Thông tin “tuyệt mật“: Anh em chuẩn bị tinh thần để ăn lớn hôm nay nhé Cầu XỈU CHỦ siêu đẹp chưa từng có. Cơ hội phát tài có một không hai. Đừng bỏ qua nếu không bạn sẽ phải hối hận đấy.

XEM SỐ VÍP PHÍ: 1,000,000 VNĐ

⇒ Chốt số chuẩn cam kết 100% ăn lớn!
⇒ Anh em có thể nạp thẻ lấy số ngay lúc này
⇒ Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
⇒ Tự Tin Lấy Số Đánh Lớn và Giàu To!!
⇒ Nạp thẻ lỗi A⁄E Vui lòng CHÁT VỚI CHÚNG TÔI để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!

Cặp Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,000,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
19-09-21
19-09-21Kon Tum: 408,946,
Khánh Hòa: 479,953
Trúng 479 Khánh Hòa236
18-09-21Đà Nẵng: 402,103,
Đắc Nông: 201,785
Trúng 402 Đà Nẵng109
17-09-21Gia Lai: 053,500,
Ninh Thuận: 607,649
Trúng 607 Ninh Thuận190
16-09-21Bình Định: 551,020,
Quảng Trị: 213,038,
Quảng Bình: 521,175
Trúng 551 Bình Định,
Trúng 213 Quảng Trị,
Trúng 521 Quảng Bình
233
15-09-21Đà Nẵng: 173,421,
Khánh Hòa: 477,798
Trượt249
14-09-21Đắc Lắc: 623,409,
Quảng Nam: 641,289
Trúng 641 Quảng Nam236
13-09-21TT Huế: 292,724,
Phú Yên: 296,001
Trúng 296 Phú Yên205
12-09-21Kon Tum: 967,826,
Khánh Hòa: 190,915
Trúng 190 Khánh Hòa285
11-09-21Đà Nẵng: 087,107,
Đắc Nông: 005,694
Trượt125
10-09-21Gia Lai: 931,049,
Ninh Thuận: 273,584
Trúng 931 Gia Lai,
Trúng 273 Ninh Thuận
224
09-09-21Bình Định: 865,193,
Quảng Trị: 787,645,
Quảng Bình: 250,074
Trúng 250 Quảng Bình199
08-09-21Đà Nẵng: 968,421,
Khánh Hòa: 777,854
Trúng 968 Đà Nẵng,
Trúng 777 Khánh Hòa
228
07-09-21Đắc Lắc: 147,444,
Quảng Nam: 664,849
Trúng 147 Đắc Lắc,
Trúng 664 Quảng Nam
254
06-09-21TT Huế: 188,893,
Phú Yên: 157,420
Trượt218
05-09-21Kon Tum: 328,587,
Khánh Hòa: 215,615
Trúng 215 Khánh Hòa246
04-09-21Đà Nẵng: 433,539,
Đắc Nông: 016,271
Trượt179
03-09-21Gia Lai: 277,112,
Ninh Thuận: 329,749
Trúng 277 Gia Lai148
02-09-21Bình Định: 164,898,
Quảng Trị: 265,894,
Quảng Bình: 159,673
Trượt215
01-09-21Đà Nẵng: 082,618,
Khánh Hòa: 547,469
Trúng 082 Đà Nẵng,
Trúng 547 Khánh Hòa
156
31-08-21Đắc Lắc: 004,916,
Quảng Nam: 232,903
Trúng 004 Đắc Lắc,
Trúng 232 Quảng Nam
211
30-08-21TT Huế: 539,071,
Phú Yên: 047,417
Trúng 539 TT Huế155
29-08-21Kon Tum: 479,912,
Khánh Hòa: 773,751
Trúng 479 Kon Tum246
28-08-21Đà Nẵng: 637,916,
Quảng Ngãi: 251,273,
Đắc Nông: 459,960
Trúng 637 Đà Nẵng,
Trúng 251 Quảng Ngãi
175
27-08-21Gia Lai: 119,130,
Ninh Thuận: 136,454
Trúng 119 Gia Lai249
