Đất có thời, nhân có vận. Vận may cuả các bạn đang tới hãy Nắm lấy cơ hội ngay hôm nay. Soi cầu trực tiếp tại đây vận may sẽ đến với bạn!
 DÀN ĐỀ 8 SỐ MT SIÊU CHUẨN _ 500.000 Đ
Số mua được tính toán khoa học và phân tích kỹ lưỡng với quy trình GIÁM SÁT nghiêm ngặt từ HĐXS
Các bạn nạp thẻ từ 08h00 – 17h00 hàng ngày
Hỗ trợ thẻ cào: VIETTEL
Hướng dẫn: Có thẻ nạp cộng dồn nhiều THẺ khác nhau.
A/E LIÊN HỆ KHI GẶP LỖI SĐT 01666912559 Hoặc CHÁT TRỰC TUYẾN VỚI ADMIN BÊN GÓC PHẢI MÀN HÌNH

Dàn Đề 8 Con MT VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn bạn nhé!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
09-08-20
08-08-20Đà Nẵng: 62,05,45,66,42,99,27,17,
Quảng Ngãi: 71,84,52,19,91,72,26,96,
Đắc Nông: 32,37,02,17,29,91,47,33
Ăn 05 Đà Nẵng,
Ăn 37 Đắc Nông
146
07-08-20Gia Lai: 36,73,92,88,44,08,58,28,
Ninh Thuận: 18,96,88,46,75,35,56,48
Ăn 36 Gia Lai,
Ăn 35 Ninh Thuận
209
06-08-20Bình Định: 48,90,94,56,66,64,42,19,
Quảng Trị: 77,66,83,06,78,85,48,14,
Quảng Bình: 14,24,86,31,23,55,33,44
Ăn 86 Quảng Bình158
05-08-20Đà Nẵng: 83,66,02,60,97,45,34,72,
Khánh Hòa: 31,08,11,10,19,17,84,05
Ăn 11 Khánh Hòa179
04-08-20Đắc Lắc: 08,69,80,79,83,95,21,30,
Quảng Nam: 77,78,76,29,33,07,31,28
Ăn 30 Đắc Lắc141
03-08-20TT Huế: 51,42,68,70,40,41,64,84,
Phú Yên: 36,64,52,65,80,99,46,84
Ăn 51 TT Huế62
02-08-20Kon Tum: 20,24,71,18,05,14,78,25,
Khánh Hòa: 81,33,65,35,61,99,22,39
Trượt218
01-08-20Đà Nẵng: 15,37,93,35,23,49,10,53,
Quảng Ngãi: 03,64,39,22,07,12,87,98,
Đắc Nông: 75,37,86,74,54,59,22,94
Ăn 15 Đà Nẵng,
Ăn 12 Quảng Ngãi
197
31-07-20Gia Lai: 62,52,65,39,26,93,63,80,
Ninh Thuận: 75,39,40,66,86,64,48,28
Ăn 93 Gia Lai,
Ăn 28 Ninh Thuận
162
30-07-20Bình Định: 24,91,87,04,62,30,17,52,
Quảng Trị: 61,76,95,72,66,26,37,79,
Quảng Bình: 79,85,72,21,24,67,81,86
Ăn 62 Bình Định,
Ăn 21 Quảng Bình
136
29-07-20Đà Nẵng: 39,71,22,44,26,20,47,07,
Khánh Hòa: 33,02,41,39,56,43,67,96
Trượt208
28-07-20Đắc Lắc: 67,56,47,84,75,90,54,25,
Quảng Nam: 01,22,79,89,94,57,52,34
Ăn 75 Đắc Lắc,
Ăn 34 Quảng Nam
63
27-07-20TT Huế: 99,38,02,22,05,59,20,65,
