Đẳng cấp thể hiện ở từng con số. Uy tín đưa bạn đến thành công Chốt số chuẩn xác, thống kê chuyên nghiệp, hãy tận hưởng niềm vui chiến thắng từ những con số mà chúng tôi mang lại, chắc chắn giúp bạn vào bờ ngay hôm nay

Dàn đề mb 10 số siêu víp: 500.000đ

⇒Chốt số chuẩn từ 08h0018h00 hàng ngày
⇒Sau khi a/e nạp đủ tiền số sẽ HIỆN RA
⇒Hỗ trợ thẻ nạp: VinaPhone,Viettel
⇒Anh em liên hệ với chúng tôi tại KHUNG CHÁT nếu nạp thẻ bị lỗi nhé!

Dàn Đề 10 Con MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 400,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn bạn nhé!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
09-08-20
08-08-2016,58,87,35,30,49,93,33,43,62Ăn đề 58253
07-08-2037,14,53,96,87,89,78,10,07,15Ăn 14153
06-08-2024,94,51,90,35,76,15,26,04,75Ăn 75165
05-08-2025,76,55,10,47,59,51,96,40,20Ăn đề 96174
04-08-2045,36,96,77,23,17,97,40,01,47Ăn đề 17195
03-08-2069,16,81,90,17,32,37,77,57,36Ăn đề 36256
02-08-2082,11,63,28,23,98,48,58,43,90Ăn đề 11254
01-08-2011,12,04,81,89,82,30,42,10,64Ăn đề 12173
31-07-2016,99,55,05,75,62,26,56,21,53Ăn đề 62295
30-07-2008,11,58,73,55,10,34,43,60,63Ăn 63288
29-07-2013,43,48,08,25,86,29,65,19,89Trượt163
28-07-2043,13,46,76,82,70,67,99,55,00Ăn đề 82253
27-07-2030,04,43,73,29,41,13,42,31,25Ăn đề 31179
26-07-2020,81,87,66,71,92,67,58,45,21Trượt296
25-07-2044,83,08,16,91,77,15,65,10,09Ăn đề 08263
24-07-2080,14,88,82,97,74,29,28,44,01Ăn đề 97174
23-07-2024,72,59,69,92,46,87,35,66,03Ăn đề 92179
22-07-2081,77,12,89,09,08,50,13,84,07Trượt261
21-07-2049,60,63,30,23,59,97,88,01,69Ăn 88257
20-07-2072,39,08,71,00,29,38,99,92,27Ăn đề 29291
19-07-2088,06,80,36,49,85,34,16,87,13Ăn đề 34184
18-07-2063,26,96,00,70,72,83,25,86,66Ăn đề 86250
17-07-2014,90,10,85,89,69,50,61,48,11Ăn đề 14250
16-07-2071,30,13,53,66,27,39,36,76,57Trượt168
15-07-2093,02,18,16,76,30,64,86,40,09Ăn đề 02286
14-07-2043,08,86,30,63,64,79,89,00,52Ăn đề 89194
13-07-2086,96,08,63,01,89,03,82,84,71Ăn đề 08158
12-07-2073,37,68,34,65,64,14,20,92,69Trượt272
11-07-2011,84,36,40,97,18,98,16,88,09Ăn đề 16260
10-07-2097,18,69,56,21,07,98,03,75,14Ăn đề 69257
09-07-2012,80,84,99,42,85,92,60,16,91Ăn đề 91296
08-07-2035,87,01,13,24,29,42,20,69,19Trượt281
07-07-2053,25,74,33,54,48,45,32,75,62Trượt261
06-07-2005,81,15,93,70,41,59,18,12,70Ăn đề 70168
05-07-2070,87,71,95,33,57,05,22,15,59Ăn đề 70179
04-07-2043,35,15,72,20,91,23,81,86,59Trượt195
03-07-2099,06,27,92,83,27,75,28,58,31Ăn đề 27186
02-07-2043,53,83,64,29,92,26,39,68,10Ăn đề 29186
01-07-2063,66,70,89,35,49,79,98,45,03Ăn đề 35189
30-06-2085,80,98,06,09,86,92,39,95,47Trượt176
29-06-2055,20,91,66,22,02,48,81,71,93Ăn đề 20290
28-06-2071,05,23,51,72,75,29,86,80,22Ăn 51184
27-06-2060,32,11,23,36,86,45,74,18,39Ăn 36159
26-06-2052,34,41,96,61,16,09,06,35,72Ăn đề 16267
25-06-2070,82,03,65,39,56,18,38,58,27Ăn đề 82295
24-06-2054,51,22,12,84,87,16,95,53,10Ăn đề 10276
23-06-2036,67,35,62,33,73,11,15,49,25Ăn đề 62296
