Thông tin “tuyệt mật“: Anh em chuẩn bị tinh thần để ăn lớn hôm nay nhé Cầu XỈU CHỦ siêu đẹp chưa từng có. Cơ hội phát tài có một không hai. Đừng bỏ qua nếu không bạn sẽ phải hối hận đấy.

XEM SỐ VÍP PHÍ: 1,000,000 VNĐ

⇒ Chốt số chuẩn cam kết 100% ăn lớn!
⇒ Anh em có thể nạp thẻ lấy số ngay lúc này
⇒ Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
⇒ Tự Tin Lấy Số Đánh Lớn và Giàu To!!
⇒ Nạp thẻ lỗi A⁄E Vui lòng CHÁT VỚI CHÚNG TÔI để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!

Cặp Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,000,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
13-04-21
12-04-21TT Huế: 397,227,
Phú Yên: 486,578
Trượt223
11-04-21Kon Tum: 993,523,
Khánh Hòa: 494,942
Trúng 993 Kon Tum,
Trúng 494 Khánh Hòa
223
10-04-21Đà Nẵng: 056,036,
Quảng Ngãi: 457,735,
Đắc Nông: 971,101
Trúng 457 Quảng Ngãi,
Trúng 971 Đắc Nông
166
09-04-21Gia Lai: 371,170,
Ninh Thuận: 907,910
Trượt288
08-04-21Bình Định: 531,331,
Quảng Trị: 287,473,
Quảng Bình: 543,718
Trúng 531 Bình Định,
Trúng 287 Quảng Trị
216
07-04-21Đà Nẵng: 497,728,
Khánh Hòa: 653,928
Trúng 497 Đà Nẵng,
Trúng 653 Khánh Hòa
215
06-04-21Đắc Lắc: 573,922,
Quảng Nam: 987,683
Trượt243
05-04-21TT Huế: 735,479,
Phú Yên: 288,411
Trúng 735 TT Huế,
Trúng 288 Phú Yên
197
04-04-21Kon Tum: 019,370,
Khánh Hòa: 517,713
Trúng 517 Khánh Hòa211
03-04-21Đà Nẵng: 614,721,
Quảng Ngãi: 231,436,
Đắc Nông: 145,956
Trượt254
02-04-21Gia Lai: 209,793,
Ninh Thuận: 276,525
Trúng 209 Gia Lai,
Trúng 276 Ninh Thuận
247
01-04-21Bình Định: 662,080,
Quảng Trị: 052,360,
Quảng Bình: 954,938
Trúng 662 Bình Định,
Trúng 954 Quảng Bình
232
31-03-21Đà Nẵng: 733,716,
Khánh Hòa: 532,289
Trượt219
30-03-21Đắc Lắc: 190,690,
Quảng Nam: 882,508
Trượt180
29-03-21TT Huế: 469,509,
Phú Yên: 768,115
Trúng 469 TT Huế228
28-03-21Kon Tum: 504,007,
Khánh Hòa: 632,933
Trượt224
27-03-21Đà Nẵng: 608,345,
Quảng Ngãi: 820,259,
Đắc Nông: 858,080
Trúng 858 Đắc Nông229
26-03-21Gia Lai: 247,826,
Ninh Thuận: 321,713
Trúng 247 Gia Lai,
Trúng 321 Ninh Thuận
217
25-03-21Bình Định: 343,239,
Quảng Trị: 812,652,
Quảng Bình: 997,723
Trúng 343 Bình Định169
24-03-21Đà Nẵng: 113,068,
Khánh Hòa: 743,925
Trúng 113 Đà Nẵng167
23-03-21Đắc Lắc: 230,024,
Quảng Nam: 192,702
Trượt202
22-03-21TT Huế: 515,276,
Phú Yên: 063,059
Trượt262
21-03-21Kon Tum: 335,139,
Khánh Hòa: 122,818
Trúng 335 Kon Tum,
Trúng 122 Khánh Hòa
258
20-03-21Đà Nẵng: 354,568,
Quảng Ngãi: 966,108,
Đắc Nông: 711,288
Trúng 966 Quảng Ngãi,
Trúng 711 Đắc Nông
199
19-03-21Gia Lai: 044,111,
Ninh Thuận: 304,380
Trúng 044 Gia Lai,
Trúng 304 Ninh Thuận