Phú Yên: 00,09,76,84,62,07,26,21
Ăn 22 TT Huế,
Ăn 21 Phú Yên
32
26-07-20Kon Tum: 80,90,60,95,43,28,68,81,
Khánh Hòa: 62,52,94,44,74,19,66,99
Ăn 80 Kon Tum51
25-07-20Đà Nẵng: 90,37,79,56,33,49,14,44,
Quảng Ngãi: 06,22,91,01,09,72,26,07,
Đắc Nông: 80,47,73,26,70,45,65,26
Ăn 79 Đà Nẵng,
Ăn 26 Đắc Nông
145
24-07-20Gia Lai: 44,07,05,89,40,28,65,08,
Ninh Thuận: 71,30,24,04,80,92,10,50
Trượt162
23-07-20Bình Định: 99,53,70,18,60,08,85,82,
Quảng Trị: 42,69,73,82,45,60,88,93,
Quảng Bình: 63,03,38,60,95,71,83,74
Ăn 82 Bình Định,
Ăn 93 Quảng Trị
222
22-07-20Đà Nẵng: 39,26,68,80,37,13,33,49,
Khánh Hòa: 76,27,36,74,67,26,90,60
Ăn 80 Đà Nẵng194
21-07-20Đắc Lắc: 29,21,41,96,95,31,00,22,
Quảng Nam: 44,89,47,53,87,61,27,58
Ăn 41 Đắc Lắc,
Ăn 61 Quảng Nam
50
20-07-20TT Huế: 34,36,23,40,69,67,32,56,
Phú Yên: 26,87,67,64,89,56,95,04
Ăn 69 TT Huế,
Ăn 89 Phú Yên
139
19-07-20Kon Tum: 89,46,18,31,36,09,40,74,
Khánh Hòa: 74,95,81,56,22,13,88,87
Ăn 88 Khánh Hòa70
18-07-20Đà Nẵng: 18,30,46,87,44,43,22,94,
Quảng Ngãi: 26,67,99,83,83,29,38,49,
Đắc Nông: 64,33,54,08,31,77,96,40
Ăn 44 Đà Nẵng,
Ăn 49 Quảng Ngãi,
Ăn 54 Đắc Nông
135
17-07-20Gia Lai: 78,36,38,37,58,84,67,93,
Ninh Thuận: 71,21,16,77,05,07,44,55
Trượt134
16-07-20Bình Định: 29,19,98,77,78,50,72,04,
Quảng Trị: 59,83,60,36,94,34,46,70,
Quảng Bình: 86,96,97,90,84,73,62,34
Ăn 19 Bình Định197
15-07-20Đà Nẵng: 82,93,98,85,87,54,02,34,
Khánh Hòa: 56,83,76,36,28,61,15,34
Ăn 34 Khánh Hòa139
14-07-20Đắc Lắc: 11,71,93,10,82,49,16,04,
Quảng Nam: 42,65,13,33,17,72,28,50
Ăn 65 Quảng Nam124
13-07-20TT Huế: 39,14,59,98,73,21,36,69,
Phú Yên: 84,87,63,95,81,67,83,17
Ăn 87 Phú Yên224
12-07-20Kon Tum: 02,12,60,38,52,06,88,57,
Khánh Hòa: 80,18,35,90,83,94,19,00
Ăn 52 Kon Tum,
Ăn 18 Khánh Hòa
283
11-07-20Đà Nẵng: 91,83,36,86,44,02,09,12,
Quảng Ngãi: 61,01,88,36,24,29,37,63,
Đắc Nông: 00,87,70,74,60,31,98,53
Ăn 44 Đà Nẵng,
Ăn 31 Đắc Nông
227
10-07-20Gia Lai: 96,20,02,44,30,89,66,10,
Ninh Thuận: 67,26,52,82,20,56,37,64
Ăn 30 Gia Lai,
Ăn 67 Ninh Thuận
136
09-07-20Bình Định: 12,03,51,32,69,47,27,65,
