,14,13,52
Ăn 57 Đà Nẵng158
12-03-21Gia Lai: 45,61,75,67,44,91,83,48,
Ninh Thuận: 33,58,47,42,15,86,98,88
Ăn 48 Gia Lai200
11-03-21Bình Định: 62,00,11,83,99,16,32,96,
Quảng Trị: 70,77,51,59,23,03,56,67,
Quảng Bình: 37,74,52,43,98,06,08,66
Trượt243
10-03-21Đà Nẵng: 48,28,31,33,82,76,84,20,
Khánh Hòa: 99,30,88,14,17,16,70,39
Ăn 82 Đà Nẵng,
Ăn 14 Khánh Hòa
104
09-03-21Đắc Lắc: 41,33,28,20,79,40,94,76,
Quảng Nam: 52,78,69,82,61,16,88,13
Ăn 76 Đắc Lắc,
Ăn 78 Quảng Nam
48
08-03-21TT Huế: 37,83,13,14,01,62,63,08,
Phú Yên: 21,78,64,04,09,61,39,13
Ăn 63 TT Huế62
07-03-21Kon Tum: 50,95,84,10,52,93,70,64,
Khánh Hòa: 27,94,87,60,67,40,88,20
Ăn 84 Kon Tum,
Ăn 20 Khánh Hòa
106
06-03-21Đà Nẵng: 86,05,47,89,82,71,56,90,
Quảng Ngãi: 11,99,15,69,45,40,22,39,
Đắc Nông: 29,44,63,59,75,95,68,04
Ăn 45 Quảng Ngãi123
05-03-21Gia Lai: 02,04,50,38,81,92,99,96,
Ninh Thuận: 94,82,32,73,18,78,95,91
Ăn 92 Gia Lai224
04-03-21Bình Định: 46,72,24,29,31,33,94,20,
Quảng Trị: 45,94,16,37,98,76,09,02,
Quảng Bình: 03,02,48,67,23,74,27,91
Ăn 94 Quảng Trị121
03-03-21Đà Nẵng: 82,11,68,40,18,84,45,73,
Khánh Hòa: 64,79,28,26,93,39,27,06
Ăn 73 Đà Nẵng,
Ăn 79 Khánh Hòa
215
02-03-21Đắc Lắc: 50,57,77,31,08,59,88,19,
Quảng Nam: 31,27,84,78,51,32,38,21
Trượt92
01-03-21TT Huế: 70,00,70,54,27,67,14,49,
Phú Yên: 49,55,70,61,43,23,09,85
Ăn 23 Phú Yên60
28-02-21Kon Tum: 48,31,42,59,21,20,52,50,
Khánh Hòa: 56,34,69,71,25,44,77,65
Ăn 59 Kon Tum,
Ăn 65 Khánh Hòa
134
27-02-21Đà Nẵng: 24,50,03,37,84,59,12,20,
Quảng Ngãi: 43,36,30,89,58,29,95,34,
Đắc Nông: 36,75,95,15,00,91,05,33
Trượt156
26-02-21Gia Lai: 44,67,48,59,90,49,39,72,
Ninh Thuận: 60,86,74,14,91,58,17,63
Ăn 72 Gia Lai,
Ăn 14 Ninh Thuận
135
25-02-21Bình Định: 27,24,81,97,47,67,90,60,
Quảng Trị: 01,74,83,19,46,86,40,12,
Quảng Bình: 33,39,83,48,94,30,50,44
Trượt125
24-02-21Đà Nẵng: 69,28,61,13,00,73,70,76,
Khánh Hòa: 41,43,66,36,49,60,99,85
Trượt141
23-02-21Đắc Lắc: 89,22,43,56,51,38,31,74,
Quảng Nam: 69,86,53,10,64,14,25,46
Trượt280
22-02-21TT Huế: 05,45,89,76,30,54,85,62,
Phú Yên: 14,70,74,85,19,72,48,88