22-06-2052,77,47,46,72,38,84,82,00,24Trượt158
21-06-2048,19,87,15,45,26,27,40,28,74Ăn đề 27167
20-06-2061,69,70,31,84,26,68,04,37,54Ăn đề 69256
19-06-2071,31,99,28,30,47,15,98,22,43Ăn đề 30274
18-06-2086,91,89,67,19,66,98,14,47,48Ăn đề 89252
17-06-2041,61,58,67,71,97,20,17,16,90Ăn đề 17195
16-06-2086,92,88,70,78,57,45,02,95,25Trượt252
15-06-2006,13,96,56,09,75,05,40,64,52Ăn đề 52166
14-06-2090,26,25,60,46,77,76,42,80,36Trượt187
13-06-2085,79,97,20,81,38,61,37,57,76Ăn đề 61157
12-06-2079,67,03,24,10,59,02,16,39,68Ăn đề 03260
11-06-2029,33,34,94,39,19,68,44,16,98Ăn đề 34165
10-06-2041,94,43,40,66,33,60,63,46,49Trượt158
09-06-2082,62,67,23,75,99,70,55,68,35Ăn đề 70198
08-06-2060,16,28,82,72,98,10,04,75,55Ăn đề 60160
07-06-2077,39,56,88,15,08,16,91,00,82Ăn đề 39166
06-06-2041,38,80,40,32,13,78,49,84,37Ăn đề 32189
05-06-2097,29,31,13,80,79,59,44,41,47Ăn đề 13252
04-06-2074,82,19,91,08,52,15,37,21,58Trượt163
03-06-2063,98,00,26,07,91,83,13,01,56Ăn đề 00183
02-06-2076,43,55,22,56,59,10,27,58,36Ăn đề 22159
01-06-2065,40,63,24,20,71,19,91,39,95Trượt152
31-05-2090,34,27,92,51,67,00,28,07,78Ăn đề 34253
30-05-2064,14,50,63,82,28,62,58,92,96Ăn đề 64266
29-05-2040,22,37,92,75,54,23,08,50,59Ăn đề 54180
28-05-2015,77,95,66,46,58,47,19,83,94Trượt274
27-05-2061,90,18,78,48,13,47,92,95,89Ăn đề 61185
26-05-2070,54,02,66,42,26,97,83,44,28Ăn 54286
25-05-2072,97,39,94,92,51,38,42,35,02Trượt159
24-05-2067,79,31,10,22,97,71,72,01,45Ăn đề 79169
23-05-2012,13,26,30,95,35,10,32,81,91Ăn đề 91194
22-05-2076,40,05,35,61,19,98,98,73,77Ăn đề 98256
21-05-2000,03,12,77,95,97,38,43,27,67Ăn đề 38276
20-05-2042,86,59,52,91,09,77,33,62,71Trượt192
19-05-2006,64,69,83,41,11,08,59,00,49Ăn đề 00265
18-05-2029,54,30,32,89,08,36,67,10,26Ăn đề 54295
17-05-2080,48,43,11,09,45,85,67,68,08Ăn đề 80162
16-05-2067,64,42,27,92,39,50,88,85,16Trượt260
15-05-2095,03,78,28,73,72,99,95,00,52Ăn đề 95289
14-05-2090,92,13,82,44,98,15,07,05,76Trượt287
13-05-2074,38,52,68,75,95,82,24,42,00Ăn đề 95173
12-05-2024,88,63,71,09,52,99,75,95,66Ăn đề 09265
11-05-2038,69,13,33,32,17,11,57,01,73Trượt151
10-05-2032,83,01,02,65,31,50,48,69,23Ăn đề 65189
09-05-2052,70,37,41,48,03,98,10,47,05Ăn đề 70293
08-05-2049,00,32,88,41,39,63,09,77,19Ăn 41266
07-05-2076,27,45,90,12,82,96,51,18,17Ăn đề 82164
06-05-2001,30,62,48,04,79,57,49,74,36Ăn 36175
05-05-2098,85,48,40,03,87,09,16,64,72Ăn đề 72175
04-05-2025,66,92,01,72,77,83,67,62,21Ăn đề 62188
03-05-2078,89,82,39,37,47,04,35,42,19Ăn 47197
02-05-2059,29,45,27,73,74,80,97,65,23Trượt277
01-05-2086,37,18,66,56,68,36,76,33,20Ăn đề 66196
30-04-2056,20,94,24,85,79,25,53,99,61Trượt184
29-04-2098,93,01,51,68,76,18,46,55,14Ăn đề 98251
28-04-2042,92,26,18,36,64,63,77,22,82Ăn đề 63270
27-04-2023,41,50,72,54,61,74,26,70,37Ăn đề 61267
26-04-2030,71,63,91,55,00,19,97,67,89Ăn đề 67260
25-04-2045,72,25,44,08,68,83,03,12,62Ăn đề 25276
24-04-2094,05,43,50,46,30,15,26,63,57Ăn đề 50160
