Thông tin “tuyệt mật“: Anh em chuẩn bị tinh thần để ăn lớn hôm nay nhé Cầu XỈU CHỦ siêu đẹp chưa từng có. Cơ hội phát tài có một không hai. Đừng bỏ qua nếu không bạn sẽ phải hối hận đấy.

XEM SỐ VÍP PHÍ: 1,000,000 VNĐ

⇒ Chốt số chuẩn cam kết 100% ăn lớn!
⇒ Anh em có thể nạp thẻ lấy số ngay lúc này
⇒ Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
⇒ Tự Tin Lấy Số Đánh Lớn và Giàu To!!
⇒ Nạp thẻ lỗi A⁄E Vui lòng CHÁT VỚI CHÚNG TÔI để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!

Cặp Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,000,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
20-01-22
19-01-22Đà Nẵng: 951,064,
Khánh Hòa: 368,502
Trượt217
18-01-22Đắc Lắc: 749,984,
Quảng Nam: 069,657
Trúng 749 Đắc Lắc281
17-01-22TT Huế: 297,165,
Phú Yên: 761,090
Trượt282
16-01-22Kon Tum: 667,377,
Khánh Hòa: 328,052
Trượt228
15-01-22Đà Nẵng: 700,109,
Quảng Ngãi: 947,825,
Đắc Nông: 305,641
Trúng 700 Đà Nẵng,
Trúng 947 Quảng Ngãi
265
14-01-22Gia Lai: 334,968,
Ninh Thuận: 858,036
Trúng 334 Gia Lai,
Trúng 858 Ninh Thuận
163
13-01-22Bình Định: 838,196,
Quảng Trị: 457,817,
Quảng Bình: 178,860
Trượt221
12-01-22Đà Nẵng: 260,546,
Khánh Hòa: 139,989
Trúng 260 Đà Nẵng,
Trúng 139 Khánh Hòa
149
11-01-22Đắc Lắc: 102,318,
Quảng Nam: 790,652
Trượt213
10-01-22TT Huế: 621,482,
Phú Yên: 495,145
Trúng 495 Phú Yên270
09-01-22Kon Tum: 665,713,
Khánh Hòa: 132,974
Trượt161
08-01-22Đà Nẵng: 222,182,
Quảng Ngãi: 363,514,
Đắc Nông: 633,698
Trúng 222 Đà Nẵng,
Trúng 633 Đắc Nông
265
07-01-22Gia Lai: 230,540,
Ninh Thuận: 447,041
Trượt277
06-01-22Bình Định: 203,345,
Quảng Trị: 086,218,
Quảng Bình: 996,352
Trúng 996 Quảng Bình214
05-01-22Đà Nẵng: 233,648,
Khánh Hòa: 565,927
Trúng 233 Đà Nẵng,
Trúng 565 Khánh Hòa
181
04-01-22Đắc Lắc: 436,066,
Quảng Nam: 746,294
Trúng 436 Đắc Lắc,
Trúng 746 Quảng Nam
188
03-01-22TT Huế: 897,269,
Phú Yên: 806,525
Trúng 897 TT Huế188
02-01-22Kon Tum: 751,263,
Khánh Hòa: 866,345
Trúng 866 Khánh Hòa258
01-01-22Đà Nẵng: 408,472,
Quảng Ngãi: 709,833,
Đắc Nông: 364,884
Trượt186
31-12-21Gia Lai: 444,839,
Ninh Thuận: 560,944
Trượt288
30-12-21Bình Định: 395,176,
Quảng Trị: 554,261,
Quảng Bình: 616,930
Trúng 395 Bình Định,
Trúng 554 Quảng Trị
220
29-12-21Đà Nẵng: 583,869,
Khánh Hòa: 552,963
Trúng 552 Khánh Hòa257
28-12-21Đắc Lắc: 080,220,
Quảng Nam: 348,598
Trúng 080 Đắc Lắc,
Trúng 348 Quảng Nam
148
27-12-21TT Huế: 954,442,
Phú Yên: 293,647
Trúng 293 Phú Yên230
26-12-21Kon Tum: 976,381,
Khánh Hòa: 935,659
Trúng 976 Kon Tum,
Trúng 935 Khánh Hòa
210
25-12-21Đà Nẵng: 220,087,
Quảng Ngãi: 811,139,
Đắc Nông: 868,570
Trúng 220 Đà Nẵng,
Trúng 868 Đắc Nông
246
24-12-21Gia Lai: 668,373,
Ninh Thuận: 010,894
Trúng Gia Lai,
Trúng 010 Ninh Thuận
261
23-12-21Bình Định: 390,358,
Quảng Trị: 521,299,
Quảng Bình: 947,177
Trúng 390 Bình Định,
Trúng 521 Quảng Trị
186
22-12-21Đà Nẵng: 483,453,
Khánh Hòa: 352,347
Trúng 483 Đà Nẵng,