26-08-21Bình Định: 883,367,
Quảng Trị: 973,304,
Quảng Bình: 385,376
Trúng 973 Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
204
25-08-21Đà Nẵng: 695,097,
Khánh Hòa: 505,234
Trượt251
24-08-21Đắc Lắc: 499,984,
Quảng Nam: 611,435
Trúng 499 Đắc Lắc,
Trúng 611 Quảng Nam
260
23-08-21TT Huế: 801,498,
Phú Yên: 502,925
Trúng 801 TT Huế204
22-08-21Kon Tum: 024,205,
Khánh Hòa: 624,899
Trượt278
21-08-21Quảng Ngãi: 070,194,
Đắc Nông: 308,935
Trúng 070 Quảng Ngãi,
Trúng 308 Đắc Nông
146
20-08-21Gia Lai: 849,650,
Ninh Thuận: 430,000
Trúng 849 Gia Lai,
Trúng 430 Ninh Thuận
280
19-08-21Bình Định: 975,909,
Quảng Trị: 468,801,
Quảng Bình: 270,668
Trúng 975 Bình Định,
Trúng 468 Quảng Trị
202
18-08-21Khánh Hòa: 757,193Trúng 757 Khánh Hòa116
17-08-21Đắc Lắc: 532,048,
Quảng Nam: 499,120
Trượt230
16-08-21TT Huế: 589,484,
Phú Yên: 948,671
Trúng 589 TT Huế,
Trúng 948 Phú Yên
153
15-08-21Kon Tum: 985,076,
Khánh Hòa: 881,459
Trúng 985 Kon Tum206
14-08-21Đà Nẵng: 618,580,
Quảng Ngãi: 712,598,
Đắc Nông: 438,409
Trúng 618 Đà Nẵng,
Trúng 438 Đắc Nông
214
13-08-21Gia Lai: 612,940,
Ninh Thuận: 709,652
Trúng 612 Gia Lai,
Trúng 709 Ninh Thuận
215
12-08-21Bình Định: 565,402,
Quảng Trị: 668,222,
Quảng Bình: 062,247
Trúng 565 Bình Định,
Trúng 062 Quảng Bình
189
26-07-21TT Huế: 613,685,
Phú Yên: 930,023
Trúng 613 TT Huế,
Trúng 930 Phú Yên
185
25-07-21Kon Tum: 155,531,
Khánh Hòa: 890,077
Trúng 890 Khánh Hòa207
24-07-21Đà Nẵng: 798,038,
Quảng Ngãi: 829,712,
Đắc Nông: 914,094
Trúng 798 Đà Nẵng,
Trúng 829 Quảng Ngãi
225
23-07-21Gia Lai: 346,901,
Ninh Thuận: 226,398
Trúng 346 Gia Lai176
22-07-21Bình Định: 953,876,
Quảng Trị: 750,959,
Quảng Bình: 367,694
Trúng 953 Bình Định229
21-07-21Đà Nẵng: 443,693,
Khánh Hòa: 228,735
Trúng 228 Khánh Hòa207
20-07-21Đắc Lắc: 701,886,
Quảng Nam: 252,102
Trúng 252 Quảng Nam204
19-07-21TT Huế: 709,220,
Phú Yên: 727,864
Trượt218
18-07-21Kon Tum: 157,359,
Khánh Hòa: 874,523
Trúng 157 Kon Tum,
Trúng 874 Khánh Hòa
286
17-07-21Đà Nẵng: 283,740,
Quảng Ngãi: 897,541,
Đắc Nông: 258,492
Trúng 283 Đà Nẵng,
Trúng 897 Quảng Ngãi
243
16-07-21Gia Lai: 469,575,
Ninh Thuận: 523,052
Trượt177
15-07-21Bình Định: 437,127,
Quảng Trị: 507,887,
Quảng Bình: 397,888
Trúng 437 Bình Định,
Trúng 507 Quảng Trị
194
14-07-21Đà Nẵng: 141,975,
Khánh Hòa: 494,990
Trượt244
13-07-21Đắc Lắc: 886,454,
Quảng Nam: 976,023
Trượt257
12-07-21TT Huế: 320,657,
Phú Yên: 323,748
Trượt222
11-07-21Kon Tum: 883,088,
Khánh Hòa: 184,160
