Nếu không tiến lên phía trước thì bạn sẽ luôn dậm chân tại số. nếu không lấy số của chúng tôi bạn sẽ là người thua cuộc, số chuẩn chúng tôi có tại sao bạn lại bỏ qua!

Bạch thủ lô mb siêu víp: 500.000đ

⇒Chốt số chuẩn từ 08h0018h00 hàng ngày
⇒Sau khi a/e nạp đủ tiền số sẽ HIỆN RA
⇒Hỗ trợ thẻ nạp: VinaPhone,Viettel
⇒Anh em liên hệ với chúng tôi tại KHUNG CHÁT nếu nạp thẻ bị lỗi nhé!

Bạch Thủ Lô Siêu Víp MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
19-01-21
18-01-2186Trúng441
17-01-2127Trượt452
16-01-2192Trúng472
15-01-2164Trượt418
14-01-2138Trúng434
13-01-2154Trúng462
12-01-2171Trúng428
11-01-2162Trượt425
10-01-2176Trượt449
09-01-2190Trúng468
08-01-2194Trúng484
07-01-2184Trúng431
06-01-2199Trượt418
05-01-2197Trượt461
04-01-2127Trúng449
03-01-2125Trúng479
02-01-2114Trượt406
01-01-2145Trúng477
31-12-2069Trúng495
30-12-2082Trúng468
29-12-2081Trúng410
28-12-2082Trượt405
27-12-2033Trúng473
26-12-2014Trúng447
25-12-2072Trúng447
24-12-2025Trúng443
23-12-2012Trúng427
22-12-2013Trúng439
21-12-2023Trượt408
20-12-2083Trượt472
19-12-2060Trúng465
18-12-2017Trúng476
17-12-2050Trúng434
16-12-2068Trượt415
15-12-2097Trúng482
14-12-2047Trúng423
13-12-2019Trượt400
12-12-2013Trúng432
11-12-2007Trượt444
10-12-2025Trúng424
09-12-2034Trượt437
08-12-2070Trượt428
07-12-2025Trúng428
06-12-2061Trúng456
05-12-2024Trúng413
04-12-2009Trúng416
03-12-2097Trúng410
02-12-2052Trượt417
01-12-2027Trúng417
30-11-2048Trúng417
29-11-2005Trúng480
28-11-2062Trượt446
27-11-2056Trúng412
26-11-2088Trúng455
25-11-2001Trượt485
24-11-2071Trúng466
23-11-2015Trượt416
22-11-2081Trúng479
21-11-2067Trúng485
20-11-2086Trúng492
19-11-2092Trúng466
18-11-2079Trượt417
17-11-2064Trúng455
16-11-2080Trượt484
15-11-2062Trúng410
14-11-2013Trúng471
13-11-2048Trượt497
12-11-2092Trượt437
11-11-2099Trượt437
10-11-2058Trúng412
09-11-2053Trượt482
08-11-2010Trượt480
07-11-2087Trúng462
06-11-2004Trúng474
05-11-2067Trúng474
04-11-2086Trúng441
03-11-2042Trúng434
02-11-2016Trượt457
01-11-2088Trúng450
31-10-2045Trúng419
30-10-2046Trúng459
29-10-2089Trúng455
28-10-2016Trúng409
27-10-2092Trúng410
26-10-2052Trượt460
25-10-2094Trúng404
24-10-2002Trượt439
23-10-2065Trúng439
22-10-2047Trượt479
21-10-2000Trượt459
20-10-2057Trúng486
19-10-2062Trượt478
18-10-2030Trượt487
17-10-2014Trúng480
16-10-2004Trúng416
15-10-2034Trúng472
14-10-2062Trúng469
13-10-2068Trượt423
12-10-2012Trúng478
11-10-2011Trúng460
10-10-2033Trượt429
09-10-2036Trượt492
08-10-2089Trúng407
07-10-2036Trúng416
06-10-2008Trượt474
05-10-2015Trúng445
04-10-2003Trượt499
03-10-2030Trúng441
02-10-2038Trúng438
01-10-2013Trượt400
30-09-2040Trúng418
29-09-2082Trượt430
28-09-2028Trượt480
27-09-2091Trúng435
26-09-2097Trúng431
25-09-2048Trượt466
24-09-2068Trượt457
23-09-2042Trúng448
22-09-2088Trúng479
21-09-2037Trúng420
20-09-2081Trúng411
19-09-2043Trúng455
18-09-2049Trượt488
17-09-2040Trượt479
16-09-2051Trúng449
15-09-2041Trúng489
14-09-2075Trượt479
13-09-2064Trúng484
12-09-2050Trúng471
11-09-2028Trúng426
10-09-2040Trúng481
09-09-2041Trượt497
08-09-2055Trúng492
07-09-2053Trúng486
06-09-2045Trượt407
05-09-2070Trúng470
04-09-2079Trúng498
03-09-2090Trượt449
02-09-2058Trúng405
01-09-2047Trượt495
31-08-2025Trúng454
30-08-2012Trúng420
29-08-2092Trượt463
28-08-2064Trúng469
27-08-2076Trượt401
26-08-2042Trúng465
25-08-2042Trượt471
24-08-2066Trúng481
23-08-2011Trúng446
22-08-2043Trượt474
21-08-2054Trúng429
20-08-2063Trúng446
19-08-2036Trượt456
18-08-2079Trúng434
17-08-2068Trượt449
16-08-2062Trúng411
15-08-2059Trượt445
14-08-2065Trúng493
13-08-2053Trúng420
12-08-2011Trúng404
11-08-2026Trúng423
10-08-2077Trượt418
09-08-2089Trượt492
08-08-2040Trúng407
07-08-2021Trúng401
06-08-2009Trúng464
05-08-2052Trượt496
04-08-2001Trúng470
03-08-2092Trúng498
02-08-2055Trúng496
01-08-2058Trượt473
31-07-2003Trúng430
30-07-2070Trúng472
29-07-2017Trúng477
28-07-2028Trúng457
27-07-2096Trúng403
26-07-2078Trượt444
25-07-2008Trúng424
24-07-2097Trúng407
23-07-2047Trượt465
22-07-2005Trượt401
21-07-2097Trúng450
20-07-2029Trúng414
19-07-2010Trượt461
18-07-2017Trượt468
17-07-2005Trúng414
16-07-2073Trượt475
15-07-2025Trúng473
14-07-2039Trúng429
13-07-2042Trượt437
12-07-2015Trúng426
11-07-2026Trúng442
10-07-2093Trúng421
09-07-2010Trúng474
08-07-2060Trúng488
07-07-2013Trượt456
06-07-2014Trượt428
05-07-2055Trúng434
04-07-2001Trượt490
03-07-2098Trúng433