Trúng 352 Khánh Hòa
203
21-12-21Đắc Lắc: 545,829,
Quảng Nam: 413,010
Trượt262
20-12-21TT Huế: 248,894,
Phú Yên: 067,751
Trượt213
19-12-21Kon Tum: 904,766,
Khánh Hòa: 182,756
Trúng 904 Kon Tum269
18-12-21Đà Nẵng: 737,593,
Quảng Ngãi: 617,660,
Đắc Nông: 622,825
Trúng 737 Đà Nẵng212
17-12-21Gia Lai: 003,164,
Ninh Thuận: 977,428
Trúng 977 Ninh Thuận194
16-12-21Bình Định: 949,934,
Quảng Trị: 103,628,
Quảng Bình: 964,898
Trúng 949 Bình Định179
15-12-21Đà Nẵng: 179,137,
Khánh Hòa: 928,167
Trượt297
14-12-21Đắc Lắc: 224,879,
Quảng Nam: 878,396
Trúng 224 Đắc Lắc260
13-12-21TT Huế: 188,559,
Phú Yên: 995,678
Trúng 188 TT Huế,
Trúng 995 Phú Yên
236
12-12-21Kon Tum: 261,661,
Khánh Hòa: 159,951
Trúng 159 Khánh Hòa247
11-12-21Đà Nẵng: 065,979,
Quảng Ngãi: 328,554,
Đắc Nông: 696,112
Trúng 065 Đà Nẵng,
Trúng 328 Quảng Ngãi,
Trúng 696 Đắc Nông
231
10-12-21Gia Lai: 021,403,
Ninh Thuận: 639,495
Trúng 021 Gia Lai179
09-12-21Bình Định: 760,805,
Quảng Trị: 380,832,
Quảng Bình: 074,405
Trúng 380 Quảng Trị270
08-12-21Đà Nẵng: 695,171,
Khánh Hòa: 488,836
Trượt268
07-12-21Đắc Lắc: 138,412,
Quảng Nam: 857,937
Trúng 138 Đắc Lắc,
Trúng 857 Quảng Nam
217
06-12-21TT Huế: 048,100,
Phú Yên: 538,541
Trúng 048 TT Huế269
05-12-21Kon Tum: 066,906,
Khánh Hòa: 752,734
Trúng 066 Kon Tum,
Trúng 752 Khánh Hòa
282
04-12-21Đà Nẵng: 305,694,
Quảng Ngãi: 138,444,
Đắc Nông: 312,891
Trượt191
03-12-21Gia Lai: 242,981,
Ninh Thuận: 142,310
Trúng 242 Gia Lai,
Trúng 142 Ninh Thuận
142
02-12-21Bình Định: 986,717,
Quảng Trị: 053,671,
Quảng Bình: 593,163
Trúng 986 Bình Định,
Trúng 053 Quảng Trị,
Trúng 593 Quảng Bình
210
01-12-21Đà Nẵng: 153,444,
Khánh Hòa: 435,507
Trúng 153 Đà Nẵng187
30-11-21Đắc Lắc: 312,941,
Quảng Nam: 856,167
Trượt254
29-11-21TT Huế: 335,142,
Phú Yên: 851,562
Trúng 335 TT Huế,
Trúng 851 Phú Yên
291
28-11-21Kon Tum: 062,860,
Khánh Hòa: 908,441
Trúng 062 Kon Tum,
Trúng 908 Khánh Hòa
218
27-11-21Đà Nẵng: 499,912,
Quảng Ngãi: 129,970,
Đắc Nông: 125,935
Trúng 129 Quảng Ngãi235
26-11-21Gia Lai: 221,127,
Ninh Thuận: 286,649
Trượt213
25-11-21Bình Định: 903,127,
Quảng Trị: 425,528,
Quảng Bình: 129,426
Trúng 903 Bình Định,
Trúng 425 Quảng Trị
214
24-11-21Đà Nẵng: 124,991,
Khánh Hòa: 161,987
Trúng 124 Đà Nẵng219
23-11-21Đắc Lắc: 647,255,
Quảng Nam: 350,904
Trúng 647 Đắc Lắc,
Trúng 350 Quảng Nam
250
22-11-21TT Huế: 771,621,
Phú Yên: 231,218
Trúng 771 TT Huế,
Trúng 231 Phú Yên
258
21-11-21Kon Tum: 881,514,
Khánh Hòa: 825,028
Trúng 881 Kon Tum,
Trúng 825 Khánh Hòa
257
20-11-21Đà Nẵng: 968,015,
Quảng Ngãi: 968,188,
Đắc Nông: 744,509
Trúng 968 Đà Nẵng165
19-11-21Gia Lai: 677,552,
Ninh Thuận: 321,001
Trượt190
18-11-21Bình Định: 116,360,
Quảng Trị: 899,075,
Quảng Bình: 800,348
Trúng 116 Bình Định,
Trúng 899 Quảng Trị
235
17-11-21Đà Nẵng: 542,855,
Khánh Hòa: 055,375
Trúng 542 Đà Nẵng,
Trúng 055 Khánh Hòa
222
16-11-21Đắc Lắc: 878,322,
Quảng Nam: 064,250
Trúng 878 Đắc Lắc277