Trượt162
10-07-21Đà Nẵng: 479,618,
Quảng Ngãi: 725,719,
Đắc Nông: 487,467
Trúng 479 Đà Nẵng,
Trúng 725 Quảng Ngãi,
Trúng 487 Đắc Nông
211
09-07-21Gia Lai: 760,553,
Ninh Thuận: 097,811
Trượt253
08-07-21Bình Định: 063,323,
Quảng Trị: 546,377,
Quảng Bình: 858,344
Trúng 546 Quảng Trị184
07-07-21Đà Nẵng: 653,429,
Khánh Hòa: 464,855
Trúng 653 Đà Nẵng,
Trúng 464 Khánh Hòa
222
06-07-21Đắc Lắc: 087,069,
Quảng Nam: 049,577
Trượt222
05-07-21TT Huế: 179,261,
Phú Yên: 199,185
Trúng 179 TT Huế,
Trúng 199 Phú Yên
196
04-07-21Kon Tum: 159,744,
Khánh Hòa: 138,884
Trúng 159 Kon Tum,
Trúng 138 Khánh Hòa
175
03-07-21Đà Nẵng: 551,873,
Quảng Ngãi: 147,208,
Đắc Nông: 165,356
Trúng 551 Đà Nẵng,
Trúng 147 Quảng Ngãi,
Trúng 165 Đắc Nông
202
02-07-21Gia Lai: 776,211,
Ninh Thuận: 515,930
Trượt282
01-07-21Bình Định: 876,852,
Quảng Trị: 924,446,
Quảng Bình: 502,005
Trúng 876 Bình Định,
Trúng 924 Quảng Trị,
Trúng 502 Quảng Bình
225
30-06-21Đà Nẵng: 724,365,
Khánh Hòa: 339,740
Trượt223
29-06-21Đắc Lắc: 482,783,
Quảng Nam: 154,676
Trúng 482 Đắc Lắc269
28-06-21Phú Yên: 646,714,
TT Huế: 578,533
Trúng 646 Phú Yên,
Trúng 578 TT Huế
142
27-06-21Kon Tum: 007,777,
Khánh Hòa: 977,406
Trúng 007 Kon Tum185
26-06-21Đà Nẵng: 207,737,
Quảng Ngãi: 293,898,
Đắc Nông: 903,617
Trúng 903 Đắc Nông237
25-06-21Gia Lai: 903,453,
Ninh Thuận: 353,899
Trúng 903 Gia Lai,
Trúng 353 Ninh Thuận
226
24-06-21Bình Định: 801,735,
Quảng Trị: 112,805,
Quảng Bình: 334,889
Trúng 112 Quảng Trị206
23-06-21Đà Nẵng: 055,430,
Khánh Hòa: 695,891
Trúng 055 Đà Nẵng,
Trúng 695 Khánh Hòa
218
22-06-21Đắc Lắc: 681,149,
Quảng Nam: 688,560
Trượt163
21-06-21TT Huế: 195,335,
Phú Yên: 797,869
Trúng 195 TT Huế,
Trúng 797 Phú Yên
195
20-06-21Kon Tum: 721,476,
Khánh Hòa: 011,192
Trúng 721 Kon Tum244
19-06-21Đà Nẵng: 717,583,
Quảng Ngãi: 873,615,
Đắc Nông: 158,916
Trúng 717 Đà Nẵng,
Trúng 158 Đắc Nông
251
18-06-21Gia Lai: 915,887,
Ninh Thuận: 489,323
Trúng 915 Gia Lai170
17-06-21Bình Định: 525,262,
Quảng Trị: 636,066,
Quảng Bình: 933,865
Trượt281
16-06-21Đà Nẵng: 190,941,
Khánh Hòa: 591,037
Trượt201
15-06-21Đắc Lắc: 871,243,
Quảng Nam: 341,854
Trúng 871 Đắc Lắc,
Trúng 341 Quảng Nam
186
14-06-21TT Huế: 009,079,
Phú Yên: 573,102
Trúng 009 TT Huế,
Trúng 573 Phú Yên
204
13-06-21Kon Tum: 831,269,
Khánh Hòa: 419,485
Trượt198
12-06-21Đà Nẵng: 160,289,
Quảng Ngãi: 100,821,
Đắc Nông: 357,575
Trúng 160 Đà Nẵng222
11-06-21Gia Lai: 416,431,
Ninh Thuận: 868,369
Trúng 416 Gia Lai213