Ăn 85 Phú Yên212
21-02-21Kon Tum: 51,44,67,09,22,59,57,07,
Khánh Hòa: 67,02,19,99,06,98,55,90
Trượt274
20-02-21Đà Nẵng: 37,43,42,79,16,15,83,33,
Quảng Ngãi: 86,41,60,40,86,87,92,43,
Đắc Nông: 91,42,41,11,08,79,29,00
Trượt178
19-02-21Gia Lai: 73,26,13,92,42,31,05,90,
Ninh Thuận: 88,75,65,81,64,08,72,51
Ăn 72 Ninh Thuận94
18-02-21Bình Định: 97,48,46,31,83,53,61,54,
Quảng Trị: 83,72,16,99,17,71,51,84,
Quảng Bình: 53,51,12,37,09,21,73,92
Ăn 83 Bình Định,
Ăn 72 Quảng Trị,
Ăn 37 Quảng Bình
131
17-02-21Đà Nẵng: 84,18,88,00,95,23,06,66,
Khánh Hòa: 26,63,21,80,00,01,29,09
Trượt244
16-02-21Đắc Lắc: 63,93,22,83,33,51,46,91,
Quảng Nam: 99,54,15,96,33,19,70,10
Trượt96
15-02-21TT Huế: 75,97,39,23,87,80,94,18,
Phú Yên: 45,88,75,77,62,97,73,21
Ăn 23 TT Huế,
Ăn 77 Phú Yên
133
11-02-21Bình Định: 70,15,08,32,17,40,94,44,
Quảng Trị: 69,14,13,66,73,11,28,24,
Quảng Bình: 38,76,66,95,85,18,68,25
Ăn 18 Quảng Bình166
10-02-21Đà Nẵng: 39,26,09,83,86,81,99,97,
Khánh Hòa: 01,85,69,62,28,39,05,81
Ăn 81 Khánh Hòa57
09-02-21Đắc Lắc: 60,43,35,63,24,47,34,12,
Quảng Nam: 92,36,50,60,40,04,70,81
Ăn 40 Quảng Nam154
08-02-21TT Huế: 66,83,28,68,95,63,91,99,
Phú Yên: 34,26,56,52,93,05,08,96
Trượt199
07-02-21Kon Tum: 73,41,15,80,46,68,29,19,
Khánh Hòa: 79,45,57,08,89,96,04,07
Ăn 19 Kon Tum,
Ăn 57 Khánh Hòa
119
06-02-21Đà Nẵng: 16,40,44,22,48,67,79,00,
Quảng Ngãi: 21,62,71,60,67,65,38,36,
Đắc Nông: 43,40,21,37,24,17,57,92
Ăn 60 Quảng Ngãi,
Ăn 37 Đắc Nông
236
05-02-21Gia Lai: 34,77,45,16,89,26,22,35,
Ninh Thuận: 17,08,97,30,03,27,75,14
Ăn 14 Ninh Thuận175
04-02-21Bình Định: 96,46,42,66,50,53,74,28,
Quảng Trị: 66,90,73,11,01,85,82,74,
Quảng Bình: 86,71,52,42,20,22,28,90
Ăn 90 Quảng Trị110
03-02-21Đà Nẵng: 75,04,94,63,89,57,08,13,
Khánh Hòa: 42,35,07,30,33,35,31,46
Ăn 63 Đà Nẵng,
Ăn 46 Khánh Hòa
148
02-02-21Đắc Lắc: 66,33,56,94,93,50,62,21,
Quảng Nam: 54,20,85,68,01,71,56,26
Ăn 94 Đắc Lắc144
01-02-21TT Huế: 64,99,39,07,77,09,79,58,
Phú Yên: 64,10,34,63,41,29,94,95
Ăn 79 TT Huế,
Ăn 41 Phú Yên
192
31-01-21Kon Tum: 35,36,01,83,87,33,59,24,
