Đẳng cấp thể hiện ở từng con số. Uy tín đưa bạn đến thành công Chốt số chuẩn xác, thống kê chuyên nghiệp, hãy tận hưởng niềm vui chiến thắng từ những con số mà chúng tôi mang lại, chắc chắn giúp bạn vào bờ ngay hôm nay

Dàn đề mb 10 số siêu víp: 500.000đ

⇒Chốt số chuẩn từ 08h0018h00 hàng ngày
⇒Sau khi a/e nạp đủ tiền số sẽ HIỆN RA
⇒Hỗ trợ thẻ nạp: VinaPhone,Viettel
⇒Anh em liên hệ với chúng tôi tại KHUNG CHÁT nếu nạp thẻ bị lỗi nhé!

Dàn Đề 10 Con MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 400,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
13-04-21
12-04-2191,10,42,32,51,55,17,57,74,18Trượt250
11-04-2167,56,80,70,73,22,31,19,14,21Trượt172
10-04-2113,99,59,33,07,20,66,62,35,73Ăn đề 13290
09-04-2143,99,77,49,12,88,44,15,30,00Trượt155
08-04-2178,72,04,52,08,84,74,05,77,81Ăn đề 04169
07-04-2140,02,10,95,58,32,75,91,26,22Ăn đề 75295
06-04-2107,78,59,28,48,65,14,16,50,29Ăn đề 59164
05-04-2125,90,55,42,17,20,58,00,51,88Ăn đề 00287
04-04-2167,88,15,73,00,28,85,03,78,10Ăn đề 78150
03-04-2154,23,70,24,01,76,36,74,39,78Trượt289
02-04-2160,92,51,90,16,22,50,95,00,32Ăn đề 95173
01-04-2164,53,70,82,33,87,93,91,27,05Ăn đề 93177
31-03-2132,96,45,65,02,51,91,29,12,82Ăn đề 96163
30-03-2113,33,17,18,75,53,37,86,55,41Ăn 55166
29-03-2162,59,98,36,05,69,00,94,89,38Ăn đề 00254
28-03-2190,03,16,69,82,34,15,63,61,18Trượt192
27-03-2168,22,29,01,33,76,41,19,42,73Ăn đề 01185
26-03-2196,97,58,72,20,14,48,89,39,54Trượt188
25-03-2192,87,75,78,52,36,23,14,05,00Trượt172
24-03-2105,60,01,95,17,45,38,42,76,67Ăn đề 38267
23-03-2121,39,98,75,94,82,63,47,87,56Ăn 39261
22-03-2100,73,27,74,93,75,30,03,89,15Ăn đề 15252
21-03-2155,58,40,51,33,88,89,65,62,17Ăn đề 40250
20-03-2136,71,86,38,18,39,47,75,65,16Ăn đề 38288
19-03-2124,03,25,39,91,12,62,16,65,67Ăn đề 24158
18-03-2111,15,18,10,82,56,95,36,12,54Trượt198
17-03-2199,18,42,79,12,52,36,87,23,98Ăn đề 52197
16-03-2154,25,40,03,98,04,21,35,97,08Ăn đề 54196
15-03-2102,24,41,16,33,06,91,90,37,75Ăn đề 24163
14-03-2149,60,59,72,81,27,24,78,45,51Trượt161
13-03-2149,90,29,57,50,70,54,15,12,91Ăn đề 12166
12-03-2188,30,78,03,24,56,39,08,62,49Ăn đề 39162
11-03-2122,51,78,84,44,13,72,49,79,60Trượt174
10-03-2157,85,66,58,23,98,39,29,50,82Ăn đề 39191
09-03-2189,80,88,61,76,22,36,36,83,42Ăn đề 36255
08-03-2149,45,66,18,71,17,12,59,82,35Ăn đề 59253
07-03-2145,31,32,57,54,52,19,66,33,14Ăn đề 33177
06-03-2187,07,03,66,51,18,75,89,81,08Ăn đề 18172
05-03-2110,85,06,75,42,92,44,03,63,12Ăn đề 92163
04-03-2119,68,58,54,00,79,10,28,42,48Ăn đề 00169
03-03-2123,36,41,07,09,59,51,49,99,57Trượt151
02-03-2144,97,95,65,30,85,75,46,53,62Ăn đề 62259
01-03-2128,29,61,96,85,77,53,03,68,10Ăn đề 77268
