THÀNH CÔNG không dành cho những người luôn sợ hãi… !!! Mạnh dạn đầu tư vận may sẽ đến với bạn. Chúng tôi luôn cố gắng hết mình để giúp bạn thắng lớn.

XEM SỐ VÍP PHÍ: 500,000 VNĐ

⇒ Chốt số chuẩn cam kết 100% ăn lớn!
⇒ Anh em có thể nạp thẻ lấy số ngay lúc này
⇒ Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
⇒ Tự Tin Lấy Số Đánh Lớn và Giàu To!!
⇒ Nạp thẻ lỗi A⁄E Vui lòng CHÁT VỚI CHÚNG TÔI để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!

Lô ba số Miền Trung Siêu Chuẩn chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
13-04-21
12-04-21TT Huế: 172,
Phú Yên: 794
Trúng Phú Yên283
11-04-21Kon Tum: 834,
Khánh Hòa: 774
Trúng Kon Tum149
10-04-21Đà Nẵng: 312,
Quảng Ngãi: 610,
Đắc Nông: 522
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
268
09-04-21Gia Lai: 451,
Ninh Thuận: 327
Trượt339
08-04-21Bình Định: 598,
Quảng Trị: 879,
Quảng Bình: 135
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
235
07-04-21Đà Nẵng: 244,
Khánh Hòa: 805
Trượt347
06-04-21Đắc Lắc: 048,
Quảng Nam: 683
Trúng Quảng Nam190
05-04-21TT Huế: 003,
Phú Yên: 784
Trúng Phú Yên304
04-04-21Kon Tum: 377,
Khánh Hòa: 885
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
150
03-04-21Đà Nẵng: 872,
Quảng Ngãi: 947,
Đắc Nông: 664
Trúng Quảng Ngãi316
02-04-21Gia Lai: 676,
Ninh Thuận: 276
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
319
01-04-21Bình Định: 082,
Quảng Trị: 915,
Quảng Bình: 816
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
264
31-03-21Đà Nẵng: 980,
Khánh Hòa: 303
Trượt126
30-03-21Đắc Lắc: 283,
Quảng Nam: 015
Trượt248
29-03-21TT Huế: 180,
Phú Yên: 645
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
262
28-03-21Kon Tum: 688,
Khánh Hòa: 087
Trúng Kon Tum289
27-03-21Đà Nẵng: 584,
Quảng Ngãi: 142,
Đắc Nông: 552
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
243
26-03-21Gia Lai: 691,
Ninh Thuận: 825
Trượt137
25-03-21Bình Định: 471,
Quảng Trị: 188,
Quảng Bình: 354
Trượt278
24-03-21Đà Nẵng: 934,
Khánh Hòa: 191
Trượt287
23-03-21Đắc Lắc: 523,
Quảng Nam: 090
Trượt148
22-03-21TT Huế: 848,
Phú Yên: 032
Trượt289
21-03-21Kon Tum: 762,
Khánh Hòa: 122
Trúng Khánh Hòa282
20-03-21Đà Nẵng: 111,
Quảng Ngãi: 100,
Đắc Nông: 196
Trượt191
19-03-21Gia Lai: 226,
Ninh Thuận: 391
Trượt291
18-03-21Bình Định: 511,
Quảng Trị: 813,
Quảng Bình: 213
Trúng Quảng Bình256
17-03-21Đà Nẵng: 083,
Khánh Hòa: 803
Trúng Khánh Hòa308
16-03-21Đắc Lắc: 503,
Quảng Nam: 268
Trượt136
15-03-21TT Huế: 613,
Phú Yên: 375
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
242
14-03-21Kon Tum: 087,
Khánh Hòa: 013
Trượt320
13-03-21Đà Nẵng: 751,
Quảng Ngãi: 695,
Đắc Nông: 301
Trượt286
12-03-21Gia Lai: 514,
Ninh Thuận: 905
Trúng Gia Lai280
11-03-21Bình Định: 135,
Quảng Trị: 538,
Quảng Bình: 321
Trượt313
10-03-21Đà Nẵng: 996,
Khánh Hòa: 234
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
246
09-03-21Đắc Lắc: 937,
Quảng Nam: 254
Trúng Quảng Nam152
08-03-21TT Huế: 638,
Phú Yên: 483
Trúng Phú Yên211
07-03-21Kon Tum: 561,
Khánh Hòa: 055
Trượt360
06-03-21Đà Nẵng: 617,
Quảng Ngãi: 673,
Đắc Nông: 727
Trượt262
05-03-21Gia Lai: 105,
Ninh Thuận: 990
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
177