263
18-03-21Bình Định: 822,320,
Quảng Trị: 258,782,
Quảng Bình: 248,948
Trượt178
17-03-21Đà Nẵng: 423,262,
Khánh Hòa: 479,158
Trúng 423 Đà Nẵng,
Trúng 479 Khánh Hòa
285
16-03-21Đắc Lắc: 140,593,
Quảng Nam: 138,421
Trúng 138 Quảng Nam171
15-03-21TT Huế: 613,031,
Phú Yên: 463,202
Trúng 613 TT Huế,
Trúng 463 Phú Yên
236
14-03-21Kon Tum: 984,713,
Khánh Hòa: 149,727
Trúng 984 Kon Tum224
13-03-21Đà Nẵng: 314,046,
Quảng Ngãi: 599,915,
Đắc Nông: 453,017
Trúng 599 Quảng Ngãi,
Trúng 453 Đắc Nông
229
12-03-21Gia Lai: 048,384,
Ninh Thuận: 710,461
Trúng 710 Ninh Thuận225
11-03-21Bình Định: 431,730,
Quảng Trị: 966,304,
Quảng Bình: 817,563
Trượt218
10-03-21Đà Nẵng: 082,256,
Khánh Hòa: 514,593
Trúng 082 Đà Nẵng,
Trúng 514 Khánh Hòa
227
09-03-21Đắc Lắc: 576,951,
Quảng Nam: 378,977
Trúng 576 Đắc Lắc,
Trúng 378 Quảng Nam
248
08-03-21TT Huế: 337,839,
Phú Yên: 529,394
Trúng 529 Phú Yên271
07-03-21Khánh Hòa: 942,951,
Kon Tum: 342,257
Trượt234
06-03-21Đà Nẵng: 250,906,
Quảng Ngãi: 445,005,
Đắc Nông: 114,951
Trúng 250 Đà Nẵng,
Trúng 445 Quảng Ngãi,
Trúng 114 Đắc Nông
203
05-03-21Gia Lai: 802,088,
Ninh Thuận: 133,259
Trúng 133 Ninh Thuận196
04-03-21Bình Định: 984,495,
Quảng Trị: 594,647,
Quảng Bình: 815,271
Trúng 984 Bình Định,
Trúng 594 Quảng Trị,
Trúng 815 Quảng Bình
214
03-03-21Đà Nẵng: 000,251,
Khánh Hòa: 687,962
Trượt215
02-03-21Đắc Lắc: 014,582,
Quảng Nam: 721,822
Trúng 014 Đắc Lắc194
01-03-21TT Huế: 286,305,
Phú Yên: 323,413
Trúng 286 TT Huế,
Trúng 323 Phú Yên
237
28-02-21Kon Tum: 759,375,
Khánh Hòa: 012,083
Trúng 759 Kon Tum230
27-02-21Đà Nẵng: 409,366,
Quảng Ngãi: 583,749,
Đắc Nông: 793,747
Trượt260
26-02-21Gia Lai: 972,291,
Ninh Thuận: 585,660
Trúng 972 Gia Lai264
25-02-21Bình Định: 659,567,
Quảng Trị: 827,791,
Quảng Bình: 928,143
Trúng 659 Bình Định,
Trúng 827 Quảng Trị,
Trúng 928 Quảng Bình
206
24-02-21Đà Nẵng: 034,937,
Khánh Hòa: 273,364
Trúng 273 Khánh Hòa206
23-02-21Đắc Lắc: 152,132,
Quảng Nam: 204,516
Trượt215
22-02-21TT Huế: 420,899,
Phú Yên: 785,996
Trúng 420 TT Huế,
Trúng 785 Phú Yên
286
21-02-21Kon Tum: 692,064,
Khánh Hòa: 085,262
Trúng 692 Kon Tum213
20-02-21Đà Nẵng: 859,031,
Quảng Ngãi: 935,900,
Đắc Nông: 522,555
Trượt177
19-02-21Gia Lai: 563,898,
Ninh Thuận: 872,920
Trúng 563 Gia Lai,
Trúng 872 Ninh Thuận
156
18-02-21Bình Định: 083,247,
Quảng Trị: 872,875,
Quảng Bình: 837,790
Trúng 083 Bình Định,
Trúng 872 Quảng Trị,
Trúng 837 Quảng Bình
250
17-02-21Đà Nẵng: 699,158,
Khánh Hòa: 650,582
Trúng 650 Khánh Hòa205
16-02-21Đắc Lắc: 515,776,
Quảng Nam: 073,432
Trượt167
15-02-21TT Huế: 069,457,
Phú Yên: 901,193
Trượt254