28-02-2100,24,98,25,39,48,22,73,05,13Ăn đề 98283
27-02-2132,27,86,98,53,49,64,28,76,50Trượt282
26-02-2199,36,43,02,22,47,20,12,00,17Ăn đề 00264
25-02-2176,52,89,55,50,36,39,04,16,48Ăn đề 55162
24-02-2184,73,47,96,15,41,12,02,50,51Ăn 15158
23-02-2156,23,35,20,81,07,47,11,00,22Trượt172
22-02-2136,59,11,73,46,44,21,65,56,81Trượt266
21-02-2180,07,99,47,57,34,03,68,35,49Ăn đề 07159
20-02-2154,90,30,98,94,35,42,86,21,63Ăn đề 30293
19-02-2164,59,83,28,31,17,01,82,03,06Ăn đề 03166
18-02-2183,77,96,80,61,04,53,47,10,44Ăn đề 10252
17-02-2178,07,77,67,60,76,91,73,25,13Ăn đề 77187
16-02-2197,30,33,24,29,07,00,03,31,27Ăn 03170
15-02-2156,25,97,08,50,03,26,34,74,86Ăn đề 86162
10-02-2183,81,03,24,21,57,43,96,46,30Trượt294
09-02-2142,92,81,65,73,78,86,53,69,76Ăn đề 92155
08-02-2179,75,05,88,85,92,36,12,03,18Trượt150
07-02-2183,19,72,60,43,90,47,39,01,95Ăn đề 19261
06-02-2144,91,30,74,94,50,23,45,27,65Ăn đề 27285
05-02-2176,22,20,62,45,89,12,69,63,79Ăn đề 20268
04-02-2194,29,34,73,57,22,20,53,18,84Ăn 18289
03-02-2149,98,42,17,16,96,79,33,88,46Ăn 49155
02-02-2182,36,06,68,50,84,59,25,23,99Ăn đề 59293
01-02-2137,94,76,84,06,04,87,92,18,82Ăn 82195
31-01-2185,32,75,86,33,95,12,93,17,63Ăn đề 86286
30-01-2109,07,37,25,47,66,31,28,80,39Ăn đề 09170
29-01-2190,07,40,23,82,80,44,46,95,59Trượt287
28-01-2133,25,99,84,35,81,86,79,24,19Trượt197
27-01-2186,04,56,98,44,76,67,78,59,13Ăn đề 56150
26-01-2179,39,83,77,33,71,13,92,17,98Ăn đề 79183
25-01-2153,57,26,25,72,06,76,81,14,84Ăn đề 57178
24-01-2127,93,76,59,06,11,83,15,87,64Ăn đề 83279
23-01-2128,24,27,01,07,06,68,35,43,77Trượt198
22-01-2186,77,64,96,01,20,11,02,42,57Ăn đề 64173
21-01-2158,72,04,82,98,20,31,92,24,79Ăn 31167
20-01-2190,14,88,95,29,78,72,93,57,45Ăn đề 45162
19-01-2136,44,32,40,51,06,18,73,60,22Trượt172
18-01-2149,00,71,27,29,50,10,54,31,79Ăn đề 49273
17-01-2100,81,07,59,17,06,47,45,95,85Ăn đề 95155
16-01-2123,35,79,91,46,90,05,53,62,81Ăn đề 46288
15-01-2138,39,17,66,41,19,20,70,85,27Ăn đề 85299
14-01-2166,00,10,26,58,38,05,71,37,38Ăn đề 38198
13-01-2149,52,29,58,70,80,34,99,94,37Trượt259
12-01-2180,67,49,23,58,92,55,24,71,07Ăn đề 92151
11-01-2119,07,63,04,62,83,49,75,82,74Ăn đề 07255
10-01-2146,52,86,24,96,10,26,72,58,59Ăn 46260
09-01-2157,91,12,68,02,70,76,56,66,09Trượt280
08-01-2178,68,04,84,26,90,03,21,60,46Ăn đề 26178
07-01-2138,67,09,26,87,54,70,83,05,92Ăn đề 54163
06-01-2172,58,30,71,11,49,02,40,97,29Ăn đề 02266
05-01-2131,80,37,22,46,27,32,28,08,76Ăn đề 76271
04-01-2127,88,67,05,69,66,57,45,17,39Ăn đề 88276
03-01-2118,32,93,79,66,26,41,16,11,91Ăn đề 32176
02-01-2188,98,05,75,31,10,81,52,71,16Ăn đề 81287
01-01-2127,18,29,49,74,39,99,89,92,40Trượt157