Khánh Hòa: 85,41,21,58,28,18,95,30
Trượt169
30-01-21Đà Nẵng: 18,79,55,85,58,13,98,42,
Quảng Ngãi: 36,59,86,05,72,94,87,27,
Đắc Nông: 65,33,27,82,81,11,36,88
Ăn 13 Đà Nẵng,
Ăn 86 Quảng Ngãi,
Ăn 82 Đắc Nông
25
29-01-21Gia Lai: 36,62,94,17,16,75,85,59,
Ninh Thuận: 42,71,02,41,68,05,54,30
Ăn 68 Ninh Thuận104
28-01-21Bình Định: 94,34,35,68,78,95,00,30,
Quảng Trị: 94,33,57,89,24,72,76,95,
Quảng Bình: 32,96,53,47,93,29,48,86
Ăn 95 Quảng Trị112
27-01-21Đà Nẵng: 58,01,77,29,27,22,25,66,
Khánh Hòa: 38,69,46,86,27,72,84,13
Trượt176
26-01-21Đắc Lắc: 30,95,81,40,16,09,32,64,
Quảng Nam: 87,89,30,63,07,71,76,92
Ăn 40 Đắc Lắc,
Ăn 89 Quảng Nam
44
25-01-21TT Huế: 54,76,53,26,83,70,74,81,
Phú Yên: 88,09,72,59,75,82,35,47
Ăn 54 TT Huế,
Ăn 88 Phú Yên
80
24-01-21Kon Tum: 68,13,65,28,59,73,44,84,
Khánh Hòa: 47,37,95,60,30,16,68,48
Trượt124
23-01-21Đà Nẵng: 42,80,28,76,47,22,03,02,
Quảng Ngãi: 66,85,46,82,11,79,61,24,
Đắc Nông: 21,92,32,01,01,86,27,16
Trượt110
22-01-21Gia Lai: 06,18,04,77,01,05,28,71,
Ninh Thuận: 74,72,53,23,02,11,82,09
Trượt236
21-01-21Bình Định: 29,92,69,40,05,33,00,81,
Quảng Trị: 11,45,03,76,30,07,02,60,
Quảng Bình: 87,47,96,56,27,02,32,75
Trượt70
20-01-21Đà Nẵng: 16,10,48,21,95,64,04,42,
Khánh Hòa: 92,13,33,01,54,02,80,00
Ăn 02 Khánh Hòa118
19-01-21Đắc Lắc: 51,25,24,44,02,11,10,67,
Quảng Nam: 43,47,13,09,91,72,67,52
Trượt115
18-01-21TT Huế: 45,04,92,97,93,81,10,79,
Phú Yên: 74,11,44,33,20,89,15,99
Ăn 89 Phú Yên242
17-01-21Kon Tum: 58,32,86,57,22,66,21,71,
Khánh Hòa: 58,15,99,07,53,12,72,35
Ăn 07 Khánh Hòa207
16-01-21Đà Nẵng: 16,51,95,76,98,88,30,61,
Quảng Ngãi: 84,27,32,17,61,04,40,18,
Đắc Nông: 82,55,53,14,40,45,78,51
Ăn 61 Quảng Ngãi,
Ăn 78 Đắc Nông
82
15-01-21Gia Lai: 31,82,06,02,78,71,09,16,
Ninh Thuận: 43,68,07,55,67,63,00,48
Ăn 78 Gia Lai45
14-01-21Bình Định: 29,42,69,55,74,18,51,93,
Quảng Trị: 37,95,27,16,48,63,33,40,
Quảng Bình: 43,23,19,11,32,13,70,57
Ăn 48 Quảng Trị,
Ăn 57 Quảng Bình
68
13-01-21Đà Nẵng: 74,62,93,18,35,36,10,73,
Khánh Hòa: 53,88,25,29,20,75,67,11
Ăn 10 Đà Nẵng152