23-04-2033,03,16,85,66,22,03,26,27,55Ăn đề 03187
31-03-2016,17,68,26,41,19,22,03,89,33Ăn đề 19275
30-03-2093,00,02,61,04,31,56,73,74,68Ăn đề 02153
29-03-2018,50,14,63,26,40,22,55,03,38Ăn đề 14294
28-03-2010,97,42,58,59,14,88,59,75,04Ăn đề 59173
27-03-2013,52,80,35,11,73,55,59,98,30Ăn đề 55161
26-03-2047,26,35,20,34,10,92,94,01,33Ăn đề 35198
25-03-2064,54,07,00,96,23,28,77,94,10Ăn đề 96154
24-03-2084,29,00,68,99,24,31,55,49,40Trượt270
23-03-2059,45,70,62,56,06,81,29,92,94Trượt150
22-03-2072,92,07,24,02,16,00,41,25,63Ăn đề 24269
21-03-2075,22,35,40,21,64,00,88,57,61Ăn đề 21259
20-03-2079,04,72,60,93,59,05,36,61,49Ăn đề 36294
19-03-2014,65,21,89,28,74,85,86,88,56Ăn đề 74168
18-03-2028,14,87,53,57,47,89,29,81,94Ăn 89190
17-03-2055,67,08,89,53,95,41,70,44,13Ăn đề 67270
16-03-2063,33,17,31,93,06,43,80,59,48Trượt153
15-03-2064,49,55,45,80,07,76,63,34,78Trượt163
14-03-2052,02,54,04,56,15,60,94,44,14Ăn đề 15264
13-03-2033,31,04,63,09,65,56,18,69,08Ăn đề 18287
12-03-2084,07,88,10,28,70,58,05,04,38Trượt189
11-03-2077,14,20,92,24,53,94,63,85,00Ăn đề 24273
10-03-2050,07,23,63,00,02,85,01,71,49Ăn đề 49274
09-03-2074,12,48,73,94,92,77,06,56,79Ăn đề 73287
08-03-2001,25,04,98,60,52,35,69,07,63Ăn 60274
07-03-2060,68,54,32,72,55,07,21,80,61Ăn đề 68281
06-03-2047,54,16,67,63,64,09,60,71,56Ăn đề 54261
05-03-2012,79,40,09,65,91,51,15,49,58Ăn đề 91264
04-03-2091,14,50,23,39,88,57,30,46,02Ăn đề 23255
03-03-2031,83,57,49,42,23,67,53,80,01Ăn đề 23182
02-03-2005,96,49,13,71,87,63,52,62,17Ăn đề 87285
01-03-2064,55,35,60,17,12,75,42,68,67Ăn đề 35194
29-02-2038,53,14,62,84,91,26,18,22,33Trượt257
28-02-2027,60,66,09,18,59,82,23,64,45Ăn đề 82198
27-02-2054,47,11,46,61,20,93,84,67,22Ăn đề 22172
26-02-2046,86,12,47,34,64,37,58,73,66Ăn đề 46170
25-02-2045,93,73,96,30,80,76,47,40,72Ăn đề 76286
24-02-2090,87,32,50,79,91,11,29,09,84Ăn 09185
23-02-2048,94,12,72,18,88,76,98,44,84Ăn đề 44183
22-02-2061,18,35,47,41,76,46,49,70,90Ăn đề 47252
21-02-2028,19,16,72,96,43,45,90,51,27Trượt174
20-02-2041,46,29,62,19,87,05,40,71,07Trượt293
19-02-2098,02,28,72,78,55,52,01,60,99Ăn đề 98270
18-02-2086,58,08,11,05,81,84,16,30,34Ăn 16293
17-02-2026,17,39,96,08,20,22,31,45,30Ăn 17270
16-02-2076,86,04,02,91,12,63,00,71,69Ăn đề 76284
15-02-2027,17,10,42,00,87,55,79,62,49Ăn đề 17286
14-02-2030,55,88,40,55,04,58,68,09,46Ăn đề 55166
13-02-2072,00,32,07,63,02,21,52,23,06Ăn 32265
12-02-2048,51,76,20,42,85,88,41,46,35Trượt262
11-02-2074,52,09,71,04,33,42,53,28,67Trượt275
10-02-2055,05,85,35,96,46,07,29,22,56Trượt285
09-02-2009,18,21,47,98,94,85,17,69,74Ăn 47291
08-02-2042,46,43,07,90,80,87,06,91,28Ăn đề 91195
07-02-2047,03,81,21,98,02,54,88,87,07Trượt153
06-02-2020,50,65,60,34,75,71,49,99,07Ăn 75293
05-02-2005,26,17,15,63,29,45,46,42,90Ăn 15174
04-02-2027,24,80,69,31,54,46,63,61,65Trượt295
03-02-2000,07,56,81,02,46,03,80,52,87Ăn đề 07297
02-02-2096,38,78,17,79,05,75,48,89,34Ăn đề 34196
01-02-2026,34,30,38,33,79,83,08,63,56Ăn đề 30286