“Cơ hội cho những anh em vốn ít mà muốn ăn lớn. Cầu 3 càng giúp anh em giải quyết nhanh vấn đề tài chính. Số đẹp hôm nay chớ để ngày mai, giàu to – giàu ngay!

Dàn 3 càng 10 số mb siêu víp: 1.000.000đ

⇒Chốt số chuẩn từ 08h0018h00 hàng ngày
⇒Sau khi a/e nạp đủ tiền số sẽ HIỆN RA
⇒Hỗ trợ thẻ nạp: VinaPhone,Viettel
⇒Anh em liên hệ với chúng tôi tại KHUNG CHÁT nếu nạp thẻ bị lỗi nhé!

Bộ 3 Càng 10 Con VIP MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 800,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
20-01-22
19-01-22703,189,679,267,557,479,896,618,414,350Trượt125
18-01-22041,112,016,116,034,404,910,639,702,869Trượt114
17-01-22214,903,121,434,290,378,330,374,517,586Trượt165
16-01-22137,296,189,889,833,552,593,896,183,372Trượt157
15-01-22927,018,684,221,222,641,164,577,239,139Trúng 222131
14-01-22336,563,314,742,864,821,219,850,904,225Trúng 219178
13-01-22261,824,940,661,545,085,151,336,158,817Trượt101
12-01-22386,546,906,855,465,903,924,981,990,190Trúng 903113
11-01-22452,635,840,006,451,204,551,495,427,698Trúng 427176
10-01-22514,310,352,524,704,319,396,191,671,845Trúng 845121
09-01-22467,143,025,550,636,403,474,824,748,118Trượt177
08-01-22386,758,171,166,575,414,962,969,643,337Trúng 969175
07-01-22429,471,385,181,430,119,437,793,702,328Trượt193
06-01-22981,669,094,733,342,368,078,208,244,361Trượt196
05-01-22983,350,298,252,619,326,486,785,094,086Trúng 619177
04-01-22863,213,062,464,690,219,729,646,141,635Trượt172
03-01-22061,833,379,544,139,873,913,674,420,017Trúng 061135
02-01-22580,750,494,864,717,843,879,755,279,092Trúng 494147
01-01-22362,894,549,605,580,841,564,027,820,779Trượt170
31-12-21057,200,961,656,914,198,499,870,554,500Trượt184
30-12-21149,882,591,944,017,998,870,589,688,033Trúng 033158
29-12-21258,947,555,968,332,494,977,633,724,552Trúng 977124
28-12-21795,942,372,051,955,121,771,415,103,244Trượt187
27-12-21506,392,125,146,604,413,793,656,287,670Trượt134
26-12-21986,042,161,696,404,305,051,753,133,390Trúng 404181
25-12-21080,424,765,850,989,679,812,908,738,762Trúng 424125
24-12-21494,839,423,348,745,775,217,105,223,806Trúng 223141
23-12-21971,422,272,917,134,131,542,767,336,708Trúng 708163
22-12-21363,498,817,920,903,638,593,160,763,894Trượt197
21-12-21349,302,683,429,492,005,726,567,568,914Trúng 683176
20-12-21960,271,426,538,884,582,701,964,075,993Trúng 271157
19-12-21477,294,281,327,734,989,847,314,365,836Trượt128
18-12-21093,317,288,882,401,602,302,337,509,971Trượt195
17-12-21583,485,497,054,738,277,189,154,099,470Trượt101
16-12-21132,216,789,931,414,428,433,443,418,689Trượt127
15-12-21497,652,223,630,456,840,485,126,412,829Trượt166
14-12-21441,937,156,619,713,603,298,202,967,479Trượt157
13-12-21192,930,543,181,554,758,300,112,636,460Trúng 112123
12-12-21508,206,357,839,456,727,568,793,229,454Trượt137
11-12-21950,085,378,925,609,781,013,377,280,242Trúng 925175
10-12-21090,614,974,860,958,206,516,481,039,047Trúng 206153
09-12-21736,935,779,887,630,120,798,312,405,171Trượt107
08-12-21859,765,704,115,898,351,361,532,932,455Trúng 115166
07-12-21434,218,672,029,917,857,197,439,380,914Trượt143
06-12-21340,531,225,321,236,839,784,963,652,695Trúng 784159
05-12-21055,131,407,638,111,571,120,505,713,872Trượt149
04-12-21349,374,261,069,256,751,690,239,227,276Trượt191
03-12-21326,955,507,579,089,748,612,719,329,613Trúng 507135
02-12-21745,577,093,486,573,938,842,143,142,419Trượt128
01-12-21712,793,310,359,911,005,256,770,776,835Trúng 712122
30-11-21471,538,646,064,426,759,555,437,888,201Trượt180
29-11-21468,456,000,618,087,794,248,882,879,819Trúng 087138
28-11-21586,882,307,499,925,791,250,173,512,354Trượt177
27-11-21769,781,929,363,551,824,407,413,494,581Trúng 824107
26-11-21124,400,640,689,815,082,512,446,304,044Trượt185
25-11-21637,333,049,044,378,968,169,018,603,177Trượt177
24-11-21386,573,740,214,620,291,553,731,856,672Trúng 856123
23-11-21746,629,841,399,227,880,057,964,657,400Trúng 880154
22-11-21176,810,395,157,117,154,795,755,593,840Trúng 593172
21-11-21400,192,841,887,909,039,494,255,659,579Trúng 579167
20-11-21867,644,888,561,605,948,760,137,165,267Trượt129
19-11-21823,286,244,206,412,376,414,906,943,419Trượt177
18-11-21475,855,055,224,201,235,370,472,297,740Trượt184
17-11-21866,553,880,930,734,969,948,040,939,223Trượt177
16-11-21428,928,193,446,709,646,664,721,844,203Trượt109
15-11-21520,596,542,424,177,071,949,485,037,684Trượt113