11-02-21Bình Định: 408,035,
Quảng Trị: 103,769,
Quảng Bình: 318,161
Trúng 103 Quảng Trị,
Trúng 318 Quảng Bình
196
10-02-21Đà Nẵng: 143,661,
Khánh Hòa: 181,925
Trúng 143 Đà Nẵng,
Trúng 181 Khánh Hòa
216
09-02-21Đắc Lắc: 832,125,
Quảng Nam: 840,711
Trúng 832 Đắc Lắc,
Trúng 840 Quảng Nam
209
08-02-21TT Huế: 903,768,
Phú Yên: 600,762
Trượt215
07-02-21Kon Tum: 019,997,
Khánh Hòa: 057,143
Trúng 019 Kon Tum,
Trúng 057 Khánh Hòa
169
06-02-21Đà Nẵng: 102,984,
Quảng Ngãi: 260,206,
Đắc Nông: 837,862
Trúng 102 Đà Nẵng,
Trúng 260 Quảng Ngãi,
Trúng 837 Đắc Nông
254
05-02-21Gia Lai: 196,434,
Ninh Thuận: 114,645
Trúng 196 Gia Lai,
Trúng 114 Ninh Thuận
221
04-02-21Quảng Bình: 548,130,
Bình Định: 509,056,
Quảng Trị: 396,695
Trượt187
03-02-21Đà Nẵng: 263,918,
Khánh Hòa: 746,256
Trúng 263 Đà Nẵng,
Trúng 746 Khánh Hòa
203
02-02-21Đắc Lắc: 367,249,
Quảng Nam: 984,304
Trượt185
01-02-21TT Huế: 979,762,
Phú Yên: 841,507
Trúng 979 TT Huế,
Trúng 841 Phú Yên
286
31-01-21Kon Tum: 216,889,
Khánh Hòa: 693,913
Trượt204
30-01-21Đà Nẵng: 913,778,
Quảng Ngãi: 982,061,
Đắc Nông: 082,378
Trúng 913 Đà Nẵng,
Trúng 082 Đắc Nông
182
29-01-21Gia Lai: 780,533,
Ninh Thuận: 868,431
Trúng 780 Gia Lai,
Trúng 868 Ninh Thuận
233
28-01-21Bình Định: 039,336,
Quảng Trị: 495,448,
Quảng Bình: 458,914
Trúng 039 Bình Định,
Trúng 495 Quảng Trị,
Trúng 458 Quảng Bình
242
27-01-21Đà Nẵng: 596,760,
Khánh Hòa: 238,564
Trượt277
26-01-21Đắc Lắc: 840,249,
Quảng Nam: 189,009
Trúng 840 Đắc Lắc,
Trúng 189 Quảng Nam
279
25-01-21TT Huế: 196,027,
Phú Yên: 388,577
Trúng 388 Phú Yên173
24-01-21Kon Tum: 748,286,
Khánh Hòa: 918,528
Trúng 748 Kon Tum211
23-01-21Đà Nẵng: 915,808,
Quảng Ngãi: 754,773,
Đắc Nông: 655,792
Trượt234
22-01-21Gia Lai: 209,482,
Ninh Thuận: 187,662
Trúng 209 Gia Lai200
21-01-21Bình Định: 386,786,
Quảng Trị: 036,420,
Quảng Bình: 852,842
Trúng 386 Bình Định,
Trúng 036 Quảng Trị,
Trúng 852 Quảng Bình
198
20-01-21Đà Nẵng: 152,022,
Khánh Hòa: 902,755
Trúng 152 Đà Nẵng,
Trúng 902 Khánh Hòa
249
19-01-21Đắc Lắc: 148,226,
Quảng Nam: 490,835
Trượt216
18-01-21TT Huế: 791,674,
Phú Yên: 089,392
Trúng 791 TT Huế,
Trúng 089 Phú Yên
229
17-01-21Kon Tum: 008,699,
Khánh Hòa: 507,264
Trúng 507 Khánh Hòa260
16-01-21Đà Nẵng: 537,142,
Quảng Ngãi: 761,269,
Đắc Nông: 778,772
Trúng 537 Đà Nẵng,
Trúng 761 Quảng Ngãi,
Trúng 778 Đắc Nông
218
15-01-21Gia Lai: 237,372,
Ninh Thuận: 683,122
Trượt237
14-01-21Bình Định: 812,308,
Quảng Trị: 048,926,
Quảng Bình: 957,309
Trúng 812 Bình Định,
Trúng 048 Quảng Trị,
Trúng 957 Quảng Bình
284
13-01-21Đà Nẵng: 910,178,
Khánh Hòa: 862,362
Trúng 910 Đà Nẵng201