04-03-21Bình Định: 523,
Quảng Trị: 429,
Quảng Bình: 022
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
187
03-03-21Đà Nẵng: 642,
Khánh Hòa: 885
Trượt388
02-03-21Đắc Lắc: 103,
Quảng Nam: 853
Trúng Quảng Nam334
01-03-21TT Huế: 359,
Phú Yên: 262
Trượt267
28-02-21Kon Tum: 415,
Khánh Hòa: 135
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
296
27-02-21Đà Nẵng: 194,
Quảng Ngãi: 029,
Đắc Nông: 062
Trượt261
26-02-21Gia Lai: 596,
Ninh Thuận: 131
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
362
25-02-21Bình Định: 675,
Quảng Trị: 692,
Quảng Bình: 634
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
194
24-02-21Đà Nẵng: 102,
Khánh Hòa: 788
Trúng Khánh Hòa378
23-02-21Đắc Lắc: 984,
Quảng Nam: 083
Trượt192
22-02-21TT Huế: 026,
Phú Yên: 116
Trượt241
21-02-21Kon Tum: 861,
Khánh Hòa: 727
Trúng Khánh Hòa168
20-02-21Đà Nẵng: 242,
Quảng Ngãi: 627,
Đắc Nông: 679
Trúng Đà Nẵng280
19-02-21Gia Lai: 465,
Ninh Thuận: 621
Trượt201
18-02-21Bình Định: 083,
Quảng Trị: 494,
Quảng Bình: 565
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
262
17-02-21Đà Nẵng: 898,
Khánh Hòa: 016
Trượt158
16-02-21Đắc Lắc: 762,
Quảng Nam: 668
Trượt313
15-02-21TT Huế: 543,
Phú Yên: 761
Trúng Phú Yên311
11-02-21Bình Định: 089,
Quảng Trị: 032,
Quảng Bình: 821
Trúng Quảng Trị272
10-02-21Đà Nẵng: 635,
Khánh Hòa: 806
Trúng Khánh Hòa248
09-02-21Đắc Lắc: 190,
Quảng Nam: 213
Trúng Quảng Nam287
08-02-21TT Huế: 063,
Phú Yên: 128
Trượt299
07-02-21Kon Tum: 099,
Khánh Hòa: 071
Trúng Khánh Hòa314
06-02-21Đà Nẵng: 142,
Quảng Ngãi: 490,
Đắc Nông: 574
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
321
05-02-21Gia Lai: 301,
Ninh Thuận: 577
Trúng Ninh Thuận372
04-02-21Bình Định: 101,
Quảng Trị: 007,
Quảng Bình: 888
Trượt256
03-02-21Đà Nẵng: 568,
Khánh Hòa: 455
Trúng Khánh Hòa173
02-02-21Đắc Lắc: 261,
Quảng Nam: 561
Trượt144
01-02-21TT Huế: 094,
Phú Yên: 696
Trúng TT Huế178
31-01-21Kon Tum: 992,
Khánh Hòa: 659
Trượt342
30-01-21Đà Nẵng: 132,
Quảng Ngãi: 435,
Đắc Nông: 162
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
165
29-01-21Gia Lai: 689,
Ninh Thuận: 155
Trúng Gia Lai257
28-01-21Bình Định: 613,
Quảng Trị: 202,
Quảng Bình: 947
Trúng Quảng Bình269
27-01-21Đà Nẵng: 955,
Khánh Hòa: 111
Trượt326
26-01-21Đắc Lắc: 068,
Quảng Nam: 974
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
209
25-01-21TT Huế: 741,
Phú Yên: 630
Trượt289
24-01-21Kon Tum: 036,
Khánh Hòa: 420
Trượt264
23-01-21Đà Nẵng: 089,
Quảng Ngãi: 709,
Đắc Nông: 876
Trượt296
22-01-21Gia Lai: 958,
Ninh Thuận: 570
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
201
21-01-21Bình Định: 341,
Quảng Trị: 021,
Quảng Bình: 448
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
280
20-01-21Đà Nẵng: 910,
Khánh Hòa: 117
Trúng Đà Nẵng255
19-01-21Đắc Lắc: 686,
Quảng Nam: 996
Trượt152
18-01-21TT Huế: 716,
Phú Yên: 296
Trượt243
17-01-21Kon Tum: 001,
Khánh Hòa: 307
Trúng Kon Tum383
16-01-21Đà Nẵng: 618,
Quảng Ngãi: 679,
Đắc Nông: 839
Trúng Quảng Ngãi320
15-01-21Gia Lai: 771,
Ninh Thuận: 508
Trượt228
14-01-21Bình Định: 472,
Quảng Trị: 822,
Quảng Bình: 031
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
231
13-01-21Đà Nẵng: 687,
Khánh Hòa: 264
Trượt282