Quảng Trị: 55,75,30,69,52,65,39,61,
Quảng Bình: 92,16,10,25,32,41,46,40
Ăn 55 Quảng Trị155
08-07-20Đà Nẵng: 79,71,21,59,26,67,94,07,
Khánh Hòa: 31,42,27,29,19,21,11,59
Ăn 59 Đà Nẵng,
Ăn 42 Khánh Hòa
59
07-07-20Đắc Lắc: 60,83,49,28,23,06,27,33,
Quảng Nam: 85,57,95,40,25,10,91,31
Trượt167
06-07-20TT Huế: 76,03,38,52,29,75,42,47,
Phú Yên: 66,62,29,18,37,13,72,03
Ăn 18 Phú Yên119
05-07-20Kon Tum: 59,96,16,71,88,46,87,47,
Khánh Hòa: 47,62,04,56,83,90,69,68
Trượt155
04-07-20Đà Nẵng: 73,77,31,05,51,12,86,94,
Quảng Ngãi: 77,07,58,06,43,97,08,44,
Đắc Nông: 16,32,42,31,71,87,93,56
Trượt155
03-07-20Gia Lai: 68,28,41,73,22,11,53,12,
Ninh Thuận: 18,07,85,12,48,74,13,23
Trượt65
02-07-20Bình Định: 22,24,71,03,69,33,74,39,
Quảng Trị: 23,39,70,22,65,87,66,06,
Quảng Bình: 71,50,87,08,30,91,18,31
Ăn 06 Quảng Trị,
Ăn 91 Quảng Bình
100
01-07-20Đà Nẵng: 38,08,17,98,52,85,93,28,
Khánh Hòa: 87,52,74,30,78,59,38,79
Ăn 28 Đà Nẵng98
30-06-20Đắc Lắc: 53,50,87,56,49,16,10,38,
Quảng Nam: 88,77,46,44,62,04,40,34
Ăn 50 Đắc Lắc,
Ăn 04 Quảng Nam
137
29-06-20TT Huế: 39,75,64,19,32,26,07,38,
Phú Yên: 19,49,46,70,96,16,27,76
Trượt146
28-06-20Khánh Hòa: 67,66,18,29,12,82,58,07,
Kon Tum: 90,90,48,41,01,74,13,15
Trượt172
27-06-20Đà Nẵng: 76,38,93,11,08,43,58,16,
Quảng Ngãi: 03,11,43,27,32,08,91,71,
Đắc Nông: 53,08,67,01,40,27,84,80
Ăn 43 Đà Nẵng,
Ăn 32 Quảng Ngãi
173
26-06-20Gia Lai: 42,16,29,47,87,83,54,98,
Ninh Thuận: 72,42,59,93,70,81,49,96
Trượt206
25-06-20Bình Định: 00,54,78,16,99,48,51,34,
Quảng Trị: 33,43,72,74,06,60,58,97,
Quảng Bình: 37,71,23,33,01,24,57,72
Trượt193
24-06-20Đà Nẵng: 09,35,47,47,45,11,78,83,
Khánh Hòa: 06,48,54,03,61,97,24,94
Ăn 47 Đà Nẵng,
Ăn 06 Khánh Hòa
113
23-06-20Đắc Lắc: 57,73,13,21,12,67,28,63,
Quảng Nam: 43,84,84,32,69,99,68,39
Ăn 57 Đắc Lắc,
Ăn 84 Quảng Nam
189
22-06-20TT Huế: 60,63,67,02,12,96,27,19,
Phú Yên: 66,24,92,42,60,56,33,40
Trượt130
21-06-20Kon Tum: 01,44,10,20,65,13,48,99,
Khánh Hòa: 40,46,41,61,54,30,23,17
Ăn 01 Kon Tum,
Ăn 17 Khánh Hòa
203
20-06-20Đà Nẵng: 34,13,01,30,68,39,00,92,
Quảng Ngãi: 39,33,41,36,04,73,98,79,
