Số chuẩn đáng đồng tiền bát gạo cho anh chị em, chơi 3 càng cần bền bỉ và kiên trì bỏ một vốn 400 lời, chúng tôi sẽ chắp cánh ước mơ làm giàu cho bạn mỗi ngày

Cặp 3 càng mb siêu víp: 1.000.000đ

⇒Chốt số chuẩn từ 08h0018h00 hàng ngày
⇒Sau khi a/e nạp đủ tiền số sẽ HIỆN RA
⇒Hỗ trợ thẻ nạp: VinaPhone,Viettel
⇒Anh em liên hệ với chúng tôi tại KHUNG CHÁT nếu nạp thẻ bị lỗi nhé!

Cặp 3 Càng Siêu Víp MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,200,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
02-10-20
01-10-20820,117Trượt167
30-09-20327,238Trượt147
29-09-20677,744Trượt170
28-09-20075,827Trượt163
27-09-20347,547Trượt110
26-09-20069,489Trúng 069172
25-09-20513,258Trượt170
24-09-20338,672Trượt106
23-09-20181,177Trượt158
22-09-20376,909Trượt129
21-09-20103,258Trượt119
20-09-20323,696Trượt173
19-09-20971,358Trượt136
18-09-20736,199Trượt109
17-09-20544,695Trượt109
16-09-20582,510Trúng 582198
15-09-20848,002Trượt100
14-09-20770,095Trượt134
13-09-20222,433Trượt148
12-09-20745,797Trượt125
11-09-20126,899Trượt129
10-09-20849,255Trượt194
09-09-20384,629Trượt192
08-09-20022,543Trúng 022199
07-09-20067,883Trượt112
06-09-20958,155Trượt191
05-09-20487,929Trượt164
04-09-20109,646Trượt151
03-09-20097,116Trượt139
02-09-20109,221Trượt178
01-09-20949,090Trượt194
31-08-20467,588Trượt186
30-08-20134,346Trượt139
29-08-20105,573Trượt190
28-08-20913,029Trượt100
27-08-20409,966Trượt180
26-08-20882,624Trúng 882177
25-08-20659,186Trúng 659175
24-08-20487,442Trượt192
23-08-20172,699Trượt176
22-08-20842,737Trượt128
21-08-20454,221Trúng 454134
20-08-20880,210Trúng 880149
19-08-20825,524Trượt158
18-08-20362,691Trượt184
17-08-20548,634Trúng 548140
16-08-20147,983Trúng 147138
15-08-20559,200Trượt104
14-08-20364,374Trượt197
13-08-20669,685Trượt142
12-08-20715,020Trượt122
11-08-20128,639Trúng 128122
10-08-20004,140Trượt190
09-08-20293,525Trượt177
08-08-20309,861Trượt106
07-08-20579,761Trượt158
06-08-20257,369Trượt165
05-08-20097,299Trượt136
04-08-20357,012Trượt190
03-08-20836,901Trúng 836116
02-08-20480,342Trượt158
01-08-20664,591Trượt127
31-07-20480,988Trượt130
30-07-20535,916Trượt195
29-07-20329,597Trượt110
28-07-20382,663Trúng 382188
27-07-20448,494Trượt119
26-07-20975,051Trượt189
25-07-20508,187Trúng 508128
24-07-20618,779Trượt110
23-07-20163,304Trượt121
22-07-20525,337Trượt165
21-07-20277,481Trượt127
20-07-20629,964Trúng 629120
19-07-20704,393Trượt150
18-07-20137,433Trượt179
17-07-20814,949Trúng 814184
16-07-20745,535Trượt160
15-07-20019,467Trượt166
14-07-20789,541Trúng 789154
13-07-20508,828Trúng 508140
12-07-20396,308Trượt131
11-07-20791,746Trượt163
10-07-20503,968Trượt176
09-07-20091,673Trúng 091124
08-07-20951,253Trượt157
07-07-20727,352Trượt129
06-07-20470,642Trúng 470188
05-07-20070,964Trúng 070194
04-07-20775,221Trúng 775135
03-07-20540,767Trượt114
02-07-20129,630Trúng 129116
01-07-20226,903Trượt101
30-06-20117,724Trượt161
29-06-20720,651Trúng 720132
28-06-20686,409Trượt120
27-06-20730,740Trượt108
26-06-20316,906Trúng 316168
25-06-20508,227Trượt122
24-06-20263,263Trượt120
23-06-20579,210Trượt103
22-06-20752,313Trượt110
21-06-20011,567Trượt147
20-06-20418,368Trượt108
19-06-20962,397Trượt104
18-06-20095,029Trượt111
17-06-20433,852Trượt111
16-06-20426,796Trượt137
15-06-20952,435Trúng 952176
14-06-20590,513Trượt162
13-06-20056,356Trượt122
12-06-20667,293Trượt132
11-06-20577,444Trượt101
10-06-20937,084Trượt162
09-06-20645,011Trượt132
08-06-20402,713Trượt190
07-06-20039,386Trúng 039140
06-06-20583,978Trượt179
05-06-20576,060Trượt110
04-06-20174,619Trượt156
03-06-20764,931Trượt118
02-06-20060,037Trượt156
01-06-20324,928Trượt101
31-05-20920,368Trượt180
30-05-20670,644Trượt100
29-05-20726,748Trượt129
28-05-20519,547Trượt197
27-05-20561,580Trúng 561125
26-05-20154,957Trúng 154147
25-05-20235,234Trượt138
24-05-20100,641Trượt190
23-05-20991,159Trúng 991108
22-05-20673,198Trượt123
21-05-20093,434Trượt185
20-05-20428,699Trượt143
19-05-20600,360Trúng 600103
18-05-20011,570Trượt108
17-05-20816,369Trượt117
16-05-20496,597Trượt128
15-05-20079,829Trượt143
14-05-20724,141Trượt196
13-05-20795,636Trúng 795158
12-05-20009,082Trúng 009133
11-05-20540,362Trượt140
10-05-20765,195Trúng 765155
09-05-20770,093Trúng 770147
08-05-20241,710Trúng 241146
07-05-20308,733Trượt123
06-05-20658,870Trượt149
05-05-20575,282Trượt126
04-05-20105,860Trượt171
03-05-20672,633Trượt183
02-05-20326,800Trượt117
01-05-20768,198Trượt150