Số chuẩn đáng đồng tiền bát gạo cho anh chị em, chơi 3 càng cần bền bỉ và kiên trì bỏ một vốn 400 lời, chúng tôi sẽ chắp cánh ước mơ làm giàu cho bạn mỗi ngày

Cặp 3 càng mb siêu víp: 1.000.000đ

⇒Chốt số chuẩn từ 08h0018h00 hàng ngày
⇒Sau khi a/e nạp đủ tiền số sẽ HIỆN RA
⇒Hỗ trợ thẻ nạp: VinaPhone,Viettel
⇒Anh em liên hệ với chúng tôi tại KHUNG CHÁT nếu nạp thẻ bị lỗi nhé!

Cặp 3 Càng Siêu Víp MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,200,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn bạn nhé!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
15-07-20
14-07-20789,541Trúng 789154
13-07-20508,828Trúng 508140
12-07-20396,308Trượt131
11-07-20791,746Trượt163
10-07-20503,968Trượt176
09-07-20091,673Trúng 091124
08-07-20951,253Trượt157
07-07-20727,352Trượt129
06-07-20470,642Trúng 470188
05-07-20070,964Trúng 070194
04-07-20775,221Trúng 775135
03-07-20540,767Trượt114
02-07-20129,630Trúng 129116
01-07-20226,903Trượt101
30-06-20117,724Trượt161
29-06-20720,651Trúng 720132
28-06-20686,409Trượt120
27-06-20730,740Trượt108
26-06-20316,906Trúng 316168
25-06-20508,227Trượt122
24-06-20263,263Trượt120
23-06-20579,210Trượt103
22-06-20752,313Trượt110
21-06-20011,567Trượt147
20-06-20418,368Trượt108
19-06-20962,397Trượt104
18-06-20095,029Trượt111
17-06-20433,852Trượt111
16-06-20426,796Trượt137
15-06-20952,435Trúng 952176
14-06-20590,513Trượt162
13-06-20056,356Trượt122
12-06-20667,293Trượt132
11-06-20577,444Trượt101
10-06-20937,084Trượt162
09-06-20645,011Trượt132
08-06-20402,713Trượt190
07-06-20039,386Trúng 039140
06-06-20583,978Trượt179
05-06-20576,060Trượt110
04-06-20174,619Trượt156
03-06-20764,931Trượt118
02-06-20060,037Trượt156
01-06-20324,928Trượt101
31-05-20920,368Trượt180
30-05-20670,644Trượt100
29-05-20726,748Trượt129
28-05-20519,547Trượt197
27-05-20561,580Trúng 561125
26-05-20154,957Trúng 154147
25-05-20235,234Trượt138
24-05-20100,641Trượt190
23-05-20991,159Trúng 991108
22-05-20673,198Trượt123
21-05-20093,434Trượt185
20-05-20428,699Trượt143
19-05-20600,360Trúng 600103
18-05-20011,570Trượt108
17-05-20816,369Trượt117
16-05-20496,597Trượt128
15-05-20079,829Trượt143
14-05-20724,141Trượt196
13-05-20795,636Trúng 795158
12-05-20009,082Trúng 009133
11-05-20540,362Trượt140
10-05-20765,195Trúng 765155
09-05-20770,093Trúng 770147
08-05-20241,710Trúng 241146
07-05-20308,733Trượt123
06-05-20658,870Trượt149
05-05-20575,282Trượt126
04-05-20105,860Trượt171
03-05-20672,633Trượt183
02-05-20326,800Trượt117
01-05-20768,198Trượt150
30-04-20846,149Trượt143
29-04-20814,977Trượt138
28-04-20030,786Trượt138
27-04-20525,394Trượt196
26-04-20576,855Trượt176
25-04-20353,392Trượt155
24-04-20550,140Trúng 550179
23-04-20503,524Trúng 503104
31-03-20386,547Trượt198
30-03-20902,516Trúng 902127
29-03-20914,891Trúng 914150
28-03-20159,755Trúng 159131
27-03-20555,948Trúng 555105
26-03-20135,236Trúng 135185
25-03-20296,101Trúng 296187
24-03-20342,650Trượt126
23-03-20639,079Trượt164
22-03-20788,427Trượt109
21-03-20647,176Trượt199
20-03-20278,164Trượt154
19-03-20074,148Trúng 074178
18-03-20489,046Trúng 489138
17-03-20267,340Trúng 267132
16-03-20166,341Trượt170
15-03-20604,284Trượt150
14-03-20946,306Trượt173
13-03-20267,375Trượt104
12-03-20951,449Trúng 951111
11-03-20502,562Trượt108
10-03-20758,530Trượt164
09-03-20808,301Trượt134
08-03-20060,357Trúng 060131
07-03-20352,362Trượt115
06-03-20469,916Trượt143
05-03-20694,317Trượt117
04-03-20979,283Trượt168
03-03-20421,929Trượt128
02-03-20151,706Trượt158
01-03-20581,143Trượt162
29-02-20638,617Trượt136
28-02-20675,124Trượt161
27-02-20642,431Trượt113
26-02-20103,643Trượt166
25-02-20257,295Trượt174
24-02-20749,495Trượt134
23-02-20235,007Trượt151
22-02-20148,281Trượt112
21-02-20019,332Trượt174
20-02-20204,317Trúng 204166
19-02-20228,381Trượt181
18-02-20031,124Trượt121
17-02-20311,783Trượt178
16-02-20776,192Trúng 776115
15-02-20311,216Trượt166
14-02-20294,793Trượt125
13-02-20886,317Trượt162
12-02-20647,615Trượt108
11-02-20120,446Trượt145
10-02-20421,631Trượt157
09-02-20373,332Trượt181
08-02-20251,764Trượt176
07-02-20973,261Trúng 973173
06-02-20702,606Trượt186
05-02-20615,533Trúng 615121
04-02-20945,883Trượt106
03-02-20599,126Trượt184
02-02-20434,642Trúng 434145
01-02-20110,290Trượt129