Đắc Nông: 44,55,84,32,45,06,66,47
Ăn 44 Đắc Nông152
19-06-20Gia Lai: 02,25,27,06,29,11,63,32,
Ninh Thuận: 04,13,28,75,78,79,77,30
Ăn 06 Gia Lai128
18-06-20Bình Định: 57,81,51,31,74,72,69,65,
Quảng Trị: 74,54,59,39,96,72,33,92,
Quảng Bình: 44,79,97,12,32,52,83,41
Ăn 44 Quảng Bình222
17-06-20Đà Nẵng: 28,70,02,23,59,06,36,91,
Khánh Hòa: 94,49,82,59,98,88,95,47
Ăn 28 Đà Nẵng,
Ăn 47 Khánh Hòa
94
16-06-20Đắc Lắc: 42,01,84,80,47,27,26,83,
Quảng Nam: 15,33,20,59,80,51,23,32
Trượt168
15-06-20TT Huế: 32,48,37,07,56,47,13,95,
Phú Yên: 37,93,61,75,78,91,08,31
Ăn 13 TT Huế252
14-06-20Kon Tum: 30,48,15,09,79,58,72,33,
Khánh Hòa: 19,53,48,84,51,91,27,07
Ăn 48 Kon Tum,
Ăn 19 Khánh Hòa
161
13-06-20Đà Nẵng: 74,01,94,99,04,87,20,38,
Quảng Ngãi: 30,27,43,40,64,50,29,85,
Đắc Nông: 65,85,00,32,94,59,38,95
Ăn 87 Đà Nẵng78
12-06-20Gia Lai: 87,14,53,71,76,62,96,63,
Ninh Thuận: 91,03,27,07,43,37,62,57
Trượt118
11-06-20Bình Định: 26,12,92,80,96,00,14,49,
Quảng Trị: 92,55,30,64,20,70,42,22,
Quảng Bình: 61,90,91,33,34,95,85,74
Ăn 12 Bình Định,
Ăn 74 Quảng Bình
223
10-06-20Đà Nẵng: 52,85,10,27,34,69,45,48,
Khánh Hòa: 62,11,13,63,39,34,44,22
Ăn 85 Đà Nẵng221
09-06-20Đắc Lắc: 53,67,46,09,25,54,20,08,
Quảng Nam: 57,89,09,53,37,96,80,58
Ăn 46 Đắc Lắc,
Ăn 53 Quảng Nam
192
08-06-20TT Huế: 95,92,17,15,41,01,38,97,
Phú Yên: 33,25,38,09,46,31,25,94
Ăn 92 TT Huế203
07-06-20Kon Tum: 96,46,92,37,08,38,12,16,
Khánh Hòa: 71,74,36,75,50,85,72,91
Ăn 38 Kon Tum125
06-06-20Đà Nẵng: 36,26,73,05,65,45,94,87,
Quảng Ngãi: 88,52,06,45,18,83,05,79,
Đắc Nông: 30,35,85,77,61,54,53,97
Ăn 45 Đà Nẵng,
Ăn 88 Quảng Ngãi,
Ăn 85 Đắc Nông
182
05-06-20Gia Lai: 62,33,92,47,30,38,06,54,
Ninh Thuận: 98,22,45,54,53,34,75,60
Ăn 54 Ninh Thuận148
04-06-20Bình Định: 39,40,56,48,26,82,71,27,
Quảng Trị: 77,61,47,60,98,80,52,00,
Quảng Bình: 42,27,90,74,69,64,60,73
Trượt94
03-06-20Đà Nẵng: 46,76,30,59,14,37,69,01,
Khánh Hòa: 23,88,76,78,10,96,54,22
Trượt68
02-06-20Đắc Lắc: 73,21,25,69,14,40,18,90,
Quảng Nam: 40,54,09,31,72,26,04,42
Ăn 90 Đắc Lắc,
Ăn 09 Quảng Nam
264
01-06-20TT Huế: 02,47,54,36,04,05,99,16,
Phú Yên: 80,39,29,66,57,19,99,45
Ăn 36 TT Huế111
31-05-20Kon Tum: 75,34,26,42,03,86,66,76,
Khánh Hòa: 82,58,40,78,71,33,46,63
Ăn 66 Kon Tum,
Ăn 40 Khánh Hòa
123
30-05-20Đà Nẵng: 19,04,41,77,68,72,80,47,
Quảng Ngãi: 39,78,77,96,46,49,37,09,
Đắc Nông: 02,88,25,76,15,54,65,93
Ăn 80 Đà Nẵng,
Ăn 77 Quảng Ngãi,
Ăn 76 Đắc Nông
258
29-05-20Gia Lai: 05,84,56,38,65,01,06,16,
Ninh Thuận: 85,84,80,29,03,46,63,57
Ăn 84 Ninh Thuận183
28-05-20Bình Định: 55,23,88,26,80,97,06,69,
Quảng Trị: 66,18,90,26,52,65,70,03,
Quảng Bình: 04,76,39,33,58,16,71,36
Ăn 90 Quảng Trị204
27-05-20Đà Nẵng: 34,04,86,71,98,34,31,85,
Khánh Hòa: 76,57,58,18,95,28,04,05
Ăn 34 Đà Nẵng,
Ăn 05 Khánh Hòa
45
26-05-20Đắc Lắc: 99,07,09,36,67,21,74,59,
Quảng Nam: 57,80,13,61,62,55,16,32
Trượt65
25-05-20TT Huế: 46,25,37,01,81,89,40,10,
Phú Yên: 90,45,42,32,87,91,39,31
Ăn 90 Phú Yên140
24-05-20Kon Tum: 81,53,66,04,01,87,36,11,
Khánh Hòa: 21,64,87,83,76,22,09,86
Ăn 01 Kon Tum,
Ăn 22 Khánh Hòa
269
23-05-20Đà Nẵng: 76,89,64,13,40,60,18,27,
Quảng Ngãi: 90,85,81,32,24,17,98,86,
Đắc Nông: 60,46,62,02,83,39,52,75
Ăn 89 Đà Nẵng,
Ăn 46 Đắc Nông
145
22-05-20Gia Lai: 82,28,34,83,50,95,06,14,
Ninh Thuận: 86,49,05,92,56,76,16,84
Trượt116
21-05-20Bình Định: 43,26,64,38,19,03,74,36,
Quảng Trị: 32,50,02,08,87,04,77,86,
Quảng Bình: 19,05,22,68,46,03,56,81
Ăn 19 Bình Định,
Ăn 50 Quảng Trị,
Ăn 19 Quảng Bình
123
20-05-20Đà Nẵng: 59,68,58,13,91,87,95,54,
Khánh Hòa: 24,39,46,64,61,22,18,56
Trượt128
19-05-20Đắc Lắc: 93,33,77,33,01,12,05,42,
Quảng Nam: 52,56,84,09,66,58,76,01
Ăn 33 Đắc Lắc,
Ăn 58 Quảng Nam
22
18-05-20TT Huế: 55,29,34,61,64,69,36,33,
Phú Yên: 48,07,55,37,68,69,04,30
Ăn 61 TT Huế,
Ăn 37 Phú Yên
183
17-05-20Kon Tum: 17,27,75,59,31,30,97,01,
Khánh Hòa: 05,55,92,00,16,18,45,73
Ăn 59 Kon Tum202
16-05-20Đà Nẵng: 41,97,04,14,47,93,43,65,
Quảng Ngãi: 89,35,65,55,22,15,93,74,
Đắc Nông: 33,35,48,04,50,69,66,11
Ăn 14 Đà Nẵng,
Ăn 48 Đắc Nông
212
15-05-20Gia Lai: 19,35,36,87,91,59,00,13,
Ninh Thuận: 15,33,31,97,44,63,07,32
Ăn 13 Gia Lai118